Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 20/11/2017 00:00

  Szanowni Państwo 

  przedstawiam możliwości dojazdu komunikacją miejską z Centrum Warszawy do hotelu Rewita Rynia przy ul. Wczasowej 59 w Białobrzegach koło Zegrza. 

  Hotel w którym odbędzie się konferencja należy do sieci wojskowych domów wypoczynkowych. Zatem w informacjach na rozkładach jazdy MPT w Warszawie może być skrót WDW RYNIA a nie hotel Rewita Rynia. 

  Najlepszy dojazd komunikacją miejską z Centrum Warszawy:
  • Metro Centrum do Metro MŁOCINY i dalej autobus linii 705 do WDW RYNIA (czyli hotel Rewita Rynia);
  • Tramwaj 18 do przystanku Żerań FSO dalej autobus linii 734 do WDW RYNIA (czyli hotel Rewita Rynia).

  Pozostając w oczekiwaniu na spotkanie z Państwem łączę pozdrowienia

  Sławomir Białek
  Przewodniczący 
  ZO Warszawskiego PTDL

 • Sławomir Białek 20/11/2017 00:00

  Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Warszawskiego Oddziału PTDL

   

  WARSZAWSKA JESIEŃ DIAGNOSTYCZNA

   

  23-24.11.2017 r.

   

  Hotel Rewita Rynia,

  ul. Wczasowa 59, 05-126 Białobrzegi (koło Zegrza)

   

   Komitet Naukowy

  Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

  Dr hab. Grażyna Sygitowicz

  Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek

  Dr n. farm. Hanna Zborowska

  Dr n. med. Monika Jabłonowska

  Dr n. farm. Sławomir Białek

   

  Komitet Organizacyjny

  Dr n. farm. Sławomir Białek

  Dr n. med. Monika Jabłonowska

  Dr n. med. Anna Stachurska

  Dr n. farm Ewa Skarżyńska

  Mgr Elżbieta Przybyszewska-Kazulak

  Mgr Beata Waleszkiewicz-Majewska

   

  HONOROWY PATRONAT 


  Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

  Dziekan 

  oraz


  Prof. dr hab. Gra
  żyna Nowicka

  Prodziekan 

  ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej

   

  Wydziału Farmaceutycznego
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   

  Szanowni Państwo,

  „Mimozami jesień się zaczyna…” tak pisał w wierszu Wspomnienie Julian Tuwim, natomiast My Diagności Laboratoryjni zacznijmy tegoroczną jesień:

  I Ogólnopolską Konferencją Naukowo-Szkoleniową
  Warszawskiego Oddziału PTDL

  Jesień i zbliżający się po niej koniec roku jest zawsze dobrym momentem do podsumowania wydarzeń, doniesień naukowych oraz naszych osiągnięć, jakie miały miejsce w danym roku. Dlatego też, program konferencji nie obejmuje tematyki tylko z jednego wybranego działu diagnostyki laboratoryjnej. Każdy z uczestników będzie mógł znaleźć nie tylko tematy z dziedzin, w których się specjalizuje, ale również wykłady które pozwolą poszerzyć i usystematyzować wiedzę w innych obszarach diagnostyki in vitro.

  W dzisiejszym świecie Diagnosta Laboratoryjny nie powinien i nie może ograniczać swojej wiedzy tylko do domeny diagnostyki in vitro. Wiele innych gałęzi nauk medycznych ma większy lub mniejszy wpływ na naszą specjalizację zawodową. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, chcemy aby zawsze jeden lub dwa wykłady podczas konferencji, były poświęcone zagadnieniom z innych tematyk medycznych.

  Równolegle do Konferencji zapraszamy Państwa również do odwiedzenia wystawy sprzętu diagnostycznego, która będzie towarzyszyć nam podczas całego przebiegu spotkania.

  Będzie nam bardzo miło jeżeli Konferencja ta na stałe zagości w kalendarzu naszych spotkań naukowych.

