Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 04/04/2021 00:00

 • Sławomir Białek 12/03/2021 00:00

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PTDL oraz firmy BioMaxima zapraszam do wysłuchania webinaru dotyczącego przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2.

  Webinar odbędzie się 16.03.2021 r. w godzinach 09:50-11:30 na platformie ZOOM Meeting.

  Dostęp do webniaru: 

  MEETING ID: 664 7231 1782
  LOGIN CODE: 0316
  http://zoom.com.cn/j/66472311782

  Program naukowy webinaru:

 • Sławomir Białek 04/03/2021 00:00

  Szanowni Państwo,

  zapraszam serdecznie do udziału w szkoleniu nt. 

  COVID-19: rola diagnostyki laboratoryjnej w walce z pandemią 

  W programie: 

  1. Pandemia COVID-19 - jak zmieniła świat. Dr inż. Małgorzata Kozłowska 

  2. Szczepionka przeciwko COVID-19 - czy pomoze zakończyć pandemię. Prof. dr hab. Marcin Drąg

  3. COVID-19 - opis przypadków klinicznych. Prof. dr hab.  Joanna Zajkowska 

  4. Diagnostyka COVID-19 zgodna z rekomendacjami. Dr n. med. Barbara Pawłowska 

  5. Ocena skuteczności szczepień ochronnych - jakimi narzędziami dysponujemy. Dr n. farm.Patryk Matuszek

   

  Szkolenie w całości odbędzie się zdalnie, w dogodnym dla Państwa terminie 
  tj. od 15 marca od godziny 10:00 do 23 marca też do godziny 10:00. 

  Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować się na stronie klikając na podany link, a następnie w zakładkę Rejestracja:

  https://euroimmun.pl/spotkanie_PTDL_5/ 

  Zarejestrować się można już dziś, zalecamy zapisanie loginu i hasła do strony ze szkoleniem.

  W dniu rozpoczęcia konferencji, 15.03.2021r. należy zalogować się do konta, aby w zakładce wykłady uzyskać dostęp do ich treści.

  Wykłady nagrane przez prelegentów dostępne będą dla Państwa przez 7 kolejnych dni
  od zakończenia spotkania tj. do 23.03.2021r. do godziny 10:00.

  W tym czasie dostępna będzie opcja „Zadaj pytanie”, dzięki której będzie można wysłać pytania do prelegentów.

  Odpowiedzi na wszystkie pytania zostaną przesłane Państwu drogą mailową wraz z materiałami pokonferencyjnymi i certyfikatami. 

  Zapraszam serdecznie do udziału w tym szkoleniu

  /-/ dr n. farm. Sławomir Białek

  Przewodniczący 
  Oddziału Warszawskiego PTDL

 • Sławomir Białek 07/02/2021 00:00

  Szanowni Państwo, 

   

  w roku 2021 wysokość obowiązkowej składki członkowskiej nie ulagła zmianie
  i wynosi nadal: 

  100,-zł (normalna) i 20,-zł (emerycka)

   

  Wpłat należy dokonywać na numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

   

  Informacje o spotkaniach online podam w następnym komunikacie. 

   

  Z wyrazami szacunku 

  /-/ dr Sławomir Białek
  Przewodniczący 
  Oddziału Warszawskiego PTDL

 • Sławomir Białek 03/11/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy dokument Strategia walki z pandemią COVID19 - wersja 3.0. Poniżej link:

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/strategia-walki-z-pandemia-covid19

  Dla nas najważniejszy jest załącznik 1a, który zawiera Stanowisko Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID ws. możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce z dnia 03.11.2020 r. Stanowisko to zawiera rzecz bardzo ważną a mianowicie Algorytm diagnostyki COVID-19 z użyciem testu antygenowego w lecznictwie otwartym, zamkniętym i SOR/IP. Poniżej prezentuję ten algorytm. Drodzy Państwo, Pani dr Monika Jabłonowska Konsultant Wojewódzki ds. diagnostyki laboratoryjnej i Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, polecamy ten dokument Państwa uwadze, prosimy o rozpropagowanie go w swoich środowiskach zawodowych i wśród wszystkich członków naszego Towarzystwa.

  Z poważaniem

  dr Sławomir Białek
  Przewodniczący 
  Oddziału Warszawskiego PTDL


 • Sławomir Białek 27/08/2020 00:00

  Szanowni Państwo, członkowie Oddziału Warszawskiego PTDL

  Zapraszam do udziału on-line w sympozjum "Inspiracje diagnostyczne" - bardzo ciekawy program.

