Aktualności » Łódź

 • Natalia Kościuk 03/02/2014 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  13   LUTEGO 2014 roku o  godz. 12:00

     w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

  • Neurologiczne zespoły paranowotworowe

  -definicja i patogeneza

  -kryteria diagnostyczne NZP i algorytm diagnostyczny

  -przeciwciała onkoneuronalne dokładnie i częściowo określone oraz przeciwciała antyneuronalne

  • Choroba Alzheimera
  • Diagnostyka NZP oraz choroby Alzheimera w oparciu o produkty firmy EUROIMMUN

          

            Mateusz Miłosz

               Doradca Medyczny firmy EUROIMMUN

      

    KONTO:

        PKO I/O Łódź

        381020 3352 0000 1602 0010 3382

        z dopiskiem PTDL

        składka za 2014 r. wynosi

       100.00 PLN

       20.00 PLN dla emerytów

    Składka uregulowana do dnia 28.02.2014 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

                                                                                                    Natalia Kościuk

   

   

 • Natalia Kościuk 31/12/2013 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  16   STYCZNIA 2014 roku o  godz. 12:00

     w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

  • Badania laboratoryjne u chorych z nadciśnieniem tętniczym     

       Prof. dr hab. n. med.  Marek Paradowski

       Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

       Uniwersytet Medyczny w Łodzi  

  •  Nowości w ofercie firmy Biomedica Poland

       Mgr  Bernadeta Piasecka-Kajczuk  

   

               

                                          W  NOWYM   2014  ROKU

                          Życzymy dużo zdrowia i sukcesów

   

   

        KONTO:

        PKO I/O Łódź

        381020 3352 0000 1602 0010 3382

        z dopiskiem PTDL

        składka za 2014 r. wynosi

       100.00 PLN

       20.00 PLN dla emerytów

    

   

   

                                                              Natalia Kościuk

                                        Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

 • Natalia Kościuk 10/12/2013 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  12  GRUDNIA 2013 roku o  godz. 12:00

     w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

   PROGRAM

  •   „Biomarkery- od nauki do praktyki klinicznej „

      Prof. dr hab. n. med.   Grażyna Odrowąż-Sypniewska   

  Kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

      Collegium  Medicum  im. L.Rydygiera  w Bydgoszczy

   

  • ,,Chorus Trio - nowa jakość w immunologii"  

         Mgr  Marek Witkowski    PZ Cormay SA  

   

                            Po części wykładowej

        serdecznie zapraszamy na wspólne spotkanie

                        przy świątecznym stole.

                                                                                           

   

                                                  Natalia Kościuk

                                        Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

 • Natalia Kościuk 31/10/2013 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  14  LISTOPADA 2013 roku o  godz. 12:00

     w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

   

    

              PROGRAM

  • Stabilność niezależnej kontroli wewnątrz laboratoryjnej w aplikacji metody suchej chemii

  Mgr Alicja Niewiadomska

  Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej ICZMP w Łodzi

   

  • Wpływ jakości materiału kontrolnego na wiarygodność oceny wyników

  Mgr Barbara Przybył-Hac

  COBJwDL w Łodzi

   

  • Kompletny Pakiet Zarządzania Jakością w laboratorium

  Tomasz Szot

  Randox Laboratories Ltd. Sp. z o.o.

   

   

   

                                                              Natalia Kościuk

                                        Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

 • Natalia Kościuk 17/10/2013 00:00

  KLINIKA REUMATOLOGII i CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

  SAMODZIELNA PRACOWNIA DIAGNOSTYKI REUMATOLOGICZNEJ
  POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

   IX konferencja naukowo-szkoleniowa
   Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. 

  Choroby reumatyczne wieku dziecięcego i starszego –

  podobieństwa i różnice.

   

  Gmach Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

  Aula wykładowa, parter, ul. Rybacka 1
  Sobota, 23 listopada 2013, godz. 10:00-15:30

   

  Za udział w konferencji zostanie przyznanych: 

  • 4,6 punktów edukacyjnych dla lekarzy
  • 5,0 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych

   

  PROGRAM KONFERENCJI

    Sesja I

  Wybrane aspekty diagnostyki laboratoryjnej chorób reumatycznych

    10:00-10:05

  Powitanie i rozpoczęcie konferencji.

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, dr n. med. Katarzyna Fischer - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych oraz Samodzielna Pracowania Diagnostyki Reumatologicznej PUM

    10:05-10:35

  Wpływ zmienności biologicznej na interpretację wybranych laboratoryjnych parametrów reumatologicznych.

  Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

    10:35-10:50

  Przeciwciała przeciwjądrowe u dzieci – praktyczne aspekty interpretacji testów serologicznych w układowych chorobach tkanki łącznej.

