Aktualności » Rzeszów

 • Lesław Krasoń 03/10/2019 00:00

  Zarząd PTDL oddział w Rzeszowie oraz firma  MEDAN   zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się  w dniu 17 października  ( czwartek ) 2019 r.  o godzinie 11:30     w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32.

  program posiedzenia 

  1) ,, Zaburzenia krzepnięcia u dzieci" - Dr n. med. Radosław Chaber,                     Klinika Onkohematologii Dziecięcej,Kliniczny Szp. Woj. Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

  2) „Enterowirusy-wirusy ,,nieobliczalne”- mgr Anna Nowakowska, Woj. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

  3)„Prezentacja oferty firmy MEDAN” - Anna Mroziewicz

  4)Aktualności

                                                                                   serdecznie zapraszamy

 • Lesław Krasoń 05/09/2019 09:37

  Szanowni Państwo,

   

  Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych organizuje w dniu 03.10.2019 r.

  w Rzeszowie Konferencję naukowo-szkoleniową pt. "Medycyna Laboratoryjna" - interdyscyplinarna rola medycznego laboratorium diagnostycznego w systemie ochrony zdrowia".

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

    

 • Lesław Krasoń 16/08/2019 06:54

   

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w dniach 19 i 20 wrzesień 2019 r.  w posiedzeniach  naukowo-szkoleniowych ,które odbędą się w formie warsztatów szkoleniowych z koagulologii i analizy moczu.

  W dniu 19 września ( czwartek ) 2019 r. warsztaty z koagulologii poprowadzi mgr Paweł Kozłowski

  W dniu 20 września ( piątek ) 2019 r. warsztaty z analizy moczu poprowadzi mgr Marta Kowal.

  Warsztaty odbędą się w Hotelu ,,SPLENDOR” , Siedliska 495, 36-042 Lubenia w godzinach

  od 10:00 do około 17:00 ( w tym przerwa na lunch ,kawę i herbatę-bez noclegu).

   

  19 wrzesień ( czwartek ) 2019 r. ,,Warsztaty z koagulologii ” -mgr Paweł Kozłowski

  program:

   1. Fizjologia układu hemostazy.

  2. Faza przedanalityczna w koagulologii.

  3. Podstawowe testy w badaniach układu hemostazy - ich słabe i mocne strony.

   4. Test korekcji - czy jest w zasięgu każdej pracowni, kiedy wykonać i jak interpretować.

   5. Manualna vs optyczna metoda detekcji skrzepu – przykłady.

   6. D Dimer- przydatność kliniczna i problemy analityczne


  20 wrzesień ( piątek ) 2019 r. "Analiza moczu - okiem praktyka"- mgr Marta Kowal

  program:

  1. Standaryzacja i automatyzacja badania.

  2. Konwersja pola widzenia na objętość.

  3. Rozbieżności pomiędzy skryningiem a oceną mikroskopową.

  4. Rzadkie lecz ważne diagnostycznie elementy osadu.

  5. Osad moczu w wybranych chorobach nerek i dróg moczowych.

  6. Postępowanie z próbką pediatryczną.

  7. Mioglobinuria, hemoglobinuria - wykrywanie i znaczenie.

  8. Akantocyturia, różnicowanie krwinkomoczu.

  9. Procesy biokrystalizacji w układzie moczowym.

  10. Badanie ogólne moczu Q&A.

   

  Koszt uczestnictwa :

  a) 19 wrzesień ( czwartek ) 2019 r. warsztaty z koagulologii – 50 zł

  b) 20 wrzesień ( piątek ) 2019 r. warsztaty z analizy moczu – 50 zł.

  Uwaga: Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu.

  Ilość miejsc ograniczona.

  Zgłoszenia telefoniczne, indywidualnie, telefon : 504 491 231 w dni robocze od 19.08.2019 w godzinach 9.00 – 13.00 do wyczerpania miejsc lub do dnia 30.08.2019 r.

  Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty kosztów uczestnictwa na konto PTDL Oddział Rzeszów do dnia 03.09.2019 r.   z podaniem w tytule wpłaty: imię, nazwisko, ’’Warsztaty Siedliska 2019”.

   

  konto PTDL oddział w Rzeszowie:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział Rzeszów

  Bank Polska Kasa Opieki S.A.II Oddział w Rzeszowie

  Nr rach. 77 1240 2614 1111 0000 3958 6357

  Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uregulowanie składek członkowskich.

  Brak wpłaty do dnia 03.09.2019 r./ uznane na koncie/ będzie skutkował automatycznym skreśleniem z listy uczestników.

  O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń .

                                                                                                                                                                                             Serdecznie Zapraszamy

                                                                                                                                                                                                 Lesław Krasoń

                                                                                                                                                                                   przewodniczący Oddziału Rzeszów PTDL

 • Lesław Krasoń 14/07/2019 22:28

  Szanowni Państwo,

  Zarząd PTDL oddział Rzeszów organizuje w dniach 19  i 20 wrzesień 2019 r. posiedzenia naukowo-szkoleniowe ,które odbędą się w formie warsztatów szkoleniowych.

  Warsztaty odbędą się w Hotelu Splendor  w Siedliskach.

  19 wrzesień  2019 r.- warsztaty z koagulologii poprowadzi mgr Paweł Kozłowski.

  20 wrzesień  2019 r.-warsztaty z analizy moczu poprowadzi mgr Marta Kowal.  


   Program warsztatów, zapisy  oraz szczegóły  organizacyjne   zostaną ogłoszone w połowie sierpnia.  

                                                                                  Serdecznie zapraszamy.

   

    

 • Lesław Krasoń 15/05/2019 11:27

  Uprzejmie informujemy, że z powodu braku wolnych miejsc rejestracja na konferecję naukowo-szkoleniową w Dubiecku w dniach 13-14.06.2019 r. została zakończona.

 • Lesław Krasoń 08/05/2019 05:08

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbędzie się w Zamku w Dubiecku w dniach

  13 – 14 czerwca 2019 r.

  Program konferencji:

   

  Czwartek 13. 06. 2019 r. 

  10.00 - 12.00 Przyjazd uczestników

  12.00 - 13.30 Obiad

  13.30 - 13.45 Otwarcie konferencji 

  13.45 – 14.15 ,,50-lecie Chemii klinicznej Roche Diagnostics - historia i teraźniejszość" Mariusz Derlatka

  14.15 - 15.00 ,, Wpływ suplementów diety na wyniki badań laboratoryjnych”

  - Dr Maria Czernicka -Tarapatskyy

  15.00 - 15.30 Przerwa 

  15.30 - 17.00 ,,Biologiczne wartości referencyjne w praktyce medycznego laboratorium diagnostycznego”- część pierwsza : Dr n. med. Wojciech Gernand

  17.00 - 17.45,, Przewlekła choroba nerek ’’ - Lek. med. Grzegorz Siteń 

  17.45 - 18.15 ,,Kalprotektyna - fakty i mity, czyli nowe biomarkery w diagnostyce chorób autoimmunizacyjnych: mgr Bożena Murawska-Majunka 

  19.00 Kolacja grillowa 

  Piątek 14.06.2019 r. 

  9.00 - 10.00 ,,Analiza błędów przedanalitycznych okiem pielęgniarki i diagnosty laboratoryjnego”- mgr Natalia Antosz, mgr Marta Budniok ,mgr Arkadiusz Wnuk 

  10.00 - 12.00 ,Biologiczne wartości referencyjne w praktyce medycznego laboratorium diagnostycznego”- część druga : Dr n. med. Wojciech Gernand 

  10.45 - Przerwa około 30 min. 

  12.00 – 12.30 ,,Diagnostyka laboratoryjna Helicobacter pylori” -Dr n.med. Małgorzata Łukasik

  12.30 Zakończenie konferencji 

  13:00 Obiad

   

  Koszt uczestnictwa 150 zł/ obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w wykładach/ - Ilość miejsc ograniczona.

