Aktualności » Szczecin

 • Iwona Kasza 30/10/2015 07:01

   

  Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL z firmą Euroimmun Polska zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 12 listopada 2015 r.   o godz. 14.00 

  w WillaWest-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

  Program : 

  1.       Nowoczesna diagnostyka serologiczna boreliozy – mgr Marek Witkowski

  2.        Ustalenia  Zarządu dotyczące planu działalności naszego towarzystwa w roku 2016

  (przekazanie informacji ze spotkania ZG z Przewodniczącymi terenowych oddziałów PTDL

    z dnia 05.11.2015 r.) – Małgorzata Jekel-Juźwiak

                                                                                                     

   

                                                                                                                      

                                               

    

                                                                                                                       Przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału PTDL

                                                                                                                           (-) dr n med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

 • Iwona Kasza 05/10/2015 09:15

  XIII konferencja naukowo-szkoleniowa
   Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych

  Zajęcie naczyń w przebiegu chorób reumatycznych – aspekty diagnostyczne i kliniczne.

   

   

  Gmach Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

  Aula wykładowa, parter, ul. Rybacka 1
  Sobota, 21 listopada 2015, godz. 10:00-15:30

   

  ·                                                      4,3 punkty edukacyjne dla lekarzy

  ·                                                      6,0 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych

   

   

  PROGRAM KONFERENCJI

   

    Sesja I

  Zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych. Miażdżyca – wybrane aspekty kliniczne i diagnostyczne

    10:00-10:10

  Powitanie i rozpoczęcie konferencji.

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, dr n. med. Katarzyna Fischer - Klinika Reumatologii
  i Chorób Wewnętrznych oraz Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej PUM w Szczecinie

    10:10-10:35

  Sztuka interpretacji wyników badań laboratoryjnych – od fazy przed- do poanalitycznej.

  Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

    10:35-11:05

  Miażdżyca – nowe spojrzenie na dobrze znany problem.

  Prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, PUM w Szczecinie

    11:05-11:35

  Diagnostyka dyslipidemii – najnowsze rekomendacje. Dyslipidemia w przebiegu chorób reumatycznych.

  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Kraków

    11:35-11:50

  Miopatia postatynowa – aspekty kliniczne i diagnostyczne.

  Mgr Bożena Murawska-Majunka, Werfen Polska Sp. z o. o.

  Przerwa kawowa (20 min.)

   

    Sesja II

  Obraz kliniczny zaburzeń hemostazy

    12:10-12:40

  Zaburzenia hemostazy w przebiegu niewydolności nerek.

  Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, PUM w Szczecinie

    12:40-13:10

  Neurologiczne konsekwencje zaburzeń w układzie hemostazy.

  Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki, Katedra i Klinika Neurologii, PUM w Szczecinie

    13:10-13:40

  Kliniczne i diagnostyczne aspekty zaburzeń hemostazy w przebiegu chorób wątroby.

  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga – Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

  Lunch (30 min.)

   

    Sesja III

  Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń hemostazy i zapaleń naczyń. Odchylenia w układzie hemostazy w przebiegu chorób reumatycznych.

    14:10-14:40

  Jak zaplanować racjonalną diagnostykę laboratoryjną zaburzeń w układzie hemostazy?

  Dr n. med. Anna Raszeja-Specht, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedra Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

    14:40-15:00

  Wtórne zaburzenia hemostazy – istotny problem w praktyce reumatologicznej.

  Dr n. med. Andrzej Mital, Klinika Hematologii i Transplantologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

    15:00-15:15

  Diagnostyka serologiczna układowych zapaleń naczyń.

  Dr n. med. Katarzyna Fischer, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej, PUM w Szczecinie

  15:15-15:30

  Testy EUROIMMUN do diagnostyki zapaleń naczyń. Rozstrzygnięcie konkursu.

  Mgr anal. med. Marek Witkowski, EUROIMMUN POLSKA Sp. z o. o.

