Aktualności » Szczecin

 • Iwona Kasza 13/01/2014 12:00

   

   Zaproszenie 

            Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL   zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się

   w dniu  23 stycznia 2014 r. (czwartek ) o godz. 14.00  w Willa West-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

  Program : 

  1.         „Współczesna diagnostyka celiakii”- dr n. med. Julia Kulczycka ( Pracownia Diagnostyki Chorób Autoimmunizacyjnych   Immunologii Zakażeń Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku 

  2.        „Chorus  Trio – nowa jakość w immunologii”- Marek Witkowski PZ Cormay S.A

  3.          „Biolis 50i Superior (analizator biochemiczny) - stawiając na  rozwój , stawiamy na jakość"-Marzena Gałczyńska PZ Cormay S.A. 

   Niech rok 2014 pozbawiony będzie przykrości i składa się z samych sukcesów i radości

                                                                                              Zarząd Szczecińskiego Oddziału PTDL

   

                                                                                                    

   

 • Iwona Kasza 04/12/2013 15:57

   

  Zaproszenie

  Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL z firmą Diag-Med. i Wiener Lab zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2013 r. ( środa ) o godz. 14.00 

  w WillaWest-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

  Program :

  1. „Egzogenne hormony żeńskie: zaburzenia krzepnięcia, implikacje kliniczne” - Prof. dr hab. Maria Jastrzębska(PUM)

  2. „Pobieranie materiału za pomocą systemu próżniowego BD Vacutainer-minimalizacja błędów przedlaboratoryjnych”

                                                                                                                                                      - mgr Karolina Wendorff

  3. „Nowe perspektywy rozwoju w diagnostyce mikrobiologicznej” - mgr Arkadiusz Szerengowski

   

              

                                                                                                         

  Zdrowych, wesołych i pogodnych                                 
  Ś
  wiąt Bożego Narodzenia. Niech                                                              
  b
  ę
  dą one okazją do zadumy,                               

   ale i radości z rodzinnego spotkania.
  Niech przyniosą wytchnienie od
  codziennych zmaga
  ń
  i trosk.
  Oby magia Bo
  ż
  ego Narodzenia
  przetrwa
  ł
  a w nas jak najdłużej!                        z całego serca życzy Zarząd Szczecińskiego oddziału PTDL    

   

   

   

   

   

 • Iwona Kasza 12/11/2013 15:23

       Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na  zebranie naukowo-szkoleniowe ,

   które odbędzie się w dniu 21.11.2013 r. ( czwartek ) o godz. 14.00  w Willa West-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

  Program :

  1        „Zastosowanie testów serologicznych w diagnostyce chorób alergicznych     

  Mgr Małgorzata Walerych Euroimmun       

    2.    Prezentacja firmowa

   3. Sprawy bieżące z uwzględnieniem  wyników i wniosków po Zjeździe  i Walnych Wyborach do ZG PTDL.

   

   

   Proszę Zarząd o zarezerwowanie czasu   (około 30 minut) po zebraniu. Z góry dziękuję

     

   

                                                                            Przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału PTDL

                                                                                  

                                                                                   (-)    dr n.med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

   

   

 • Iwona Kasza 09/10/2013 12:25

  IX konferencja naukowo-szkoleniowa
   Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych.

  Choroby reumatyczne wieku dziecięcego i starszego –

  podobieństwa i różnice.

   

  Gmach Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

  Aula wykładowa, parter, ul. Rybacka 1
  Sobota, 23 listopada 2013, godz. 10:00-15:30

   

  Za udział w konferencji zostanie przyznanych:

     • 4,6 punktów edukacyjnych dla lekarzy
     • 5,0 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych

   

  PROGRAM KONFERENCJI

    Sesja I

  Wybrane aspekty diagnostyki laboratoryjnej chorób reumatycznych

    10:00-10:05

  Powitanie i rozpoczęcie konferencji.

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, dr n. med. Katarzyna Fischer - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych oraz Samodzielna Pracowania Diagnostyki Reumatologicznej PUM

    10:05-10:35

  Wpływ zmienności biologicznej na interpretację wybranych laboratoryjnych parametrów reumatologicznych.

  Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

    10:35-10:50

  Przeciwciała przeciwjądrowe u dzieci – praktyczne aspekty interpretacji testów serologicznych w układowych chorobach tkanki łącznej.

  Dr n. med. Katarzyna Fischer – Samodzielna Pracowania Diagnostyki Reumatologicznej PUM

    10:50-11:30

  Produkty EUROIMMUN do diagnostyki układowych chorób tkanki łącznej.

  Mgr Małgorzata Walerych EUROIMMUN POLSKA Sp. z o. o.

  BIO-MAR DIAGNOSTYKA- najnowsze linie produktowe.

  Mgr Dominika Woźniak BIO-MAR DIAGNOSTYKA Sp. z o. o.

  BD Biosciences Twoim partnerem w badaniach immunologicznych.

  Mgr Joanna Standara BECTON DICKINSON Sp. z o. o.

  PATHOZYME® ElisaSure - nowy wymiar kontroli w laboratorium.

  Mgr Krzysztof Łopata NEXTER Sp z o. o.

  Przerwa kawowa (20 min.)

    Sesja II

  Związek wieku z przebiegiem klinicznym wybranych chorób reumatycznych. Prezentacja przypadku

    11:50-12:10

  Twardzina wieku rozwojowego.

  Prof. dr hab. n. med.  Lidia Rutkowska-Sak – Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Reumatologii w Warszawie

    12:10-12:30

  Twardzina u osób dorosłych – postaci, występowanie i obraz kliniczny.

  Dr n. med. Beata Trzcińska-Butkiewicz –  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM

    12:30-12:50

  Seronegatywne spondyloartropatie zapalne u dzieci – doświadczenia własne.

  Dr n. med. Zbigniew Żuber – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

    12:50-13:05

  Seronegatywne spondyloartropatie zapalne u dorosłych – patogeneza, obraz kliniczny i leczenie.

  Dr n. med. Hanna Przepiera-Będzak -  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM

  13:05-13:25

  Toczeń rumieniowaty układowy wieku dziecięcego i młodzieńczego.

  Dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska – Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  13:25-13:45

  Zróżnicowany obraz kliniczny tocznia rumieniowatego układowego w zależności od wieku – doświadczenia własne.

  Dr n. med. Lidia Ostanek - Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM

  13:45-13:55

  Choroba Kawasaki - opis przypadku.

  dr n. med. Paweł Dzieński – Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „Zdroje”, Szczecin

  Lunch (30 min.)

   

    Sesja III

  Najnowsze spojrzenie na strategie terapeutyczne wybranych chorób autoimmunologicznych

    14:25-14:55

  Wybrane aspekty terapii komórkowej.

  Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński – Zakład Patologii Ogólnej PUM

    14:55-15:25

  Leki biologiczne w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów – wykład wprowadzający i dyskusja okrągłego stołu.

  Moderator: Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko – Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM

  Dyskusja i zakończenie konferencji

   

  ­

   

 • Iwona Kasza 09/06/2013 15:38

  Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 r. ( czwartek ) o godz. 13.00  w Willa West-Ende , Al. Wojska

  Polskiego 65 w Szczecinie .

  Program :

  1. Malaria oraz inne choroby tropikalne rozpoznane i leczone w Ośrodku Poznańskim.

      Prof. dr hab. Jerzy Stefaniak

  2. Diagnostyka laboratoryjna rodzimych i tropikalnych parazytoz przewodu pokarmowego.

      Dr Karolina Mrówka

  3. Zasady laboratoryjnego rozpoznawania malarii.

      Mgr Krystyna Frąckowiak

  4. prezentacja oferty firmy Opta-Tech

   

  Podczas spotkania dostępna będzie sesja plakatowa obejmująca zagadnienia z zakresu chorób tropikalnych

   Przewodnicząca PTDL o Szczecin                             

                                                                         (-) dr n. med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

 • Iwona Kasza 11/04/2013 13:14

   

                                                                                            Zaproszenie          

   Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2013 r. ( czwartek ) o godz. 14.00  w Willa West-Ende , Al. Wojska

  Polskiego 65 w Szczecinie .