  Niniejszym uroczyście i z wielką radością zapraszamy na:

  WARSZAWSKĄ JESIEŃ DIAGNOSTYCZNĄ

  Z poważaniem

  Dr n. farm. Sławomir Białek

  Przewodniczący 
  Warszawskiego Oddziału PTDL

   

  16 punktów edukacyjnych

   

  Program Konferencji

   

  23.11.2017 r. Czwartek 

     09:00 – 10:00

  Przyjazd uczestników i zakwaterowanie

     10:00 – 10:30

  Otwarcie i zwiedzanie wystawy sprzętu i materiałów do IVD.

     10:30 – 10:45

  Uroczyste otwarcie Konferencji    

  10:45 11:30

  Wspomnienie sylwetki i dorobku naukowego
  śp. dr n. med. Andrzeja Marszałka

  Prof. dr hab. Marek Paradowski
  Kierownik Zespołu Laboratoriów USK-WAM w Łodzi

  Zmiany stężeń laboratoryjnych parametrów układu sercowo-naczyniowego w cyklu treningowym 
  u triathlonistów.

  Mgr Małgorzata Łukasik

     11:30 – 12:00

  Doniosłość Kodeksu Etyki Diagnosty Laboratoryjnego. 

  Dr hab. Anna Mertas – Prezes ZG PTDL

   

  Sesja I

  prowadzący: dr hab. Anna Mertas, prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz 

   

  12:00 – 12:30

  Nobel 2017 – Funkcjonowanie zegara biologicznego. 

   Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, WUM

  12:30 – 13:00

  Zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe (NETs) w chorobach sercowo-naczyniowych. 

   Dr n. med. Olga Ciepiela
  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, WUM

  13:00 – 13:30

  GDF-15 – nowy marker kardiologiczny i jego praktyczne zastosowanie.

  Prof. dr hab. Wiesław Piechota,
  Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

  Wykład sponsorowany przez ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA

  13:30 – 14:00

  Jak prawidłowo ocenić stan zaopatrzenia organizmu  w witaminę D – opinie ekspertów EFSA.

  Prof. dr hab. Grażyna Nowicka, 
  Zakład Biochemii i Farmakogenomiki, WUM 

  14:00 – 14:30

  Kalprotektyna – fakty i mity oraz nowe biomarkery w diagnostyce chorób autoimmunizacyjnych. 

  Dr Bożena Murawska-Majunka, firma WERFEN

  14:30 – 14:45

  Wirus HDV w 40-lecie odkrycia

  Mgr Wojciech Witkowski, firma DiaSorin

  14:45 – 15:00

  Dyskusja

  15:00 – 15:45

  Obiad

   

  Sesja II

  prowadzący: prof. dr hab. Dagna Bobilewicz, dr hab. Grażyna Sygitowicz

  15:45 – 16:15

  Zespół antyfosfolipidowy – wyzwanie dla diagnostyki laboratoryjnej.

  Dr n. med. Katarzyna Fischer,
  Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej, PUM 

  16:15 – 16:45

  Celiakia i nietolerancja glutenu – jak diagnozować?

  Prof. dr hab. Urszula Demkow,
  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, WUM 

  16:45 – 17:15

  Spektrometria MAS – nowe możliwości dla diagnostyki laboratoryjnej.

  Mgr Maciej Stopa, firma BIOANALYTIC 

  17:15 – 17:45

  Wpływ leków na wyniki badań laboratoryjnych.

  Dr Krystyna Głowacka,
  Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, UMED Wrocław

  17:45 – 18:15

  Smółka – jako nowy materiał diagnostyczny.

  Dr hab. Barbara Lisowska-Myjak,
  Zakład Biochemii i Farmakogenomiki, WUM 

  18:15 – 18:45

  Laktoferyna – białko odpowiedzi zapalnej i immunologicznej.

