Aktualności » Rzeszów

 • Anna Orłowska 27/01/2014 01:59

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma Opta Tech zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 20 lutego/czwartek/2014 r. o godz.11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program:

  1. " Andrologia - mężczyzna w świetle hormonów" - dr n.med. Leszek Bergier

  2. " Opta Tech - mikroskopy biologiczne, kamery, oprogramowanie do analizy obrazu - prezentacja oferty dla Zakładów Diagnostyki Laboratoryjnej - Dariusz Kmieć

  3.  Aktualności 

                                                                                                                      Zapraszamy                                                    

 • Anna Orłowska 17/01/2014 00:00

  W 2014 r zebrania będą odbywać się w Sali Konferncyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32 w następujących terminach:

  20 luty;  20 marzec; 10 kwiecień;  22 maj; 12 czerwiec; 16 październik 20 listopad; 11 grudzień

  Zapraszamy

 • Anna Orłowska 31/12/2013 03:20

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Rzeszowie oraz firma CORMAY zapraszją na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 16 stycznia /czwartek/ 2014 o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej

  Program:

  1. " Diagnostyka laboratoryjna pacjentów z chorobą alkoholową"  - dr Dariusz Duma

  2.   Prezentacja firmy CORMAY

  3.   Aktualności

                                                                                                               Zapraszamy

   

  Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za rok 2014 oraz zaległych. Uwaga! Składka członkowska w 2014 r. wynosii 100 zł -  dla emerytów 20 zł . Prosimy o dokonywanie wpłat na konto PTDL Oddział w Rzeszowie

  Nr rach. 77 1240 2614 1111 0000 3958 6357

  Jako tytuł płatnosci nalezy podać imię, nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka

 • Anna Orłowska 28/11/2013 00:00

  Zarząd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Rzeszowie otaz firma Radiometer zapraszaja na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniun 12 grudnia / czwartek/ 2013r o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul Armii Krajowej 32

  Program:

  1. Diagnosta analizuje próbkę - lekarz leczy pacjenta - diagnostyka laboratoryjna widziana oczami klinicysty -             dr n. med. Janusz Witalis

  2. Jednoczesny szeroki panel pomiarowy - lepsza diagnoza -  Barbara Koźbiał  / Radiometer

  3. Aktualności - Prezes KRDL Elżbieta Puacz

                                                                                                               Zapraszamy

  UWAGA! Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 składka człnkowska wynosi 100 zł, dla emerytów 20 zł

 • Anna Orłowska 13/11/2013 01:49

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Rzeszowie oraz firma Thermo    Fisher  Scentific   zapraszają  na  zebranie  naukowo -  szkoleniowe,  które  odbędzie   się   w dniu    14 listopada/czwartek/2013r. o godz.10.00  w  Sali  Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.  Armii Krajowej 32

  Program:

  1. "Przydatność prokalcytoniny w diadnostyce chorób dzieci" Prof. Bartosz Korczowski

  2.  Thermo Fisher Scientific, prezentacja firmy - Radosław Wawrzyniak

  3.  Nobipharm: prezentacja firmy - dr Robert Rozalski

  4.  Argenta: prezentacja firmy - Krzysztof Sobczyk

  5.  Aktualności

                                                                                                       Zapraszamy

 • Anna Orłowska 08/10/2013 01:52

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Rzeszowie oraz firma MEDAN zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 17 października 2013 r. /czwartek/o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w rzeszowie ul. Armii Krajowej  32

  Program:

  1. " Nowe wytyczne w diagnostyce chorób nerek" - Dr Danuta Fedak

  2.  Przedstawienie oferty firmy MEDAN

  3.  Aktualności

  Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za rok 2013 oraz zaległych.

                                                                                                               Zapraszamy

 • Anna Orłowska 20/09/2013 00:00

  Szkolenie organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL odbędzie się w dniu 4 października 2013 r.w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic  ul. Armii Krajowej 32 w Rzeszowie

  Początek szkolenia godz.11.00, przewidywany czas zakończenia ok godz.17.00

  Zapraszamy

 • Anna Orłowska 01/06/2013 07:30

  Uprzejmie informujemy, że są jeszcze ostatnie wolne miejsca na kurs "Diagnostyka zatruć grzybami"

  Informacji na temat kursu udziela:

  Pani mgr Alicja Orłowska,  tel: 13 469 6993

  Pani mgr Małgorzata Bryndza, tel: 668 625 038

  Zapraszamy

 • Anna Orłowska 27/05/2013 00:00

  „DIAGNOSTYKA ZATRUĆ GRZYBAMI”

  Informacje dla uczestników kursu

   Kurs „Diagnostyka zatruć grzybami” organizowany przez Szpital Powiatowy w Lesku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Rzeszowie odbędzie się   w terminach:

  - część pierwsza (kurs podstawowy) 10-14.06.2013r.

  - część druga (kurs doskonalący) 24-28.06.2013r.

  Cena kursu (podstawowy + doskonalący ) 580zł

  Cena kursu doskonalącego 280 zł

  Kierownikiem naukowym kursu jest dr Maria Klawitter

  Opłaty za kurs należy dokonać do dnia 5.06.2013r. na nr konta SP ZOZ Lesko

  Podkarpacki Bank Spółdzielczy oddział Lesko : 42 8642 1012 2003 1210 5469 0001
  z dopiskiem: imię nazwisko, jakiej części kursu dotyczy opłata.

  Informacji na temat kursu udziela:

  - Kierownik Działu Kadr mgr Alicja Orłowska, tel:13 469 6993

  - Kierownik Laboratorium mgr Małgorzata Bryndza, tel: 668 625 038

  Informacje dodatkowe:

  - kurs rozpocznie się o godz. 8.00 w Przychodni SP ZOZ Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4

  - każdy uczestnik jest zobowiązany zapewnić sobie: szkiełka podstawowe (150 szkiełek /1 osobę / 2 dni ), odpowiednią liczbę szkiełek nakrywkowych, mikroskop (1 na 2osoby), osoby przyjezdne dodatkowo nocleg, wyżywienie.

  Ze względu na dużą liczbę osób chętnych na kurs i wyczerpanie wolnych miejsc nie dokonanie opłaty za kurs do 5.06. jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.

   

   

 • Anna Orłowska 27/05/2013 00:00

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  w Rzeszowie oraz firma BIO-MAR  zapraszają na  zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 13  czerwca /czwartek/ 2013 r o godz. 11.00  w  Sali Konferencyjnej  Hotelu Classic  w Rzeszowie ul. Armii Krajowej  32  

   PROGRAM:

  1.  MMP3 - nowa  jakość w monitorowaniu  Reumatoidalnego Zapalenia Stawów -     mgr   Dominika Woźniak                                                                                                    

  2.  Aktualności

  Przypominamy  o  konieczności uregulowania składki członkowskiej za rok 2013 oraz zaległych.

  Prosimy o dokonywanie wpłat  na konto PTDL Oddział w Rzeszowie;

  Bank Polska Kasa Opieki S.A.  II Oddział w Rzeszowie

  Nr rach.77 12 40 2614 1111 0000 3958 6357

  Jako tytuł płatności należy podać imię, nazwisko oraz  rok, za który opłacana jest składka.

   Zapraszamy                                                                     

Copyright © 2004-2022 PTDL