Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 25/12/2009 05:56

  Drogie Koleżanki i Koledzy
  Korzystając z cudownej okazji Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL pragnie życzyć wszystkim członkom PTDL Zdrowych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, z dala od problemów życia codziennego, a także w Nowym 2010 Roku wszelkiej pomyślności i dużo radości.

 • Sławomir Białek 24/11/2009 17:46

  12 stycznia, 9 lutego, 9 marca, 20 kwietnia, 11 maja, 8 czerwca, 12 października, 16 listopada i 7 grudnia.

  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 24/11/2009 17:45

  Szanowni Państwo,
  Opłacenie składki członkowskiej za 2010 r. do końca lutego gwarantuje otrzymanie wszystkich numerów czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.

  Przypominamy, iż:
  * wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
  * w przypadku małżenstw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
  * w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowwany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
  * w przypadku reaktywacji członkowstwa w PTDL, osoba reaktywująca się musi opłacić składkę za bieżący rok i za dwa lata wstecz.

  W celu ułatwienia Państwu opłacania składek członkowskich podajemy numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

 • Sławomir Białek 24/11/2009 17:42

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma bioMerieux Polska zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 8 grudnia 2009 roku o godzinie 12:00 w sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101.

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska
  Program:
  1. „Diagnostyka mononukleozy zakaźnej" – mgr Hanna Czeszko-Paprocka, Centralne Laboratorium Analityczne, Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego;
  2. „Nowe możliwości w diagnostyce mononukleozy zakaźnej" – dr Wojciech Kisielewski, firma bioMerieux Polska.

  Kierownik naukowy kursu: mgr Anna Stachurska

 • Sławomir Białek 02/11/2009 09:02

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma Siemens Healthcare Diagnostics zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 17 listopada 2009 roku o godzinie 12:00 w sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101.

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska
  Program:
  1. „Diagnostyka różnicowa nabytej hemofilii" – dr n. med. Maria Magdalena Jeleńska, Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
  2. „PSI – nowa technologia analizy w koaguologii minimalizująca wpływ interferencji" – dr Betina Kujawa, Siemens Healthcare Diagnostics.

  Kierownik naukowy kursu: mgr Anna Stachurska

  TERMINY POSIEDZEŃ O/Warszawskiego PTDL w 2009 roku: 8 grudnia.

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

 • Sławomir Białek 11/10/2009 15:34

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma Ortho Clinical Johnson&Johnson zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 20 października 2009 roku o godzinie 12:00 w sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101.

  Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska
  Program:
  1. „Wymogi, możliwości i realia zewnętrznej kontroli jakości ze szczególnym uwzględnieniem serologii transfuzjologicznej" – mgr Małgorzata Watman-Danielkiewicz, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Słupsk;
  2. „Centrum Zdalnego Monitorowania - futurystyczne rozwiązanie, funkcjonujące już dzisiaj" – mgr Ewa Kluck-Sztyma, Ortho Clinical Johnson&Johnson

  Kierownik naukowy kursu: mgr Anna Stachurska

  TERMINY POSIEDZEŃ O/Warszawskiego PTDL w 2009 roku: 17 listopada oraz 8 grudnia.

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

 • Sławomir Białek 31/08/2009 05:46

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma Randox Laboratories Sp. z o.o zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 08 września 2009 roku o godzinie 12:00 w sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101.

  Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska
  Program:
  1. „Wynik oznaczenia materiału kontrolnego poza zakresem dopuszczalnego błędu – działania naprawcze, korygujące i zapobiegawcze" – dr n. farm. Hanna Zborowska, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej WNoZ WUM;
  2. „Nowe Programy Międzynarodowej Zewnętrznej Kontroli Jakości" – mgr Radosław Wawrzyniak, Randox Laboratories Sp. z o.o.

  Kierownik naukowy kursu: mgr Anna Stachurska

  TERMINY POSIEDZEŃ O/Warszawskiego PTDL w 2009 roku: 20 października, 17 listopada i 8 grudnia.

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

 • Sławomir Białek 28/05/2009 05:09

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 16 czerwca 2009 roku o godzinie 12:00 w sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101.

  Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska
  Program:
  1. „Autoprzeciwciała przeciw receptorowi TSH/TRAb/ - zastosowanie testów immunochemicznych i biologicznych” – Dr n. med. Zbigniew Bartoszewicz, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii WUM;
  2. „Coasys - nowy analizator koagulologiczny dla średnich laboratoriów diagnostycznych” – dr Paweł Żyszko, firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

  Kierownik naukowy kursu: mgr Andrzej Dukwicz

  TERMINY POSIEDZEŃ O/Warszawskiego PTDL w 2009 roku: 8 września, 20 października, 17 listopada i 8 grudnia.

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

 • Sławomir Białek 07/05/2009 02:54

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma Sysmex Polska Sp. z o.o zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 12 maja 2009 roku o godzinie 12:00 w sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101.

  Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska
  Program:
  1. „Zespoły mielodysplastyczne” – Dr n. med. Jolanta Wieczorek, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, WUM;
  2. „Automatyzacja i standaryzacja badań w pracowni hematologicznej” – dr n. med. Radosław Sychowski, firma Sysmex Polska Sp. z o.o.

  Kierownik naukowy kursu: mgr Andrzej Dukwicz

  TERMINY POSIEDZEŃ O/Warszawskiego PTDL w 2009 roku:
  16 czerwca, 8 września, 20 października, 17 listopada i 8 grudnia.

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

 • Sławomir Białek 14/04/2009 08:48

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Biofizyki CMKP i firma Medlab-Products Sp. z o.o zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 21 kwietnia 2009 roku o godzinie 12:00 w sali A CMKP w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101.

  Prowadzenie: – dr Hanna Zborowska
  Program:
  1. „Diagnostyka chorób autoimmunologicznych/celiakia/cukrzyca u dzieci” – Dr hab. Urszula Demkow, Zakład Diagnostyki Laboraoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozowojowego, WUM;
  2. „Systemy pobierania krwi do badań - ich rola, funkcja oraz podział” – mgr Joanna Różalska, Medlab-Products Sp. z o.o.

  TERMINY POSIEDZEŃ O/Warszawskiego PTDL w 2009 roku:
  12 maja, 16 czerwca, 8 września, 20 października, 17 listopada i 8 grudnia.

  PRZYPOMINAMY, IŻ:
  * wysokość składki dla członka zwyczajnego PTDL wynosi 60,-zł.
  * w przypadku małżenstw będących członkami PTDL wysokośc składki wynosi dla jednego współmałżonka 60,-zł dla drugiego 30,-zł.
  * w przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10,-zŁ. Jeżeli emerytowwany członek PTDL chce nadal otrzymywać Diagnostykę Laboratoryjną to musi opłacić 50,-zł (cena czasopisma 40,-zł plus 10,-zł składka).
  * pełne przyznanie praw członkowskich, wygasłych na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich jest możliwe po uregulowaniu należności z tytułu opłat zaległych składek za 1 rok wstecz i za rok bieżący. Decyzję w tej sprawie, podejmuje Zarząd Główny po zaopiniowaniu przez Zarząd Oddziału.

  W celu ułatwienia Państwu opłacania składek członkowskich podajemy numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Adres siedziby naszego oddziału:
  Oddział Warszawski PTDL, SP SK im. Prof. W. Orłowskiego, Laboratorium Diagnostyki Klinicznej, 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231.

Copyright © 2004-2022 PTDL