Aktualności » Szczecin

 • Ewa Czerska 16/03/2019 14:13

  Zarząd Oddziału PTDL w Szczecinie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe,  które odbędzie się 6 kwietnia 2019 roku w godzinach 10.00-12.00

   Miejsce spotkania:

  sala konferencyjna Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

  ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

   

  Program zebrania:

  10.00-10.05 – Powitanie.

  10.05-10.50 – „Zakażenia HDV – co powinniśmy wiedzieć w 2019 roku?”.

  Dr n. med. Ewa Karpińska, Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

  10.50-11.20 – "Kalejdoskop infekcji w menu DiaSorin."

  Dr n. med. Małgorzata Łukasik, DiaSorin Poland

  11.20-11.50 – „Aktualizacja klasyfikacji nowotworów hematologicznych i limfatycznych WHO 2016  – dlaczego jest ważna?”.

  Mgr Ewa Olszewska, praca prezentowana w ramach szkolenia specjalizacyjnego

   11.50-12.00 – Poczęstunek i zakończenie spotkania.

   Za udział w spotkaniu przysługują 2 punkty edukacyjne. Spotkanie zakończone będzie wydaniem certyfikatów.

 • Ewa Czerska 18/01/2019 20:46

  Zarząd Oddziału PTDL w Szczecinie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe,  które odbędzie się 23 lutego 2019 roku w godzinach 10.00-13.00

   Miejsce spotkania:

  sala konferencyjna Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

  ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

   

  Program zebrania:

  10.00-10.05 – Powitanie.

   10.05-11.05 – „Diagnostyka zaburzeń funkcji wątroby – czego hepatolog oczekuje od medycznego laboratorium diagnostycznego?”.

  Dr n. med. Michał Wasilewicz, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,

  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

   11.05-11.25 – "Laboratoryjny System Informatyczny CENTRUM i jego usługi satelitarne."

  Mariusz Karmański, MARCEL S.A.

   11.25-11.45 – Prezentacja firmy MPW MED INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy.

   11.45-12.00 – Sprawozdanie z działalności Oddziału PTDL w Szczecinie w roku 2018.

   Po zakończonym spotkaniu wydane zostaną certyfikaty - uczestnicy otrzymają 2 punkty edukacyjne.

   

   Przypominamy, że składka za 2019 rok wynosi 100 zł, dla emerytów 20 zł.

  Numer rachunku bankowego: 33 1020 4795 0000 9802 0195 3868

  Aby otrzymywać czasopismo "Diagnostyka laboratoryjna" wpłaty należy dokonać do końca lutego 2019 roku.

 • Ewa Czerska 27/11/2018 18:59

  Zarząd Oddziału PTDL w Szczecinie zaprasza na świąteczne zebranie naukowo-szkoleniowe,  które odbędzie się 01 grudnia 2018 roku w godzinach: 09.00-14.00.

  UWAGA: Miejsce spotkania: sala konferencyjna Hotel Dana Business & Conference, 71-500 Szczecin, Aleja Wyzwolenia 50

  Po zakończonym spotkaniu wydane zostaną certyfikaty - uczestnicy otrzymają 2 punkty edukacyjne.

  Program zebrania:

  09.00-10.00 – Serwis kawowy, rejestracja uczestników

  10.00-10.05 – Powitanie.

  10.05-11.00 – „eGFR – czy rzeczywiście nowy „złoty standard” w ocenie funkcji nerek?”.

  Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski, Kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  11.00-12.00 – "Badanie ogólne moczu - rozbieżności w ocenie screeningowej i mikroskopowej"

  dr n. med. Barbara Sałacińska

  12.00-12.30 – „cobas pro – nowe rozwiązania chemii klinicznej”.

  mgr Maria Cupryjak, Product Manager  Clinical Chemistry & Urinalysis  Centralized and Point of Care Solution Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

   12.30-14.00 – Poczęstunek świąteczny

   

  Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

 • Ewa Czerska 07/10/2018 14:04

  Szanowni Państwo,
  mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na XIX edycję konferencji naukowo-szkoleniowej z cyklu "Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych", która odbędzie się 17 listopada w auli Rektoratu PUM w Szczecinie w godz. 10.00-15.00 pod hasłem "Niepłodność, małopłytkowość, zaburzenia metaboliczne a choroby autoimmunizacyjne".
  Osoby zainteresowane znajdą szczegółowe informacje wraz z programem spotkania i formularzem zgłoszeniowym w linku poniżej.

  Serdecznie zapraszamy!

  W imieniu Organizatorów
  dr n. med. Katarzyna Fischer

  http://konferencja.szczecin.pl/

 • Ewa Czerska 10/09/2018 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Szczecinie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe organizowane przez firmę Siemens Healthcare Sp. z o.o., które odbędzie się 06 października 2018 roku w godzinach: 10.00-13.00.

