Aktualności » Szczecin

 • Małgorzata Jekel-Juźwiak 07/09/2007 03:57

  Przewodnicząca PTDL o Szczecin
  Dr n. med. Małgorzata Jekel-Juźwiak
  109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
  70-902 Szczecin, ul. Piotra Skargi 9/11
  tel.091 810-59-18 , 810-59-19
  fax. 091 810-58-02


  Skarbnik
  Mgr Jolanta Zaborska
  Laboratorium Analiz Medycznych
  70-783 Szczecin ul. Rydla 93
  tel. 091 464-42-19


  Sekretarz
  Mgr Iwona Kasza
  Laboratorium Analityczne
  70-506 Szczecin , ul. Starzyńskiego 2
  tel. 091 433-52-82


  Z A P R O S Z E N I E

  Zarząd PTDL Oddział w Szczecinie serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe , które odbędzie się w dniu 20.09.2007 r. o godz.14.00
  W kinie „HELIOS „ ,ul. Krzywoustego 9-10 w Szczecinie .

  Program :

  20.09.2007 ( czwartek ) godz. 14.00

  1. Dr Włodzimierz Pawłowski i mgr Krystyna Olech ( Pracownia Białek Szpitala Wojewódzkiego
  w Poznaniu ) - „ ELEKTROFOREZA WCZORAJ I DZIŚ „ .

  2. Prezentacja oferty firmy Horiba ABX.

  3. Dr Małgorzata Jekel- Juźwiak – Sprawy bieżące, przypomnienie tematów i planu spotkań do końca 2007 roku .Przedstawienie planu spotkań naukowych i wyjazdowej Konferencji naszego towarzystwa w 2008 roku.  Przewodnicząca PTDL o Szczecin
  (-) Malgorzata Jekel- Juźwiak

 • Małgorzata Jekel-Juźwiak 04/04/2007 03:33

  Szczegółowy Program
  XXII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Diagnostów Laboratoryjnych WP „Czy współczesna diagnostyka laboratoryjna spełnia oczekiwania lekarza i pacjenta ?”,

  Międzyzdroje, 9. - 11. maja 2007.

  9. maja 2007 (środa).

  11.00. Uroczystość rozpoczęcia i otwarcie Wystawy sprzętu i materiałów do diagnostyki laboratoryjnej.
  11.15 – 13.10 Zwiedzanie Wystawy, konsultacje uczestników z przedstawicielami firm
  13.15 – 14.15 Uroczyste otwarcie konferencji
  Wystąpienia:
  - Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
  - Komendant 109 SW
  - Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej
  - Prezes PTDL
  - Konsultant Krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

  14.15 – 15.15 Przerwa obiadowa

  15.30 – 17.30 Sesja I Naukowo - Szkoleniowa
  „Czego oczekuje lekarz i pacjent od laboratorium?”
  Prowadzący:
  płk rez. prof. Marek Paradowski
  płk rez. prof. Wiesław Piechota

  15.30 – 16.00 Filozofia zlecania badań laboratoryjnych w aspekcie medycznym i ekonomicznym
  Jerzy Naskalski (Kraków)
  16.00 – 16.30 Kryteria kompetencji i profesjonalizmu diagnosty laboratoryjnego wobec oczekiwań świadczeniobiorcy (pacjenta) i zleceniodawcy (lekarza).
  Henryk Owczarek (Wrocław)
  16.30 – 17.00 Oczekiwania medycznego laboratorium diagnostycznego po wdrożeniu obligatoryjnych standardów jakości.
  Zygmunt Kopczyński (Poznań)
  17.00 – 17.30 Lab Tests on line – nowa jakość dla pacjenta, lekarza i diagnosty laboratoryjnego
  Józef Jakubiec (Warszawa)
  17.30 – 17.40 Dyskusja

  17.50 – 19.00 I Warsztat roboczy
  Firma Dade Behring Diagnostics Sp. z o.o.
  Prowadzący: prof. Marek Paradowski
  prof. Dariusz Sitkiewicz