  Dr n. farm. Ewa Skarżyńska,
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej,  WUM 

  19:30

  Uroczysta kolacja

   

   

  24.11.2017 r. Piątek

   

  08:00 – 09:00   Śniadanie

   

  Sesja III

  prowadzący: dr hab. Barbara Lisowska-Myjak, dr n. farm. Ewa Skarżyńska

  09:00 – 09:30

  Trudności w ocenie zasobów żelaza w ustroju.

  Dr n. farm. Hanna Zborowska,
  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, WUM

  09:30 – 10:00

  Od ekstraktu do komponenty czyli nowoczesna diagnostyka alergii testami Euroline DPA-Dx;  
  FAQ – trudne pytania dotyczące boreliozy.

  Mgr Paweł Krzemień, Mgr Mateusz Miłosz, firma Euroimmun

  10:00 – 10:30

  Choroba Alzheimera – stan obecny i rola oznaczeń biomarkerów w płynie mózgowo-rdzeniowym.

  Prof. dr hab. Maria Barcikowska,
  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa

  Wykład sponsorowany przez ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA

  10:30 – 11:00

  Rozbieżności pomiędzy fizykochemicznym
  a mikroskopowym badaniem moczu.

  Mgr Marta Kowal,
  Szpital Wojewódzki w Tarnowie,

  Wykład sponsorowany przez firmę Allmed

  11:00 – 11:15

  Przerwa kawowa

   

   Sesja IV

  prowadzący:
  prof. dr hab. Bogdan Solnica, dr n. farm. Sławomir Białek
   

  11:15 – 11:45

  Terapeutyczne monitorowanie leków – aspekty farmakokinetyczne.

  Dr hab. Tomasz Pawiński,
  Zakład Chemii Leków, WUM

  11:45 – 12:15

  Terapeutyczne monitorowanie leków – aspekty analityczne.

  Dr n. farm. Paweł Kunicki,
  Instytut Kardiologii w Warszawie

  12:15 – 12:45

  Przepływ informacji lekarz a diagnosta laboratoryjny w terapeutycznym monitorowaniu leków.

  Prof. dr hab. Bogdan Solnica,
  Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej, UJ-CM

  12:45 – 13:15

  Techniczne aspekty przygotowywania próbki na etapie wirowania – jak uniknąć błędu.

  Mgr inż. Ewa Salameh,
  MPW MED. INSTRUMENTS

  13:15 – 13:30

  Dyskusja

   

  Sesja V

  Zaburzenia hemostazy – wyzwanie interdyscyplinarne
  sesja sponsorowana przez firmę NOVONORDISK 

  prowadzący:
  prof. dr hab. Jerzy Windyga, dr n. med. Olga Ciepiela

  13:30 – 14:00

  Podstawy hemostazy – o czym powinien wiedzieć klinicysta i diagnosta.

  Prof. dr hab. Jerzy Windyga,
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

  14:00 – 14:30

  Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń hemostazy, narzędzia i możliwości diagnostyczne.

  Dr n. med. Beata Baran,
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

  14:30 – 15:00

  Zaburzenia hemostazy na przykładzie nabytej hemofilii.

  Prof. dr hab. Jerzy Windyga,
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

  15:00 – 15:30

  Trudności diagnostyczne zaburzeń hemostazy – przypadki kliniczne.

  Dr n. med. Ewa Stefańska-Windyga, Dr Edyta Odnoczko
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

  15:30 – 16:00

  Podsumowanie i zakończenie konferencji

  16:00

  Obiad

   

  16 punktów edukacyjnych

   

  Szanowni Państwo !
   

