Aktualności » Rzeszów

 • Anna Orłowska 07/04/2015 00:00

  Zarząd PTDL Oddział w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbędzie sie w Zamku w Dubiecku w dniach  11 - 12 czerwca 2015 r.

  Program konferencji:

  Czwartek 11.06.2015 r.

  10.00 - 12.00  Przyjazd uczestników

  12.00 - 14.00  Obiad

  14.00  Otwarcie konferencji

  14.15 - 15.00  Fibrynogen i fibrynoliza w praktyce klinicznej- Prof.dr hab. n.med.  Piotr Paluszkiewicz

  15.00 - 15.45  Diagnostyka laboratoryjna stanów nadkrzepliwosci krwi- Prof.dr hab.n.med. Anetta Undas

  15.45 - 16.15  Przerwa

  16.15 - 17.00 Nowe markery w diagnostyce chorób o podłożu autoimmunizacyjnym. BIO-FLASH - nowa platforma w diagnostyce chorób zakaźnych i autoimmunizacyjnych-   Bożena Murawska - Majdunka Werfen Polska

  17.00 - 18.00 Prezentacje firmowe

  19.00 Kolacja grillowa

  Piątek  12.06.2015 r.

   9.00 - 9.45   Gdy liczy się czas ... Prof dr hab.n.med. Krystyna Sztefko

   9.45 - 10.30 Wartości docelowe wyników badań laboratoryjnych - Dr hab.n.med. Bogdan Solnica

  10.30- 11 15 Przerwa

  11.15 - 12.00 Wapń i inne elektrolity - fizjologia i problemy diagnostyczne - Dr Mirosława Nowacka

  12.00 - 12.45  Biomarkery w XXI wieku - wydajność diagnostyczna a skuteczność kliniczna -                   Prof. dr hab.n.med Krystyna Sztefko

  13.00  Zakończenie konferencji

  13.15  Obiad

  Koszt uczestnictwa 150zł/obejmuje; zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w wykładach/ - ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają członkowie Oddziału PTDL w Rzeszowie.

  Zgłoszenian teleoniczne; tel. 604 44 15 94 A.Orłowska w dni robocze w godz. 8.00 - 13.00 / do wyczerpania miejsc lub do dnia  30 kwietnia 2015 r.

  Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty 150 zł na konto Oddziału PTDL w Rzeszowie do 30 kwietnia z dopiskiem " Konferencja Dubiecko 2015"

  Bank Polska Kasa Opieki SA II Oddział w Rzeszowie

  nr rach. 77 1240 2614 1111 0000 3958 6357  

  Warunkiem uczestnictwa jest uregulowanie składewk członkowskich

   

  ZAPRASZAMY

 • Anna Orłowska 31/03/2015 00:00

  Zarząd  PTDL  Oddział  w  Rzeszowie  oraz  firma   Marcel zapraszają na zebranie  naukowo-szkoleniowe,  które  odbędzie  się  16  kwietnia 2015 r.   o godz.11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32

  PROGRAM:

  1. Praktyczne aspekty diagnostyki HCV  -dr Jolanta Kluz -Zawadzka

  2. Pułapki w kontroli jakości  - Mirosław Firlej

  3. Prezentacja  firmy Marcel

  4. Aktualności

                                                            ZAPRASZAMY

 • Anna Orłowska 02/03/2015 11:26

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma bioMerieux zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 19 marca /czwartek/2015 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej  32

  Program:

  1. Trudnosci diagnostyki laboratoryjnej związanej z panelem TORCH - dr n. med. Monika Jabłonowska

  2. Prezentacja firmy bioMerieux - Marcin Iszkuło

  3. Aktualności

                                                                                                   Zapraszamy

 • Anna Orłowska 29/01/2015 00:00

  Zarząd  PTDL  Oddział w Rzeszowie oraz firma EMMA  zapraszają  na  zebranie naukowo-szkoleniowe, które  odbędzie się w dniu  19 lutego 2015 r. o godz.11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program;

  1. Różne twarze celiakii  - dr n.med. Maciej Grzywnowicz

  2. Nowoczesna diagnostyka pacjenta podejrzanego o celiakię  - mgr Emilia  Majsiak  Polycheck

  3. Aktualności

                                                                                                      Zapraszamy

 • Anna Orłowska 08/01/2015 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma RANDOX zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 22  stycznia 2015 r /czwartek/ o godz.11.00 w Sali Konferencyjnej  Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program:

  1.  "Clostridium difficile - naglący problem"   dr n. med Jerzy Sieklucki  / Konsultant Wojewódzki  w dziedzine chorób zakaźnych

  2.   Oszczędność i konsolidacja w jakości kontroli. Nowy program do zarządzania wynikami kontroli  Iwona  Zielińska

  3.   Aktualności

                                                                                                                        Zapraszamy

 • Anna Orłowska 25/11/2014 07:06

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma EUROIMMUN zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które  odbędzie się w dniu  04 grudnia /czwartek / 2014 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program:

    1.   Diagnostyka laboratoryjna kiły  -  mgr Paweł Krzemień    

    2.   Diagnostyka  genetyczna infekcji HPV  - dr Paweł Zatwarnicki  

    3.   Borelioza - co nowego?  -  mgr Paweł Krzemień      

    4.   Pierwotna nietolerancja laktozy - dr  Paweł Zatwarnicki      

    5.   Aktualności

                                                                                                            Zapraszamy

 • Anna Orłowska 22/10/2014 00:00

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratortyjnej w Rzeszowie oraz firma HORIBA zapraszają na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2014 r. o godz.11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program:

  1.  Krioglobuliny  -  prof.dr hab. Ryszard Drożdż / CMUJ w Krakowie

  2.  Oznaczanie HbA1c metodą elektroforezy kapilarnej  - mgr Jarosław Materski  /HORIBA

  3.  Aktualności

                                                                                                                Zapraszamy

 • Anna Orłowska 01/10/2014 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma SYSMEX Polska Sp. z o.o. zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 16 października 2014 r./ czwartek/ o godz.10.00 w Sali Konferencyjnej Holetu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32

  Program;

  1.  Prezentacja firmowa  dr n. med. Ewa Czernik  Sysmex Polska Sp. z o.o.

  2. "Metody stosowane w analizatorach hematologicznych do oznaczania liczby płytek u pacjentów           z małopłytkowością. Doświadczenia własne. mgr. Agnieszka  Wiśniewska  SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

  3.  Aktualności

                                                                                                                 Zapraszamy

 • Anna Orłowska 18/08/2014 08:44

  Uprzejmie informuję, że w dniu 23 października 2014 r.  w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32 odbędzie się szkolenie organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL.

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Program szkolenia:

  1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej - otoczenie prawne i regulacyjne;

  2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;

  3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro - przegląd i ocena     aktywności, wymogi dokumentacyjne

  4/ Omawianie przykładów praktycznych

  Szkolenie jest bezpłatne.

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową www.diagkompas.pl

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymaja certyfikaty i punkty edukacyjne.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 • Anna Orłowska 26/05/2014 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma Nexter zapraszaja na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2014 r. o godz.11.00 w Sali Konferencyjnej  Hotelu Classic  w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program:

  1. Nowoczesna diagnostyka in vitro chorób o podłożu alergicznym - implikacje kliniczne - dr Sławomir Białek

  2. Prezentacja; Pathozyme ElisaSure - nowy wymiar kontroli w laboratorium - firma Nexter

  3. Aktualności

                                                                                                          Zapraszamy

Copyright © 2004-2022 PTDL