Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 27/12/2011 00:00

  Tik tak, tik tak,
  Szybko mija czas.
  Bim bam, bim bam,
  Północ wybija nam.
  Coś się kończy,
  Coś się zaczyna.
  Fajerwerków widać blask.
  Stary rok ucieka,
  Nowy gania go.
  Szampana otwieramy,
  życzenia składamy.
  A My życzymy Wam:
  Roku udanego i zdrowia dobrego,
  Szczęścia wielkiego i totka wygranego,
  Miłości gorącej i wiecznie wrzącej,
  No i Nocy odlotowej i nie tylko sylwestrowej!!!

   DO SIEGO ROKU 2012 !

 • Sławomir Białek 22/11/2011 08:12

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma bioMerieux Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 06 grudnia 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

   Program:

  1/ „Zastosowanie testów immunologicznych do oznaczania autoprzeciwciał przeciwtarczycowych w autoimmunologicznych chorobach tarczycy” – dr n. med. Zbigniew Bartoszewicz, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, WUM;

  2/ „Możliwości diagnostyczne systemu VIDAS w diagnostyce chorób tarczycy o podłożu autoimmunologicznym” – dr Marcin Łuszko, bioMerieux Polska Sp. z o.o.

   

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska 

   

  Wysokość składki członkowskiej w 2012 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz  rok, za który opłacana jest składka.

  Adres siedziby naszego Oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL,
  SP SK im. Prof. W. Orłowskiego,
  Laboratorium Diagnostyki Klinicznej,
  00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Terminy posiedzeń w 2012 roku:
  24 stycznia, 07 lutego, 13 marca, 17 kwietnia, 08 maja, 12 czerwca, 20 września, 09 października, 13 listopada, 11 grudnia  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 03/11/2011 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma Sysmex Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 15 listopada 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

   Program:

  1/ „Fluorescencyjna cytometria przemysłowa w badaniu moczu - nowa jakość wyniku” – dr Aleksandra Mazur, Zakład Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;

  2/ „Standaryzacja badania ogólnego moczu” – dr Ewa Czernik, Sysmex Polska Sp. z o.o.

   

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska 

   

  Wysokość składki członkowskiej w 2011 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz  rok, za który opłacana jest składka.

  Adres siedziby naszego Oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL,
  SP SK im. Prof. W. Orłowskiego,
  Laboratorium Diagnostyki Klinicznej,
  00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Termin ostatniego posiedzenia w 2011 roku to 13 grudnia.

  Terminy posiedzeń w 2012 roku:
  24 stycznia, 07 lutego, 13 marca, 17 kwietnia, 08 maja, 12 czerwca, 20 września, 09 października, 13 listopada, 11 grudnia  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 03/11/2011 00:00

  Szanowni Państwo

  Przewodniczący Oddziałów PTDL,

  Uprzejmie informuję, że dnia 14.12.2011. w Warszawie, w hotelu Novotel Centrum odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa “Nie ma diabetologii bez diagnostyki laboratoryjnej”, zorganizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej i Polskie Towarzzystwo Diabetologiczne. Dalsze informacje i program konferencji znajdują się w komunikacie na stronie internetowej PTDL pod adresem:

  http://www.ptdl.pl/oddzialy/zarzad/aktualnosci/1113-nie-ma-diabetologii-bez-diagnostyki-laboratoryjnej-konferencja-ptdl-i-ptd

  Serdecznie Państwa zapraszam do judziału w tej konferencji. Jednocześnie proszę o powiadomienie o niej członków Towarzystwa w trakcie najbliższych zebrań Państwa Oddziałów oraz zachęcenie ich do udziału w niej.

  Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia,

  Bogdan Solnica

   

 • Sławomir Białek 02/10/2011 10:31

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma Ortho Clinical Diagnostics, Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 11 października 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

   Program:

  1/ „Kontrola metabolicznego wyrównania cukrzycy a późne powikłania” –  dr hab. med. Marianna Bąk, Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

  2/ „Filozofia LEAN w świecie medycyny laboratoryjnej” – mgr Ewa Kluck-Sztyma, Ortho Clinical Diagnostics.

