Aktualności » Rzeszów

 • Anna Orłowska 08/10/2013 01:52

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Rzeszowie oraz firma MEDAN zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 17 października 2013 r. /czwartek/o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w rzeszowie ul. Armii Krajowej  32

  Program:

  1. " Nowe wytyczne w diagnostyce chorób nerek" - Dr Danuta Fedak

  2.  Przedstawienie oferty firmy MEDAN

  3.  Aktualności

  Przypominamy o konieczności uregulowania składki członkowskiej za rok 2013 oraz zaległych.

                                                                                                               Zapraszamy

 • Anna Orłowska 20/09/2013 00:00

  Szkolenie organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL odbędzie się w dniu 4 października 2013 r.w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic  ul. Armii Krajowej 32 w Rzeszowie

  Początek szkolenia godz.11.00, przewidywany czas zakończenia ok godz.17.00

  Zapraszamy

 • Anna Orłowska 01/06/2013 07:30

  Uprzejmie informujemy, że są jeszcze ostatnie wolne miejsca na kurs "Diagnostyka zatruć grzybami"

  Informacji na temat kursu udziela:

  Pani mgr Alicja Orłowska,  tel: 13 469 6993

  Pani mgr Małgorzata Bryndza, tel: 668 625 038

  Zapraszamy

 • Anna Orłowska 27/05/2013 00:00

  „DIAGNOSTYKA ZATRUĆ GRZYBAMI”

  Informacje dla uczestników kursu

   Kurs „Diagnostyka zatruć grzybami” organizowany przez Szpital Powiatowy w Lesku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Rzeszowie odbędzie się   w terminach:

  - część pierwsza (kurs podstawowy) 10-14.06.2013r.

  - część druga (kurs doskonalący) 24-28.06.2013r.

  Cena kursu (podstawowy + doskonalący ) 580zł

  Cena kursu doskonalącego 280 zł

  Kierownikiem naukowym kursu jest dr Maria Klawitter

  Opłaty za kurs należy dokonać do dnia 5.06.2013r. na nr konta SP ZOZ Lesko

  Podkarpacki Bank Spółdzielczy oddział Lesko : 42 8642 1012 2003 1210 5469 0001
  z dopiskiem: imię nazwisko, jakiej części kursu dotyczy opłata.

  Informacji na temat kursu udziela:

  - Kierownik Działu Kadr mgr Alicja Orłowska, tel:13 469 6993

  - Kierownik Laboratorium mgr Małgorzata Bryndza, tel: 668 625 038

  Informacje dodatkowe:

  - kurs rozpocznie się o godz. 8.00 w Przychodni SP ZOZ Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4

  - każdy uczestnik jest zobowiązany zapewnić sobie: szkiełka podstawowe (150 szkiełek /1 osobę / 2 dni ), odpowiednią liczbę szkiełek nakrywkowych, mikroskop (1 na 2osoby), osoby przyjezdne dodatkowo nocleg, wyżywienie.

  Ze względu na dużą liczbę osób chętnych na kurs i wyczerpanie wolnych miejsc nie dokonanie opłaty za kurs do 5.06. jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.

   

   

 • Anna Orłowska 27/05/2013 00:00

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  w Rzeszowie oraz firma BIO-MAR  zapraszają na  zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 13  czerwca /czwartek/ 2013 r o godz. 11.00  w  Sali Konferencyjnej  Hotelu Classic  w Rzeszowie ul. Armii Krajowej  32  

   PROGRAM:

  1.  MMP3 - nowa  jakość w monitorowaniu  Reumatoidalnego Zapalenia Stawów -     mgr   Dominika Woźniak                                                                                                    

  2.  Aktualności

  Przypominamy  o  konieczności uregulowania składki członkowskiej za rok 2013 oraz zaległych.

  Prosimy o dokonywanie wpłat  na konto PTDL Oddział w Rzeszowie;

  Bank Polska Kasa Opieki S.A.  II Oddział w Rzeszowie

  Nr rach.77 12 40 2614 1111 0000 3958 6357

  Jako tytuł płatności należy podać imię, nazwisko oraz  rok, za który opłacana jest składka.

   Zapraszamy                                                                     

 • Anna Orłowska 27/05/2013 00:00

  DIAGKOMPAS - informacja o szkoleniu organizowanym przez IPDDL pod   patronatem PTDL

  W dniu 04 października 2013 r. w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic  w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32  odbędzie się szkolenie organizowane przez  IPDDL  pod patronatem PTDL.

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie.W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Program szkolenia:

  1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro–przegląd i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
  4/ Omawianie przykładów praktycznych.

  Szkolenie jest bezpłatne.

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową www.diagkompas.pl

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

  W przypadku dużej liczby zgłoszeń, będziemy się starali zorganizować szkolenie w dodatkowym terminie.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl 

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

   

 • Anna Orłowska 04/04/2013 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej, która  odbędzie się  w  Hotelu  Splendor  w  Siedliskach  w dniach 23-24 maja 2013 r.

  Program konferencji:

  Czwartek 23. 05. 2013 r.

