Aktualności » Lubuski

 • Aleksandra Frydrych 16/09/2015 14:34

   

  Zebranie naukowo - szkoleniowe 29.09.2015r.

   W imieniu Zarządu Lubuskiego Oddziału PTDL serdecznie zapraszam na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 29.09.2015 roku w sali konferencyjnej Oddziału Wewnętrznego w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze, ul. Zyty26.

  Początek spotkania godzina : 11.30 Plan spotkania :

  11:30 – 11:40  Z-ca Przewodniczącej Oddziału Ewa Brzezińska

  11:40 – 12:25 „Wartość diagnostyczna oznaczania troponiny I metodą wysokoczułą „

  dr n. med. Sławomir Manysek

  12:30 – 13:00 Konsultant Wojewódzki ds. Diagnostyki Laboratoryjnej mgr Jadwiga Wodzinowska-Zielke

  13:00 – 13:30 - sprawy bieżące KIDL – mgr Adam Włoch, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych

  13:30 -14:00 Nowości firmy Abbott – Przedstawiciel firmy mgrPaweł Naus

   Aleksandra Frydrych Przewodnicząca

 • Aleksandra Frydrych 20/05/2015 05:48

   

  Zebranie naukowo - szkoleniowe 10.06.2015r.

   W imieniu Zarządu Lubuskiego Oddziału PTDL serdecznie zapraszam na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 10.06.2015 roku w sali konferencyjnej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

  Początek spotkania godzina : 11.00 Plan spotkania :

  11:00 – 11:15 Przewodnicząca Oddziału Aleksandra Frydrych

  11:15 – 12:00 Przeciwciała antyneuronalne. Nowe badania w neurologii i psychiatrii” dr n. med. inż. Patryk Matuszek, EUROIMMUN POLSKA

  -Neurologiczne Zespoły Paranowotworowe ( NZP ) – definicja

  -Kryteria diagnostyczne NZP i algorytm diagnostyczny

  -Podział przeciwciał ich związek z nowotworem oraz NZP

  -Psychozy o podłożu autoimmunologicznym

  -Dlaczego warto badać przeciwciała antyneuronalne?

  12:00 – 12:30 Konsultant Wojewódzki ds.Diagnostyki Laboratoryjnej mgr Jadwiga Wodzinowska-Zielke

  12:30 – 13:00 - sprawy bieżące KIDL – mgr Adam Włoch, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych

  Aleksandra Frydrych Przewodnicząca

 • Aleksandra Frydrych 04/03/2015 10:29

   

  IV Lubuska Konferencja Diagnostyczna WIOSNA 2015 Żagań, dn. 09 - 10 kwietnia 2015r.

  "Zaburzenia hemostazy – wyzwanie interdyscyplinarne”

   Miejsce konferencji: Hotel Willa Park , Żagań ul. Józefa Piłsudskiego 19.

  Otwarcie Konferencji: 09.04.2015r. godz. 10:45.

  Rejestracja Uczestników: 08:30 – 10:30 w Hotelu Willa Park

   Dzień I 09.04.2015r.

  Sala wykładowa I piętro

   10:45 – 10:50  Otwarcie konferencji –

   Aleksandra Frydrych - przewodnicząca Lubuskiego Oddziału PTDL

  10:50 – 11:35Sepsa dziś – badania laboratoryjne w rozpoznawaniu i monitorowaniu choroby”                                 

  Wykład inauguracyjny : Prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski

  11:35 – 12:10 Otwarcie i zwiedzanie Wystawy Sprzętu Diagnostycznego - II piętro

   

   12:15 – 18:00 Sesja I 

   „ Zaburzenia hemostazy – wyzwanie interdyscyplinarne”

  Prowadzący Sesję: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

  12:20 – 13:20 Podstawy hemostazy - o czym powinien wiedzieć klinicysta,    

                           diagnosta”     

                        Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga                                                 

  13:20 – 14:00  Diagnostyka laboratoryjna, aspekty proceduralne i możliwości diagnostyczne”                                           

      Mgr Beata Baran

  14:00 – 14:45 Obiad ( Restauracja – parter )

  14:50 – 15:35 „Zaburzenia hemostazy na przykładzie nabytej hemofilii”        

  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

  15:35 – 16:20Diagnostyka różnicowa przypadków klinicznych w badaniach laboratoryjnych”                                           

  Dr Edyta Odnoczko, Dr Ewa Stefańska-Windyga

  16:20 - 17:00 DIC”                                                                                               

   Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

   17:00 - 17:30 Diagnostyka różnicowa przypadków klinicznych w badaniach  laboratoryjnych" 

  Dr Edyta Odnoczko, Dr Ewa Stefańska-Windyga

  17:30 - 18:00 Dyskusja

   19:00 Uroczysta kolacja – Sala Bankietowa I piętro.

   

   Dzień II 10.04.2015

                                                                Sala wykładowa I piętro

     10:00 – 13:00   Sesja II  Współczesne laboratorium w badaniach koagulologicznych”

   Prowadzący Sesję: 

  Prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski     

   Prof. dr hab. n. med. Dariusz Sitkiewicz

  10:00 - 10:45 „D-dimer w codziennej praktyce ambulatoryjnej i szpitalnej”      

     Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski

  10:45 - 11:30Małopłytkowość polekowa - mechanizmy i diagnostyka     

      Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

  11:30 - 12:15 Rola mikroRNA w regulacji hemostazy naczyniowej                

    Dr Sławomir Białek

  12:15 - 12:40 Trendy i wyzwania współczesnej diagnostyki laboratoryjnych parametrów krzepnięcia, oferta Instrumentation Laboratory"     

   Dr Magdalena Szczypka

  12:30 - 13:00 50 lat PTDL – wspomnienia własne z 25 lat działalności czyli od Sznajda do Solnicy”                                        

  Prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski

   13:00 Zakończenie konferencji

   13:10 Obiad

   

  Formularz zgłoszeniowy i bliższe informacje na stronie :

   http://ampulco.eu/Konferencja-Żagań

   Serdecznie zapraszamy!

   

   

   

   

 • Aleksandra Frydrych 17/02/2015 08:41

   

  Wyjazdowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lubuskiego  Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej - "IV LUBUSKA KONFERENCJA DIAGNOSTYCZNA WIOSNA 2015”


  W dniach 09.04. - 10.04.2015 r. w Żaganiu, w Hotelu "WILLA PARK" odbędzie się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “IV LUBUSKA KONFERENCJA DIAGNOSTYCZNA WIOSNA 2015”. Konferencja poświęcona będzie diagnostyce laboratoryjnej zaburzeń hemostazy.

  Szczegóły dotyczące konferencji, rejestracji i kosztów są dostępne na stronie internetowej http://www.ampulco.eu/

  Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

   

 • Aleksandra Frydrych 11/02/2015 00:00

   

   

  Zebranie naukowo - szkoleniowe 12.02.2015r.

  W imieniu Zarządu Lubuskiego Oddziału PTDL serdecznie zapraszam na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 12.02.2015 roku w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

  Początek spotkania godzina : 11.30 Plan spotkania :

  1. 11:30 – 12:00 Przewodnicząca Oddziału Aleksandra Frydrych – sprawozdanie z działalności Oddziału w 2014 roku, plan na rok 2015 oraz informacje ze Zjazdu z okazji 50-lecia PTDL w Kielcach

  2. 12:00 – 13:00 Problemy miarodajnej oceny wyników oznaczeń kontrolnych w sprawdzianach międzylaboratoryjnych” Dr n. med. Barbara Przybył - Hac , Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

  3. 13:00 – 13:30 Konsultant Wojewódzki ds.Diagnostyki Laboratoryjnej mgr Jadwiga Wodzinowska-Zielke

  4. 13:30 – 13:45 - sprawy bieżące KIDL – mgr Adam Włoch, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych

  5. 13:45 - 14:00 - INDIKO I INDIKO PLUS -analizatory do badań biochemicznych i toksykologicznych firmy Thermo Fisher Scientific   - Wojciech Kisielewski firma ARGENTA Sp. z o.o. Sp.k.

  6. 14:00 -  14:15 – przedstawienie pracy poglądowej w ramach specjalizacji z transfuzjologii medycznej

   

  Współorganizator i sponsor spotkania : firma ARGENTA Sp. z o.o. Sp.k.

  UWAGA: Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokości składki, informujemy, iż wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi: normalna 100,-PLN, dla emerytów (20% obowiązującej składki) 20,-PLN. W przypadku małżeństw - członków PTDL, składka wynosi po 100,- PLN dla każdej osoby.
  Składki można opłacić przelewem na konto bankowe Oddziału Lubuskiego PTDL
  18 1140 2004 0000 3602 7248 2445
  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.
  W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam!