  Zakończenie konferencji

   

   

   

  Organizatorzy

   

  KLINIKA REUMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

  SAMODZIELNA PRACOWNIA DIAGNOSTYKI REUMATOLOGICZNEJ

  POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

   

 • Iwona Kasza 05/10/2015 09:04

  Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL z firmą Biomedica Poland Sp. z o.o.  zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 15. października 2015 r.   o godz. 14.00 

  w WillaWest-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

  Program : 

  1. „Diagnostyka schorzeń gruczołu tarczowego” - dr   Jarosław Pleśniak

                                                                                                     

  2.   Najnowsza oferta firmy Biomedica -   Artur Wardziński

                                                                                                                       

   

                                               

    

                                                                                                                       Przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału PTDL

                                                                                                                           (-) dr n med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

 • Iwona Kasza 21/09/2015 06:40

  Spotkanie kierowników medycznych laboratoriów diagnostycznych województwa zachodniopomorskiego

   

  17 października 2015r.

  Willa West-Ende, al. Wojska Polskiego 65, Szczecin, godz. 10.00-14.30

   

  10.00-10.10 - Powitanie uczestników i rozpoczęcie spotkania - dr n. med. Katarzyna Fischer, mgr Jacek Zeuschner, Członkowie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, woj. zachodniopomorskie

  10.10-10.40 - Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej i ustawa o działalności leczniczej - dr n. med. Jacek Pulit, Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

  10.40-11.10 - Laboratoryjna diagnostyka medyczna – stan faktyczny i wyzwania na przyszłość  w ocenie konsultanta województwa zachodniopomorskiego - prof. dr hab. n. med.  Barbara Dołęgowska, Konsultant Województwa Zachodniopomorskiego w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK 2 PUM w Szczecinie

  11.10-11.40 - Standardy diagnostyki mikrobiologicznej – prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek, Prezes Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz

  11.40-12.00 – Przerwa kawowa

  12.00-12.30 - Standardy diagnostyki toksykologicznej – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Borowiak, Konsultant Województwa Zachodniopomorskiego w dziedzinie Toksykologii Klinicznej, Kierownik Katedry Medycyny Sądowej PUM w Szczecinie, dr n. med. Tomasz Janus Katedra Medycyny Sądowej PUM w Szczecinie

  12.30-13.00 - Serologia grup krwi i transfuzjologia – standardy postępowania – lek.  Anna Lipińska, Zastępca Dyrektora ds. medycznych, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin

  13.00-13.15 - „Nowości alergologiczne w ofercie EUROIMMUN. Portal ALERGICZNE.INFO”

  13.15-14.30 – Dyskusja

  Diagności laboratoryjni uczestniczący w spotkaniu otrzymują 5 punktów edukacyjnych.

  udział jest bezpłatny .Prosimy o odesłanie formularza do dnia 09.10 . na adres e-mail labreum@pum.pl albo faxem na numer 091/425 33 44

 • Iwona Kasza 31/08/2015 10:37

  Zapraszamy na konferencję wyjazdową w Międzyzdrojach 23-25.09. 2015 r. organizowaną przez diagnostów oddziału szczecińskiego, koszalińskiego i wrocławskiego .

  Tytuł konferencji: „Pacjent z otyłością-rola diagnostyki w profilaktyce i leczeniu”

   Ramowy program

   23.09/środa/

  16.00- 18.00 Rejestracja uczestników 

   19.00 –spotkanie 

   24.09/czwartek/ 

  9.30. - 10.30 Powitanie i zwiedzanie  Wystawy Sprzętu i Materiałów do Diagnostyki Laboratoryjnej (Komendant 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ - płk mgr Marcin Sygut, ppłk Małgorzata Jekel-Juźwiak)

   10.30-10.45. Uroczyste otwarcie konferencji

  (Prof. dr hab. Marek Paradowski, prof.dr hab. Barbara Dołęgowska, dr hab.n. med. Bogdan Solnica, ppłk dr n. med. Małgorzata Jekel-Juźwiak)

   10.45 – 11.15.  Wykład Inauguracyjny „50 lat PTDL- własne wspomnienia i refleksje w działalności na rzecz towarzystwa”

  11.15    Pamiątkowe zdjęcie

   11.30-12.30.  Sesja I

    Ciąg dalszy historii, dzisiaj i jutro…

  Prowadzący: dr hab. n. med. Bogdan Solnica

  11.30- 11.50 DiagKompas i co dalej?  – dyr. Józef  Jakubiec

  11.50 -12.10 Program Promocji Medycyny Laboratoryjnej – Dyr. Marian Chabuda

  12.10-12.30. PTDL – dzisiaj i jutro -  B. Solnica

  12.30-13.00  Przerwa kawowa

   13.00-15.00 Sesja  II

   „Pacjent kardiologiczny – rola laboratorium w działaniach profilaktyczno-terapeutycznych”

