Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 07/05/2009 02:54

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma Sysmex Polska Sp. z o.o zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 12 maja 2009 roku o godzinie 12:00 w sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101.

  Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska
  Program:
  1. „Zespoły mielodysplastyczne” – Dr n. med. Jolanta Wieczorek, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, WUM;
  2. „Automatyzacja i standaryzacja badań w pracowni hematologicznej” – dr n. med. Radosław Sychowski, firma Sysmex Polska Sp. z o.o.

  Kierownik naukowy kursu: mgr Andrzej Dukwicz

  TERMINY POSIEDZEŃ O/Warszawskiego PTDL w 2009 roku:
  16 czerwca, 8 września, 20 października, 17 listopada i 8 grudnia.

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

 • Sławomir Białek 14/04/2009 08:48

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma Medlab-Products Sp. z o.o zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 21 kwietnia 2009 roku o godzinie 12:00 w sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101.

  Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska
  Program:
  1. „Diagnostyka chorób autoimmunologicznych/celiakia/cukrzyca u dzieci” – Dr hab. Urszula Demkow, Zakład Diagnostyki Laboraoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozowojowego, WUM;
  2. „Systemy pobierania krwi do badań - ich rola, funkcja oraz podział” – mgr Joanna Różalska, Medlab-Products Sp. z o.o.

  TERMINY POSIEDZEŃ O/Warszawskiego PTDL w 2009 roku:
  12 maja, 16 czerwca, 8 września, 20 października, 17 listopada i 8 grudnia.

  PRZYPOMINAMY, IŻ:
  * wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
  * w przypadku małżenstw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
  * w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowwany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
  * pełne przyznanie praw członkowskich, wygasłych na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich jest możliwe po uregulowaniu należności z tytułu opłat zaległych składek za 1 rok wstecz i za rok bieżący. Decyzję w tej sprawie, podejmuje Zarząd Główny po zaopiniowaniu przez Zarząd Oddziału.

  W celu ułatwienia Państwu opłacania składek członkowskich podajemy numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

 • Sławomir Białek 02/03/2009 08:45

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma ABBOTT Laboratoires zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 10 marca 2009 roku o godzinie 12:00 w Sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101.

  Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska
  Program:
  1. „Badania laboratoryjne w stanach ostrych i przewlekłych” – Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz, Zakład Diagnostyki Laboraoryjnej WNoZ WUM;
  2. „Czy integracja badań to przyszłość dla laboratorium diagnostycznego?” – dr Zbigniew Łagodziński, Abbott Laboratoires

  TERMINY POSIEDZEŃ O/Warszawskiego PTDL w 2009 roku:
  21 kwietnia, 12 maja, 16 czerwca, 8 września, 20 października, 17 listopada oraz 8 grudnia.

  PRZYPOMINAMY, IŻ:
  * wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
  * w przypadku małżenstw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
  * w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowwany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
  * pełne przyznanie praw członkowskich, wygasłych na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich jest możliwe po uregulowaniu należności z tytułu opłat zaległych składek za 1 rok wstecz i za rok bieżący. Decyzję w tej sprawie, podejmuje Zarząd Główny po zaopiniowaniu przez Zarząd Oddziału.

  W celu ułatwienia Państwu opłacania składek członkowskich podajemy numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Opłacenie składki członkowskiej za 2009 r. do końca lutego gwarantuje otrzymanie wszystkich czterech numerów czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.

 • Sławomir Białek 30/01/2009 08:55

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma HORIBA ABX zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 10 lutego 2009 roku o godzinie 12:00 w Sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101.

  Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska
  Program:
  1. „Nadkrzepliwość w chorobach nowotworowych” – Prof. dr hab. Milena Dąbrowska, Zakład Diagnostyki Hematologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  2. „Nowe rozwiązania w diagnostyce koagulologicznej” – Justyna Korzeń, HORIBA ABX Sp. z o. o.

  TERMINY POSIEDZEŃ O/Warszawskiego PTDL w 2009 roku:
  10 marca, 21 kwietnia, 12 maja, 16 czerwca, 8 września, 20 października, 17 listopada oraz 8 grudnia.

  PRZYPOMINAMY, IŻ:
  * wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
  * w przypadku małżenstw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
  * w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowwany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
  * pełne przyznanie praw członkowskich, wygasłych na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich jest możliwe po uregulowaniu należności z tytułu opłat zaległych składek za 1 rok wstecz i za rok bieżący. Decyzję w tej sprawie, podejmuje Zarząd Główny po zaopiniowaniu przez Zarząd Oddziału.