  UWAGA: Miejsce spotkania: sala konferencyjna im. Mikołaja Kopernika

                                                Samodzielny Publiczny Szpital  Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie,

                                               70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72.

  Po zakończonym spotkaniu wydane zostaną certyfikaty - uczestnicy otrzymają 2 punkty edukacyjne.

  Program zebrania:

  10.00-10.05 – Powitanie.

   10.05-10.50 – „Nowe trendy w diagnostyce hemostazy”.

  Prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy Windyga, Kierownik Zakładu Hemostazy i Chorób Metabolicznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

   10.50-11.30 – „Koagulopatie – wybrane przypadki kliniczne”.

  Lek. med. Marek Kubiś, Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   11.30-12.00 – „Nowy analizator koagulologiczny Siemens Healthineers – Atellica COAG360”.

  Aneta Brzezińska, Siemens Healthcare Sp. z o. o.

   12.00-12.15 – Dyskusja. Sprawy różne.

   12.15-13.00 – Poczęstunek i zakończenie spotkania.

 • Ewa Czerska 02/05/2018 00:00

  Szanowni Państwo !

  W dniach 07.06. - 08.06.2018 r. w Hotelu „BALTIC PLAZA”, ul. Plażowa 1, 78 – 100 Kołobrzeg,

  odbędzie Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Szczecińskiego Oddziału  PTDL.

  Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z tematyką

  “Medycyna laboratoryjna w obliczu wyzwań”.

  Szczegóły konferencji, rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny

  na stronie internetowej http://www.ampulco.eu/Konferencje

  Uprzejmie przypominany, iz zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL 

  z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokości składki, informujemy, iż wysokość składki

  członkowskiej wynoszą:

  normalna  - 100 zł, dla emerytów (20% obowiązującej składki) - 20 zł.                                                         

   Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

   

  PROGRAM NAUKOWY

   

   Czwartek 7 czerwca 2018

  Od 08.30 – rejestracja uczestników

  09.30 – 10.00 – Otwarcie wystawy sprzętu i odczynników laboratoryjnych 

  Przewodnicząca Komitetu Naukowego prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

  i Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr n. med. Katarzyna Fischer.

  Zwiedzanie wystawy.

  10.00 – 10.30 – Otwarcie konferencji

  Przewodnicząca Komitetu Naukowego prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

  i Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr n. med. Katarzyna Fischer.

  Wystąpienie dr n. med. Elżbiety Puacz – Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

  Wręczenie odznaczeń.

  10.30 – 11.00 – Wykład inauguracyjnyPrzewlekłe zmęczenie – objaw choroby, czy choroba? 

  dr hab. n. med. Anna Mertas, Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

   

  SESJA I

  DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA W ENDOKRYNOLOGII

  Przewodniczące: prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska,  dr n. med. Iwona Szydłowska

  11.00 – 11.30 – Ciężarna z chorobą tarczycy - aspekty laboratoryjne 

  dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej,

  Szpital Wojewódzki w Poznaniu

  11.30 – 12.10 – Diagnostyka niepłodności żeńskiej w ujęciu interdyscyplinarnym

  dr n. med. Iwona Szydłowska, Klinika Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej,

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  12.10 – 12.40 – Zaburzenia hormonalne u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

  prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

  Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK2 PUM w Szczecinie

  12.40 – 13.00 – przerwa kawowa

   

   SESJA II

  DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA.

  POINT OF CARE TESTING

   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski, prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

  13.00 – 13.30 – Laboratoryjne parametry krytyczne w stanach zagrożenia życia

    prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski - Kierownik Zespołu Laboratoriów Uniwersyteckiego

  Szpitala Klinicznego USK – WAM, Łódź

  13.30 – 14.00 – Czas w medycynie laboratoryjnej

  prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica – Kierownik Zakładu Biochemii Klinicznej,

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

  14.00 – 14.30 – Jak wybrać i włączyć w system badań laboratoryjnych szpitala nowe urządzenie POCT?

  mgr Arkadiusz Wnuk, Koordynator POCT, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

  14.30 – 15.30 – przerwa obiadowa

  15.30 – 16.30 – Sesja prawna – opieka merytoryczna Mec. Michał Rytel

  Wystąpienie Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

  Praktyczne aspekty udostępniania dokumentacji medycznej.

  RODO - co czeka Medyczne Laboratorium Diagnostyczne?

  16.30 – 17.45 – WARSZTATY FIRMOWE

  16.30 – 16.50  Postęp w zakresie oznaczania glukozy w trybie POCT 

  dr n. med. Emilia Kutyłowska, SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

  16.50 – 17.10  Wykorzystanie analizatorów parametrów krytycznych w warunkach Szpitalnego

  Oddziału Ratunkowego

  dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska – specjalista medycyny ratunkowej   - Radiometer Sp. z o.o.