  Poniżej informacja ze strony Zarządu Głównego PTDL.

  dr Sławomir Białek

  Szanowni Państwo,
   serdecznie zapraszam do udziału w Sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej pt. „Inspiracje diagnostyczne”, które było zaplanowane w marcu br. natomiast ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną odbędzie się w terminie  8 - 9  września 2020 roku. Sympozjum będzie realizowane w formule bezpośredniej transmisji on line ze studia, w którym obecni będą wykładowcy i osoby prowadzące sesje.
  Sesja I rozpocznie się w dniu 8 września br. (wtorek) o godzinie 15.00, natomiast Sesja II rozpocznie się w dniu 9 września br. (środa) o godzinie 15.00. Każda z sesji zakończona będzie dyskusją (dzięki możliwości zadawania pytań poprzez chat) oraz testem.
  Uczestnicy Sympozjum, którzy udzielą odpowiedzi na pytania testowe otrzymają imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi „twardymi” za uczestnictwo w Sesji I i/lub Sesji II. Natomiast uczestnicy Sympozjum, którzy nie przystąpią do testu otrzymają imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi „miękkimi” (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych  - Dz.U. poz. 1519).
  Szczegółowy program Sympozjum „Inspiracje diagnostyczne” oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na następującej stronie internetowej Sympozjum: 
  Zarówno udział w Sympozjum jak i certyfikaty uczestnictwa są bezpłatne. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo drogą mailową informację z potwierdzeniem rejestracji, a na 3 dni przed wydarzeniem link oraz hasło do transmisji Sesji Sympozjum.
  Zachęcam Państwa do udziału w Sympozjum „Inspiracje diagnostyczne”,
  Anna Mertas, \
  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Sławomir Białek 16/04/2020 00:00

  Szanowni Państwo, 

  polecam Państwa uwadze webminar "Diagnostyka COVID-19" organizowany przez Termedię. Webminar odbędzie się 21 kwietnia o godzinie 18:00. Rejestracja bezpłatna. 

  Poniżej link do webminaru:

  https://www.termedia.pl/koronawirus/Diagnostyka-COVID-19-webinarium-na-zywo,37530.html

   

  Zapraszam do wysłuchania

  /-/ dr Sławomir Białek
  Przewodniczący 
  Oddziału Warszawskiego PTDL

   

 • Sławomir Białek 11/04/2020 00:00

 • Sławomir Białek 10/03/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  W oparciu o zalecenia/wytyczne różnych specjalistów i autorytetów z naszego środowiska, diagnostów laboratoryjnych, pozwalam sobie przesłać procedury postępowania z próbkami pobranymi od pacjentów z podejrzeniem koronawirusa (COVID-19), z prośbą o rozważenie wdrożenia w całości lub części we własnych laboratoriach, zarówno dla bezpieczeństwa własnego jak i wszystkich pracowników.

  Za szczególnie ważne uważam, uczulenie personelu medycznego (lekarzy i pielęgniarki), aby skierowania do badań laboratoryjnych, jak i próbki od pacjentów z podejrzeniem koronawirusa były odpowiednio oznaczane. Niezwykle istotne jest utrzymanie odpowiedniego reżimu sanitarnego. Wirus przenosi się drogą oralno-fekalną, więc stolec (z dużym prawdopodobieństwem również mocz) są potencjalnie zakaźne.

  Ponieważ u ludzi młodych SARS-CoV-2 przebiega skąpo objawowo lub nawet bezobjawowo sugeruję, aby poniższe zalecenia dotyczące wirowania "podejrzanych" próbek, zastosować do wszystkich próbek (jeśli to możliwe) oraz zwrócić szczególną uwagę na właściwą ochronę osobistą podległego personelu.

  Z najnowszych danych wynika, że w przypadku infekcji wirusami z grupy SARS-CoV-2 przeciwciała IgM mogą być wykrywane we krwi po 3-6 dniach, natomiast przeciwciała IgG po 8 dniach. Wysoce prawdopodobnym jest, że niebawem personel medyczny będzie mógł korzystać z dodatkowych narzędzi diagnostycznych (np. szybkie testy/POCT – już dostępne na rynku).

  Niestety, nie mam adresów mailowych do wszystkich laboratoriów w województwie, więc uprzejmie proszę o pomoc w tej sprawie i o przekazanie tych informacji koleżankom/kolegom z naszego środowiska. W załączeniu przesyłam zalecenia Konsultantów dostępne na stronie KIDL.

   

  Dla Oddziałów:

  W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie wykonywania rutynowych badań diagnostycznych w medycznych laboratoriach diagnostycznych (MLD) należy przestrzegać następującej zasady:

  Personel medyczny powinien powiadomić laboratorium, że materiał pochodzi od pacjenta z podejrzeniem/zakażeniem COVID-19 i odpowiednio taki materiał oraz skierowanie oznaczyć. Materiał biologiczny od takich pacjentów należy transportować w torebkach typu „biohazard”.

