Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 13/01/2014 00:00

  Szanowni Państwo,

  Zwracam się z prośbą o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych na nasze posiedzenia naukowo-szkoleniowe PTDK. Formularze znajdujące się na stronie www.cmkp.edu.pl należy odszukać wg zamieszczczonej poniżej instrukcji.

  www.cmkp.edu.pl

   →  Kształcenie podyplomowe

         →  Kształcenie specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów

              →  Lista kursów doskonalących

                   →  2014

                        →  Specjalizacje lekarskie

                             →  Diagnostyka laboratoryjna

                                    →  Kurs: Aktualne problemy metodyczne i diagnostyczne 
                                                  w laboratorium klinicznym

                                                   →  Formularz zgłoszeniowy - proszę pobrać

   

   Z wyrazami szacunku

  Ania Stachurska

 • Sławomir Białek 07/01/2014 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma Horriba Medical Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 14 stycznia 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Problemy interpretacyjne wyników badań morfologii - doświadczenia własne” – mgr Agnieszka Wiśniewska, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej WNoZ WUM;

  2/ „Technologie pomiarowe w analizatorach hematologicznych” – mgr Bogusław Tymoniuk, Horriba Medical Sp. z o.o.;

   

  UWAGA!
  Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokośći składki, informujemy iż wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi:

  normalna 100,-PLN,

  emerycka (20% obowiązującej składki) 20,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Terminy posiedzeń w I kwartale 2014 roku

  14 stycznia, 11 lutego i 11 marca


  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 03/01/2014 00:00

  Szanowni Państwo

  serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji szkolenia DIAGKOMPAS organizowanego przez IPDDL pod patronatem PTDL.

  Szkolenie odbędzie się w dniu 15 stycznia 2014 roku w godzinach 10.00–16.00 w Klubie Lekarza przy ulicy Raszyńskiej 54 w Warszawie.

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Program szkolenia:

  1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd
      i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
  4/ Omawianie przykładów praktycznych.

   Szkolenie jest bezpłatne.

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową www.diagkompas.pl

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

  W przypadku dużej liczby zgłoszeń, będziemy się starali zorganizować szkolenie w dodatkowym terminie.

  UWAGA! Każdy uczestnik ma możliwość anulowania zgłoszenia do 5 dni roboczych przed terminem realizacji szkolenia. Wycofanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej (wiadomość e-mail lub fax). W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie krótszym niż 5 dni roboczych, IPDDL zastrzega sobie prawo do odciążenia uczestnika faktycznymi kosztami poniesionymi przez IPDDL w związku z organizacja szkolenia.

  Możliwe jest również zgłoszenie zastępstwa uczestnika.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl 

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 • Sławomir Białek 26/12/2013 00:00

  Szanowni Państwo

  W tak niezwykłym okresie Świąt Bożego Narodzenia pragniemy wszystkim życzyć by domy Wasze dekorowały miłość, życzliwość i nadzieja.

  Niech światło choinki symbol radości z narodzenia Pana Jezusa oświetla Wasze życie i pozwala odnaleźć właściwą drogę, a przez cały Nowy Rok od poniedziałku do niedzieli niech Was wszystko łączy a nie dzieli.

  Zarząd
  Oddziału Warszawskiego PTDL

   

 • Sławomir Białek 20/11/2013 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma bioMerieux Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 17 grudnia 2013 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Witamina D - znaczenie diagnostyczne” – dr n. biol. Danuta Fedak, Zakład Diagnostyki UJ CM

  2/ „Diagnostyka niedoborów witaminowych i zakażeń jelitowych z użyciem nowych testów w systemie VIDAS” – mgr Marcin Iszkuło, bioMerieux Polska Sp. z o.o.;

   

  UWAGA!
  Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokośći składki, informujemy iż wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi:

  normalna 100,-PLN,

  emerycka (20% obowiązującej składki) 20,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Terminy posiedzeń w I kwartale 2014 roku

  14 stycznia, 11 lutego i 11 marca


  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 12/11/2013 05:03

  Szanowni Państwo,

  posiedzenie naukowo-szkoleniowe planowane w listopadzie jest odwołane.