  Dr n. med. Katarzyna Fischer – Samodzielna Pracowania Diagnostyki Reumatologicznej PUM

    10:50-11:30

  Produkty EUROIMMUN do diagnostyki układowych chorób tkanki łącznej.

  Mgr Małgorzata Walerych EUROIMMUN POLSKA Sp. z o. o.

  BIO-MAR DIAGNOSTYKA- najnowsze linie produktowe.

  Mgr Dominika Woźniak BIO-MAR DIAGNOSTYKA Sp. z o. o.

  BD Biosciences Twoim partnerem w badaniach immunologicznych.

  Mgr Joanna Standara BECTON DICKINSON Sp. z o. o.

  PATHOZYME® ElisaSure - nowy wymiar kontroli w laboratorium.

  Mgr Krzysztof Łopata NEXTER Sp z o. o.

  Przerwa kawowa (20 min.)

   

   Sesja II

  Związek wieku z przebiegiem klinicznym wybranych chorób reumatycznych. Prezentacja przypadku

    11:50-12:10

  Twardzina wieku rozwojowego.

  Prof. dr hab. n. med.  Lidia Rutkowska-Sak – Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Reumatologii w Warszawie

    12:10-12:30

  Twardzina u osób dorosłych – postaci, występowanie i obraz kliniczny.

  Dr n. med. Beata Trzcińska-Butkiewicz –  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM

    12:30-12:50

  Seronegatywne spondyloartropatie zapalne u dzieci – doświadczenia własne.

  Dr n. med. Zbigniew Żuber – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

    12:50-13:05

  Seronegatywne spondyloartropatie zapalne u dorosłych – patogeneza, obraz kliniczny i leczenie.

  Dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak -  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM

  13:05-13:25

  Toczeń rumieniowaty układowy wieku dziecięcego i młodzieńczego.

  Dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska – Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  13:25-13:45

  Zróżnicowany obraz kliniczny tocznia rumieniowatego układowego w zależności od wieku – doświadczenia własne.

  Dr n. med. Lidia Ostanek - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM

  13:45-13:55

  Choroba Kawasaki - opis przypadku.

  dr n. med. Paweł Dzieński – Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „Zdroje”, Szczecin

  Lunch (30 min.)

   

    Sesja III

  Najnowsze spojrzenie na strategie terapeutyczne wybranych chorób autoimmunologicznych

    14:25-14:55

  Wybrane aspekty terapii komórkowej.

  Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński – Zakład Patologii Ogólnej PUM

    14:55-15:25

  Leki biologiczne w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów – wykład wprowadzający i dyskusja okrągłego stołu.

  Moderator: Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko – Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM

  Dyskusja i zakończenie konferencji

   

  ­

   

   

   

   

   

   

  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W

  IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

  "Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. CHOROBY REUMATYCZNE WIEKU DZIECIĘCEGO I STARSZEGO – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE"

  Gmach Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

  Aula wykładowa, parter, ul. Rybacka 1

  Sobota, 23 listopada 2013, godz. 10:00-15:30

  Diagnosta

   

  Lekarz

   

                 

  Tytuł

  Imię:

  Nazwisko:

  Miejsce pracy:

  Stanowisko:

  Ulica:

  Kod:

  Miasto:

  Adres e-mail:        

  Tel. kontaktowy:

  Udział jest bezpłatny. Prosimy o odesłanie formularza do dnia 15 listopada 2013r. na adres e-mail: labreum@pum.edu.pl albo faxem na numer: 091 / 425 33 44,

  lub na adres:

   

  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM w Szczecinie

  Ul. Unii Lubelskiej 1

  71-252 Szczecin

   

   

   

 • Natalia Kościuk 03/10/2013 00:00

  INFORMUJĘ,ŻE POZOSTAŁY WOLNE MIEJSCA NA DZIEŃ SZKOLENIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013.

  Przypominam:

  Miejsce szkolenia:

  Centrum Szkoleniowo- Konferencyjne  UŁ   ul. Kopcińskiego 16/18    90-232Łódź

  Program szkolenia:

  29.10.2013

   11:00 – 11:10 – Powitanie

  11:10 – 11:30 – wykład wprowadzający

  11:30 – 12:45 – wykład część I

  12:45 – 13:00 – Przerwa I

  13:00 – 14:30 – Wykład część II

  14:30 – 14:45 – Przerwa II

  14:45 – 16:00 – Wykład część III

  16:00 – 16:15 – Test + ankieta satysfakcji

  16:15 – 16:30 – wręczenie certyfikatów

   30.10.2012

  09:00 – 09:10 – Powitanie

  09:10 – 09:30 – wykład wprowadzający

  09:30 – 10:45 – wykład część I

  10:45 – 11:00 – Przerwa I

  11:00 – 12:30 – Wykład część II

  12:30 – 12:45 – Przerwa II

  12:45 – 14:00 – Wykład część III

  14:00 – 14:15 – Test + ankieta satysfakcji

  14:15 – 14:30 – wręczenie certyfikatów

   