  20.15 Bal Analityka (obowiązuje ubiór wieczorowy)  10. maja 2007 (czwartek).

  9.30 - 11.35 Sesja II Naukowo - Szkoleniowa
  „Nowe rozwiązania i metody w pracy współczesnego medycznego laboratorium diagnostycznego – cz. I ”
  Prowadzący: Prof. Jan K. Kulpa
  Prof. Jerzy Naskalski

  9.30 – 10.10 Nowe laboratoryjne markery ostrych zespołów wieńcowych
  Wiesław Piechota (Warszawa)
  10.10 – 10.50 Nowe białka „zapalne” jako markery predykcyjne ostrych zespołów wieńcowych
  Marek T. Paradowski (Łódź)
  10.50 – 11.10 Przerwa na kawę
  11.10 – 11.50 Badania markerów nowotworowych w laboratorium szpitala o profilu ogólnym. Czy jest to celowe ?
  Jan K. Kulpa (Kraków)
  11.50 – 12.30 Monitorowanie leczenia cukrzycy – nie tylko glukoza. Bogdan Solnica (Kraków)
  12.30 – 12.40 Dyskusja

  12.40 - 15.30 Przerwa obiadowo-rekreacyjna

  15.30 – 17.30 III Sesja Naukowo - Szkoleniowa
  „Nowe rozwiązania i metody w pracy współczesnego medycznego laboratorium diagnostycznego – cz. II”
  Prowadzący: prof. Dariusz Sitkiewicz
  prof. Grażyna Odrowąż - Sypniewska

  15.30 – 16.00 Stres oksydacyjny a śródbłonek naczyniowy
  Dariusz Sitkiewicz (Warszawa)
  16.00 – 16.30 Jak prawidłowo interpretować wyniki badań laboratoryjnych w oparciu o zasady Evidence Based Medicine?
  Włodzimierz Pawłowski (Poznań)
  16.30 – 17.00 Zastosowanie biochemicznych wskaźników obrotu kostnego do oceny farmakodynamiki nowych leków stosowanych w prewencji i leczeniu osteoporozy
  Grażyna Odrowąż - Sypniewska (Bydgoszcz)
  17.00 – 17.30 Algorytm postępowania w rozpoznawaniu niedokrwistości niedoborowych
  Mirosława Pietruczuk (Łódź)
  17.30 – 17.40 Dyskusja

  18.00 - 19.15 Warsztaty robocze firm- producentów i dystrybutorów aparatury, odczynników i materiałów do diagnostyki laboratoryjnej

  18.00 - 18.35 II Warsztat Roboczy
  Firma Simens - Bayer
  18.40 – 19.15 III Warsztat Roboczy
  Firma General Electric – Abbott

  20.00 Zabawa plenerowa (ubiór dowolny)

  11. maja 2007 ( piątek ).

  10.00 – 11.40 Warsztaty robocze firm- producentów i dystrybutorów aparatury, odczynników i materiałów do diagnostyki laboratoryjnej

  10.00 – 10.45 IV Warsztat Roboczy
  Firma Euroimmun Polska

  Przewidziane są wykłady (każdy po 15 minut):

  1. Ocena przeciwciał przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkankowej (endomysium) i gliadynie oraz ich znaczenie kliniczne.
  Gabriela Sagało (Euroimmun Polska)
  2. Metody diagnostyczne stosowane do badania autoprzeciwciał w chorobach tarczycy: anty- receptor TSH (kompetycyjny test ELISA), anty-tyreoglobulina (TG), anty-peroksydaza arczycowa (TPO).
  Karol Lakwa (Euroimmun Polska)
  3. Trudności w diagnostyce boreliozy. Znaczenie testów potwierdzających Western-blot z zastosowaniem nowego wysokoczułego i swoistego antygenu rekombinowanego VlsE.
  Małgorzata Klimczak (Euroimmun Polska)


  10.50 – 11.15 V Warsztat Roboczy „Laboratoryjny System Informatyczny „Marcel” w wojskowych zakładach leczniczych”
  Firma Marcel Sp. z o.o.

