Aktualności » Szczecin

 • Iwona Kasza 10/04/2015 20:28

    Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe  które odbędzie się

  w dniu 23.kwietnia 2015 r.   o godz. 14.00  w WillaWest-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

   

  1. „Patofizjologia, biochemia i diagnostyka zespołu metabolicznego”

                                                                                       - prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska(PUM)

   

  2. Nowości w firmie Wiener-Lab  -  dr Piotr Krzyzanowski

   

  3. Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w zebraniach naukowych w roku 2014

  4. Ustalenia dotyczące Wyjazdowej Konferencji w Międzyzdrojach w hotelu Amber w dniach 23-25.09.2015 r.

   

  Po zebraniu proszę Zarząd o wygospodarowanie 30 minut czasu w celu ustalenia obowiązków  .

   

   

        Przewodnicząca  Oddziału Szczecińskiego

                                                                                                                              (-) dr n. med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

              

   

 • Iwona Kasza 06/02/2015 21:52

         

        Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe,   które odbędzie się w

  w dniu 19 lutego 2015 r.   o godz. 14.00  w WillaWest-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

   

  1.„ Diagnostyka i postępowanie w dnie moczanowej” dr n. med. Jacek Fliciński                                                                                      (Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM)

   

  2.„Nowości w ofercie Biorad –  Piotr Rataj (Biorad)

   

  3. Obchody 50-lecia PTDL w Kielcach  (6-7 lutego 2015) - dr Katarzyna Fischer

 • Iwona Kasza 15/01/2015 07:28

   

  XII konferencja naukowo-szkoleniowa
   Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych.

  Choroby neurodegeneracyjne. Zaburzenia funkcji tarczycy. 

  Autoimmunologiczne choroby wątroby. Niedobory odporności.

  Choroby spichrzeniowe.

   

  Gmach Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

  Aula wykładowa, parter, ul. Rybacka 1
  Sobota, 14 marca 2015, godz. 10:00-15:30

   

  ·        4,2 punkty edukacyjne dla lekarzy

  ·        6,0 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych

   

  PROGRAM KONFERENCJI

    Sesja I

  Zmienność biologiczna. Choroby neurodegeneracyjne - wybrane aspekty kliniczne i diagnostyczne

    10:00-10:10

  Powitanie i rozpoczęcie konferencji.

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, dr n. med. Katarzyna Fischer - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych oraz Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej PUM

    10:10-10:40

  Zmienność laboratoryjnych parametrów reumatologicznych: przyczyny, konsekwencje.

  dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

    10:40-11:10

  Najnowsze spojrzenie na patogenezę chorób neurodegeneracyjnych.

  Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki, Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym, PUM w Szczecinie

    11:10-11:30

  Autoprzeciwciała – jak postępować gdy wynik badania nie pokrywa się z oceną kliniczną?

  Dr n. med. Katarzyna Fischer, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej, PUM w Szczecinie

    11:30-12:00

  Diagnostyka laboratoryjna chorób neurodegeneracyjnych – możliwości i wyzwania.

  Dr hab. n. med. Sławomir Michalak, Zakład Neurochemii i Neuropatologii, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Przerwa kawowa (20 min.)

    Sesja II

  Regulacja i diagnostyka funkcji tarczycy. Współistnienie zaburzeń funkcji tarczycy i wybranych chorób autoimmunizacyjnych

    12:20-12:50

  Czynność tarczycy – od regulacji do diagnostyki.

  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Kraków

    12:50-13:20

  Czy biochemiczna ocena funkcji tarczycy może być rozpatrywana w oderwaniu od obrazu klinicznego – pułapki diagnostyczne.

  Prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz, Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych, PUM w Szczecinie

    13:20-13:40

  Zaburzenia funkcji tarczycy w przebiegu chorób reumatycznych.

  Dr n. med. Małgorzata Łukjanowicz, Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, PUM w Szczecinie

  13:40-13:55

  Prezentacje firmowe

  Lunch (30 min.)

   

    Sesja III

  Autoimmunologiczne choroby wątroby. Niedobory odporności. Choroby spichrzeniowe

    14:25-14:45

  Autoimmunologiczne choroby wątroby.

  Prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz, Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej PUM w Szczecinie

    14:45-15:05

  Autoimmunizacja w niedoborach odporności.

  Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  15:05-15:25

  Aspekty reumatologiczne chorób spichrzeniowych.

  Dr n. med. Zbigniew Żuber, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie

  Dyskusja i zakończenie konferencji

   

   

 • Iwona Kasza 14/01/2015 13:03

        Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe  które odbędzie się w dniu

  15 stycznia 2015 r.   o godz. 14.00  w WillaWest-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

  1.        Ocena gospodarki tlenowej pacjenta - mgr analityki medycznej Anna Chrzanowska

                                                                                      Specjalista Aplikacyjny Radiometer sp. zo.o.