    

  Natalia Kościuk

 • Natalia Kościuk 23/09/2013 00:00

    

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie  

  w CZWARTEK

  10 PAŹDZIERNIKA 2013 roku o  godz. 12:00

   w   GMACHU  FARMACJI  UM W  ŁODZI

   Łódź, ul. Muszyńskiego 1

   

   

                             PROGRAM

  • Jak super jest suPAR

       Dr n.med. Rafał Wlazeł

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej

  Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej  U. M. w Łodzi

   

   

  • Po części oficjalnej zebrania ok. godz. 13:30 odbędzie się

       sesja plakatowa dla osób specjalizujących się,

       pod patronatem Ośrodka Kształcenia Podyplomowego 

       Wydziału Farmaceutycznego

        Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi

    

      Planowane terminy kolejnych zebrań:

    14XI, 12XII, 9I2014, 13II, 13III, 10IV, 8V, 12VI 

     

   

                                                              Natalia Kościuk

                                                        Przewodnicząca OŁ/PTDL

   

                                                                                           

           

 • Natalia Kościuk 12/07/2013 00:00

  DIAGKOMPAS

  szkolenie organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL

  W dniu 29 października  (I tura)  i 30 października  (II tura) 2013 roku  odbędzie się w Łodzi szkolenie organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL.

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Miejsce szkolenia:

  Centrum Szkoleniowo- Konferencyjne  UŁ   ul. Kopcińskiego 16/18    90-232Łódź

  Program szkolenia:

  29.10.2013

   11:00 – 11:10 – Powitanie

  11:10 – 11:30 – wykład wprowadzający

  11:30 – 12:45 – wykład część I

  12:45 – 13:00 – Przerwa I

  13:00 – 14:30 – Wykład część II

  14:30 – 14:45 – Przerwa II

  14:45 – 16:00 – Wykład część III

  16:00 – 16:15 – Test + ankieta satysfakcji

  16:15 – 16:30 – wręczenie certyfikatów

   30.10.2012

  09:00 – 09:10 – Powitanie

  09:10 – 09:30 – wykład wprowadzający

  09:30 – 10:45 – wykład część I

  10:45 – 11:00 – Przerwa I

  11:00 – 12:30 – Wykład część II

  12:30 – 12:45 – Przerwa II

  12:45 – 14:00 – Wykład część III

  14:00 – 14:15 – Test + ankieta satysfakcji

  14:15 – 14:30 – wręczenie certyfikatów

   

  Szkolenie jest bezpłatne.

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową www.diagkompas.pl

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

  W przypadku dużej liczby zgłoszeń, będziemy się starali zorganizować szkolenie w dodatkowym terminie.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i 5 punktów edukacyjnych

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl 

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

   

   

 • Natalia Kościuk 24/04/2013 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  w CZWARTEK

  9 MAJA  2013 roku o  godz. 12:00

  w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego

  Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

  w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

                                           PROGRAM

  • Przedstawienie władz O.Łódzkiego PTDL  kadencji 2013-2016

   

  • Co nowego w cukrzycy ?

            Dr n. med. Anna Sobol-Pacyniak

            Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

            Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

   

  • Prezentacja produktów firmy

            Nova Biomedical 

            Krzysztof Kuczyński, Andrzej Śniady

            Firma BioMaxima S. A.

   

        Natalia Kościuk

       Przewodnicząca  OŁ/PTDL

   

   

 • Natalia Kościuk 22/03/2013 00:00

  Zarząd Oddziału uprzejmie zaprasza na posiedzenie

  W CZWARTEK 11 KWIETNIA   2013  roku      

  w   auli   Szpitala  Położniczo-Ginekologicznego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

   w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289

   

  PROGRAM

   

  • WALNE ZEBRANIE członków OŁ/PTDL

           I  termin  –  godz. 10:45

          II termin  –  godz. 11:00

  Prawo udziału w wyborach mają członkowie    PTDL z opłaconą składką do 2012 roku włącznie.

     

                                godz. 12:00

  •      „Morze informacji z kropli krwi” 

             Mgr Anna Chrzanowska  - Radiometer Sp. z o.o.

                    Oferta firmy Radiometer

            Mgr Anna Milczarek – Przedstawiciel Handlowy

   

   

  • Ogłoszenie wyników wyborów Walnego Zebrania członków Oddziału Łódzkiego PTDL

   

   

       A.Kudra                                                 N.Kościuk

       Sekretarz                                              Przewodnicząca 

                                              

   

   

Copyright © 2004-2022 PTDL