  11.20 – 11.40 VI Warsztat Roboczy
  „Nowy analizator badania ogólnego moczu”
  Firma Lachema - Pliva

  12.00 – 12.30 Odprawa służbowa kierowników laboratoriów
  wojskowych zakładów leczniczych

  12.30 – 13.00 Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów uczestnictwa


  Program może ulec nieznacznym zmianom po szczegółwych uzgodnieniach dotyczących tematów niektórych warsztatów.

 • Małgorzata Jekel-Juźwiak 29/03/2007 04:02

  Z A P R O S Z E N I E

  Zarząd szczecińskiego oddziału PTDL zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oddziału szczecińskiego , które odbędzie się w dniu 26.04.2007r. o godz.12.00 w Willi West-Ende przy Al. Wojska Polskiego 65 ( dawne Rondo ) .
  Porządek Obrad
  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania członków PTDL przez Przewodniczącego oddziału – dr n. med. Małgorzata Jekel- Juźwiak.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków oddziału.
  3. Objęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego , wybór sekretarza i protokolanta.
  4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad Zebrania.
  5. Powołanie Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej. Ukonstytuowanie się komisji i podjęcie przez nie pracy.
  6. Sprawozdanie Przewodniczącego PTDL oddziału szczecińskiego z działalności Towarzystwa w okresie kadencji Władz.
  7. Sprawozdanie Skarbnika PTDL z działalności finansowej Towarzystwa – mgr Jolanta Zaborska.
  8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Towarzystwa – mgr Małgorzata Kodrzycka
  9. Dyskusja nad sprawozdaniem oraz kierunkiem działalności na lata następne.
  10. Głosowanie nad wnioskami komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
  11. Podjęcie uchwały o nadanie członkostwa honorowego i odznaczeń PTDL.
  12. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów do nowych władz Towarzystwa oraz zgłoszenie kandydatów przez uczestników Walnego Zebrania . Wystąpienie kandydatów , ustalenie ostatecznej listy kandydatów.
  13. Wybory Władz PTDL oddziału szczecińskiego.
  14. Wybory delegatów na Krajowy Zjazd PTDL .
  15. Przedstawienie projektu Wniosków i Uchwał Walnego Zebrania członków PTDL.
  16. Ogłoszenie wyników wyborów i składu nowych Władz Oddziału.
  17. Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego Oddziału .
  18. Wolne wnioski.
  19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania członków oddziału szczecińskiego PTDL.

  Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim koleżankom i kolegom smacznego jajka mokrego dyngusa, zdrowia , radości , uśmiechu i szczęścia rodzinnego .  Z koleżeńskim pozdrowieniem
  Przewodnicząca
  (-) Małgorzata Jekel- Juźwiak

 • Małgorzata Jekel-Juźwiak 12/03/2007 03:50

  W związku z tym, że system dodawania wiadomości na stronie PTDL nie daje możliwości umieszczenia pliku z kartą zgłoszenia w formacie Word proszę kopiować poniższy tekst i po wklejeniu w programie Word wydrukować jako kartę i wysłać na podany numer fax, lub wypełnić i jako plik Word w załączniku wysłać na podany e-mail,
  powodzenia
  Krzysztof Aniko


  XXII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
  DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH WOJSKA POLSKIEGO
  z udziałem diagnostów Szczecińskiego, Koszalińskiego i Lubuskiego Oddziału PTDL nt.: ”Czy współczesna diagnostyka laboratoryjna spełnia oczekiwania lekarza i pacjenta?”
  9-11 maja 2007, Międzyzdroje, Hotel Slavia

  Karta uczestnictwa

  Imię i nazwisko: .........................................................................................


  Adres: .......................................................................................................

  Dane do faktury:

  Telefon……………………………….. e-mail……………………………………….

