Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 15/03/2011 00:00

  Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

  Zapraszamy do udziału w konferencji nt. Interpretacja badań laboratoryjnych.

  Konferencja odbędzie się w dniu 22 marca 2011 roku, o godzinie 1100 w sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Marymonckiej 99/101.

  W konferencji wezmą udział Prof. Mirosława Pietruczuk (Uniewersyt Medyczny w Łodzi), Prof. Dagna Bobilewicz (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Prof. Jan Kanty Kulpa (Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diagnostyka Laboratoryjna) i Prof. Dariusz Sitkiewicz (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

  Gościem honorowym konferencji będzie Dr Henryk Owczarek Honorowy Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i Ekspert Merytoryczny ds. Diagnostyki Laboratoryjnej przy Ministrze Zdrowia.

  W trakcie konferencji odbędzie się również promocja najnowszego podręcznika z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Interpretacja badań laboratoryjnych, autorstwa Jacquesa Wallacha, red. wyd. pol. Mirosława Pietruczuk, wyd. medipage.

  Szczegółowy program konferencji medipage.pdf

  Serdecznie zapraszamy !!

 • Sławomir Białek 03/03/2011 16:41

  Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

  Zapraszamy do udziału w konferencji nt. Interpretacja badań laboratoryjnych. Konferencja odbędzie się w dniu 22 marca 2011 roku, o godzinie 1100 w sali A CMKP przy ul. Marymonckiej 99/101.

  W konferencji zapowiedzieli swój udział Prof. Mirosława Pietruczuk (Uniewersyt Medyczny w Łodzi), Prof. Dagna Bobilewicz (Warszawski Uniwersytet Medyczny), Prof. Jan Kanty Kulpa (Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diagnosytyka Laboratoryjna) i Prof. Dariusz Sitkiewicz (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

  W konferencji weźmie również udział Dr Henryk Owczarek Honorowy Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i Ekspert Merytoryczny ds Diagnostyki Laboratoryjnej przy Ministrze Zdrowia.

  W trakcie konferencji odbędzie się również promocja najnowszego podręcznika z zakresu diagnostyki laboratoryjnej Interpretacja badań laboratoryjnych, autorstwa Jacquesa Wallacha, red. wyd. pol. Mirosława Pietruczuk, wyd. medipage.

  Program konferencji

  Serdecznie zapraszamy

 • Sławomir Białek 04/02/2011 05:36

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP oraz firma Pointe Scientific Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo–szkoleniowe, które odbędzie się dnia 08 lutego 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   Prowadzenie: dr Hanna Zborowska

   Program:

  1. „Plejotropowe działanie statyn - nadzieje i wyzwania" –  wygłosi mgr Agata Leszczyńska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
  2. Aktualności w ZG PTDL
  3. Wystąpienie przedstawiciela firmy Pointe Scientific Polska Sp. z o.o.

  Kierownik naukowy: dr n. med. Anna Stachurska

  Wysokość składki członkowskiej w 2011 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego Oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2011 roku: 22 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 14 czerwca, 20 września, 11 października, 08 listopada, 13 grudnia.

  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 02/01/2011 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma EMAPOL zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 11 stycznia 2011 roku o godzinie 12:00 w Sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

  Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska

  Program:

  1/ Oddziaływanie komórek raka stercza z fibronektyną w warunkach in vitro - dr n. med. Anna 
      Stachurska, Zakład Biofizyki CMKP. 

  2/ Możliwości oznaczania PSA i innych markerów nowotworowych z wykorzystaniem testów 
      immunopchromatograficznych oraz testów immunoenzymatycznych - mgr Marek Błaszczak, firma
      EMAPOL, Gdańsk.

  3/ Aktualności w Zarządzie Głównym PTDL - dr n. farm. Hanna Zborowska.