   

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska 

   

  Wysokość składki członkowskiej w 2011 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego Oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL,
  SP SK im. Prof. W. Orłowskiego,
  Laboratorium Diagnostyki Klinicznej,
  00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2011 roku: 15 listopada, 13 grudnia.

  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 09/09/2011 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz firma DiaHem Diagnostic Products Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 20 września 2011 roku o godzinie 12:00 w Gmachu Wydziału Farmaceutycznego WUM w Warszawie przy ulicy Banacha 1 w auli wykładowej im. Prof. B. Olszewskiego.

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

   

  Program:

  1/ „Pracownia immunologii transfuzjologicznej wobec nowego rozporządzenia o standardach jakości 
      oraz wobec zmian w „Medycznych Zasadach …” oraz „Źródła błędów w badaniach
      immunohematologicznych” – mgr Beata Wojciechowska, Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności
      Zakładu Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej, IHiT Warszawa;

  2/ „Zalecenia w zakresie przygotowania, użycia i zapewnienia jakości odczynników do badań
      immunohematologicznych” – mgr Andrzej Kozłowski, firma DiaHem;

  3/ „Możliwości firmy DiaHem w zakresie zabezpieczenia i realizacji aktualnie obowiązujących przepisów 
      i standardów w immunohematologii” – mgr Ireneusz Czech, firma DiaHem.

   

  Kierownik naukowy kursu – dr Sławomir Białek

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

   

  PROSZĘ PAMIĘTAĆ, IŻ TYM RAZEM POSIEDZENIE ODBĘDZIE SIĘ
  NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
  W AULI WYKŁADOWEJ IM. PROF. B.OLSZEWSKIEGO
  W WARSZAWIE PRZY UL. BANACHA 1

   

  Terminy kolejnych posiedzeń Oddziału Warszawskiego PTDL w 2011 roku: 11 października, 08 listopada i 13 grudnia

   

  Składka członkowska w 2011 roku wynosi: 60,- PLN

   

 • Sławomir Białek 22/08/2011 00:00

  Szanowni Państwo,

  Na prośbę organizatorów, przy pełnym poparciu ZG PTDL dla tego projektu, informujemy o możliwosci podjęcia studiów podyplomowych „Diagnostyka w systemie ochrony zdrowia. Laboratorium diagnostyczne jako samodzielny podmiot gospodarczy na rynku ochrony zdrowia”.

  Poniżej zamieszczamy niezbędne informacje.

   

  STUDIA PODYPLOMOWE

  DIAGNOSTYKA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA
  LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE JAKO SAMODZIELNY PODMIOT GOSPODARCZY
  NA RYNKU OCHRONY ZDROWIA

  Organizator    

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia

  Współorganizatorzy

  Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (Wydział Zamiejscowy w Warszawie)

  Krajowy Instytut Ubezpieczeń

  Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

   

  Adresaci studiów

  Studia podyplomowe „Diagnostyka w systemie ochrony zdrowia. Laboratorium diagnostyczne jako samodzielny podmiot gospodarczy na rynku ochrony zdrowia” organizowane są na użytek osób legitymujących się wyższym wykształceniem (minimum dyplomem licencjackim), które swoją przyszłość zawodową wiążą z rosnącą rolą diagnostyki medycznej i laboratoryjnej w polskim systemie ochrony zdrowia oraz coraz większym znaczeniem profilaktycznego i diagnostyczno-prewencyjnego paradygmatu terapeutycznego w ochronie zdrowia.

  Program studiów przygotowany został w odpowiedzi na oczekiwania:

  • diagnostów, wszystkich specjalizacji w tym głównie laboratoryjnych,
  • farmaceutów,
  • biologów, mikrobiologów,
  • osób zarządzających jednostkami ochrony zdrowia,
   • osób współpracujących z ubezpieczycielami komercyjnymi kontraktującymi usługi medyczne.

