Aktualności » Rzeszów

 • Anna Orłowska 30/03/2016 00:00

  Zarząd PTDL Oddział w Rzeszowie zaprasza do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej "Od pediatrii do geriatrii", ktora odbędzie się w Hotelu Arłamów w Arłamowie w dnaich 09- 10 czerwca 2016 r.

  Patronat naukowy - Prof. dr hab. Krystyna Sztefko

  Program konferencji:

  Czwartek 09-06-2016 r

  10.00  - 12.00  Przyjazd uczestników

  12.00  - 14.00  Obiad

  14.00  - 14.15  Otwarcie konferencji

  14.15  - 15.00  Opieka geriatryczna w Polsce - czy jest miejsce dla diagnosty laboratoryjnego.  Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

  15.00  - 15.45  Hormony tarczycy - co uwzględniać przy interpretacji wyników. Prof.dr hab. Krystyna Sztefko

  15.45  - 16.15  Przerwa

  16.15  - 17.00  Odmienności wieku dziecięcego w morfologii krwi obwodowej dr Ewa Czernik 

  17.00  - 18.00  Prezentacje firmowe

  19.00   Kolacja grillowa

  Piątek  10-06-2016 r.

    9.00  - 9.45  Czy istnieje rutynowy zestaw badań laboratoryjnych u starszego pacjenta? Prof. Bogdan Solnica

    9.45  - 10.30  Ocena czynności nerek w wieku podeszłym.  Prof.  Marek Kuźniewski

  10.30  - 11.15  Przerwa

  11.15  - 12.00  Badania przesiewowe u noworodków. Prof.dr hab. Krystyna Sztefko

  12.00  - 12.45  Alergia - problem dzieci, problem dorosłych - nowe kierunki w diagnostyce. Paweł Krzemień

  13.00    Zakonczenie konferencji

  13.15    Obiad

  Koszt uczestnictwa 150 zł/ obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w wykładach/. Ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają członkowie Oddziału PTDL w Rzeszowie.

  Zgłoszenia telefoniczne ; A.Orłowska tel. 604 44 15 94 w dni robocze w godzinach 8.00 -13.00 - do wyczerpania miejsc lub do 15 kwietnia 2016. Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty 150 zł na konto Oddziału PTDL w Rzeszowie do dnia 30 kwietnia 2016 r z dopiskiem "Konferencja Arłamów 2016". warunkiem uczestnictwa w konferencji jest uregulowanie składek członkowskich.

  Nr rach. 77 1240 2614 1111 0000 3958 6357                                                                                           Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Rzeszowie

   Zapraszamy

 • Anna Orłowska 01/03/2016 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma Wiener Lab zapraszają na zebranie  naukowo-szkoleniowe, które odbędzie  się     w  dniu    24 marca 2016 r. o godz. 11.00  w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program:

  1. Ocena regularności wyników oznaczeń kontrolnych w sprawdzianach realizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości    w Diagnostyce Laboratoryjnej w 2015 r. -dr n.med.Barbara Przybył-Hac

  2. Prezentacja firmy Wiener Lab - Aleksandra Kos-Czapla

  3. Aktualności

                                                                                                        Zapraszamy

 • Anna Orłowska 04/02/2016 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma Argenta zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 r. o godz. 11.00w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej  32

  Program;

  1. Diagnostyka toksykologiczna w laboratoriach medycznych - najważniejsze aspekty praktyczne i prawne - dr Ewa Gomółka  Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych UJ - Colegium Medicum oraz Pracownia Toksykologii Zakładu Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

  2. Hormon wzrostu i inni bohaterowie wzrastania - dr n.med. Adam Dudek Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie

  3. Biochemia i toksykologia - oferta firmy Argenta dr Krzysztof Sobczyk, Koordynator Projektu " Biochemia Kliniczna",   Argenta Sp. z o.o.

