Aktualności » Rzeszów

 • Anna Orłowska 12/05/2014 03:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbędzie się w Zamku w Dubiecku w dniach 18 - 19 września 2014 r.

  Program konferencji;

  Czwartek 18.09-2014 r.

  10.00 - 12.00  Przyjazd uczestników

  12.00 - 13.00  Obiad

  13.00 - 13.15  Otwarcie konferencji

  13.15 - 14.00  Interpretacja wyników badań w laboratorium. Co to jest "NORMA" ? prof. Bogdan Solnica

  14.00 - 14.45  Profilaktyka po ekspozycji zawodowej na zakażenia HIV, HBV, HCV  dr hab.n.med. Małgorzata Inglot

  14.45 - 15.15  Przerwa

  15.15 - 16.00  Rewolucja w leczeniu zakażenia HCV - fakt czy przedwczesny entuzjazm? dr hab.n.med. Małgorzata Inglot

  16.00 - 17.30  Zakażenia HIV i AIDS - historia, epidemiologia, klinika - współczesne wyzwanie  dr Joalnta  Kluz-Zawadzka

  17.30 - 18.00  Prezetacje firm

  19.00   Kolacja grillowa

  Piątek 19.09.2014 r.

    9.00 -  9.45   Testy tarczycowe w ciąży   prof. dr hab.n.med Krystyna Sztefko

   9.45 -  10.30  Aktualne wymagania dotyczące laboratoriów medycznych mgr Bogusław Żegleń

  10.30 - 11.15  Przerwa

  11.15 - 12.00  c.d. Aktualne wymagania dotyczące laboratoriów medycznych mgr Bogusław Żegleń

  12.00 - 12.45  Diagnostyka toksoplazmozy, jak sprawić by była prostsza? dr n. med  Aleksander Mazur

  13..00  Zakończenie  konferencji

  13.15   Obiad

  Koszt uczestnictwa 150 zł/obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w wykładach - Ilość miejsc ograniczona.

  Zgłoszenia telefoniczne; tel 604 44 15 94 A.Orłowska w dni roboczew godzinach 8.00 - 13.00 do wyczerpania miejsc lub do dnia 30 maja 2014r.

  Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty 150 zł na konto Oddziału PTDL      w Rzeszowie do dnia 31 maja 2014 r. z dopiskiem "Konferencja Dubiecko 2014"

  Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Rzeszowie Nr rach  77 1240 2614 1111 0000 3958 6357 Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest uregulowanie składek członkowskich

                                                                                                    Zapraszamy

 • Anna Orłowska 05/05/2014 00:00

  Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 4 maja 2014 r. zmarł  Dr n. farm.Wiesław Rytarowski, człowiek wielkiego serca. Wieloletni Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie, nauczyciel akademicki, członek Oddziału PTDL w Rzeszowie - przez trzy kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału. Za działalność zawodową i społeczną był nagradzany odznaczeniami państwowymi (Złoty Krzyż Zasługi) oraz resortowymi.                                                              

  Pogrzeb odbędzie się w dniu 8 maja 2014 o godz. 13.30 na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie 

 • Anna Orłowska 22/04/2014 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma DiaHem Diagnostic Products zapraszają na zebranie naukowow-szkoleniowe, ktore odbędzie się w dniu 22 maja /czwartek/2014 r. o godz.10.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie przy ul.Armii Krajowej 32

  Program:

  1. Kontrola jakości w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej, mgr Beata Wojciechowska;IHiT  Warszawa

  2. Analiza wybranych przypadków immunizacji wielokrotnych biorców krwi oraz kobiet ciężarnych w latach 2012 - 2014, mgr Wanda Zimny; RCKiK Rzeszów

  3. Co nowego w firmie DiaHem? Wiktor Fedczyszyn; DiaHem Diagnostic Products

  4. Automatyzacja i informatyzacja procesu diagnostycznego w Pracowni Immunologii Transuzjologicznej, mgr Anna Grygar; Szpital Wojewódzki Nr 2 Rzeszów

  5. Zmiany w zakresie immunologii transfuzjologicznejw nowym wydaniu "Medycznych zasad pobierania   krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujących w jednostkach organizacyjnych       publicznej słuzby krwi", mgr Beata Wojciechowska IHiT Warszawa 

   