   Prowadzący: Prof. dr hab.n. med. Marek Paradowski

  13.00 -13.30  Nadciśnienie tętnicze – problemy kliniczno-diagnostyczne- prof. dr hab. Marek Paradowski (Łódź)

  13.30 - 14.00 Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego wg zaleceń europejskich towarzystw kardiologicznych –prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz(Warszawa)

  14.00 -14.30 Pacjent kardiologiczny z przewlekłą chorobą nerek- dr n med. Włodzimierz Pawłowski (Poznań)

  14.30 -15.00 (Status witaminy D a ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych-dr n med. Grażyna Sygitowicz (Warszawa)

   15.00.-16.00. przerwa obiadowa

  16.00-17.30  Sesja  III

  Tytuł: Otyłość przez pryzmat biochemii, medycyny i diagnostyki 

          Prowadzący:  dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. UJ

        16.00- 16.30 Co nam szkodzi: glukoza, fruktoza czy alkohol?- prof.dr hab. Krystyna Sztefko

        16.30 -17.00 Co się dzieje w człowieku otyłym? - dr hab. Bogdan Solnica, prof. UJ

        17.00- 17.30 Otyły pacjent w laboratorium  - prof.dr hab. Krystyna Sztefko

       17.30-18.00  Dyskusja

   20.00  Uroczysta kolacja

   

   25.09/piątek/

  9.30-11.30  sesja III

    „Otyłość – nowe spojrzenie na stary problem”

   Prowadząca: prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska (Szczecin)

  9.30-10.00   „Jedzenie – przyjemność czy forma uzależnienia – zaburzenia odżywiania

                                                                                                   –dr hab. Anna Grzywacz (PUM)

   10.00-10.30    „Tkanka tłuszczowa- po co my ją mamy ? ”

                                                                     - prof. dr hab. Barbara Dołęgowska(PUM)

   10.30-11.00   „Czy otyłość ma płeć?” - prof. dr hab.  Ewa Stachowska (Szczecin)

   11.00-11.30   „Otyłość-co na to dietetyk?” – dr Dominika Jamioł-Milc (Szczecin)

  11.30-11.45  Dyskusja

  11.45  Zakończenie konferencji, wydanie certyfikatów

  12.00. Lunch

   

  W przypadku chęci uczestnictwa w konferencji , formularz zgłoszniowy wyślę mój adres iwonakasza@o2.pl

 • Iwona Kasza 10/04/2015 20:28

    Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe  które odbędzie się

  w dniu 23.kwietnia 2015 r.   o godz. 14.00  w WillaWest-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

   

  1. „Patofizjologia, biochemia i diagnostyka zespołu metabolicznego”

                                                                                       - prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska(PUM)

   

  2. Nowości w firmie Wiener-Lab  -  dr Piotr Krzyzanowski

   

  3. Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w zebraniach naukowych w roku 2014

  4. Ustalenia dotyczące Wyjazdowej Konferencji w Międzyzdrojach w hotelu Amber w dniach 23-25.09.2015 r.

   

  Po zebraniu proszę Zarząd o wygospodarowanie 30 minut czasu w celu ustalenia obowiązków  .

   

   

        Przewodnicząca  Oddziału Szczecińskiego

                                                                                                                              (-) dr n. med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

              

   

 • Iwona Kasza 06/02/2015 21:52

         

        Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe,   które odbędzie się w

  w dniu 19 lutego 2015 r.   o godz. 14.00  w WillaWest-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

   

  1.„ Diagnostyka i postępowanie w dnie moczanowej” dr n. med. Jacek Fliciński                                                                                      (Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM)

   

  2.„Nowości w ofercie Biorad –  Piotr Rataj (Biorad)

   

  3. Obchody 50-lecia PTDL w Kielcach  (6-7 lutego 2015) - dr Katarzyna Fischer

 • Iwona Kasza 15/01/2015 07:28

   

  XII konferencja naukowo-szkoleniowa
   Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych.

  Choroby neurodegeneracyjne. Zaburzenia funkcji tarczycy. 

  Autoimmunologiczne choroby wątroby. Niedobory odporności.

  Choroby spichrzeniowe.