   

  Dla pracowników MLD:

  W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie wykonywania rutynowych badań diagnostycznych w MLA należy przestrzegać następujących zasad:

  1. Personel medyczny powinien powiadomić laboratorium, że materiał pochodzi od pacjenta z podejrzeniem/zakażeniem COVID-19 przez odpowiednie ostrzeżenie na skierowaniach papierowych, a próbkę przekazać w torebce typu "biohazard" (lub w opakowaniu z naklejką "biohazard").
  2. Należy przestrzegać standardowych zasad bezpieczeństwa pracy z materiałem potencjalnie zakaźnym:
  • Personel laboratoryjny musi używać standardowych środków ochrony osobistej zabezpieczających przed czynnikami zakaźnymi, tj: fartucha z długimi rękawami, rękawic jednorazowych oraz ochrony na oczy. Wszyscy pracownicy bezwzględnie powinni przebierać się w odzież ochronną: fartuch, spodnie/garsonka, obuwie w szatni szpitala (szafki pracowników);
  • W przypadku przyjęcia do laboratorium próbek od pacjentów z podejrzeniem/zakażeniem COVID-19, pracownicy bezwzględnie powinni użyć jednorazowego fartucha ochronnego, maskę zakrywającą twarz (przyłbica laboratoryjna), jednorazowe rękawiczki;
  • Wszystkie procedury, w czasie których może dochodzić do powstawania aerozolu lub rozprysku materiału: wirowanie moczu, rozcieńczanie próbek, powinny być wykonywane pod komorą laminarną typ II lub dygestorium w MLD. Optymalnie, próbki powinny być wkładane i wyjmowane z rotorów pod dygestorium/komorą laminarną. W przypadku braku ww warunków przygotowania materiału do badań, wirowany materiał bezwzględnie powinien być zabezpieczony w probówce z korkiem, po odwirowaniu materiału klapa wirówki powinna być otwarta po pewnym czasie (nie natychmiast - unikanie aerozolu). Wirówki należy dezynfekować zgodnie z procedurami w MLD;
  • Wszystkie procedury z materiałem potencjalnie zakaźnym wykonywane poza komorą laminarną/dygestorium powinny być prowadzone w sposób minimalizujący ryzyko ekspozycji personelu na materiał biologiczny (w takich przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowego zabezpieczenia na oczy i twarz, np. przyłbica laboratoryjna, ochronna).

   

  Zgodnie z zaleceniami:


  Z poważaniem,

  Dr n. farm. Monika Jabłonowska 
  Konsultant Wojewódzki ds Diagnostyki Laboratoryjnej 
  Kierownik Medycznego Laboratorium Analitycznego 
  Szpital Kliniczny im. Ks.Anny Mazowieckiej 
  ul.Karowa 2, 00-315 Warszawa

   

 • Sławomir Białek 12/02/2020 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imienu Zarządu PTDL Oddział w Warszawie serdecznie zapraszam 

  22 lutego 2020 r. (sobota), o godzinie 10:00 

  do udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym.  

   

  Program posiedzenia

  1. Nowoczesna diagnostyka alergii pokarmowych. 
   Dr n. farm. Sławomir Białek (Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej WUM, Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej CSK UCK WUM) 
    
  2. Przegląd drobnoustrojów izolowanych z materiałów klinicznych na Oddziale Intensywnej Terapii w jednym z wieloprofilowych szpitali warszawskich. 
   Mgr Katarzyna Madej (praca specjalizacyjna) (Laboratorium Medyczne Synevo)

   

  Posiedzenie odbędzie się w: 
  auli wykładowej im. Prof. Eleonory Reicher, 
  Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji; 
  02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1

   

  Szanowni Państwo, 

  przypominam także o obowiązku regularnego opłacania składek członkowskich PTDL.

  Wysokość składki to: 100,-zł (normalna) i 20,-zł (emerycka). 

  Każdy, kto dokona wpłaty składki członkowskiej w wysokości 100 zł, do końca lutego będzie miał zagwarantowaną pełną prenumeratę czasopismaDiagnostyka Laboratoryjna

  Wpłat należy dokonywać na numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

  Terminy kolejnych posiedzeń: 21.03, 18.04, 23.05, 20.06, 26.09, 14.11 i 12.12

  W październiku posiedzenia nie będzie, gdyż w dniach 22-23.10 odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Warszawska Jesień Diagnostyczna

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

   

  Serdecznie zapraszam

  /-/ dr Sławomir Białek
  Przewodniczący 
  Oddziału Warszawskiego PTDL

Copyright © 2004-2022 PTDL