  17.10 – 17.30  Zaawansowane systemy IT wspomagające zarządzanie i nadzór nad rozproszonymi

  sieciami urządzeń diagnostyki POCT

  Maciej Matus, Kierownik ds. Rozwoju Biznesu POCT, Siemens Healthcare Sp. z o.o.

  17.30 – 17.45  Nowe analizatory do diagnostyki hemostazy w ofercie firmy Roche Diagnostics,

  Paweł Żyszko, Roche Diagnostics Polska Sp. z.o.o.

  19.00 – kolacja

   

  Piątek 8 czerwca

  SESJA III

  LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA HEMATOLOGICZNA

  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk i prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński

   09.30 – 10.15 – Pediatryczna diagnostyka hematologiczna

  prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński, Kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej,

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  10.15 – 11.00 – Problemy hematologiczne wieku starszego

  prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej,

  SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  11.00 – 11.40 – Ocena rozmazów krwi obwodowej uwzględniająca rekomendacje International Council for Standardization in Haematology

    dr n. farm. Aneta Wrzyszcz, Zakład Hematologii Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

  11.40 – 12.00 – przerwa kawowa

   

  SESJA IV

  DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA ZABURZEŃ W UKŁADZIE HEMOSTAZY

  Przewodniczące: prof. dr hab. n. med. Maria Jastrzębska i prof. dr hab. n. med. Milena Dąbrowska

   12.00 – 12.40 – Choroba  zakrzepowa  u  kobiet: rola badań laboratoryjnych, doświadczenia własne

    prof. dr hab. n. med. Maria Jastrzębska

  Kierownik Zakładu Analityki Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej,

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  12.40 – 13.10 – Zespół HELLP – aspekty kliniczne i laboratoryjne

  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz

  Kierownik Kliniki Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  13.10 – 13.45 – Czy stosowanie nowych leków przeciwzakrzepowych oznacza koniec ery monitorowania parametrów układu hemostazy?

  prof. dr hab. n. med. Milena Dąbrowska, Kierownik Zakładu Diagnostyki Hematologicznej,

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wykład finansowany przez firmę Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

  13.45 – 14.15 – Diagnostyka nabytych zaburzeń krwotocznych i krwotoczno-zakrzepowych

  dr n. med. Anna Raszeja-Specht, Katedra Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

  14.15 – 15.15 – WARSZTATY FIRMOWE

  14.15– 14.35  Wpływ suplementacji biotyną na wiarygodność wyników badań laboratoryjnych,

  Abbott Laboratories Poland Sp. zo.o.

  14.35 – 14.55 Błędy przedlaboratoryjne i ich skutki

  Dagmara Wąsowska, Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.

  14.55 – 15.15 Diagnostyka neurologicznych zespołów paranowotworowych -  

  dr n. farm Patryk Matuszek, Euroimmun Polska Sp.z o.o. 

  15.15– 15.30 Program oceny zewnętrznej kontroli jakości badań markerów wirusologicznych metodami immunochemicznymi 

  dr n. farm. Wiesław Gaździk, Copernicus Diagnostics Sp. z o.o.

  15.30 – 15.45 – Zakończenie konferencji.

   15.45 – Obiad i wyjazd uczestników. 

   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

 • Ewa Czerska 25/03/2018 00:00

  Zarząd Szczecińskiego Oddziału PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie się  07 kwietnia 2018 roku w godzinach: 10.00-12.00.

  Miejsce spotkania :

  sala konferencyjna Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

  70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68.                                                        

                                                                                                     

                                                                         Przewodnicząca Oddziału PTDL w Szczecinie              

                                                                                (-) dr n med. Katarzyna Fischer                                                                                                                                                                                                                                

   

  Program spotkania:

  10:00-10:15 Powitanie

   

  10:15-11:00 Błędy przedanalityczne i ich znaczenie 

  Dagmara Wąsowska, Clincal Consultant, Becton Dickinson Polska

   

  11:00-11:45 Wsparcie fazy przedlaboratoryjnej kluczem do sukcesu laboratorium.

  W jaki sposób Becton Dickinson wspiera fazę przedanalityczą?   

  Dagmara Wąsowska, Clincal Consultant, Becton Dickinson Polska

   

  11:45-12:00 Dyskusja

  12:00 Poczęstunek i zakończenie zebrania

   

  Za udział w spotkaniu przysługują 2 punkty edukacyjne.

  Spotkanie zakończone będzie wydaniem certyfikatów.