  Kierownik naukowy: dr n. med. Anna Stachurska

  Wysokość składki członkowskiej w 2011 roku: normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego Oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Terminy posiedzeń w 2011 roku: 11 stycznia, 08 lutego, 15 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 14 czerwca, 20 września, 11 października, 08 listopada, 13 grudnia.

  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 31/05/2010 12:22

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 15 czerwca 2010 roku o godzinie 12:00 w Sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

  Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska
  Program:
  1. Rola stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego w patogenezie ostrych zespołów wieńcowych – implikacje dla oceny ryzyka. Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  2. Aktualne możliwości oznaczeń markerów sercowych. Tomasz Kucharski, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

  Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Anna Stachurska

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego Oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Terminy posiedzeń w 2010 roku: 26 października, 16 listopada i 7 grudnia.

  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 21/05/2010 05:42

  Delegaci z Oddziału Warszawskiego PTDL na Walne Zgromadzenie PTDL,
  które odbędzie się w dniu 14 września 2010 w Wiśle

  1. Ewa Badowska
  2. Sławomir Białek
  3. Dagna Bobilewicz
  4. Alicja Brzozowska
  5. Małgorzata Brzozowska
  6. Dorota Cieślik
  7. Hanna Czeszko-Paprocka
  8. Urszula Demkow
  9. Joanna Dodatko
  10. Andrzej Dukwicz
  11. Jadwiga Fabijańska-Mitek
  12. Marta Faryna
  13. Katarzyna Gomółka
  14. Maria Hardt
  15. Maciej Janiak
  16. Elżbieta Kazulak
  17. Paulina Klimek
  18. Iwona Kozłowska
  19. Jolanta Miazga
  20. Jowita Moroz-Kalata
  21. Barbara Serafińska
  22. Dariusz Sitkiewicz
  23. Ewa Skarżyńska
  24. Anna Stachurska
  25. Krystyna Staniszewska
  26. Anna Stelmaszczyk-Emmel
  27. Krystyna Stępień
  28. Grażyna Sygitowicz
  29. Czesława Szczerbińska
  30. Wiesław Tadeusiak
  31. Agnieszka Tymińska
  32. Urszula Wieczorkiewicz
  33. Jerzy Winkowski
  34. Hanna Zborowska

 • Sławomir Białek 18/05/2010 08:35

  Szanowni Państwo,
  z przyczyn od nas niezależnych zmuszeni jesteśmi zmienić termin posiedzenia naukowo-szkoleniowego z 8 na 15.06.2010 r. Miejsce i godzina pozostają bez zmian tj. sala A CMKP przy ul. Marymonckiej 99/101 o godzinie 12.00. Program posiedzenia zostanie zamieszczony terminie późniejszym.

  Z poważaniem
  dr Sławomir Białek

 • Sławomir Białek 04/05/2010 17:29

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL zawiadamia, iż w dniu 11 maja 2010 roku o godzinie 12.00 (w pierwszym terminie) lub o godzinie 12.30 (w drugim terminie) odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Oddziału. Zebranie odbędzie się w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101.
  W razie oczekiwania na rozpoczęcie Zebrania w drugim terminie tj. o 12.30 zostanie wygłoszony wykład pt. Możliwości oznaczania glinowanej hemoglobiny, przez Hiroshi Kurata i Renatę Doraczyńską z firmy ARKRAY/COLOR TRADING.
  Ponadto informujemy, iż zgodnie ze statutem PTDL prawa wyborcze mają członkowie, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi za okres ostatnich dwóch lat (2009 i 2010).