  W celu ułatwienia Państwu opłacania składek członkowskich podajemy numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Opłacenie składki członkowskiej za 2009r do końca lutego gwarantuje otrzymanie wszystkich czterech numerów czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.

 • Sławomir Białek 05/01/2009 08:39

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma Pointe Scientific Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 13 stycznia 2009 roku o godzinie 12:00 w Sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/103

  Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska
  Program:
  1/ "Astma aspirynowa" – dr Sławomir Białek, Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej WUM.
  2/ "Współczesne metody badań w diagnostyce in vitro" - dr Bogusław M. Warzocha, Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.

  TERMINY POSIEDZEŃ O/Warszawskiego PTDL w 2009 roku:
  10 luty, 10 marzec, 21 kwiecień, 12 maj, 16 czerwiec, 8 wrzesień, 20 październik, 17 listopad oraz 8 grudzień

  PRZYPOMINAMY, IŻ:
  * wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
  * w przypadku małżenstw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
  * w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowwany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
  * w przypadku reaktywacji członkowstwa w PTDL, osoba reaktywująca się musi opłacić składkę za bieżący rok i za dwa lata wstecz.

  W celu ułatwienia Państwu opłacania składek członkowskich podajemy numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:
  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177
  Adres siedziby naszego oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Opłacenie składki członkowskiej za 2009r do końca lutego gwarantuje otrzymanie wszystkich czterech numerów czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.

 • Sławomir Białek 22/12/2008 05:29

  Spokojnych ale i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2009 Roku wszystkim Koleżankom i Kolegom życzy Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL.

 • Sławomir Białek 20/11/2008 17:37

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma bioMerieux Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 02 grudnia 2008 roku o godzinie 12:00 w Sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/103

  Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska
  Program:
  1. „Przydatność oznaczania prokalcytoniny w różnych sytuacjach klinicznych ” – dr n. med. Wojciech Walas, Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii Dla Dzieci, Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
  2. „Rozwiązania diagnostyczne w stanach zagrożenia życia” – mgr Jacek Traczyk, firma bioMerieux Polska Sp. z o.o.

  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 19/11/2008 05:13

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL informuje wszystkich członków, iż najbliższe posiedzenie naukowo-szkoleniowe naszego Oddziału odbędzie się 02 grudnia 2008 r. a nie 09 grudnia. Za zaistniałą zmianę terminu przepraszamy i zapraszamy na posiedzenie. Szczegółowy program naukowy posiedzenia podamy w przyszym tygodniu.

 • Sławomir Białek 02/11/2008 11:47

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma KAMSOFT zapraszają na posiedzenie naukowo–szkoleniowe.
  Posiedzenie odbędzie się dnia 04 listopada 2008 roku o godzinie 12:00 w Sali S CMKP w Warszawie przy ulicy Schroegera 82.

  Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska
  Program:
  1. Zastosowanie komputera do analizy wyników badań w okresie post laboratoryjnym – prof. dr hab. med. Jerzy Janecki z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk

  2. Informatyczne metody wspomagania pracy laboratoriów diagnostycznych. Zarządzanie Informacją a poprawa jakości usług w zakładach diagnostyki laboratoryjnej – Dariusz Warmons, Specjalista ds. Informatyzacji Laboratoriów, KAMSOFT

  Termin następnego posiedzenia 09 grudzień 2008 r.
  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 17/10/2008 03:32

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma Ortho-Clinical Diagnostics, Johnson & Johnson, zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe.
  Posiedzenie odbędzie się dnia 21 października 2008 roku o godzinie 12:00 w sali F Domu Lekarza CMKP w Warszawie przy ulicy Schroegera 82.

  Prowadzenie: dr n. farm. Hanna Zborowska
  Program:
  1. Badania laboratoryjne u ciężarnych – dr Marzena Piasecka, Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM;
  2. Praktyczne implikacje zastosowania kompaktowej platformy analitycznej w rutynowej pracy laboratorium – mgr Ewa Kluck-Sztyma, firma Ortho-Clinical Diagnostics, Johnson & Johnson.

  Następne terminy zebrań: 04 listopad i 09 grudzień.
  ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2019 PTDL