   

  Gmach Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

  Aula wykładowa, parter, ul. Rybacka 1
  Sobota, 14 marca 2015, godz. 10:00-15:30

   

  ·        4,2 punkty edukacyjne dla lekarzy

  ·        6,0 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych

   

  PROGRAM KONFERENCJI

    Sesja I

  Zmienność biologiczna. Choroby neurodegeneracyjne - wybrane aspekty kliniczne i diagnostyczne

    10:00-10:10

  Powitanie i rozpoczęcie konferencji.

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, dr n. med. Katarzyna Fischer - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych oraz Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej PUM

    10:10-10:40

  Zmienność laboratoryjnych parametrów reumatologicznych: przyczyny, konsekwencje.

  dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

    10:40-11:10

  Najnowsze spojrzenie na patogenezę chorób neurodegeneracyjnych.

  Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki, Klinika Neurologii z Pododdziałem Udarowym, PUM w Szczecinie

    11:10-11:30

  Autoprzeciwciała – jak postępować gdy wynik badania nie pokrywa się z oceną kliniczną?

  Dr n. med. Katarzyna Fischer, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej, PUM w Szczecinie

    11:30-12:00

  Diagnostyka laboratoryjna chorób neurodegeneracyjnych – możliwości i wyzwania.

  Dr hab. n. med. Sławomir Michalak, Zakład Neurochemii i Neuropatologii, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Przerwa kawowa (20 min.)

    Sesja II

  Regulacja i diagnostyka funkcji tarczycy. Współistnienie zaburzeń funkcji tarczycy i wybranych chorób autoimmunizacyjnych

    12:20-12:50

  Czynność tarczycy – od regulacji do diagnostyki.

  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Kraków

    12:50-13:20

  Czy biochemiczna ocena funkcji tarczycy może być rozpatrywana w oderwaniu od obrazu klinicznego – pułapki diagnostyczne.

  Prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz, Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych, PUM w Szczecinie

    13:20-13:40

  Zaburzenia funkcji tarczycy w przebiegu chorób reumatycznych.

  Dr n. med. Małgorzata Łukjanowicz, Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, PUM w Szczecinie

  13:40-13:55

  Prezentacje firmowe

  Lunch (30 min.)

   

    Sesja III

  Autoimmunologiczne choroby wątroby. Niedobory odporności. Choroby spichrzeniowe

    14:25-14:45

  Autoimmunologiczne choroby wątroby.

  Prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz, Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej PUM w Szczecinie

    14:45-15:05

  Autoimmunizacja w niedoborach odporności.

  Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  15:05-15:25

  Aspekty reumatologiczne chorób spichrzeniowych.

  Dr n. med. Zbigniew Żuber, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie

  Dyskusja i zakończenie konferencji

   

   

 • Iwona Kasza 14/01/2015 13:03

        Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe  które odbędzie się w dniu

  15 stycznia 2015 r.   o godz. 14.00  w WillaWest-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

  1.        Ocena gospodarki tlenowej pacjenta - mgr analityki medycznej Anna Chrzanowska

                                                                                      Specjalista Aplikacyjny Radiometer sp. zo.o.

  2. Prezentacja produktowa firmy Radiometer  - Jakub Koszowski Radiometer sp. zo.o.

  3. Sprawozdanie z działalności  oddziału w 2014 roku.  – Małgorzata Jekel-Juźwiak

  4. Aktualności z zebrania ZG PTDL z przewodniczącymi oddziałów  –Małgorzata Jekel-Juźwiak, Katarzyna Fischer 

 • Iwona Kasza 01/12/2014 17:54

  Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 08 grudnia 2014 r. ( poniedziałek ) o godz. 12.00  w Willa West - Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

  Program spotkania:

   

  1. „Nowe  zastosowanie badań laboratoryjnych : prognozowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych” –

  prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski

  2. „Zastosowanie PlGF, sFlt i PAPPA we współczesnej diagnostyce prenatalnej”. –

  dr n. med.   Sebastian Kwiatkowski – specjalista ginekologii i położnictwa w Klinice Położnictwa i Ginekologii PUM w Szczecinie

  3. „System kontroli POC” –

  Amadeusz Wójcik –IT&W Team Leader Regionalne Centrum Obsługi Klienta Roche Diagnostics Polska.

   

  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu.

   

Copyright © 2004-2022 PTDL