Aktualności » Łódź

 • Natalia Kościuk 05/03/2018 07:31

  Zarząd Oddziału  zaprasza na  posiedzenie

  które odbędzie się w

  Ś R O D Ę (zmiana terminu!!!!)

  21 MARCA 2018 roku o  godz. 12:00

  w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

     Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

  PROGRAM

  1.Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń białkowych

     w chorobach  rozrostowych.

   dr n. med.  Justyna Cofta

  Laboratorium nr 2,

  Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego

  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

   

   

   2.Oferta firmy  Siemens Healthcare Sp. z o.o.

       w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

   Paulina Nogalska-Garczyk

   Kierownik ds. Kluczowych Klientów

   Siemens Healthcare Sp. z o.o. Laboratory Diagnostics HC CEMEA POL LD

   

  Po części wykładowej serdecznie zapraszamy

  na spotkanie przy świątecznym mazurku

                    

                                                                               Alina Niewiadomska

                                                                             Przewodnicząca OŁ/PTDL

 • Natalia Kościuk 22/01/2018 00:00

  Zarząd Oddziału  zaprasza na  posiedzenie

  które odbędzie się w

  CZWARTEK 8 LUTEGO 2018 roku o  godz. 12:00

  w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polkiw Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

  PROGRAM               

    1.Program oceny zewnętrznej kontroli jakości badań markerów wirusologicznych   metodami immunochemicznymi”.

     Dr n. farm. Wiesław Gaździk

  2.Oferta firmy  Copernicus Diagnostics sp. z o.o. w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.
  
  Dr n. farm. Wiesław Gaździk

  3.Sprawy bieżące: szkolenia ciągłe diagnostów,konferencja  plenerowa ,wybory do KIDL.

   

  Po części oficjalnej zapraszamy na wspólną kawę

                                                                               Alina Niewiadomska

                                                                             Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

  Przypominamy: termin opłaty składki członkowskiej do końca lutego 2018roku

  Składka członkowska pełna –   100pln (w tym zeszyty Diagnostyki Laboratoryjnej)

                                  Emeryt - 20pln (bez Diagnostyki Laboratoryjnej)

   

  Następne spotkanie naukowe: 22 marca 2018r.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   



   
                 






   

















   

     

                                                                               



   

   

   


 • Natalia Kościuk 01/01/2018 21:26

  Zarząd Oddziału  zaprasza na  posiedzenie

  które odbędzie się w

  CZWARTEK

  11 STYCZNIA 2018 roku o  godz. 12:00

  w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

                    PROGRAM

                                 

  1.  Diagnostyka różnicowa w rutynowej hematologii

   

             Dr n. med. Ewa Czernik

   

   

        2. Oferta firmy  Sysmex Polska Sp. z o.o. w zakresie 
           diagnostyki laboratoryjnej
   

            Dr n. med. Radosław Sychowski

   

   

               W  NOWYM  2018  ROKU

       Życzymy dużo zdrowia i sukcesów

   

     Po części oficjalnej zapraszamy na wspólną kawę.

   

                                                                                     Alina Niewiadomska

                                                                             Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

  Następne spotkania naukowe: 08 lutego 2018r.

 • Natalia Kościuk 08/12/2017 00:00

  Zarząd Oddziału  Łódzkiego zaprasza na  posiedzenie

   

  w CZWARTEK

  14 GRUDNIA   2017 roku o  godz. 12:00

  w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

  PROGRAM

  1.   Standardy kliniczne w nadciśnieniu tętniczym u dzieci –

  rola badań laboratoryjnych

              prof.dr hab.n.med. Marcin Tkaczyk

              Z-ca Kierownika Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii 

              Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

  2.     Oferta firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
  w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
             Marcin Gburczyk 

   

   

                            Po części wykładowej

        serdecznie zapraszamy na wspólne spotkanie

                        przy świątecznym stole.

   

                                                                       Alina Niewiadomska

                                                                             Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

   

   

   

 • Natalia Kościuk 27/10/2017 00:00

  Zarząd Oddziału  zaprasza na  posiedzenie

  które odbędzie się w

  CZWARTEK

  9 LISTOPADA  2017 roku o  godz. 12:00

  w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

  PROGRAM

  1. „Zasady interpretacji wyników badań

  markerów chorób zakaźnych.”