  Porządek obrad Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Warszawskiego PTDL:
  1. Otwarcie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przez Przewodniczącą
  Oddziału dr Hannę Zborowską.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  3. Powołanie protokolanta
  4. Powołanie komisji:
  a) Mandatowej
  b) Wniosków i Uchwał
  c) Wyborczej
  d) Skrutacyjnej
  5. Zatwierdzenie porządku obrad
  6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej dotyczące prawomocności
  Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
  7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
  8. Sprawozdanie Skarbnika Oddziału
  9. Sprawozdanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Oddziału
  10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  11. Dyskusja
  12. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału
  13. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą list kandydatów na:
  a) przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTDL
  b) członków Zarządu Oddziału
  c) członków Komisji Rewizyjnej
  d) członków Sądu Koleżeńskiego
  14. Dyskusja i zgłaszanie dalszych kandydatów
  15. Ogłoszenie listy kandydatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL
  16. Dyskusja i zgłaszanie dalszych kandydatów
  17. Wybory:
  a) przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTDL
  b) członków Zarządu Oddziału
  c) członków Komisji Rewizyjnej
  d) członków Sądu Koleżeńskiego
  e) delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTDL
  18. Zgłaszanie wniosków i postulatów na Walne Zgromadzenie PTDL oraz
  uwag dotyczących dalszej działalności Oddziału
  19. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną
  20. Zakończenie obrad

 • Sławomir Białek 15/04/2010 03:34

  Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt.: „Wpływ leków na wyniki badań laboratoryjnych”

  Konferencja odbędzie się dnia 05 maja 2010 roku w Auli Głównej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie, ul. Ks.Trojdena 4

  HONOROWY PATRONAT
  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej WUM
  Prof. dr hab. Marek Naruszewicz

  GOŚĆ HONOROWY
  Konsul Honorowy RP w Argentynie
  Bartolome Estanislao Moszoro

  PROGRAM KONFERENCJI
  Przewodniczą: prof. Dariusz Sitkiewicz i dr Hanna Zborowska
  12.00 – 12.30 Rejestracja i serwis kawowy
  12.30 – 13.00 Uroczyste otwarcie konferencji
  13.00 – 13.35 „Czy suplementy diety wpływają na wyniki badań laboratoryjnych” - dr hab. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, WUM
  13.40 – 14.15 „Preparaty z grupy OTC o działaniu przeciwbólowym” - prof. dr hab. Helena Makulska-Nowak, WUM
  14.20 – 14.55 „Wpływ leków na wyniki badań laboratoryjnych” - dr hab. Przemysław Mrozikiewicz, UM w Poznaniu
  15.00 – 15.35 „Automatyzacja w oznaczeniach biochemicznych” - dr n. med. Heros David Musial Labin Polska Sp. z o.o.
  15.35 – 16.00 Dyskusja i zakończenie konferencji

  ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
  Wstęp wolny! po uprzednim zgłoszeniu swojego uczestnictwa.

  Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, tel. kontaktowy lub e-mail, należy wysyłać na adres mailowy: biuro@wiener-lab.pl, lub zgłaszać telefonicznie: (22) 872-43-52, albo faxem: (22) 872-41-64

  Udział w konferencji zostanie potwierdzony certyfikatem (5 punktów edukacyjnych).
  PONADTO KAŻDY UCZESTNIK KONFERENCJI OTRZYMA KSIĄŻKĘ AUTORSTWA PROF. PRZEMYSŁAWA MROZIKIEWICZA PT. WPŁYW LEKÓW NA WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH.

 • Sławomir Białek 08/04/2010 15:43

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma Bio-Ksel zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 20 kwietnia 2010 roku o godzinie 12:00 w Sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

  Prowadzenie: dr n. farm. Hanna Zborowska
  Program:
  1/ „Choroby genetycznie uwarunkowane - metody molekularne stosowane w ich diagnostyce” – dr Monika Gos, Zakład Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie;
  2/ „Trudności metodyczne związane z wykonywaniem podstawowych badań układu krzepnięcia” – Jan Stenzel, Prezes Zarządu Bio-Ksel

  Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Anna Stachurska

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego Oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

  Terminy posiedzeń w 2010 roku
  11 maja, 8 czerwca, 26 października, 16 listopada i 7 grudnia.

  ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL