Aktualności » Opole

 • Jolanta Rudzka 03/08/2017 09:43

  Z wielkim żalem zawiadamy, że odszedł od nas, długoletni członek PTDL, pan Józef Makuszyński. Trudno uwierzyć, że miał 86 lat bo przez cały czas tryskał radością życia a jego optymizm udzielał się nam wszystkim. Do ostatnich chwil  swojego życia był żywo zainteresowany sprawmi naszego środowiska i uczestniczył w naszych spotkaniach.

  Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 05 sierpnia 2017 roku o godzinie 10.oo na Cementarzu Komunalnym w Brzegu, ulica Starobrzeska. 

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu

 • Jolanta Kaufmann 16/07/2017 00:00

  Skład Zarządu PTDL Oddział w Opolu

  dr n.med. Jolanta Kaufmann - przewodnicząca

  mgr Ewa Gawrylak-Dryja - wiceprzewodnicząca

  mgr Beata Szymura - wiceprzewodnicząca

  mgr Renata Mond-Paszek - sekretarz

  mgr Anna Klus - skarbnik

  dr n.farm. Sylwia Gernand

  mgr Krystyna Ginter

  mgr Jolanta Rudzka

  mgr Anna Zacher

  Skład Komisji Rewizyjnej

  mgr Anna Filarska-Rygus

  mgr Klotylda Dudzic

  mgr Justyna Postolska

   

 • Jolanta Rudzka 12/04/2017 05:56

  Zarząd Oddziału PTDL oddział Opole ponownie serdecznie zaprasza na zebranie spawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.45 w pierwszym terminie lub o godzinie  11.00 w drugim terminie. Miejsce obrad sala konferencyjna WCM, Al. Witosa 26.

  W zebraniu tym, z czynnym głosem wyborczym, mogą brac tylko udział pełnoprawni członkowie PTDL, czyli z opłaconymi składkami.  

  PLAN ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PTDL 20.04.2017

  1. Wybór przewodniczącego zebrania
  2. Akceptacja planu zebrania w głosowaniu jawnym
  3. Wybór protokolantów zebrania
  4. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Wniosków, Komisji Skrutacyjnej
  5. Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej z wybraniem przewodniczącego
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Przedstawienie sprawozdania finansowego
  7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządu
  8. Wybór w głosowaniu tajnym:
  • Przewodniczącego Zarządu

  10.  Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów Przewodniczącego

  11.  Wybór w głosowaniu tajnym:  

  • Członków Zarządu Oddziału 7 osób (5 członków i 2 zastępców)
  • Komisji Rewizyjnej 5 osób (3 członków i 2 zastepców)
  • Delegatów za Walne Zebranie Członków PTDL odbywające się w Krakowie w dn. 03.09.2017.

  12.  Wolne wnioski i dyskusja

  13.  Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną

  14.  Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu

  15.  Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej

  16.  Wolne wnioski i dyskusja ciąg dalszy

  17.  Wystąpienie nowego przewodniczącego Oddziału PTDL Opole

  18.  Przedstawienie sprawozdania Komisji Wniosków

  19.  Rozwiązanie zebrania

   

  Jolanta Rudzka

 • Jolanta Rudzka 21/03/2017 06:48

  Zarząd Oddziału PTDL oddział Opole serdecznie zaprasza na zebranie spawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.45 w pierwszym terminie lub o godzinie  11.00 w drugim terminie. Miejsce obrad sala konferencyjna WCM, Al. Witosa 26.

  W zebraniu tym, z czynnym głosem wyborczym, mogą brac tylko udział pełnoprawni członkowie PTDL, czyli z opłaconymi składkami.  Szczegółowe informacje a także plan zebrania zostanie zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

  Jednocześnie przypominam,  że wysokość składki członkowskiej w 2017 roku wynosi: normalna 100,-PLN, dla emerytów (20% obowiązującej składki) 20,-PLN. W przypadku małżeństw - członków PTDL, składka wynosi po 100,- PLN dla każdej osoby.

  Składki można opłacić do końca lutego br. przelewem na konto o nazwie "PTDL oddział Opole" założone w Banku PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle nr konta 57 1020 3714 0000 4002 0096 4254 lub na najbliższym zebraniu Oddziału. Jedynie opłacenie składek do końca lutego gwarantowało dostawę czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Jolanta Rudzka

 • Jolanta Rudzka 22/02/2017 10:31

  Zarząd Oddziału PTDL oddział Opole serdecznie zaprasza na zebranie naukowo- szkoleniowe, które odbędzie się 23 marca 2017 roku o godzinie 11 .00 w sali konferencyjnej WCM, Al. Witosa 26.

  Przedstawione zostaną dwa wykłady:

  1. "Diagnostyka zaburzeń układu krzepnięcia - wyzwania w codziennej praktyce diagnosty laboratoryjnego" – dr Teresa Iwaniec - Szpital Uniwersytecki Kraków UJ Collegium Medicum

  2. "Trudności w interpretacji wyników testów do diagnostyki chorób tarczycy"- Adam Rzeszowski firma Siemens Heathcare

  Jeszcze raz serdecznie zapraszam na marcowe zebranie.

  Chciałabym przekazac również informację, że dnia 20 kwietnia br. planowane jest kończące kadencję, zebranie spawozdawczo-wyborcze oddziału opolskiego PTDL. W zebraniu tym mogą brac tylko udział pełnoprawni członkowie PTDL, czyli z opłaconymi składkami. Pierwszy termin godzina 10.45, drugi godzina 11.00. Szczegółowe informacje a także plan zostaną rozesłane w terminie późniejszym.

