Aktualności » Rzeszów

 • Anna Orłowska 25/11/2014 07:06

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma EUROIMMUN zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które  odbędzie się w dniu  04 grudnia /czwartek / 2014 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program:

    1.   Diagnostyka laboratoryjna kiły  -  mgr Paweł Krzemień    

    2.   Diagnostyka  genetyczna infekcji HPV  - dr Paweł Zatwarnicki  

    3.   Borelioza - co nowego?  -  mgr Paweł Krzemień      

    4.   Pierwotna nietolerancja laktozy - dr  Paweł Zatwarnicki      

    5.   Aktualności

                                                                                                            Zapraszamy

 • Anna Orłowska 22/10/2014 00:00

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratortyjnej w Rzeszowie oraz firma HORIBA zapraszają na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2014 r. o godz.11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program:

  1.  Krioglobuliny  -  prof.dr hab. Ryszard Drożdż / CMUJ w Krakowie

  2.  Oznaczanie HbA1c metodą elektroforezy kapilarnej  - mgr Jarosław Materski  /HORIBA

  3.  Aktualności

                                                                                                                Zapraszamy

 • Anna Orłowska 01/10/2014 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma SYSMEX Polska Sp. z o.o. zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 16 października 2014 r./ czwartek/ o godz.10.00 w Sali Konferencyjnej Holetu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32

  Program;

  1.  Prezentacja firmowa  dr n. med. Ewa Czernik  Sysmex Polska Sp. z o.o.

  2. "Metody stosowane w analizatorach hematologicznych do oznaczania liczby płytek u pacjentów           z małopłytkowością. Doświadczenia własne. mgr. Agnieszka  Wiśniewska  SP Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

  3.  Aktualności

                                                                                                                 Zapraszamy

 • Anna Orłowska 18/08/2014 08:44

  Uprzejmie informuję, że w dniu 23 października 2014 r.  w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32 odbędzie się szkolenie organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL.

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Program szkolenia:

  1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej - otoczenie prawne i regulacyjne;

  2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;

  3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro - przegląd i ocena     aktywności, wymogi dokumentacyjne

  4/ Omawianie przykładów praktycznych

  Szkolenie jest bezpłatne.

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową www.diagkompas.pl

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymaja certyfikaty i punkty edukacyjne.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 • Anna Orłowska 26/05/2014 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma Nexter zapraszaja na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2014 r. o godz.11.00 w Sali Konferencyjnej  Hotelu Classic  w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program:

  1. Nowoczesna diagnostyka in vitro chorób o podłożu alergicznym - implikacje kliniczne - dr Sławomir Białek

  2. Prezentacja; Pathozyme ElisaSure - nowy wymiar kontroli w laboratorium - firma Nexter

  3. Aktualności

                                                                                                          Zapraszamy

 • Anna Orłowska 12/05/2014 03:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbędzie się w Zamku w Dubiecku w dniach 18 - 19 września 2014 r.

  Program konferencji;

  Czwartek 18.09-2014 r.

  10.00 - 12.00  Przyjazd uczestników

  12.00 - 13.00  Obiad

  13.00 - 13.15  Otwarcie konferencji

  13.15 - 14.00  Interpretacja wyników badań w laboratorium. Co to jest "NORMA" ? prof. Bogdan Solnica

  14.00 - 14.45  Profilaktyka po ekspozycji zawodowej na zakażenia HIV, HBV, HCV  dr hab.n.med. Małgorzata Inglot

  14.45 - 15.15  Przerwa

  15.15 - 16.00  Rewolucja w leczeniu zakażenia HCV - fakt czy przedwczesny entuzjazm? dr hab.n.med. Małgorzata Inglot

  16.00 - 17.30  Zakażenia HIV i AIDS - historia, epidemiologia, klinika - współczesne wyzwanie  dr Joalnta  Kluz-Zawadzka

  17.30 - 18.00  Prezetacje firm

  19.00   Kolacja grillowa

  Piątek 19.09.2014 r.