   

   

   

 • Aleksandra Frydrych 10/02/2015 13:14

  Spotkanie naukowo-szkoleniowe Lubuskiego Oddziału PTDL odbędzie się dn.12.02.2015 o godz.11:00 w sali konferencyjnej w RCKiK w Zielonej Górze (zmiana miejsca spotkania).

  Serdecznie zapraszam, Frydrych Aleksandra

 • Aleksandra Frydrych 01/10/2014 10:32

   

                 W imieniu Zarządu Lubuskiego Oddziału PTDL serdecznie zapraszam na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 16.10.2014 roku w Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze ( budynek przy Oddziale Położniczo-Ginekologicznym).

  Początek spotkania godzina : 11.00

  Plan spotkania :

  1. Wykład pt :„Cukrzyca typu I jako choroba o podłożu autoimmunologicznym – znaczenie kliniczne i prognostyczne autoprzeciwciał w cukrzycy” mgr Marek Witkowski

  2. Nowe testy w ofercie firmy Euroimmun – mgr Marek Witkowski

  3. Sprawy KIDL – Ewa Brzezińska

  4. Sprawy organizacyjne i bieżące oddziału – przewodnicząca Aleksandra Frydrych

 • Aleksandra Frydrych 14/04/2014 03:52

   

  Zebranie naukowo - szkoleniowe 07.05.2014r.

  W imieniu Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zarządu Lubuskiego Oddziału PTDL serdecznie zapraszam na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 07.05.2014 roku w restauracji Figaro w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 114a .

  Początek spotkania godzina : 10.30

  Plan spotkania :

  1. 10:30 – 10:45 Jadwiga Wodzinowska - Zielke – Konsultant Wojewódzki

  2. 10-45 – 12:00 Wystąpienie Pani Prezes KIDL Elżbiety Puacz pt. ”Nowe akty prawne dotyczące diagnostyki laboratoryjnej. Wyzwanie dla diagnostów laboratoryjnych”

  3. 12:15 – 12:30 – Przerwa kawowa

  4. 12:30 – 12:40 Aleksandra Frydrych – przewodnicząca Oddziału Lubuskiego PTDL

  5. 12:40 – 13 :40 Wykład Pana dr Włodzimierza Pawłowskiego pt : „D-dimer : dlaczego badanie wciąż budzi kontrowersje ? „

  6. 13 :40 – 13:50 - sprawy bieżące PTDL, KIDL – Ewa Brzezińska

  7. 13:50 – Lunch

  Za udział w szkoleniu można otrzymać 3 punkty edukacyjne po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego ( do pobrania na stronie KIDL ).

  Serdecznie zapraszam! 

   

 • Aleksandra Frydrych 03/02/2014 02:00

   

  DIAGKOMPAS  - szkolenie organizowane przez IPDDL (Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej) pod patronatem PTDL.
  W dniu 12 marca 2014 roku  odbędzie się w Zielonej Górze szkolenie , organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL.
  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.
  Miejsce szkolenia:
  Zielona Góra, Hotel Qubus ul. Ceglana 14A , godz. 10.00
  Czas trwania : 5 – 6 godzin
            Szkolenie jest bezpłatne.
  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać WYŁĄCZNIE poprzez stronę internetową www.ipddl.pl (zakładka DIAGKOMPAS).
  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy zgłaszający otrzyma informację o zakwalifikowaniu (bądź niezakwalifikowaniu z powodu przekroczenia limitu miejsc).
  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i 5 punktów edukacyjnych.

 • Aleksandra Frydrych 27/01/2014 06:30

     III Lubuska Konferencja Diagnostyczna Żagań 2014  

   

   27.02.2014  Sesja I   Laboratoryjna diagnostyka chorób sercowo-naczyniowych”

  Prowadzący sesję : Prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski

   

    28.02.2014  Sesja II Zakażenia wirusowe – diagnostyka i terapia „

  Prowadząca sesję :Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska

   

  Szczegółowy Program III Lubuskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej na stronie www.ampulco.com.pl

  ZAPRASZAMY!

   

   

   

   

   

   

Copyright © 2004-2023 PTDL