 • Ewa Czerska 02/02/2018 00:00

  Szanowni Państwo,

  już po raz osiemnasty mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w
  Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Postępy w diagnostyce chorób
  autoimmunologicznych” organizowanej przez Klinikę Reumatologii, Chorób
  Wewnętrznych i Geriatrii oraz Samodzielną Pracownię Diagnostyki
  Reumatologicznej PUM w Szczecinie. Wiosenna edycja odbędzie się pod
  hasłem „Współwystępowanie chorób autoimmunizacyjnych - spojrzenie
  interdyscyplinarne”. Sympozjum odbędzie się w sobotę 10 marca 2018 r.
  w godz. 10.00-15.00, w auli wykładowej w Gmachu Rektoratu Pomorskiego
  Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.

  Szczegółowy program wydarzenia znajduje się poniżej.

  Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne dla lekarzy
  i dla diagnostów laboratoryjnych (3,8).

  Koszt udziału w konferencji wynosi 30 zł. Kwotę należy uiścić na
  konto: Bank Zachodni WBK S.A. III/o Szczecin nr 06 1090 1492 0000 0001 0053
  7752 koniecznie z dopiskiem „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych 10.03.18”.

  W tym roku uruchomione zostały zapisy na konferencję drogą
  elektroniczną. Link do formularza rejestracyjnego znajdą Państwo na dole
  maila. Po przekierowaniu na stronę zapisów należy uzupełnić dane oraz
  załączyć dowód wpłaty. Bez załączenia potwierdzenia opłaty za
  udział nie będzie możliwe dokończenie procesu rejestracji. Informacje
  na temat możliwości uzyskania faktury znajdują się w treści formularza
  rejestracyjnego na podanej stronie internetowej.

  Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

  W imieniu Organizatorów

  dr n. med. Katarzyna Fischer

  Zarejestruj swój udział w konferencji
  <http://wer.euroimmun.pl/lt.php?tid=g5KV0390SS29SNqi0tZnTIpBHOthWRAIsnPJgq813ZvvI3+Pov3Jd4RV+a+27wih>

  Sprawdź program konferencji
  <http://wer.euroimmun.pl/lt.php?tid=3yhlneLfdUWGcWOAIqik1opBHOthWdAIsnPJgq813ZvvI3+Pov1pd4RV+a+27wih>

 • Ewa Czerska 09/01/2018 00:00

  Zarząd Szczecińskiego Oddziału PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie się 17 lutego 2018 roku w godzinach: 10.00-13.00.

  Miejsce spotkania : sala konferencyjna Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,   ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin

                           

                                                                             Przewodnicząca Oddziału PTDL w Szczecinie

                                                                                   (-) dr n med. Katarzyna Fischer

   

   Program:

  10.00-10.15 – Powitanie

   

  10.15-10.45 – „Przewlekłe zakażenia wirusami HBV i HCV – aktualny stan wiedzy”.

  Dr n. med. Ewa Karpińska, Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   

  10.45-11.15 – „Z jakimi problemami spotyka się lekarz klinicysta u pacjentów z boreliozą?”

  Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   

  11.15-11.45 – „Dlaczego diagnostyka boreliozy jest taka trudna?”.

  Dr n. farm. Patryk Matuszek, EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.

   

  11.45-12.00 – "MMP3 jako marker prognozy i aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów"

  Dr n. med. Dominika Jakubczyk, Product Manager BIO-MAR DIAGNOSTYKA

  Poczęstunek i zakończenie spotkania. 

  Spotkanie zakończone będzie wydaniem certyfikatów

  Za udział w szkoleniu zostaną przyznane 2 punkty edukacyjne

 • Ewa Czerska 08/01/2018 00:00

  Zarząd Szczecińskiego Oddziału PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie się 16 grudnia 2017 roku w godzinach: 10.00-13.00.

  Miejsce spotkania : Park Hotel, ul. Plantowa 1, 70-527 Szczecin


                                                           Przewodnicząca Oddziału PTDL w Szczecinie

                                                                   (-) dr n med. Katarzyna Fischer

   

     Program:


  10.00-10.15 – Powitanie.

   

  10.15-11.00  „Transplantologia polska – problemy, nadzieje, wyzwania”.

  Prof. dr hab. n.med. Kazimierz Ciechanowski, Kierownik Kliniki Nefrologii,

  Chorób Wewnętrznych i Transplantologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   

  11.00-11.45  „Najbardziej typowa i nietypowa transplantacja wątroby”  

  Prof. dr hab. n.med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych,

  Hepatologii i Transplantacji Wątroby, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   

  11.45-12.00  „Nowe możliwości diagnostyczne w ofercie Roche Diagnostics”.

  Tomasz Kucharski, Marketing​ ​Manager Centralized and Point of Care Solution,

  Roche Diagnostics Polska Sp.z o.o.

   

  12.00-13.00 – Poczęstunek i zakończenie spotkania.

   

  Spotkanie zakończone będzie wydaniem certyfikatów.

  Za udział w spotkaniu przysługują 3 punkty edukacyjne.

Copyright © 2004-2022 PTDL