Aktualności » Rzeszów

 • Andrzej Rybak 20/07/2008 05:16

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wspólnie z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej Oddziałem w Rzeszowie uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w Konferencji :Aspekty analityczne i kliniczne zaburzeń funcji nerek w cukrzycy i chorobach układu krążenia, która odbedzie się w dniach 17 - 19 wresnia 2008 r w Pałacu w Sieniawie.
  Informacje bieżące i zgłoszenia na stronie: www.ptdl-sieniawa-2008.pl

 • Andrzej Rybak 20/07/2008 04:55

  Rzeszów, dnia 19.07.2008
  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu na temat „Wpływ leków na wyniki badań laboratoryjnych „. Szkolenie odbędzie się w dniach 5-6 września 2008 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Maraton” w Lubeni (15 km od Rzeszowa).Szkolenie będzie prowadzone pod kierownictwem Pana dr n med. Wojciecha Gernanda. Szkolenie przewidziane jest dla wszystkich diagnostów laboratoryjnych zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat czynników wpływających na wyniki badań laboratoryjnych.
  Przy tworzeniu programu szkolenia szczególny nacisk położono na trening umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z interferencjami lekowymi.

  Program szkolenia obejmuje następujące tematy:
  1. Podstawowe pojęcia i definicje stosowane w farmakologii, klasyfikacja leków, bazy danych o lekach – trening umiejętności identyfikowania leków i zdobywania szczegółowych informacji o lekach.
  2. Rodzaje zmian w wynikach badań wywoływanych przez leki – sposoby przeprowadzania badań nad interferencjami lekowymi.
  3. Skąd czerpać informacje na temat wpływu leków na wyniki badań laboratoryjnych?
  4. Analiza interferencji analitycznych związanych z obecnością leków w badanym materiale.
  5. Wpływ leków na:
  • wyniki badań hematologicznych;
  • wyniki testów koagulologicznych
  • wyniki badań biochemicznych
  • wyniki badania ogólnego moczu
  6. Wpływ parafarmaceutyków i składników diety na wyniki badań laboratoryjnych.

  Ramowy program szkolenia :
  Piątek 5.09.2008 r Przyjazd uczestników 12.00 – 13.00
  Obiad 13.00 – 14.00
  Sesja szkoleniowa I 14.00 – 20.00
  Kolacja 20.00

  Sobota 6.09.2008r Śniadanie 7.30 – 8.30
  Sesja szkoleniowa II 8.30 – 13.00
  Lunch i wyjazd uczestników 13.00

  Organizatorzy nie zapewniają transportu do Lubeni.
  Zgłoszenia uczestnictwa proszę dokonywać telefonicznie pod. numerem. 017 86 64 087 mgr Lesław Krasoń.
  Po przyjęciu i potwierdzeniu zgłoszenia przez wymienione osoby proszę dokonać wpłaty w wysokości 100 zł na konto PTDL w Rzeszowie.
  Decyduje kolejność zgłoszeń.
  Przewodniczący Oddziału PTDL w Rzeszowie

  mgr Andrzej Rybak

 • Andrzej Rybak 04/06/2008 09:30

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbedzie się w dniu 12 czerwca 2008 r. /czwartek/ w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60 o godz.11:00
  Prodram:
  1. Aktualne probklemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawiciel KRDL
  2. Oferta firmy Allmed
  3. Wykład " Witamina D w świetle współczesnej wiedzy " Dr Danuta Fedak Zakład Diagnostyki Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopenika

  UWAGA: Z powodu strajku poczty zawiadomienia o zebraniu nie bedą wysyłane pocztą.

  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 05/05/2008 06:17

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbedzie się w dniu 30 maja 2008/PIĄTEK/ o godz. 10:00 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewózkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60
  Program:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy BioMAxima
  3.Wykład " Zastosowanie cytometrii przepływowej" Dr hab. n. med. Bogdan Mazur - Ślaskie Centrum Pediatrii Zabrze
  4.Pytania i dyskusja
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 10/04/2008 08:09

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje. że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbedzie się w dniu 17 kwietnia 2008 (czwartek) o godz. 11:00 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60
  Program:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy Siemens Medical Solutions Diagnostics Sp. z o.o.
  3.Wykład " Czy można interpretować wartości referencyjne" -
  Prof. dr hab. Krystyna Sztefko Collegium Medicum UJ w Krakowie
  4.Pytania i dyskusja
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 29/02/2008 08:13

  Z żalem zawiadamiamy, ze odeszła od nas nasza kolezanka mgr Przemysława Filip. Była wieloletnim skarbnikiem naszego Oddziału i przed odejściem na emeryturę Kierownikiem Laboratorium Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.
  Sławka była osobą pełną życzliwości i ciepła wobec ludzi, wspaniałą koleżanką i kompetentnym pracownikiem.
  Taka pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
  Uroczystości żałobne rozpoczną się w dniu 1 marca o godzinie 14:00 w Żołyni.

 • Andrzej Rybak 22/02/2008 12:42

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbędzie się w dniu 13 marca 2008/czwartek/ o godzinie 11:00 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewózkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60

  PROGRAM:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy ICN Diagnostics Sp. z o.o. - Andrzej Stępiński Dyrektor Handlowy
  3.Wykład " Metody molekularne w hematologii - znaczenie diagnostyczne
  i prognostyczne - Dr n. med. Monika Gos Zakład Biologii Komórki Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Warszawa
  4.Pytania i dyskusja

  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 11/02/2008 05:02

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkioleniowe odbędzie sie w dniu 21 lutego 2008 / czwartek / w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60 o godz. 11:00.
  Program zebrania:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych- przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy BIOMEDICA POLAND Sp. z o.o.
  3.Wykład ,, Zasady uczestnictwa w programach zewnetrznej kontroli jakości badań laboratoryjnych" - dr n. med. Wojciech Gernand CM UJ w Krakowie
  4.Pytania i dyskusja

  Przypominamy, że termin opłacania składki za rok 2008 ( 60 zł) upływa z dniem 29.02.08.
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 02/01/2008 04:44

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbedzie się 10 stycznia 2008 /czwartek/ o godz. 10:30 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60.
  PROGRAM:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawicel KRDL
  2.Wykład ,,Równowaga kwasowo-zasadowa: oznaczane parametry, błędy przedanalityczne, analizatory, osprzęt" - Tomasz Borowski - Radiometer Sp. z o.o.
  3.Pytania i dyskusja
  Informujemy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zdromadzenia delegatów XVI Zjazdu PTDL we Wrocławiu w dniu 26.09.2007 r. składka członkowska od roku 2008 wynosi 60,00 złotych. Składkę należy uregulować do dnia 29.02.2008 r., gdyz tylko wpłata w tym terminie bedzie gwarantowała otrzymywanie czasopisma ,,Diagnostyka Laboratorryjna".
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 14/11/2007 19:18

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie urzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbędzie się w dniu 3 grudnia 2007 r / poniedziałek / o godz. 10:00w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60
  PROGRAM:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy Dade Behring Diagnostics a Siemens company
  3.Wykład "Co diagnostyka laboratoryjna może zaoferować kardiologom" - Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz Prezes Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  4.Pytania i dyskusja
  ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2018 PTDL