  Pierwszeństwo mają członkowie Oddziału PTDL w Rzeszowie  Zgłoszenia telefoniczne, wyłącznie indywidualne;

  tel. 504 491 231 w dni robocze w godzinach 8.00 – 13.00 do wyczerpania miejsc lub do dnia 17 maja 2019 r.


  Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty 150 zł na konto Oddziału PTDL w Rzeszowie do dnia 24 maja 2019 r.( uznane na koncie ) z dopiskiem „Konferencja Dubiecko 2019 ”.

  Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest uregulowanie składek członkowskich

   

  konto Oddziału PTDL w Rzeszowie    

  Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Rzeszowie Nr rach. 77 1240 2614 1111 0000 3958 6357


  Serdecznie zapraszamy

    

 • Lesław Krasoń 30/04/2019 10:12

  Szanowni Państwo,

  Zarząd PTDL oddział Rzeszów organizuje w dniach 13(czwartek)-14(piątek) czerwca  2019 r. Konferencję naukowo-szkoleniową w Zamku Dubiecko.

   Szczegółowy program, zapisy i szczegóły  organizacyjne Konferencji  zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.  

  Serdecznie zapraszamy

 • Lesław Krasoń 27/04/2019 00:00

  Zarząd PTDL oddział w Rzeszowie oraz firma  Argenta Sp. Z o.o. Sp. K.   zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się  w dniu 23 maja ( czwartek ) 2019 r.  o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32.

  program posiedzenia 
  1) ,, Diagnostyka laboratoryjna poronień nawracających" - mgr Małgorzata Kierszk,                     Diagnostyka Sp. z o.o.,ul. Krakowska 16, Rzeszów, w ramach programu specjalizacji.
  2) „Oznaczenia alkoholi, leków i narkotyków w laboratorium medycznym czyli wędrówki diagnosty po ścieżkach toksykologii”- dr n. med. Renata Winnicka Komisja ds. Diagnostyki Toksykologicznej KRDL.
  3 )„Nowości w ofercie klinicznej firmy Argenta” mgr Wojciech Kisielewski ,Argenta Sp. Z o.o. Sp. K.
  4 )Aktualności

  -proszę  o zgłaszanie  każdej  zmiany danych osobowych ( zmiana nazwiska, adresu )   na adres email :  leszekkrason@o2.pl ,   tel. 504 491 231.  

   

                                                                                                                  Serdecznie zapraszamy

      


 • Lesław Krasoń 08/04/2019 10:29

             W dniu 06.04.2019 r odeszła od nas nasza dobra koleżanka mgr Małgorzata Lipka, diagnosta laboratoryjny. Była wieloletnim kierownikiem Zakładu Analityki Szpitala Specjalistycznego w Sanoku, członkiem PTDL oddział w Rzeszowie. 

  Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

                                                                                                                     Cześć Jej pamięci

   

   Msza Święta pogrzebowa odbędzie się 12 kwietnia 2019 r.( piątek ) o godz.14:00 w kaplicy na cmentarzu Posada w Sanoku przy ul. K .Lipińskiego. 

 • Lesław Krasoń 10/03/2019 22:32

  Zarząd PTDL oddział w Rzeszowie oraz firma Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.  zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się w dniu 11 kwietnia (czwartek) 2019 r. o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32.

   program posiedzenia:

   

  1. ,, Diagnostyka markerów chorób zakaźnych. Interpretacja wyników " -

  Dr Mirosława Nowacka, Beckman Coulter Polska .

   

  2.,, Prezentacja oferty firmy Beckman Coulter Polska "- Dr  Mirosława Nowacka.

   

  3. Aktualności

  -proszę  o zgłaszanie  każdej  zmiany danych osobowych ( zmiana nazwiska, adresu )   na adres email :  leszekkrason@o2.pl ,   tel. 504 491 231.  

   

                                                                                                                  Zapraszamy

   

    

Copyright © 2004-2021 PTDL