  2. Prezentacja produktowa firmy Radiometer  - Jakub Koszowski Radiometer sp. zo.o.

  3. Sprawozdanie z działalności  oddziału w 2014 roku.  – Małgorzata Jekel-Juźwiak

  4. Aktualności z zebrania ZG PTDL z przewodniczącymi oddziałów  –Małgorzata Jekel-Juźwiak, Katarzyna Fischer 

 • Iwona Kasza 01/12/2014 17:54

  Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 08 grudnia 2014 r. ( poniedziałek ) o godz. 12.00  w Willa West - Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

  Program spotkania:

   

  1. „Nowe  zastosowanie badań laboratoryjnych : prognozowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych” –

  prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski

  2. „Zastosowanie PlGF, sFlt i PAPPA we współczesnej diagnostyce prenatalnej”. –

  dr n. med.   Sebastian Kwiatkowski – specjalista ginekologii i położnictwa w Klinice Położnictwa i Ginekologii PUM w Szczecinie

  3. „System kontroli POC” –

  Amadeusz Wójcik –IT&W Team Leader Regionalne Centrum Obsługi Klienta Roche Diagnostics Polska.

   

  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu.

   

 • Iwona Kasza 12/11/2014 21:30

  Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe  

    które odbędzie się w dniu 20.listopada 2014 r.   o godz. 14.00 

  w WillaWest-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

  1.„ Diagnostyka cukrzycy typu I i choroby współistniejace” – Marek Witkowski (Euroimmun)

   

  2.„Nowości w ofercie Euroimmun –  Marek Witkowski (Euroimmun)

  3. Sprawy bieżące – Małgorzata Jekel-Juźwiak

   

   Grudniowe spotkanie naukowe połączone z życzeniami świątecznymi odbędzie się 8.grudnia 2014 r.

  W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam

   

   

        Przewodnicząca  Oddziału Szczecińskiego

                                                                                                        (-) dr n. med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

              

 • Iwona Kasza 03/09/2014 16:21

  Zaproszenie 

   

         Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe powiązane

   z uroczystością związaną zakończeniem pracy zawodowej mgr Krystyny Nować-Lipińskiej

   w  RCKiK , które odbędzie się w dniu 17 września 2014 r. ( środa ) o godz. 14.00 

  w WillaWest-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

  1.„Zespoły limfoproliferacyjne. Diagnostyka pierwotnych niedoborów odpornościowych

      - dr Rafał Becht (Klinika Hematologii PUM)

  2.„Nowoczesne rozwiązania dla pracowni hematologicznej – dr n. med. Radosław Sychowski (Sysmex Polska sp. z o.o.)

  3. Sprawy bieżące – Małgorzata Jekel-Juźwiak

   

                                               „Jedyną i wyłączną miarą posiadania przez człowieka

                                                      gruntownej wiedzy jest siła jego nauczania” 

                                                                                                                                                                Arystoteles

        O osobach kończących swoją pracę zawodową, których zaangażowanie i wiedzę podpartą doświadczeniem my diagności, członkowie Szczecińskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej pamiętamy

   i będziemy pamiętać. 

   

  Po spotkaniu proszę Zarząd o zarezerwowanie 30 minut.

                                                                                                       Przewodnicząca  Oddziału Szczecińskiego

                                                                                                          (-) dr n. med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

              

 • Iwona Kasza 06/05/2014 12:49

  Szczeciński Oddział PTDL zaprasza do udziału w szkoleniu z cyklu DiagKompas.

   

  Szkolenie odbędzie się 05 czerwca 2014 roku w godz. 11.00 – 16.30, w Willi West-Ende

  przy al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie.

   

  Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorem jest Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej. Patronat nad tą inicjatywą objęło Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej.


  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

   

  Program szkolenia:

   

  ·         Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;

  ·         Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;

  ·         Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;

  ·         Omawianie przykładów praktycznych.

   

  W przerwach zapewniona będzie kawa, herbata i kanapki

   

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową www.diagkompas.pl

   

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

   

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i 5 punktów edukacyjnych.

   

  Wszystkie szczegółowe informacje na temat projektu DIAGKOMPAS są dostępne na stronie: www.diagkompas.pl

   

   

   

 • Iwona Kasza 03/04/2014 13:08

  Zaproszenie

  Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się

   w dniu 17 kwietnia 2014 r. o godz. 14.00  w WillaWest-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

  Program :

    1.Diagnostyka in vitro chorób o podłożu alergicznym – implikacje kliniczne”dr Sławomir Białek (Warszawski Uniwersytet Medyczny) 

    2.”Alergologiczna diagnostyka z użyciem testów firmy Medwiss” – Piotr Krawczyk (Biomar)

  Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań gronie rodziny i przyjaciół oraz wesołego” Alleluja”

                                                                                                  W imieniu Zarządu życzy

                                                                                   Przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału PTDL

                                                                                                                                   (-) dr n med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

 • Iwona Kasza 08/03/2014 14:04

  Zaproszenie

  Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL   zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się

   w dniu 20. marca 2014 r.   o godz. 14.00  w WillaWest-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

  Program :

  1.          „Jak super jest su-PAR” dr n. med. Rafał Wlazeł 

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  2.    GeneXpertSystem – Real Time PCR – nowoczesne i szybkie metody diagnostyki

  patogenów    alarmowych – Marlena Marszałkowska Biomedica Poland

  3.        Komunikaty dotyczące Wyjazdowej Konferencji w dniach 28.05-30.05 2014 r.

  Proszę Zarząd o zarezerwowanie 30 minut po spotkaniu. Z góry dziękuję

Copyright © 2004-2022 PTDL