   

  Sylwetka absolwenta

  Studia podyplomowe dają kompleksową wiedzę w zakresie: (1) uruchamiania rezerw systemu ochrony zdrowia w wyniku jego racjonalizacji i reorganizacji polegającej na opracowaniu kosztów czynności lekarskich i leków (w ramach procedur medycznych), (2) włączania do procedur medycznych diagnostyki laboratoryjnej, (3) ograniczania szkód powodowanych nadmiernym spożyciem leków i kosztów na ich zbędne zakupy, (4) prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w Polsce i w innych krajach UE (szczególnie ważne w związku z „(…)coraz częściej praktykowanym przez dyrekcje szpitali „pozbywaniem” się laboratoriów (tzw. outsourcing) oraz problemem refinansowania podstawowych badań”[1]). Program Studiów zawiera treści z zakresu planowania działalności gospodarczej, zarządzania małą firmą w różnych fazach jej rozwoju, finansowania rozwoju, rachunkowości, prawa gospodarczego (w tym prawa podatkowego), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, marketingu, negocjacji w biznesie, wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem.

   

  Program kształcenia

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 192 godziny wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, konsultacji i seminarium dyplomowego, w ramach sesji sobotnio - niedzielnych. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem: symulacji sytuacyjnej, case studies, pracy indywidualnej i w podgrupach, elementów coachingu, dyskusji moderowanej. Program realizowany jest przez wybitnych specjalistów, w tym profesorów: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Clark University (USA), a także Manchester University (GB), Instytutu Karolinska w Sztokholmie (Szwecja), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademii Medycznej we Wrocławiu, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

   

   

  Zakres Programu Kształcenia (bloki programowe)

  Symbol bloku

  Laboratorium diagnostyczne jako: (1) jednostka organizacyjna w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, (2) samodzielny podmiot gospodarczy, (3) kontrahent zakładów ubezpieczeń, (3) kontrahent przemysłu farmaceutycznego, (4) partner uczelni medycznej

  A/1

  Rola farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego w badaniach klinicznych i orzecznictwie

  A/2

  Komplementarność ról: lekarza, diagnosty i farmaceuty

  A/3

  Rola samorządu zawodowego aptekarzy i diagnostów w integracji i reprezentacji interesów środowiska

  A/4

  Rola diagnostyki w systemie ochrony zdrowia w świetle polskich i unijnych regulacji prawnych

  A/5

  Rola diagnostyki laboratoryjnej w: (1) genetyce klinicznej i (2) patomorfologii

  A/6

  Diagnostyka medyczna i laboratoryjna w profilaktycznym i diagnostycznym paradygmacie terapeutycznym vs. w paradygmacie serwisowo-naprawczym

  A/7

  Diagnostyka medyczna a laboratoryjna

  B/1

  Diagnostyka laboratoryjna w terapii farmakologicznej

  B/2

  Przedmiot i zakres kompetencji i zadań w badaniach diagnostycznych

  B/3

  Diagnostyka medyczna i laboratoryjna w procedurach medycznych

  B/4

  Standardy diagnostyczne w procedurach medycznych

  B/5

  Projekt nowelizacji Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Proponowane kierunki zmian a oczekiwania środowiska zawodowego

  B/6

  Ustawa o refundacji i rozporządzenie o receptach w rządowym pakiecie ustaw „zdrowotnych”. Zasady obrotu produktami i wyrobami medycznymi

  B/7

  Ustawa o informatyzacji w rządowym pakiecie ustaw „zdrowotnych”

  B/8

  Odpowiedzialność cywilna farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych

  B/9

  Warunki zawierania umów cywilno-prawnych o świadczenie diagnostycznych usług laboratoryjnych. Zasady konstruowania bezpiecznych umów

   

  B/10

  Metodyka wyceny kosztów czynności diagnostycznych w: (1)terapeutycznych procedurach medycznych, (2) badaniach klinicznych, (3) laboratoriach analitycznych

  C/1

  Wpływ diagnostyki laboratoryjnej na ograniczanie kosztów ponoszonych przez system ochrony zdrowia

  C/2

  Rola diagnostyki laboratoryjnej w zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń szpitalnych.