  Szczegóły dotyczące konferencji oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Biura Organizacyjnego Konferencji – www.ampulco.eu
   

  1/ koszt uczestnictwa członków PTDL (z uregulowanymi składkami członkowskimi) w
  konferencji w opcji z 
  noclegiem i uroczystą kolacją – 170 zł brutto. Kwota obejmuje:   materiały konferencyjne, udział w wykładach, jeden nocleg i wyżywienie;
   

  2/ koszt uczestnictwa członków PTDL (z uregulowanymi składkami członkowskimi) – 100 zł brutto. Kwota obejmuje: materiały konferencyjne, udział w wykładach i wyżywienie – opłata nie obejmuje noclegu i uroczystej kolacji;
   

  3/ koszt uczestnictwa osób nie będących członkami PTDL w opcji z noclegiem i uroczystą kolacją – 280 zł brutto. Kwota obejmuje: materiały konferencyjne, udział w wykładach oraz jeden nocleg i wyżywienie;
   

  4/ koszt uczestnictwa osób nie będących członkami PTDL – 200 zł brutto. Kwota obejmuje: materiały konferencyjne, udział w wykładach i wyżywienie – opłata nie obejmuje noclegu i uroczystej kolacji;
   

  5/ koszt uczestnictwa studentów oddziałów medycyny laboratoryjnej w opcji z noclegiem i uroczystą kolacją – 130 zł brutto. Kwota obejmuje: materiały konferencyjne, udział w wykładach, jeden nocleg i wyżywienie;
   

  6/ koszt uczestnictwa studentów oddziałów medycyny laboratoryjnej – 50 zł brutto. Kwota obejmuje: materiały konferencyjne, udział w wykładach oraz wyżywienie – opłata nie obejmuje noclegu i uroczystej kolacji.

  Zgłoszenia przyjmuje Biuro Organizacyjne Konferencji do dnia 10.11.2017 r.

   

  Opłatę rejestracyjną proszę wpłacić w ciągu 3 dni od zgłoszenia na rachunek bankowy:

  REWITA RYNIA, 05-126 Białobrzegi, ul. Wczasowa 59

  Nr konta bankowego:  77  1240  6292  1111  0010  3709  0233 

  W tytule wpłaty należy wpisać „AMPULCO” 

   

  W przypadku nie uiszczenia wymaganej kwoty w wyznaczonym terminie, nastąpi automatyczne wykreślenie zgłoszonej osoby z listy uczestników konferencji. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc jest ograniczona).

   

  Serdecznie zapraszamy ! 

   


   

 • Sławomir Białek 26/09/2017 00:00

  Szanowni Państwo,

  w związku z organizacją I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Warszawska Jesień Diagnostyczna w dniach 23-24 listopada 2017 roku, posiedzenia naukowo-szkoleniowe naszego oddziału w miesiącach październik i listopad zostały odwołane. 

  Sedrecznie zapraszam do udziału w naszej konferencji, która jest pierwszym tego typu wydarzeniem naukowo-szkoleniowym organizowanym przez Zarząd Warszawskiego Oddziału PTDL. 

  Przewodniczący
  Warszawskiego Oddziału PTDL

  /-/ dr n. farm. Sławomir Białek

 • Sławomir Białek 09/08/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
  oraz firma A.P.R. Marketing Sp. z o.o. zapraszają 
  na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

  w dniu 12 września 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

   

   

  Program posiedzenia:

  Konflikty serologiczne - aktualne spojrzenie na znaczenie alloimmunizacji antygenami komórek krwi.

   prof. dr hab. Ewa Brojer

  Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej, 
  Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

  oraz

  Technologia Capture w kierunku bezpiecznej transfuzji krwi.

  mgr Monika Pyzikowska-Warcaba

  A.P.R. Marketing Sp. z o.o.

   

   

  ZAPRASZAMY 

   

   

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

  10 października, 14 listopada, 12 grudnia

   

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 • Sławomir Białek 27/07/2017 00:00

  Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci 

   

  dr n. med. 