  Rezerwacja:
  Koszt noclegu w pokoju dwuosobowym lub trzyosobowym 90 zł ( ze śniadaniem
  i obiadem).Proszę zaznaczyć imię i nazwisko drugiej osoby w pokoju 2-osobowym.

  Noclegi – proszę zaznaczyć

  8/9.05.2007 
  9/10/.05.2007 
  10/11.05.2007 

  Bal Analityka w dniu 9.05.2007 i spotkanie plenerowe w dniu 10.05.2007
  (koszt -150 zł od osoby, łącznie za 2 imprezy)

  Opłaty za noclegi i imprezy towarzyszące:
  * na konto Agencja Reklamowa Karol Tomczak, ul. Lipowa 17a, 72-500 Międzyzdroje Bank BPH 10 1060 0076 0000 3300 0047 2090.

  Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na nr fax 0913280912;
  e-mail ptdlkonferencja@hotelslavia.pl
  Kontakt telefoniczny z Biurem Rejestracyjnym pod numerem 0913280914
  Termin zgłoszeń upływa w dniu 15 kwietnia 2007 roku.

  www.e-swinoujscie.pl/slavia


 • Małgorzata Jekel-Juźwiak 09/03/2007 04:00

  XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
  Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego
  pod patronatem
  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  Międzyzdroje, 9-11 maja 2007


  Z A P R O S Z E N I E

  W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
  i Szczecińskiego Oddziału PTDL mamy przyjemność zaprosić
  koleżanki i kolegów diagnostów laboratoryjnych
  do udziału w konferencji
  „ Czy współczesna diagnostyka laboratoryjna spełnia oczekiwania
  lekarza i pacjenta”

  Termin konferencji 09-11 maja 2007

  Miejsce obrad:
  Międzyzdroje, hotel „ Slavia”,ul. Chrobrego 24

  Program Ramowy:

  09.05.2007- środa
  10.30- 11.30 Uroczyste otwarcie Wystawy Sprzętu i Materiałów do diagnostyki laboratoryjnej
  11.30- 12.10 Uroczyste otwarcie konferencji, wykład inauguracyjny
  12.10- 14.30 SESJA I
  14.30- 15.30 Przerwa obiadowa
  15.30- 18.30 SESJA II
  20.00 Tradycyjny Bal Analityka Wojskowego

  10.05.2007-czwartek
  09.30- 11.30 SESJA III
  11.30- 12.00 Przerwa na kawę
  12.00- 14.00 SESJA IV
  14.00- 15.00 Przerwa obiadowa
  15.00- 17.30 Warsztaty robocze firm diagnostycznych
  17.30- 17.40 Uroczyste zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów uczestnictwa
  19.00- Wieczór koleżeński (w plenerze lub na sali)

  Mamy nadzieję, że będziemy mieli przyjemność gościć Państwa na naszej konferencji.
  Korzystając z okazji, proszę przyjąć najlepsze życzenia szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności
  w życiu zawodowym i osobistym w Nowym Roku 2007

  Mjr dr n.med. Małgorzata Jekel-Juźwiak
  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
  Przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego PTDL

  (-)prof.dr hab.n.med. Marek Paradowski
  Przewodniczacy Komitetu Naukowego
  Prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Małgorzata Jekel-Juźwiak 06/03/2007 02:06

  ZAPROSZENIE

  Zarząd PTDL Oddział w Szczecinie
  wraz z
  Zarządem Szczecińskiego Oddziału PTM
  oraz firmą bioMerieux Polska


  serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie się w dniu 23.03.2007 o godz 11:30
  w KINIE HELIOS przy ul.Krzywoustego 9


  Program:

  1. Prof.dr hab.n.med. Marek Paradowski – „Sepsa-czy nadalnierozwiązane problemy kliniczno-diagnostyczne?”

  2. Dr n.med. Alfred Samet – „Monitorowanie bakteryjnych zakażeń krwi.”

  3. Dr n.med. Agnieszka Kordek – „PCT w zakażeniach u noworodków”

  4. Prezentacja oferty firmy bioMerieux – nowości.


  SERDECZNIE ZAPRASZAMY - ORGANIZATORZY

 • Małgorzata Jekel-Juźwiak 26/02/2007 02:24

  Z a p r o s z e n i e


  Zarząd PTDL Oddział w Szczecinie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 08.03.2007r. o godz.14.00 w auli (wejście C, parter) 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie przy ulicy Piotra Skargi 9/11