  C/3

  Najnowsze technologie i kierunki badań w diagnostyce medycznej i laboratoryjnej

  D/1

  Komplementarność rozwoju technologii farmaceutycznych i diagnostycznych

  D/2

  Kryteria i metodyka oceny jakości pracy laboratoriów diagnostycznych

  D/3

  Diagnostyka medyczna i laboratoryjna w paradygmatach terapeutycznych SOZ w Polsce

  E/1

  Profilaktyka, diagnostyka i prewencja w systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce.

  E/2

  Diagnostyka jako moduł produktu ubezpieczenia zdrowotnego

  E/3

  Rola farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych w konstruowaniu produktowej oferty ubezpieczenia zdrowotnego

  E/4

  Procedury związane z zakładaniem firmy. Formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej. Sieci, franszyza, koncentracja rynku, rosnące wymogi kapitałowe branży

  F/1

  Elementy prawa cywilnego, prawo pracy

  F/2

  Rola umowy o jakości świadczonych usług (Service Level Agreement) w kontraktach outsourcingowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

  F/3

  Podstawy konkurencyjności małego i średniego przedsiębiorstwa. Czynniki budujące przewagę konkurencyjną. Strategie marketingowe małych i średnich przedsiębiorstw. Rola Internetu w pozyskiwaniu nowych klientów

  F/4

  Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Opodatkowanie działalności gospodarczej

  F/5

  Formy finansowania zewnętrznego małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystanie funduszy strukturalnych do finansowania rozwoju. Pozyskiwanie projektów unijnych dla medycznych laboratoriów diagnostycznych

  F/6

  Zarządzanie zasobami ludzkimi małej firmy

  F/7

  Ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. Identyfikowanie ryzyk i metody ich neutralizowania

  F/8

  PR małego przedsiębiorstwa

  F/9

  Informatyzacja małej firmy. Korzystanie z banku i hurtowni danych

  F/10

  Telediagnostyka i telemedycyna – przyszłość procesu zarządzania chorobami przewlekłymi

  G/1

  Rola portalu internetowego w rozwoju małej firmy. Rola komunikacji między laborantem a lekarzem, systemu gromadzenia i wymiany danych diagnostycznych i laboratoryjnych.

  G/2

  Rola posiadania przez pacjenta danych diagnostycznych w sytuacjach zagrażających życie (nieszczęśliwe wypadki, katastrofy, etc.) Electronic Health Record / Personal Health Record / dostęp do Centralnego Repozytorium Danych Diagnostycznych

  G/3

  Hurtownie danych gromadzące dane diagnostyczne jako część systemów do badań medyczno- farmaceutycznych

  G/4

  Diagnostyka w programach nauczania na kierunkach lekarskim, farmaceutycznym i innych związanych z ochroną zdrowia

  H/1

  Kierunki rozwoju sektora diagnostyki laboratoryjnej – doświadczenia międzynarodowe

  H/2

  Seminarium dyplomowe

  I/1

   

  Forma zaliczenia studiów

  Kolejne edycje Studiów rozpoczynają się w październiku i kończą w czerwcu (wrześniu) roku następnego. Obejmują 12 sesji sobotnio-niedzielnych po 16 godzin lekcyjnych każda. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Wydziału Zamiejscowego SWSPiZ w Warszawie, ul. Łucka 11.

  Uczestnicy studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości
  i Zarządzania w Łodzi, jeżeli:

  1)      zaliczyli wszystkie moduły tematyczne składające się na program nauczania, na podstawie których opracowany został tekst końcowy,

  2)      przygotowali pracę podyplomową, która uzyskała pozytywną recenzję.

  Warunki przystąpienia do studiów:

  1. Ukończone studia wyższe (minimum licencjat).
  2. Pozytywna ocena dokumentów aplikacyjnych.
  3. Dokonanie wpłaty czesnego w wysokości 2500 zł za pierwszy semestr i 1900 zł za drugi semestr (łącznie 4400 zł).