  Andrzeja Marszałka

  lekarza, diagnosty laboratoryjnego, wieloletniego członka
  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

   

  Rodzinie i Najbliższym

  składamy wyrazy najgłębszego żalu i współczucia

   

  Zarząd Warszawskiego Oddziału PTDL 

 • Sławomir Białek 12/06/2017 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w dniu 09.05.2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w kadencji 2013-2017. Ustępujący Zarząd jednogłośnie uzyskał absolutorium. Również w trakcie tego zebrania zgodnie ze statutem naszego Towarzystwa dokonaliśmy wyboru Władz Warszawskiego Oddziału PTDL na kadencję 2017-2021. Poniżej wyniki wyborów:

  Władze Warszawskiego Oddziału PTDL w kadencji 2017-2021

  Zarząd

  1. Sławomir Białek – przewodniczący 
  2. Monika Jabłonowska – wiceprzewodnicząca
  3. Anna Stachurska – wiceprzewodnicząca
  4. Elżbieta Przybyszewska-Kazulak – sekretarz
  5. Ewa Skarżyńska – skarbnik
  6. Jadwiga Fabijańska-Mitek
  7. Beata Waleszkiewicz-Majewska
  8. Hanna Zborowska

  Komisja Rewizyjna

  1. Iwona Kotuła – przewodnicząca
  2. Weronika Budzisz
  3. Jolanta Dymus

  Sąd Koleżeński

  1. Czesława Szczerbińska – przewodnicząca
  2. Olga Ciepiela 

  W trakcie tego zebrania wybraliśmy także Delegatów, którzy będą reprezentować nasz Oddział podczas obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, które odbędzie się w dniu 03 września 2017 roku, tradycyjnie pierwszego dnia XIX Zjazdu PTDL, który w tym roku będzie miał miejsce w Krakowie. Poniżej wybranie Delegaci naszego Odziału:

  Delegaci Warszawskiego Oddziału PTDL 

  1. Alicja Bauer
  2. Sławomir Białek
  3. Małgorzata Brzozowska
  4. Weronika Budzisz
  5. Olga Ciepiela
  6. Hanna Czeszko-Paprocka
  7. Urszula Demkow
  8. Jolanta Dymus
  9. Jadwiga Fabijańska-Mitek
  10. Monika Jabłonowska
  11. Magdalena Jarczyńska
  12. Iwona Kotuła
  13. Paweł Kunicki
  14. Urszula Mach
  15. Elżbieta Przybyszewska-Kazulak
  16. Dariusz Sitkiewicz
  17. Ewa Skarżyńska
  18. Anna Stachurska
  19. Anna Stelmaszczyk-Emmel
  20. Czesława Szczerbińska
  21. Grażyna Sygitowicz
  22. Beata Waleszkiewicz-Majewska
  23. Ewa Wojtkowska
  24. Hanna Zborowska

   

  Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

  teraz już jako nowy Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim tym członkom naszego Oddziału, którzy poświęcili swój czas i wzieli udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Chciałbym również podziękować za okazane zaufanie mi i nowemu Zarządowi. Głównym celem nowego Zarządu jest poprawa integracji wszystkich członków Oddziału.

  Drodzy Państwo, co prawda Oddział nosi nazwę Warszawski, ale należy pamiętać, że jego członkami są mieszkańcy całego województwa mazowieckiego. Czy nasze posiedzenia naukowo-szkoleniowe muszą odbywać się tylko w Warszawie? Radom, Płock Ostrołęka, Ciechanów, Siedlce to główne duże miasta województwa mazowieckiego, w każdym z nich miałem wykłady i wiem, że są tam duże sale wykładowe - zatem zebrania naszego Oddziału mogą odbywać się też w tych miastach. Czy nie powinniśmy organizować wspólnych posiedzeń naukowo-szkoleniowych, konferencji z ościennymi Oddziałami PTDL? Uważam, że jak najbardziej TAK. 

  Drodzy Państwo to jest kilka moich przykładowych pomysłów, ale liczę także na Państwa współpracę, inicjatywę i pomysły. 

  Przesyłam wyrazy szacunku

  /-/ dr Sławomir Białek
  Przewodniczący
  Warszawskiego Oddziału PTDL


 • Sławomir Białek 05/06/2017 00:00

  Szanowni Państwo, 

  niestety jesteśmy zmuszeni poinformować, iż zaplanowane na 13.06 posiedzenie naukowo-szkoleniowe Warszawskiego Oddziału PTDL zostało przeniesione na dzień 12.09. Zmiana terminu wynika z tego, iż w dniach 11-15.06 w Atenach ma się odbyć kongres EUROMEADLAB 2017, w którym większość z nas bierze czynny udział. 

  Zatem spotykamy sie po wakacjach i życzymy udanego wypoczynku wakacyjnego. 

  /-/ Zarząd Warszawskiego Oddziału PTDL

 • Sławomir Białek 25/04/2017 00:00

  Szanowni Państwo

  Zarząd Warszawskiego Oddziału PTDL zawiadamia, iż w związku z rokiem wyborczym w PTDL, w dniu 09.05.2017 r. odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Oddziału. 

  Zebranie rozpocznie się o godzinie 12:00. W przypadku braku obecności co najmniej połowy członków zebranie rozpocznie się o godzinie 13:00.

  Agenda zebrania sprawozdawczo-wyborczego:

    1/ Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Obrad

    2/ Objęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego

    3/ Wybór Prezydium, powołanie protokolantów

    4/ Przyjęcie porządku obrad

    5/ Powołanie Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej

    6/ Sprawozdanie Przewodniczącego i Skarbnika z działalności Zarządu Oddziału Warszawskiego PTDL
        z okresu kadencji

    7/ Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego

    8/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

    9/ Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

  10/ Wybory nowych władz Oddziału Warszawskiego

  11/ Wybory Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL, które odbędzie się dnia 03 września 2017
        roku w Krakowie

  12/ Sprawozdanie Komisji Wyborczej

  13/ Wolne wnioski


  Oprócz części sprawozdawczo-wyborczej zapraszamy również na część naukową zebrania:

  1/ Znaczenie badania kalprotektyny w kale w diagnostyce chorób zapalnych jelit. Barbara Tajka,
      Euroimmun Polska Sp. z o.o.

  2/ Synteza bioarylosulfonylohydrazydów jako inhibitorów deacetylaz histonów. mgr Katarzyna Ozdarska
      laureatka I miejsca w VII Konkursie Prac Magisterskich Analityki Medycznej WUM

  3/ Wpływ wybranych antybiotyków na uwalnianie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs). mgr
      Weronika Bystrzycka,
  laureatka II miejsca w VII Konkursie Prac Magisterskich Analityki Medycznej WUM

  4/ Charakterystyka mutacji w genie receptora LDL u polskich pacjentów dotkniętych hipercholesterolemią
      rodzinną. mgr Agata Raniszewska, laureatka III miejsca w VII Konkursie Prac Magisterskich Analityki
      Medycznej WUM

  5/ Profil TORCH 10 – nowe narzędzie do oceny statusu immunologicznego kobiety planującej ciążę.
      dr Mateusz Miłosz EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.

   

   

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

  13 czerwca, 10 października, 14 listopada, 12 grudnia

   

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 • Sławomir Białek 14/04/2017 00:00

  Życzymy Świąt w zdrowiu, radości z wiosny i towarzystwa bliskich, pełnych uśmiechów i życzliwości oraz tak jak w Wielkanoc odradza się życie, niech odradzają się Państwa nadzieje i wiara. 

  Zarząd Warszawskiego Oddziału PTDL

 • Sławomir Białek 10/04/2017 00:00

  Szanowni Państwo, 

  niestety zmuszeni jesteśmy, z przyczyn od nas niezależnych odwołać zplanowane na 11.04.2017 r. posiedzenie naukowo-szkoleniowe naszego Oddziału.

  Zapowiedziany program naukowy posiedzenia zostanie zrealizowany w dniu 09.05.2017 r. 

  Przypominamy, iż w związku z rokiem wyborczym w PTDL, 
  zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Oddziału
  również odbędzie się w dniu 09.05.2017 r.

   

  PRZEPRASZAMY ZA ZAISTNIAŁE ZMIANY

  I ZAPRASZAMY 09 MAJA 2017 r.

Copyright © 2004-2023 PTDL