Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 22/11/2011 08:12

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma bioMerieux Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 06 grudnia 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

   Program:

  1/ „Zastosowanie testów immunologicznych do oznaczania autoprzeciwciał przeciwtarczycowych w autoimmunologicznych chorobach tarczycy” – dr n. med. Zbigniew Bartoszewicz, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, WUM;

  2/ „Możliwości diagnostyczne systemu VIDAS w diagnostyce chorób tarczycy o podłożu autoimmunologicznym” – dr Marcin Łuszko, bioMerieux Polska Sp. z o.o.

   

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska 

   

  Wysokość składki członkowskiej w 2012 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz  rok, za który opłacana jest składka.

  Adres siedziby naszego Oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL,
  SP SK im. Prof. W. Orłowskiego,
  Laboratorium Diagnostyki Klinicznej,
  00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Terminy posiedzeń w 2012 roku:
  24 stycznia, 07 lutego, 13 marca, 17 kwietnia, 08 maja, 12 czerwca, 20 września, 09 października, 13 listopada, 11 grudnia  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 03/11/2011 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma Sysmex Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 15 listopada 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

   Program:

  1/ „Fluorescencyjna cytometria przemysłowa w badaniu moczu - nowa jakość wyniku” – dr Aleksandra Mazur, Zakład Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;

  2/ „Standaryzacja badania ogólnego moczu” – dr Ewa Czernik, Sysmex Polska Sp. z o.o.

   

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska 

   

  Wysokość składki członkowskiej w 2011 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz  rok, za który opłacana jest składka.

  Adres siedziby naszego Oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL,
  SP SK im. Prof. W. Orłowskiego,
  Laboratorium Diagnostyki Klinicznej,
  00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Termin ostatniego posiedzenia w 2011 roku to 13 grudnia.

  Terminy posiedzeń w 2012 roku:
  24 stycznia, 07 lutego, 13 marca, 17 kwietnia, 08 maja, 12 czerwca, 20 września, 09 października, 13 listopada, 11 grudnia  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 03/11/2011 00:00

  Szanowni Państwo

  Przewodniczący Oddziałów PTDL,

  Uprzejmie informuję, że dnia 14.12.2011. w Warszawie, w hotelu Novotel Centrum odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa “Nie ma diabetologii bez diagnostyki laboratoryjnej”, zorganizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej i Polskie Towarzzystwo Diabetologiczne. Dalsze informacje i program konferencji znajdują się w komunikacie na stronie internetowej PTDL pod adresem:

  http://www.ptdl.pl/oddzialy/zarzad/aktualnosci/1113-nie-ma-diabetologii-bez-diagnostyki-laboratoryjnej-konferencja-ptdl-i-ptd

  Serdecznie Państwa zapraszam do judziału w tej konferencji. Jednocześnie proszę o powiadomienie o niej członków Towarzystwa w trakcie najbliższych zebrań Państwa Oddziałów oraz zachęcenie ich do udziału w niej.

  Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia,

  Bogdan Solnica

   

 • Sławomir Białek 02/10/2011 10:31

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma Ortho Clinical Diagnostics, Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 11 października 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

   Program:

  1/ „Kontrola metabolicznego wyrównania cukrzycy a późne powikłania” –  dr hab. med. Marianna Bąk, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

  2/ „Filozofia LEAN w świecie medycyny laboratoryjnej” – mgr Ewa Kluck-Sztyma, Ortho Clinical Diagnostics.

   

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska 

   

  Wysokość składki członkowskiej w 2011 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego Oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL,
  SP SK im. Prof. W. Orłowskiego,
  Laboratorium Diagnostyki Klinicznej,
  00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2011 roku: 15 listopada, 13 grudnia.

  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 09/09/2011 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz firma DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 20 września 2011 roku o godzinie 12:00 w Gmachu Wydziału Farmaceutycznego WUM w Warszawie przy ulicy Banacha 1 w auli wykładowej im. Prof. B. Olszewskiego.