   

   Dr n. med. Mirosława Nowacka

  Beckman Coulter Sp. z o.o

   

  1. 2. Oferta firmy Beckman Coulter w zakresie

   diagnostyki laboratoryjnej

   

  Robert Filipiak

  Beckman Coulter Sp. z o.o.

   

                                                            Po części oficjalnej zapraszamy na wspólną kawę.

   

                                                                               Alina Niewiadomska

                                                                             Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

   

   

   


 • Natalia Kościuk 26/09/2017 00:00

   

  ZARZAD ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO  zaprasza na inauguracyjne  posiedzenie

  które odbędzie się w CZWARTEK

  12 PAŹDZIERNIKA  2017 roku o  godz. 12:00

  w   GMACHU FARMACJI w ŁODZI, ul. MUSZYŃSKIEGO 1

  PROGRAM

  1.Informacje z Walnego Zgromadzenia Delegatów XIX Zjazdu PTDL

     3 września 2017r. w Krakowie

     - przedstawienie składu nowego Zarządu Głównego PTDL

     - przedstawienie nowego Zarządu Oddziału Łódzkiego PTDL

     - członkowie OŁ PTDL uhonorowani odznaczeniami PTDL:

  • honorowy członek PTDL
  • PTDL w uznaniu zasług

   

  2. 40-lecie kształcenia na kierunku Analityka Medyczna/ Medycyna     

       Laboratoryjna  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

       Dr hab. n. med. Joanna Sikora

       Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej

   

  3. Sylwetka urodzonego w Opocznie prof. dr hab. med. Edmunda  

      Biernackiego – twórcy testu OB w 120 rocznicę odkrycia testu.

       Alina Niewiadomska

  4.Informacje o planowanej działalności OŁ PTDL w kadencji 2017/2021

      Alina Niewiadomska

  Po części oficjalnej zapraszamy na wspólną kawę.

                                                        Alina Niewiadomska 

                                                    Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

  Planowane spotkania naukowe: 09.XI .2017r, 14.XII .2017r.

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                         

                                                 

    

   

                                                                           

                     

   

   

       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                         

                                               

   

   

                                                                           

                     

   

       

   

   

   

 • Natalia Kościuk 29/05/2017 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie  

  w czwartek

  8  CZERWCA  2017 roku     

  w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

   

         PROGRAM

   

  •    Niedokrwistości autoimmunohemolityczne – wyzwanie diagnostyczne i    terapeutyczne

                         

                          Lek.med. Dioniza Marciniak-Bielak

          Z-ca Dyrektora ds. Medycznych RCKiK w Łodzi

                              Mgr Monika Kacprzak

         Kierownik Działu Immunologii Transfuzjologicznej

                                  RCKiK w Łodzi

   

  •   Nowości  w ofercie firmy

      DiaHem Diagnostics Products Sp. z o.o.

   

  Wiktor Fedczyszyn – Dyrektor Generalny

  Dr Piotr Łojko - Regionalny Przedstawiciel Medyczny i Naukowy              

   

   

                                                       Natalia Kościuk

                                                Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Natalia Kościuk 15/05/2017 00:00

                          Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

                                                 oddział łódzki

                          wraz ze współorganizatorem PTH Trybunalskie S.A.

                                          mają  przyjemność zaprosić na

                             plenerową  konferencję naukowo – szkoleniową

                          „ŁÓDZKIE SPOTKANIA DIAGNOSTYCZNE 2017”

                             OPACTWO CYSTERSÓW - PODKLASZTORZE

                                                która odbędzie się

                                          19 – 20 maja 2017 roku

                                             w Hotelu „Podklasztorze”

                                       w  Sulejowie  ul. Władysława Jagiełły 1

  Współorganizatorami  konferencji  są  firmy:

   Abbott,  Radiometer,  Randox,  Roche,  Sarstedt,  Werfen

  STOISKA FIRM  dostępne są podczas  trwania konferencji .