  Program : 

  1  „Geny mocnych wrażeń”- dr hab. n zdr. Anna Grzywacz

  2.  Najnowsza oferta firmy Wiener-lab  

   

   

   

                                                 

        Przewodnicząca  Oddziału Szczecińskiego

                                                                                                   

                                                                                                         (-) dr n. med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

   


   

   

 • Iwona Kasza 12/03/2013 15:15

                                                                                            Zaproszenie           

   Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 28.marca 2013 r. ( czwartek ) o godz. 13.00  w Willa West-Ende , Al. Wojska

  Polskiego 65 w Szczecinie .

  Program :

  1  Sprawozdanie z działalności Zarządu w kadencji 2010-2013-Małgorzata Jekel-Juźwiak

  2. Wybory do Zarządu Szczecińskiego Oddziału PTDL na kadencję 2013-2016 oraz ustalenie listy delegatów na zjazd i Walne Wybory do władz Zarządu Głównego PTDL

  3. Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych w 2012 roku

  Mimo zbliżających się Świąt Wielkanocnych proszę o liczne przybycie na spotkanie. Inny termin spotkania był niemożliwy

  do ustalenia.

  Prawo udziału w wyborach mają członkowie PTDL z opłaconą składką za rok 2012.  

                                                 

        Przewodnicząca  Oddziału Szczecińskiego

                                                                                                   

   (-) dr n. med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

            

   

 • Iwona Kasza 09/02/2013 14:52

                                                                                            Zaproszenie          

   Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 21lutego 2013 r. ( czwartek ) o godz. 14.00  w Willa West-Ende , Al. Wojska

  Polskiego 65 w Szczecinie .

  Program :

  1 .„Badanie morfologii w krwiodawstwie i krwiolecznictwie” -dr Anna Lipińska, RCKiK Szczecin

  2. Oferta hematologiczna BioMaxima S.A. Wykorzystanie cytometrii przepływowej w różnicowaniu populacji białych krwinek.- Artur Golus  Product Manager ds. hematologii firmy .BioMaxima

   

   

   

    

   

    Przewodnicząca  Oddziału Szczecińskiego

                                                                                                   

   (-) dr n. med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

   

   

 • Iwona Kasza 26/01/2013 13:51

  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych i Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej PUM oraz firma EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. zapraszają do udziału w VIII konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbędzie się 16 marca 2013 r. w godz. 10.00-15.30 w auli wykładowej Gmachu Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.

  Formularz zgłoszeniowy można uzyskać u sekretarza iwonakasza@o2.pl

 • Iwona Kasza 09/01/2013 11:39

                                                                                        Zaproszenie          

   Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2013 r. ( czwartek ) o godz. 14.00  w Willa West-Ende , Al. Wojska

  Polskiego 65 w Szczecinie .

  Program :

  1 .„Standardy diagnostyczne i kliniczna interpretacja oznaczeń witaminy D w świetle jej działania plejotropowego – dr Elżbieta Karczmarewicz  (Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)

  2.„ Nowe możliwości w immunodiagnostyce i systemach zintegrowanych”- Piotr Czajka,

   Product Manager ds.  Immunochemii  f. Beckman-Coulter

  Planowane terminy spotkań w roku 2013:

  21.02, 28.03, 18.04, 16.05, 20.06, 17.10, 21.11, 12.12.

   Przewodnicząca  Oddziału Szczecińskiego

                                                                                                   

   (-) dr n. med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

   

Copyright © 2004-2022 PTDL