                                                                                                                           Zapraszamy

 • Anna Orłowska 20/03/2014 03:17

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma Beckman Coulter Polska zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia/czwartek/ 2014 r. o godz. 11.00 w sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program:

  1.  AMH - marker rezerwy jajnikowej  dr Mirosława Nowacka

  2. Oferta firmy Beckman Coulter Polska

  3.  Aktualności

  Zapraszamy

 • Anna Orłowska 06/03/2014 01:54

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma  Wiener Lab zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się  w dniu 20 marca/czwartek/ 2014 o godz 10.00  w Sali  Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul Armii Krajowej 32

  Program:

  1.  Wczesna diagnostyka najczęstszych nowotworów przewodu pokarmowego -

       Prof. dr hab.n. med.  Krzysztof Gutkowski

  2.  Firma Wiener Lab - partner w biochemii dla każdego laboratorium  -    

       Aleksandra Kos - Czapla  - Dyrektor ds Sprzedaży i Rozwoju Biznesu        

       Dorota Maciąg - Specjalista ds Produktu

  3.   Aktualności

                                                                                                                  Zapraszamy

 • Anna Orłowska 27/01/2014 01:59

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma Opta Tech zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 20 lutego/czwartek/2014 r. o godz.11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program:

  1. " Andrologia - mężczyzna w świetle hormonów" - dr n.med. Leszek Bergier

  2. " Opta Tech - mikroskopy biologiczne, kamery, oprogramowanie do analizy obrazu - prezentacja oferty dla Zakładów Diagnostyki Laboratoryjnej - Dariusz Kmieć

  3.  Aktualności 

                                                                                                                      Zapraszamy                                                    

 • Anna Orłowska 17/01/2014 00:00

  W 2014 r zebrania będą odbywać się w Sali Konferncyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32 w następujących terminach:

  20 luty;  20 marzec; 10 kwiecień;  22 maj; 12 czerwiec; 16 październik 20 listopad; 11 grudzień

  Zapraszamy

 • Anna Orłowska 31/12/2013 03:20

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Rzeszowie oraz firma CORMAY zapraszją na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 16 stycznia /czwartek/ 2014 o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej

  Program:

  1. " Diagnostyka laboratoryjna pacjentów z chorobą alkoholową"  - dr Dariusz Duma

  2.   Prezentacja firmy CORMAY

  3.   Aktualności

                                                                                                               Zapraszamy

   

  Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za rok 2014 oraz zaległych. Uwaga! Składka członkowska w 2014 r. wynosii 100 zł -  dla emerytów 20 zł . Prosimy o dokonywanie wpłat na konto PTDL Oddział w Rzeszowie

  Nr rach. 77 1240 2614 1111 0000 3958 6357

  Jako tytuł płatnosci nalezy podać imię, nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka

 • Anna Orłowska 28/11/2013 00:00

  Zarząd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Rzeszowie otaz firma Radiometer zapraszaja na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniun 12 grudnia / czwartek/ 2013r o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul Armii Krajowej 32

  Program:

  1. Diagnosta analizuje próbkę - lekarz leczy pacjenta - diagnostyka laboratoryjna widziana oczami klinicysty -             dr n. med. Janusz Witalis

  2. Jednoczesny szeroki panel pomiarowy - lepsza diagnoza -  Barbara Koźbiał  / Radiometer

  3. Aktualności - Prezes KRDL Elżbieta Puacz

                                                                                                               Zapraszamy

  UWAGA! Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 składka człnkowska wynosi 100 zł, dla emerytów 20 zł

 • Anna Orłowska 13/11/2013 01:49

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Rzeszowie oraz firma Thermo    Fisher  Scentific   zapraszają  na  zebranie  naukowo -  szkoleniowe,  które  odbędzie   się   w dniu    14 listopada/czwartek/2013r. o godz.10.00  w  Sali  Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.  Armii Krajowej 32

  Program:

  1. "Przydatność prokalcytoniny w diadnostyce chorób dzieci" Prof. Bartosz Korczowski

  2.  Thermo Fisher Scientific, prezentacja firmy - Radosław Wawrzyniak

  3.  Nobipharm: prezentacja firmy - dr Robert Rozalski

  4.  Argenta: prezentacja firmy - Krzysztof Sobczyk

  5.  Aktualności

                                                                                                       Zapraszamy

Copyright © 2004-2022 PTDL