   

  19  maja 2017 r. - piątek

   

  godz. 08:30  –  wyjazd autokaru z  parkingu przy CZMP w Łodzi         

  godz. 10:00  –  zakwaterowanie w hotelu, kawa

  godz. 11:00     Sala Ziemiańska  - otwarcie konferencji

  Sesja naukowa

  • Nowelizacja ustawy o Diagnostyce Laboratoryjnej – oczekiwania i realia

  Dr n.med. Elżbieta Puacz

  Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (45 min.)

   

  • Skąd przyszliśmy, dokąd idziemy ? czyli Diagnostyka Laboratoryjna kołem się toczy
  Prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz

  Zakład Medycyny Laboratoryjnej  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

  (45 min.) 

   

  • Kontrola międzynarodowa RIQAS – analiza problemów i zastosowane rozwiązania

  Monika Broda, Paulina Żmienko

  Randox Sp. z o.o. (45 min.) 

      

  • Organizacja POCT w szpitalu   

  Mgr Arkadiusz Wnuk

  Centrum Urazowe, Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Krakowie

  Radiometer Sp. z o.o. (45 min.) 

   

  godz. 14:00 – 15:30   Lunch w „Restauracji Rycerskiej”      

  godz. 15:30 –  Sesja naukowa c.d. 

   

  • Alkohol etylowy – trucizna, lek czy używka ?  

  Prof.dr hab.n.med. Marek Paradowski

  Pełnomocnik Dyrektora Szpitala USK im. WAM-CSW ds. Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (45 min.) 

   

  • Czego oczekuje internista od diagnosty laboratoryjnego - pytanie na dziś i na jutro.

  Dr hab.n.med. Tadeusz Pietras  prof. UM w Łodzi

  Kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej

  I Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (45 min.) 

   

  • Abbott Active B12; Abbott Alinity  

  Aneta Kula

   Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.  (30 min.)   

   

  • Cobas Infinity IT Solutions

   Jakub Mokwa

  Roche Diagnostics Polska  Sp. z o.o.  (30 min.)                                         

   

  • Co nowego w ofercie firmy Sarstedt ?

  Beata Kajdos   

  Sarstedt Sp. z o.o. (15 min.)   

   

  • Albumina glikowana; Trombocytoelastomer

  Adam Kotuła

  Werfen Polska Sp. z o.o. (45 min.) 

   

   

  godz. 20:00  Restauracja Rycerska

               Uroczysta kolacja dla uczestników konferencji

   

   

  20 maja 2017 r. - sobota

  godz. 8:00 – 10:00  – śniadanie w „Restauracji Rycerskiej”

  godz.10:15 – wyjazd autokaru do Łodzi

   

  Uwaga:

  Dla uczestników konferencji dostępne są w godz. 7:30 – 9:00

  basen, sauna, siłownia i tenis stołowy.

   

       Natalia Kościuk

  Alicja Niewiadomska


   


   



   

   

   

   

   


   

   

   

   

 • Natalia Kościuk 27/03/2017 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w czwartek

  6  KWIETNIA  2017 roku    

  w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

   

         PROGRAM

   

  • Od teorii do praktyki :

           diagnostyka toksoplazmozy

  Dr n. med. Ewa Śpiewak

  Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej

  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

   

  • Vidas panel ToRC w diagnostyce

  kobiet ciężarnych                                  

   Konrad Klimek

  Area Sales Manager Immunoassay

  And Molecular Biology

  bioMẻrieux Polska Sp. z o.o.

   

        Po części wykładowej serdecznie zapraszamy

       wspólne na spotkanie przy świątecznym mazurku.

                                              

   

                                                       Natalia Kościuk

                                                Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

   

   

   

   

 • Natalia Kościuk 24/03/2017 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w  czwartek

    

   

  6  kwietnia 2017 roku  o  godz. 1200

   w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

            

                   PROGRAM

   

  • Od teorii do praktyki :

           diagnostyka toksoplazmy

  Dr n. med. Ewa Śpiewak

  Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej

  Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

   

  • Vidas panel ToRC w diagnostyce

            kobiet ciężarnych                                   

  Konrad Klimek

  Area Sales Manager Immunoassay

  And Molecular Biology

  bioMẻrieux Polska Sp. z o.o.

   

   

    Po części wykładowej serdecznie zapraszamy

       na spotkanie przy świątecznym mazurku.

                                             

   

                                                       Natalia Kościuk

                                                Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

Copyright © 2004-2022 PTDL