  11.00  -  12.00     Przyjazd uczestników

  12.00   - 13.00     Obiad

  13.00  -  13.15    Otwarcie konferencji

  13.15  -  14.00     Udział hyperhomocystynemii w patogenezie nadciśnienia tętniczego

                              Prof.  Zygmunt Kopczyński

  14.00  -  14.45     Nowe trendy w diagnostyce osoczowych skaz krwotocznych 

                              Dr Anna Raszeja-Specht   

  14.45   - 15.15    Oferta materiałów do diagnostyki krzepniecia firmy Instrumentation

                              Laboratory / Werfen Polska –Dr Magdalena Szczypka

  15.15   - 15.45    Przerwa

  15.45  -  16.30    Laboratoryjna diagnostyka zakrzepic i stanów nadkrzepliwości –

                             aktualizacja 2012  Dr Jacek Golański

  16.30  -  17.15    Czy monitorowanie leczenia przeciwzakrzepowego jest zawsze konieczne ?

                              Dr Anna Raszeja-Specht                          

  17.15  -  18.00    Laboratoryjne monitorowanie leczenia przeciwpłytkowego – trudna droga od

                              nauki do praktyki     Dr Jacek Golański

   19.00     Kolacja grillowa

   Piątek  24.05.2013 r.

    9.00   -  14.00    Zasady prowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej - warsztaty

                                Dr Wojciech Gernand

                              / przerwa  11.00 – 11.30/

   14.00      Zakończenie konferencji

   14.15      Obiad

  Koszt uczestnictwa 150 zł/ obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo

  w wykładach/  Ilość miejsc ograniczona.

  Zgłoszenia telefoniczne; tel. 604 44 15 94  A.Orłowska w dni robocze w godzinach

  8.00 – 14.00  do wyczerpania miejsc lub do dnia 26  kwietnia 2013 r.

  Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty 150 zł na konto Oddziału PTDL W Rzeszowie  do dnia 26 kwietnia 2013 r. z dopiskiem „Konferencja  Siedliska  2013”.

  Bank Polska Kasa Opieki S.A.  II Oddział w Rzeszowie

  Nr rach.77 12 40 2614 1111 0000 3958 6357

  Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest uregulowanie składek członkowskich

   

   

 • Anna Orłowska 26/03/2013 05:01

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  w Rzeszowie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, połączone z wyborami,  które odbędzie się w dniu 18   kwietnia /czwartek/ 2013 r o  godz. 9.45  I termin; godz 10.00 II termin w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic  w Rzeszowie ul. Armii Krajowej  32  

   PROGRAM:

   1.   Walne Zebranie Członków PTDL Oddziału w Rzeszowie  - wybory do władz rzeszowskiego Oddziału oraz wybory delegatów  na Walne Zgromadzenie Delegatów na Zjazd PTDL w Warszawie we wrześniu 2013

  2.   Choroby  o  podłożu  autoimmunologicznym –  diagnostyczne  i  terapeutyczne  wyzwanie  medycyny    XXI   wieku  -                             Dr n. med.  Krzysztof Gutkowski 

  3.   Aktualności

                                                                                                            

 • Anna Orłowska 04/03/2013 08:00

   Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  w Rzeszowie oraz firma PZ CORMAY  S.A. zapraszają na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 21 marca  /czwartek/ 2013 r o godz. 11.00  w Sali Konferencyjnej  Hotelu Classic  w Rzeszowie ul. Armii Krajowej  32  

   PROGRAM:

     1.   Markery chorób sercowo-naczyniowych  Dr n. farm. Dariusz  Duma   Uniwersytet  Medyczny  w Lublinie

     2.  Czego możemy dowiedzieć się z wyniku morfologii 5 diff ? 
          Monika Pankowska – Orzeł  Produkt Manager ds. Hematologii PZ CORMAY S.A.
     3.  Aktualna oferta biochemiczna firmy CORMAY  
          Rafał Pyzalski  Produkt Manager ds. Biochemii PZ CORMAY S.A.
     4.  Aktualności

     

  Przypominamy  o  konieczności uregulowania składki członkowskiej za rok 2013

  oraz zaległych.

  Prosimy o dokonywanie wpłat  na konto PTDL Oddział w Rzeszowie;

  Bank Polska Kasa Opieki S.A.  II Oddział w Rzeszowie

  Nr rach.77 12 40 2614 1111 0000 3958 6357

  Jako tytuł płatności należy podać imię, nazwisko oraz  rok, za który opłacana jest składka.

                                                                                                        Zapraszamy                

 • Anna Orłowska 12/02/2013 07:59

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  w Rzeszowie oraz firma HORIBA ABX Sp. z o.o. zapraszają na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 21 lutego  /czwartek/ 2013 r o godz. 10.00  w Sali Konferencyjnej  Hotelu Classic  w Rzeszowie ul. Armii Krajowej  32  

   

  PROGRAM:

   

    1.   Stany zapalne a miażdżyca i ich kliniczne powikłania - Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz
    2.   Prezentacja firmy Horiba ABX Sp. z o. o.: mgr. Jolanta Czaja- Biochemistry
           Application Specialist 
   3.   Aktualności

                                                                                                                   Zapraszamy

Copyright © 2004-2022 PTDL