  Zapraszamy na posiedzenie grudniowe. Szczegółowy plan zebrania zostanie podany w terminie późniejszym.

  Przewodnicząca
  Oddziału Warszawskiego PTDL
  /-/ dr Hanna Zborowska

 • Sławomir Białek 20/10/2013 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 29 października 2013 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Diagnostyka zakażeń układu moczowego” – mgr Katarzyna Pawlik, Klinika Pediatrii CMKP, Szpital Bielański w Warszawie 

   

  Z A P R A S Z A M Y

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

 • Sławomir Białek 04/09/2013 00:00

  Koło Techników Analityki Medycznej zawiadamia, że pierwsze spotkanie w ramach kursu pt."Wybrane zagadnienia z diagnostyki laboratoryjnej" w roku akademickim 2013/2014 odbędzie sie 19 września o godz. 13.30 w sali konferencyjnej im. prof. T. Koszarowskiego w Centrum Onkologii w Warszawie przy ul. Roentgena 5.

  Zapraszamy

 • Sławomir Białek 07/06/2013 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma Euroimmun Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 11 czerwca 2013 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Neurologiczne zespoły paranowotworowe. Metody diagnostyki zalecane i dostępne” – dr n. farm. Patryk Matuszek, Euroimmun Polska Sp. z o.o.;

  2/ „Diagnostyka neuroinfekcji - badania płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku swoistych przeciwciał - teoria i praktyka” – dr n. farm. Patryk Matuszek, Euroimmun Polska Sp. z o.o.;

  3/ „Euroimmun - profil firmy” – mgr Alicja Ślipko, Euroimmun Polska Sp. z o.o. 

   

  UWAGA!
  Przypominamy, iż wysokość składki członkowskiej w 2013 roku wynosi:

  normalna 60,-PLN, emerycka 10,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Terminy posiedzeń w 2013 roku

  29 października, 19 listopada i 17 grudnia


  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 25/04/2013 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL oraz Zakład Immunohematologii CMKP zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe oraz Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 14 maja 2013 roku o godzinie 12:00 /pierwszy termin/ w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/103.

  W przypadku braku obecności co najmniej połowy członków Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w drugim terminie o godzinie 12:30 tego samego dnia.

  Program posiedzenia:

    1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Obrad.
    2. Objęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
    3. Wybór Prezydium, powołanie protokolantów.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Powołanie Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej.
    6. Sprawozdanie Przewodniczącego i Skarbnika z działalności Zarządu Oddziału Warszawskiego
        PTDL z okresu kadencji.
    7. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego.
    8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
    9. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu
        Zarządowi.
  10. Wybory nowych władz Oddziału Warszawskiego.
  11. Wybory Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL, które odbędzie się
        dnia 15 września 2013 roku w Warszawie .
  12. Referaty naukowo-szkoleniowe:

  "Analiza epidemiologiczna mikrobiologiczna i molekularna prątków gruźlicy o oporności pre-XDR izolowanych od chorych w Polsce w latach 2001 – 2011" – mgr Marta Jakubowska laureatka I miejsca w III Konkursie Prac Magisterskich Analityki Medycznej

   "Badania interakcji izotiocyjanianów z 5-fluorouracylem w liniach komórkowych raka prostaty PC-3 i LNCaP" – mgr Marcin Bieńko, laureat II miejsca w III Konkursie Prac Magisterskich Analityki Medycznej

  13.  Sprawozdanie Komisji Wyborczej
  14.  Wolne wnioski

  Uprzejmie informujemy, iż o wybór do władz Oddziału oraz na Delegatów do Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z naszego Oddziału mogą ubiegać się tylko osoby z aktualnie opłaconą składką członkowską.

  Przewodnicząca
  Oddziału Warszawskiego PTDL
  /-/ dr n. farm. Hanna Zborowska

Copyright © 2004-2018 PTDL