    9.00 -  9.45   Testy tarczycowe w ciąży   prof. dr hab.n.med Krystyna Sztefko

   9.45 -  10.30  Aktualne wymagania dotyczące laboratoriów medycznych mgr Bogusław Żegleń

  10.30 - 11.15  Przerwa

  11.15 - 12.00  c.d. Aktualne wymagania dotyczące laboratoriów medycznych mgr Bogusław Żegleń

  12.00 - 12.45  Diagnostyka toksoplazmozy, jak sprawić by była prostsza? dr n. med  Aleksander Mazur

  13..00  Zakończenie  konferencji

  13.15   Obiad

  Koszt uczestnictwa 150 zł/obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w wykładach - Ilość miejsc ograniczona.

  Zgłoszenia telefoniczne; tel 604 44 15 94 A.Orłowska w dni roboczew godzinach 8.00 - 13.00 do wyczerpania miejsc lub do dnia 30 maja 2014r.

  Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty 150 zł na konto Oddziału PTDL      w Rzeszowie do dnia 31 maja 2014 r. z dopiskiem "Konferencja Dubiecko 2014"

  Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Rzeszowie Nr rach  77 1240 2614 1111 0000 3958 6357 Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest uregulowanie składek członkowskich

                                                                                                    Zapraszamy

 • Anna Orłowska 05/05/2014 00:00

  Z ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 4 maja 2014 r. zmarł  Dr n. farm.Wiesław Rytarowski, człowiek wielkiego serca. Wieloletni Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie, nauczyciel akademicki, członek Oddziału PTDL w Rzeszowie - przez trzy kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału. Za działalność zawodową i społeczną był nagradzany odznaczeniami państwowymi (Złoty Krzyż Zasługi) oraz resortowymi.                                                              

  Pogrzeb odbędzie się w dniu 8 maja 2014 o godz. 13.30 na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie 

 • Anna Orłowska 22/04/2014 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma DiaHem Diagnostic Products zapraszają na zebranie naukowow-szkoleniowe, ktore odbędzie się w dniu 22 maja /czwartek/2014 r. o godz.10.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie przy ul.Armii Krajowej 32

  Program:

  1. Kontrola jakości w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej, mgr Beata Wojciechowska;IHiT  Warszawa

  2. Analiza wybranych przypadków immunizacji wielokrotnych biorców krwi oraz kobiet ciężarnych w latach 2012 - 2014, mgr Wanda Zimny; RCKiK Rzeszów

  3. Co nowego w firmie DiaHem? Wiktor Fedczyszyn; DiaHem Diagnostic Products

  4. Automatyzacja i informatyzacja procesu diagnostycznego w Pracowni Immunologii Transuzjologicznej, mgr Anna Grygar; Szpital Wojewódzki Nr 2 Rzeszów

  5. Zmiany w zakresie immunologii transfuzjologicznejw nowym wydaniu "Medycznych zasad pobierania   krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujących w jednostkach organizacyjnych       publicznej słuzby krwi", mgr Beata Wojciechowska IHiT Warszawa 

   

                                                                                                                           Zapraszamy

 • Anna Orłowska 20/03/2014 03:17

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma Beckman Coulter Polska zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia/czwartek/ 2014 r. o godz. 11.00 w sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program:

  1.  AMH - marker rezerwy jajnikowej  dr Mirosława Nowacka

  2. Oferta firmy Beckman Coulter Polska

  3.  Aktualności

  Zapraszamy

 • Anna Orłowska 06/03/2014 01:54

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma  Wiener Lab zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się  w dniu 20 marca/czwartek/ 2014 o godz 10.00  w Sali  Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul Armii Krajowej 32

  Program:

  1.  Wczesna diagnostyka najczęstszych nowotworów przewodu pokarmowego -

       Prof. dr hab.n. med.  Krzysztof Gutkowski

  2.  Firma Wiener Lab - partner w biochemii dla każdego laboratorium  -    

       Aleksandra Kos - Czapla  - Dyrektor ds Sprzedaży i Rozwoju Biznesu        

       Dorota Maciąg - Specjalista ds Produktu

  3.   Aktualności

                                                                                                                  Zapraszamy

Copyright © 2004-2022 PTDL