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

   

  Program:

  1/ „Pracownia immunologii transfuzjologicznej wobec nowego rozporządzenia o standardach jakości 
      oraz wobec zmian w „Medycznych Zasadach …” oraz „Źródła błędów w badaniach
      immunohematologicznych” – mgr Beata Wojciechowska, Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności
      Zakładu Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej, IHiT Warszawa;

  2/ „Zalecenia w zakresie przygotowania, użycia i zapewnienia jakości odczynników do badań
      immunohematologicznych” – mgr Andrzej Kozłowski, firma DiaHem;

  3/ „Możliwości firmy DiaHem w zakresie zabezpieczenia i realizacji aktualnie obowiązujących przepisów 
      i standardów w immunohematologii” – mgr Ireneusz Czech, firma DiaHem.

   

  Kierownik naukowy kursu – dr Sławomir Białek

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

   

  PROSZĘ PAMIĘTAĆ, IŻ TYM RAZEM POSIEDZENIE ODBĘDZIE SIĘ
  NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
  W AULI WYKŁADOWEJ IM. PROF. B.OLSZEWSKIEGO
  W WARSZAWIE PRZY UL. BANACHA 1

   

  Terminy kolejnych posiedzeń Oddziału Warszawskiego PTDL w 2011 roku: 11 października, 08 listopada i 13 grudnia

   

  Składka członkowska w 2011 roku wynosi: 60,- PLN

   

 • Sławomir Białek 22/08/2011 00:00

  Szanowni Państwo,

  Na prośbę organizatorów, przy pełnym poparciu ZG PTDL dla tego projektu, informujemy o możliwosci podjęcia studiów podyplomowych „Diagnostyka w systemie ochrony zdrowia. Laboratorium diagnostyczne jako samodzielny podmiot gospodarczy na rynku ochrony zdrowia”.

  Poniżej zamieszczamy niezbędne informacje.

   

  STUDIA PODYPLOMOWE

  DIAGNOSTYKA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA
  LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE JAKO SAMODZIELNY PODMIOT GOSPODARCZY
  NA RYNKU OCHRONY ZDROWIA

  Organizator    

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia

  Współorganizatorzy

  Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (Wydział Zamiejscowy w Warszawie)

  Krajowy Instytut Ubezpieczeń

  Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

   

  Adresaci studiów

  Studia podyplomowe „Diagnostyka w systemie ochrony zdrowia. Laboratorium diagnostyczne jako samodzielny podmiot gospodarczy na rynku ochrony zdrowia” organizowane są na użytek osób legitymujących się wyższym wykształceniem (minimum dyplomem licencjackim), które swoją przyszłość zawodową wiążą z rosnącą rolą diagnostyki medycznej i laboratoryjnej w polskim systemie ochrony zdrowia oraz coraz większym znaczeniem profilaktycznego i diagnostyczno-prewencyjnego paradygmatu terapeutycznego w ochronie zdrowia.

  Program studiów przygotowany został w odpowiedzi na oczekiwania:

  • diagnostów, wszystkich specjalizacji w tym głównie laboratoryjnych,
  • farmaceutów,
  • biologów, mikrobiologów,
  • osób zarządzających jednostkami ochrony zdrowia,
   • osób współpracujących z ubezpieczycielami komercyjnymi kontraktującymi usługi medyczne.

   

  Sylwetka absolwenta

  Studia podyplomowe dają kompleksową wiedzę w zakresie: (1) uruchamiania rezerw systemu ochrony zdrowia w wyniku jego racjonalizacji i reorganizacji polegającej na opracowaniu kosztów czynności lekarskich i leków (w ramach procedur medycznych), (2) włączania do procedur medycznych diagnostyki laboratoryjnej, (3) ograniczania szkód powodowanych nadmiernym spożyciem leków i kosztów na ich zbędne zakupy, (4) prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w Polsce i w innych krajach UE (szczególnie ważne w związku z „(…)coraz częściej praktykowanym przez dyrekcje szpitali „pozbywaniem” się laboratoriów (tzw. outsourcing) oraz problemem refinansowania podstawowych badań”[1]). Program Studiów zawiera treści z zakresu planowania działalności gospodarczej, zarządzania małą firmą w różnych fazach jej rozwoju, finansowania rozwoju, rachunkowości, prawa gospodarczego (w tym prawa podatkowego), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, marketingu, negocjacji w biznesie, wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem.

   

  Program kształcenia

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 192 godziny wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, konsultacji i seminarium dyplomowego, w ramach sesji sobotnio - niedzielnych. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem: symulacji sytuacyjnej, case studies, pracy indywidualnej i w podgrupach, elementów coachingu, dyskusji moderowanej. Program realizowany jest przez wybitnych specjalistów, w tym profesorów: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Clark University (USA), a także Manchester University (GB), Instytutu Karolinska w Sztokholmie (Szwecja), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademii Medycznej we Wrocławiu, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

   

   

  Zakres Programu Kształcenia (bloki programowe)

  Symbol bloku

  Laboratorium diagnostyczne jako: (1) jednostka organizacyjna w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, (2) samodzielny podmiot gospodarczy, (3) kontrahent zakładów ubezpieczeń, (3) kontrahent przemysłu farmaceutycznego, (4) partner uczelni medycznej

  A/1

  Rola farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego w badaniach klinicznych i orzecznictwie

  A/2

  Komplementarność ról: lekarza, diagnosty i farmaceuty

  A/3

  Rola samorządu zawodowego aptekarzy i diagnostów w integracji i reprezentacji interesów środowiska

  A/4

  Rola diagnostyki w systemie ochrony zdrowia w świetle polskich i unijnych regulacji prawnych

  A/5

  Rola diagnostyki laboratoryjnej w: (1) genetyce klinicznej i (2) patomorfologii

  A/6

  Diagnostyka medyczna i laboratoryjna w profilaktycznym i diagnostycznym paradygmacie terapeutycznym vs. w paradygmacie serwisowo-naprawczym

  A/7

  Diagnostyka medyczna a laboratoryjna

  B/1

  Diagnostyka laboratoryjna w terapii farmakologicznej

  B/2

  Przedmiot i zakres kompetencji i zadań w badaniach diagnostycznych

  B/3

  Diagnostyka medyczna i laboratoryjna w procedurach medycznych

  B/4

  Standardy diagnostyczne w procedurach medycznych

  B/5

  Projekt nowelizacji Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Proponowane kierunki zmian a oczekiwania środowiska zawodowego

  B/6

  Ustawa o refundacji i rozporządzenie o receptach w rządowym pakiecie ustaw „zdrowotnych”. Zasady obrotu produktami i wyrobami medycznymi

  B/7

  Ustawa o informatyzacji w rządowym pakiecie ustaw „zdrowotnych”

  B/8

  Odpowiedzialność cywilna farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych

  B/9

  Warunki zawierania umów cywilno-prawnych o świadczenie diagnostycznych usług laboratoryjnych. Zasady konstruowania bezpiecznych umów

   

  B/10

  Metodyka wyceny kosztów czynności diagnostycznych w: (1)terapeutycznych procedurach medycznych, (2) badaniach klinicznych, (3) laboratoriach analitycznych

  C/1

  Wpływ diagnostyki laboratoryjnej na ograniczanie kosztów ponoszonych przez system ochrony zdrowia

  C/2

  Rola diagnostyki laboratoryjnej w zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń szpitalnych.

  C/3

  Najnowsze technologie i kierunki badań w diagnostyce medycznej i laboratoryjnej

  D/1

  Komplementarność rozwoju technologii farmaceutycznych i diagnostycznych

  D/2

  Kryteria i metodyka oceny jakości pracy laboratoriów diagnostycznych

  D/3

  Diagnostyka medyczna i laboratoryjna w paradygmatach terapeutycznych SOZ w Polsce

  E/1

  Profilaktyka, diagnostyka i prewencja w systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce.

  E/2

  Diagnostyka jako moduł produktu ubezpieczenia zdrowotnego

  E/3

  Rola farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych w konstruowaniu produktowej oferty ubezpieczenia zdrowotnego

  E/4

  Procedury związane z zakładaniem firmy. Formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej. Sieci, franszyza, koncentracja rynku, rosnące wymogi kapitałowe branży

  F/1

  Elementy prawa cywilnego, prawo pracy

  F/2

  Rola umowy o jakości świadczonych usług (Service Level Agreement) w kontraktach outsourcingowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

  F/3

  Podstawy konkurencyjności małego i średniego przedsiębiorstwa. Czynniki budujące przewagę konkurencyjną. Strategie marketingowe małych i średnich przedsiębiorstw. Rola Internetu w pozyskiwaniu nowych klientów

  F/4

  Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Opodatkowanie działalności gospodarczej

  F/5

  Formy finansowania zewnętrznego małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystanie funduszy strukturalnych do finansowania rozwoju. Pozyskiwanie projektów unijnych dla medycznych laboratoriów diagnostycznych

  F/6

  Zarządzanie zasobami ludzkimi małej firmy

  F/7

  Ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. Identyfikowanie ryzyk i metody ich neutralizowania

  F/8

  PR małego przedsiębiorstwa

  F/9

  Informatyzacja małej firmy. Korzystanie z banku i hurtowni danych

  F/10

  Telediagnostyka i telemedycyna – przyszłość procesu zarządzania chorobami przewlekłymi

  G/1

  Rola portalu internetowego w rozwoju małej firmy. Rola komunikacji między laborantem a lekarzem, systemu gromadzenia i wymiany danych diagnostycznych i laboratoryjnych.

  G/2

  Rola posiadania przez pacjenta danych diagnostycznych w sytuacjach zagrażających życie (nieszczęśliwe wypadki, katastrofy, etc.) Electronic Health Record / Personal Health Record / dostęp do Centralnego Repozytorium Danych Diagnostycznych

  G/3

  Hurtownie danych gromadzące dane diagnostyczne jako część systemów do badań medyczno- farmaceutycznych

  G/4

  Diagnostyka w programach nauczania na kierunkach lekarskim, farmaceutycznym i innych związanych z ochroną zdrowia

  H/1

  Kierunki rozwoju sektora diagnostyki laboratoryjnej – doświadczenia międzynarodowe

  H/2

  Seminarium dyplomowe

  I/1

   

  Forma zaliczenia studiów

  Kolejne edycje Studiów rozpoczynają się w październiku i kończą w czerwcu (wrześniu) roku następnego. Obejmują 12 sesji sobotnio-niedzielnych po 16 godzin lekcyjnych każda. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Wydziału Zamiejscowego SWSPiZ w Warszawie, ul. Łucka 11.

  Uczestnicy studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości
  i Zarządzania w Łodzi, jeżeli:

  1)      zaliczyli wszystkie moduły tematyczne składające się na program nauczania, na podstawie których opracowany został tekst końcowy,

  2)      przygotowali pracę podyplomową, która uzyskała pozytywną recenzję.

  Warunki przystąpienia do studiów:

  1. Ukończone studia wyższe (minimum licencjat).
  2. Pozytywna ocena dokumentów aplikacyjnych.
  3. Dokonanie wpłaty czesnego w wysokości 2500 zł za pierwszy semestr i 1900 zł za drugi semestr (łącznie 4400 zł).

   

  Zgłoszenia przyjmują[2]:

  • Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
   ul. Lindley’a 6 IVp., 90-131 Łódź, tel. (42) 677-93-16, fax (42)677-93-13, e-mail: katedrapoz@umed.lodz.pl
  • Krajowy Instytut Ubezpieczeń, ul. Ksawerów 30 lok. 92, 02-656 Warszawa,
   tel. (22) 628-99-30, fax (42)628-99-31, e-mail: kiu@kiu.com.pl
  • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa
   tel. (22)-741-21-55 fax: (22) 741-21-56, e-mail: biuro@kidl.org.pl

     [1] Sitkiewicz D., były prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w: Polityka Zdrowotna,
  Tom VII – Diagnostyczne badania laboratoryjne w systemie ochrony zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2008/2009.

  [2] Dodatkowych informacji udzielają: dr Dominika Cichońska tel. 691 784 383, mgr Aneta Mrózek
  tel. 691 896 919, mgr Agnieszka Zając tel. 501 727 107

 • Sławomir Białek 05/06/2011 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 14 czerwca 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

   Program:

  1/ „Oznaczanie albuminurii – ważne badanie, trudne badanie” –  dr hab. med. Bogdan Solnica, Zakład Diagnostyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie;

  2/ „NGAL nowy marker ostrego uszkodzenia nerek” – dr n. med. Mirosława Nowacka, Dyrektor ds. Naukowych Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

   

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska 

   

  Wysokość składki członkowskiej w 2011 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego Oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL,
  SP SK im. Prof. W. Orłowskiego,
  Laboratorium Diagnostyki Klinicznej,
  00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2011 roku: 20 września, 11 października, 08 listopada, 13 grudnia.

  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 07/05/2011 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma Medlab Products Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 10 maja 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

  Program:

  1/ Diagnostyka molekularna chorób genetycznie uwarunowanych – możliwości diagnostyki prenatalnej – dr Monika Gos, Zakład Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie;

  2/ Ilościowa i jakościowa ocena mikropęcherzyków płytkowych – mgr Ewelina Kawka, Laureatka II miejsca w Konkursie Prac Magisterskich oddziału Analityki Medycznej WUM

  3/ Zastosowanie wyrobów jednorazowego użytku w kontekście zapewnienia wiarygodności wyniku badania laboratoryjnego. Nowości w ofercie handlowej firmy Medlab-Products Sp. z o.o. – mgr Łukasz Roman - Przedstawiciel Handlowy

  Prowadzenie: dr n. farm. Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy: dr n. med. Anna Stachurska

  Wysokość składki członkowskiej w 2011 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego Oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2011 roku: 14 czerwca, 20 września, 11 października, 08 listopada, 13 grudnia.

  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 31/03/2011 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma EUROIMMUN Polska sp. z o. o. zapraszają na posiedzenie naukowo – szkoleniowe, które odbędzie się dnia 05 kwietnia 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska

   Program:

  1/ Diagnostyka genetyczna Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (choroba Bechterewa) – mgr Magdalena Sękowska, firma EUROIMMUN Polska;

  2/ Diagnostyka chorób układowych tkanki łacznej. Metody i strategia badania przeciwciał przeciw jądrowych (ANA) – rekomendacje American College of Rheumatology (ACR) – mgr Alicja Ślipko, firma EUROIMMUN Polska;

  3/ Charakterystyka lekoopornych szczepów wirusa HIV-1 izolowanych w Polsce w 2008 roku – mgr Justyna Ciepły, zdobywczyni I miejsca w Konkursie Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM.

   Kierownik naukowy: dr n. med. Anna Stachurska

  Wysokość składki członkowskiej w 2011 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego Oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2011 roku: 10 maja, 14 czerwca, 20 września, 11 października, 08 listopada, 13 grudnia.

  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 15/03/2011 00:00

  Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

  Zapraszamy do udziału w konferencji nt. Interpretacja badań laboratoryjnych.

  Konferencja odbędzie się w dniu 22 marca 2011 roku, o godzinie 1100 w sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Marymonckiej 99/101.

  W konferencji wezmą udział Prof. Mirosława Pietruczuk (Uniewersyt Medyczny w Łodzi), Prof. Dagna Bobilewicz (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Prof. Jan Kanty Kulpa (Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diagnostyka Laboratoryjna) i Prof. Dariusz Sitkiewicz (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

  Gościem honorowym konferencji będzie Dr Henryk Owczarek Honorowy Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i Ekspert Merytoryczny ds. Diagnostyki Laboratoryjnej przy Ministrze Zdrowia.

  W trakcie konferencji odbędzie się również promocja najnowszego podręcznika z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Interpretacja badań laboratoryjnych, autorstwa Jacquesa Wallacha, red. wyd. pol. Mirosława Pietruczuk, wyd. medipage.

  Szczegółowy program konferencji medipage.pdf

  Serdecznie zapraszamy !!

Copyright © 2004-2022 PTDL