  4. Aktualności

                                                                                                               Zapraszamy

 • Anna Orłowska 05/01/2016 00:00

  Zarząd Oddziału PTDLw Rzeszowie oraz firma CORMAY zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016 r. o godzo 11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program:

  1. Jak w praktyce pokonywać trudności w laboratoryjnej koproskopowej diagnostyce parazytologicznej - doświadczenia własne?       mgr Czesław Głowniak - Koordynator Sekcji Laboratoryjnej Parazytologii Medycznej PTDL  

  2. Parsep - nowoczesna metoda wykrywania wykrywania pasożytów - nowości w firmie CORMAY  

  3. Aktualności

   

                                                                                                                Zapraszamy

 • Anna Orłowska 27/11/2015 00:00

  Zarząd PTDL Oddział w Rzeszowie oraz  firma KSELMED zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu  10 grudnia 2015 r o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  PROGRAM:

  1. Wypalenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia - mgr Małgorzata Jemioło

  2. Biologia molekularna w onkologii  - prof. Izabela Zawlik

  3. Zawód diagnosty zawodem zaufania publicznego - Prezes KRDL Elżbieta Puacz

  4. Coag 4D, Coag XL - innowacyjne analizatory koagulologiczne/prezentacja ofertu firmy KSELMED s.c.

  5. Aktualności

                                                                                                                    Zapraszamy

 • Anna Orłowska 02/11/2015 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma Biomedica zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 26 listopada /czwartek/ 2015 r. o godz. 11 .00  w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie  ul.Armii Krajowej 32

  PROGRAM:

  1.  Zastosowanie oznaczeń hormonu antymullerowskiego - mgr Monika Rauch -Chmielowiec / prezentacja w ramach programu specjalizacji/

  2.  Diagnostyka laboratoryjna zespołu antyfosfolipidowego - dr Teresa Iwaniec / II Katedra Chorób   Wewnętrznych  im. Prof. Szczeklika  CMUJ w Krakowie

  3.  Prezentacja  produktów firmy Biomedica  - Michałi Zarębski

  4.  Aktualności 

                                                                                                            Zapraszamy

 • Anna Orłowska 02/11/2015 00:00

  Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy , że z naszego grona odeszła mgr Irena Nowak,  długoletni pracownik Zakładu Diagnostyki  Laboratoryjnej obecnego Szpitala Klinicznego Nr 1 im.F.Chopina w Rzeszowie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 05 listopada 2015 r. o godz. 14.30 na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie

  W imieniu Zarządu PTDL Oddział w Rzeszowie                                                                                                       Anna  Orłowska

 • Anna Orłowska 29/09/2015 11:00

        Zarząd  Oddziału  PTDL  w  Rzeszowie oraz  firma BOR-POL zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,   które odbędzie się w dniu 15 października/ czwartek/ 2015 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu GREIN  w Rzeszowie AL. Rejtana 1 

  Program:

  1. HIV -wirus niedoboru odporności -mgr Wioletta Trojanowska / prezentacja w ramach programu specjalizacji/

  2. Analizator biochemiczny BA 400 - mgr Marek Domaradzki /prezentacja firmy BOR-POL/

  3. Immunoterapia  alergenowa  - dr n. med. Sławomir Tokarski

  4. Aktualności  -  v-ce Prezes KRDL  mgr  Elżbieta Borowiec-Domka

   

                                                                                                                 Zapraszamy

 • Anna Orłowska 04/05/2015 00:00

  Zarząd PTDL Oddział w Rzeszowie oraz firma ATD - SOFTWARE zapraszają na zebranie  naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 21 maja 2015 r. o godz.11.00  w Sali Konferencyjunej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program:

  1. Gorączka krwotoczna - zakażenie wirusem Ebola - dr Jolanta Kluz - Zawadzka 

  2. Inwazyjna choroba meningokokowa. Możliwości profilaktyki zachorowań i postępowanie po ekspozycji na  zakażenie -                   Kamil Zawadzki, Anna Krzywonos - Zawadzka

  3. Prezentacja możliwości systemu ProfLab - Krystian Szczygieł

  4. Aktualności

                                                                                                                 Zapraszamy

 • Anna Orłowska 17/04/2015 00:00

  Rekrutacja  na konferencję w Dubiecku zakończona

Copyright © 2004-2022 PTDL