  Jednocześnie przypominam,  że wysokość składki członkowskiej w 2017 roku wynosi: normalna 100,-PLN, dla emerytów (20% obowiązującej składki) 20,-PLN. W przypadku małżeństw - członków PTDL, składka wynosi po 100,- PLN dla każdej osoby.

  Składki można opłacić do końca lutego br. przelewem na konto o nazwie "PTDL oddział Opole" założone w Banku PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle nr konta 57 1020 3714 0000 4002 0096 4254 lub na najbliższym zebraniu Oddziału. Jedynie opłacenie składek do końca lutego gwarantuje dostawę czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Jolanta Rudzka

 • Jolanta Rudzka 23/01/2017 07:56

  Zarząd Oddziału PTDL oddział Opole serdecznie zaprasza na zebranie naukowo- szkoleniowe, które odbędzie się 26 stycznia 2017 roku o godzinie 11 .00 w sali konferencyjnej WCM, Al. Witosa 26.

  Wykład poprowadzi dr n.med. Wojciech Gernand a temat to:

  "Tajniki ludzkiego mikrobiomu" 

  Jednocześnie przypominam,  że wysokość składki członkowskiej w 2017 roku wynosi:normalna 100,-PLN, dla emerytów (20% obowiązującej składki) 20,-PLN. W przypadku małżeństw - członków PTDL, składka wynosi po 100,- PLN dla każdej osoby.

  Składki można opłacić do końca lutego br. przelewem na konto o nazwie "PTDL oddział Opole" założone w Banku PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle nr konta 57 1020 3714 0000 4002 0096 4254 lub na najbliższym zebraniu Oddziału. Jedynie opłacenie składek do końca lutego gwarantuje dostawę czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Jolanta Rudzka

 • Jolanta Rudzka 12/01/2017 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL oddział Opole serdecznie zaprasza na zebranie naukowo- szkoleniowe, które odbędzie się 26 stycznia 2017 roku o godzinie 11 .00 w sali konferencyjnej WCM, Al. Witosa 26.

  Wykład poprowadzi dr n.med. Wojciech Gernand a temat to:

  "Tajniki ludzkiego mikrobiomu" 

  Jednocześnie przypominam,  że wysokość składki członkowskiej w 2017 roku wynosi:normalna 100,-PLN, dla emerytów (20% obowiązującej składki) 20,-PLN. W przypadku małżeństw - członków PTDL, składka wynosi po 100,- PLN dla każdej osoby.

  Składki można opłacić do końca lutego br. przelewem na konto o nazwie "PTDL oddział Opole" założone w Banku PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle nr konta 57 1020 3714 0000 4002 0096 4254 lub na najbliższym zebraniu Oddziału. Jedynie opłacenie składek do końca lutego gwarantuje dostawę czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Jolanta Rudzka

 • Jolanta Rudzka 14/11/2016 09:29

  Zarząd Oddziału PTDL Opole serdecznie zaprasza na zebranie naukowo- szkoleniowe, które odbędzie się 17 listopada 2016 roku o godzinie 11 .00 w sali konferencyjnej WCM, Al. Witosa 26.

  Wykład poprowadzi dr hab. na. med Jakub Swadźba a tematem będzie:

  "Diagnostyka w zespole antyfosfolipidowym i chorobach tkanki łącznej"


  Serdecznie zapraszam

 • Jolanta Rudzka 04/10/2016 11:23

  Zarząd Oddziału PTDL oddział Opole serdecznie zaprasza na zebranie naukowo- szkoleniowe, które odbędzie się 06 października 2016 roku o godzinie 11 .00 w sali konferencyjnej WCM, Al. Witosa 26.

  Wykład poprowadzi Pani dr Barbara Przybył-Hac dyrektor COBJWDL w Łodzi
  "Ocena regularności wyników oznaczeń kontrolnych w sprawdzianach COBJwDL w 2015r.",
  " Grube błędy popełniane przez uczestników w sprawdzianach i możliwości ich korekty"

  Serdecznie zapraszam

 • Jolanta Rudzka 13/09/2016 00:00

  I. Zarząd Oddziału PTDL oddział Opole wraz z firmą Euroimmun serdecznie zaprasza na zebranie naukowo- szkoleniowe, które odbędzie się 22 września 2016 roku o godzinie 1 .00 w sali konferencyjnej WCM, Al. Witosa 26.

  1. Znaczenie badania stężenia kalprotektyny w kale w diagnostyce chorób zapalnych jelit; wykładowca: Barbara Tajka
  2. Od ekstraktu do komponentu, czyli nowoczesna diagnostyka alergii testami EUROLINE DPA-Dx; wykładowca: dr n. farm. Marta Janik

  II. W dniach 30 września do 01 października br. w Szklarskiej Porębie w hotelu "Bornit" zoganizowane będzie:

  SPOTKANIE KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH  Z KIEROWNIKAMI  MEDYCZNYCH LABORATORIÓW DIAGNOSTYCZNYCH REJONU POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ POLSKI

  Koszt uczestnictwa obejmujacy 1 nocleg oraz 4 posiłki wynosi 130 zł brutto. Szczegółowe informacje oraz program dostępne są na stronie www.ampulco.eu.

  Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19 września. Formuła spotkania otwarta!

  Serdecznie zapraszam

  Jolanta Rudzka

   

  Jolanta Rudzka

Copyright © 2004-2018 PTDL