  Program:
  08.03.2007 ( czwartek )
  1. Dr n med. Włodzimierz Pawłowski „ Rola badań laboratoryjnych w leczeniu nadciśnienia tętniczego”
  2. Prezentacja oferty firmy Ortho – Clinical Diagnostics - nowości
  3. Dr n. med. Małgorzata Jekel-Juźwiak – sprawy bieżące


  26.04.2007r. godz.12.00 (czwartek)

  Wybory do władz Szczecińskiego Oddziału PTDL na kadencję 2007-2010
  (proszę o zaplanowanie czasu)
  Miejsce spotkania Willa West-End przy Al. Wojska Polskiego 65 (dawne Rondo)

  Z okazji naszego Święta „ Święta Kobiet” składam wszystkim kobietkom spełnienia marzeń w życiu prywatnym i zawodowym, radości i ciepła rodzinnego oraz uśmiechu na co dzień.
  Z koleżeńskim pozdrowieniem
  (-) Małgorzata Jekel-Juźwiak

 • Małgorzata Jekel-Juźwiak 05/02/2007 03:19

  Z A P R O S Z E N I E

  Zarząd PTDL Oddział w Szczecinie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe , które odbędzie się w dniu 15.02.2007r
  ( czwartek) o godz . 14.00 w auli ( wejście C, parter ) 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9/11.

  Program :  1. Prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk
  „Zespoły mieloproliferacyjne - jedna czy wiele chorób ".

  2.Prezentacja oferty firmy Sysmex.


  3.Dr n. med. Małgorzata Jekel-Juźwiak – sprawy bieżące.  Z koleżeńskim pozdrowieniem
  (-) Malgorzata Jekel- Juźwiak

 • Małgorzata Jekel-Juźwiak 23/10/2006 18:00

  Z A P R O S Z E N I E
  Zarząd PTDL Oddział w Szczecinie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe , które odbędzie się w dnu 14.12.2006 o godz. 14.00 w auli ( wejście C , parter ) 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9/11.

  Program :
  14.12.2006 ( czwartek ) .

  1. Prof. dr hab.n. med. Dagna Bobilewicz „ Co to jest norma ".
  2. Prezentacja oferty firmy Cormay.


  Przewodnucząca PTDL o Szczecin
  (-) Malgorzata Jekel- Juźwiak

 • Małgorzata Jekel-Juźwiak 17/10/2006 18:42

  Z A P R O S Z E N I E

  Zarząd PTDL Oddział w Szczecinie zaprasza na uroczyste zebranie
  naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 30.11. 2006 r. w Multikinie ( Centrum Galakxy w Szczecinie, sala nr 9) o godzinie 12.00.

  Program:

  1. Prof. dr hab. med. Marek Paradowski – „ Milowe kroki w laboratoryjnej diagnostyce kardiologicznej”

  2. Prezentacja oferty firmy Roche

  3. Dr n. med. Małgorzata Jekel-Juźwiak
  - sprawozdanie z działalności Oddziału Szczecińskiego PTDL za rok 2006, rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach w roku 2005 i przedstawienie planu na rok 2007.

  Po zebraniu wraz z Firmą ROCHE zapraszamy na spotkanie Andrzejkowe i seans filmowy.

  Termin grudniowego spotkania uległ zmianie, odbędzie się dnia 14.12.2006
  ( Firma CORMAY) w auli 109 Szpitala wojskowego w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 9/11
  o godzinie 14:00

  Z koleżeńskim pozdrowieniem
  (-) Małgorzata Jekel-Juźwiak

Copyright © 2004-2022 PTDL