   

  Zgłoszenia przyjmują[2]:

  • Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
   ul. Lindley’a 6 IVp., 90-131 Łódź, tel. (42) 677-93-16, fax (42)677-93-13, e-mail: katedrapoz@umed.lodz.pl
  • Krajowy Instytut Ubezpieczeń, ul. Ksawerów 30 lok. 92, 02-656 Warszawa,
   tel. (22) 628-99-30, fax (42)628-99-31, e-mail: kiu@kiu.com.pl
  • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa
   tel. (22)-741-21-55 fax: (22) 741-21-56, e-mail: biuro@kidl.org.pl

     [1] Sitkiewicz D., były prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w: Polityka Zdrowotna,
  Tom VII – Diagnostyczne badania laboratoryjne w systemie ochrony zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Warszawa 2008/2009.

  [2] Dodatkowych informacji udzielają: dr Dominika Cichońska tel. 691 784 383, mgr Aneta Mrózek
  tel. 691 896 919, mgr Agnieszka Zając tel. 501 727 107

 • Sławomir Białek 05/06/2011 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 14 czerwca 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

   Program:

  1/ „Oznaczanie albuminurii – ważne badanie, trudne badanie” –  dr hab. med. Bogdan Solnica, Zakład Diagnostyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie;

  2/ „NGAL nowy marker ostrego uszkodzenia nerek” – dr n. med. Mirosława Nowacka, Dyrektor ds. Naukowych Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

   

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska 

   

  Wysokość składki członkowskiej w 2011 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego Oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL,
  SP SK im. Prof. W. Orłowskiego,
  Laboratorium Diagnostyki Klinicznej,
  00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2011 roku: 20 września, 11 października, 08 listopada, 13 grudnia.

  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 07/05/2011 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma Medlab Products Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 10 maja 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

  Program:

  1/ Diagnostyka molekularna chorób genetycznie uwarunowanych – możliwości diagnostyki prenatalnej – dr Monika Gos, Zakład Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie;

  2/ Ilościowa i jakościowa ocena mikropęcherzyków płytkowych – mgr Ewelina Kawka, Laureatka II miejsca w Konkursie Prac Magisterskich oddziału Analityki Medycznej WUM

  3/ Zastosowanie wyrobów jednorazowego użytku w kontekście zapewnienia wiarygodności wyniku badania laboratoryjnego. Nowości w ofercie handlowej firmy Medlab-Products Sp. z o.o. – mgr Łukasz Roman - Przedstawiciel Handlowy

  Prowadzenie: dr n. farm. Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy: dr n. med. Anna Stachurska

  Wysokość składki członkowskiej w 2011 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego Oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2011 roku: 14 czerwca, 20 września, 11 października, 08 listopada, 13 grudnia.

  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 31/03/2011 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma EUROIMMUN Polska sp. z o. o. zapraszają na posiedzenie naukowo – szkoleniowe, które odbędzie się dnia 05 kwietnia 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska

   Program:

  1/ Diagnostyka genetyczna Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (choroba Bechterewa) – mgr Magdalena Sękowska, firma EUROIMMUN Polska;

  2/ Diagnostyka chorób układowych tkanki łacznej. Metody i strategia badania przeciwciał przeciw jądrowych (ANA) – rekomendacje American College of Rheumatology (ACR) – mgr Alicja Ślipko, firma EUROIMMUN Polska;

  3/ Charakterystyka lekoopornych szczepów wirusa HIV-1 izolowanych w Polsce w 2008 roku – mgr Justyna Ciepły, zdobywczyni I miejsca w Konkursie Prac Magisterskich na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM.

   Kierownik naukowy: dr n. med. Anna Stachurska

  Wysokość składki członkowskiej w 2011 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego Oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2011 roku: 10 maja, 14 czerwca, 20 września, 11 października, 08 listopada, 13 grudnia.

  ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL