Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 22/03/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
  oraz firma Euroimmun Polska Sp. z o.o. zapraszają 
  na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

  w dniu 11 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

   

   

  Program posiedzenia:

  Znaczenie badania kalprotektyny w kale w diagnostyce
  chorób zapalnych jelit

   Dr Barbara Tajka

  Euroimmun Polska Sp. z o.o.

  oraz

  Profil TORCH 10 - nowe narzędzie do oceny statusu
  immunologicznego kobiety planującej ciąże

  dr Mateusz Miłosz
  Euroimmun Polska Sp. z o.o.

   

   

  ZAPRASZAMY 

   

   

  Przypominamy, iż w związku z rokiem wyborczym w naszym Towarzystwie,

  w dniu 09 maja 2017 r. odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

   naszego Oddziału. W trakcie którego wysłuchamy sprawozdania

  ustępującego Zarządu, musimy wybrać nowy skład Zarządu

  na kadencję 2017-2021 i delegatów na Walne Zgormadzenie Delegatów PTDL,

  które odbędzie w dniu 03 września 2017 r. w Krakowie

   

   

   

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

  9 maja, 13 czerwca, 10 października, 14 listopada, 12 grudnia

   

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 • Sławomir Białek 09/03/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
  oraz firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. zapraszają 
  na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

  w dniu 14 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

   

   

  Program posiedzenia:

  Gdzie jest kres naszych możliwości, czyli co nowego w genetyce
  Dr Monika Gos
  Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

  oraz

  Markery nowotoworowe - problemy w interpretacji wyników
  Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska
  Pracownia Markerów Nowotworoych Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onlologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

  a także

  Wyniki badań klinicznych a nowe możliwości diagnostyczne
  Dr Tomasz Kucharski
  Marketing Manager, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.


   

   

  ZAPRASZAMY

   

   

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

  11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 
  10 października, 14 listopada, 12 grudnia

   

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 • Sławomir Białek 02/02/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma DiaSorin Poland Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101
  w dniu 14 lutego 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

   

   

  Program posiedzenia:

  Zakażenia przenoszone przez kleszcze. Epidemiologia i diagnostyka
  Prof. dr hab. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska
  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakad Higieny

  oraz

  Technologia pomiaru chemiluminescencji w diagnostyce wybranych chorób infekcyjnych
  Mgr Anna Rybka, Mgr Rafał Tusiński
  DiaSorin Poland Sp. z o.o.

   

   

  ZAPRASZAMY

   

   

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

  14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 
  10 października, 14 listopada, 12 grudnia

   

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 • Sławomir Białek 02/01/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
  oraz firma Abbott Laboratories Poland zapraszają
  na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
  w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

  w dniu 10 stycznia 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

   

   

  Program posiedzenia:

  Algorytmy i punkty odcięcia dla troponin oznaczanych metoda wysokoczułą
  dr Sławomir Manysiak
  Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  oraz

  Najnowsze rozwiązania w zarządzaniu laboratorium diagnostycznym
  XXI wieku
  Lidia Stankiewicz 
  Abbott Laboratories Poland

   

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

   

   

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

  14 lutego, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 
  10 października, 14 listopada, 12 grudnia


 • Sławomir Białek 23/12/2016 00:00

  Zapraszamy na posiedzenia naukowo-szkoleniowe w 2017 roku w następujących terminach:

  10 stycznia,

  14 lutego,

  14 marca,

  11 kwietnia,

  09 maja,

  13 czerwca,

  10 października,

  14 listopada,

  12 grudnia

   

  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 23/12/2016 00:00

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Zarządu i całego Oddziału Warszawskiego PTDL pragnę złożyć dla całej społeczności Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  najserdeczniejsze życzenia radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku.

  /-/ dr Sławomir Białek


 • Sławomir Białek 10/12/2016 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
  oraz firma EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.

  zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
  w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

  w dniu 13 grudnia 2016 r. (wtorek) o godzinie 12:00.

   

   

  Kierownik naukowy: dr Anna Stachurska

  Moderator posiedzenia: dr Hanna Zborowska

   

   

  Program posiedzenia:

   

  Nowoczesna diagnostyka alergii IgE-zależnej - diagnostyka molekularna alergii

  dr Sławomir Białek

  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej 
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej, WUM; 
  i Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej SP CSK

   

  oraz

   

  Molekularna diagnostyka alergii za pomoca testów Euroimmun

  dr Mateusz Miłosz

  EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.

   

   

   

  Serdecznie zapraszam

  Sławomir Białek

   

   

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

   

   

  Terminy posiedzeń w 2017 roku:

  19 stycznia, 14 lutego, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 
  10 października, 14 listopada, 12 grudnia

 • Sławomir Białek 14/11/2016 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
  oraz firma bioMerieux Polska Sp. z o.o.

  zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
  w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

  w dniu 15 listopada 2016 r. (wtorek) o godzinie 12:00.

   

   

  Kierownik naukowy: dr Anna Stachurska

  Moderator posiedzenia: dr Hanna Zborowska

   


  Program posiedzenia:


  AMH - nowe możliwości diagnostyki niepłodności. 

  dr Michał Kunicki

  Klinika Leczenia niepłodności INVICTA w Warszawie

   

  oraz

   

  Oznaczanie hormonów plciowych przy pomocy testów VIDAS

  dr Konrad Klimek

  bioMerieux Polska Sp. z o.o.

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

   

  Zapraszamy 13 grudnia 2016 r. na ostatnie w bieżącym roku posiedzenie naukowo-szkoleniowe.


   

  Terminy posiedzeń w 2017 roku:

  19 stycznia, 14 lutego, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca,
  10 października, 14 listopada, 12 grudnia

   

   

   

  Serdecznie zapraszam

  Sławomir Białek

 • Sławomir Białek 11/10/2016 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
  oraz firma Biameditek Sp. z o.o.

  zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
  które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
  w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

  w dniu 18 października 2016 r. (wtorek) o godzinie 12:00.

   

  Kierownik naukowy: dr Anna Stachurska

  Moderator posiedzenia: dr Hanna Zborowska


  Program posiedzenia:


  Blaski i cienie laboratoryjnej parazytologii medycznej. 

  Czesław Głowniak

  Koordynator działalności Sekcji Laboratoryjnej Parazytologii Medycznej
  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

   

  Terminy posiedzeń w 2016 roku:

  15.11 i 13.12

   

  ZAPRASZAMY


 • Sławomir Białek 26/09/2016 00:00

  Szanowni Państwo, 

  najbliższe posiedzenie naukowo-szkoleniowe
  członków Oddziału Warszawskiego PTDL
  odbędzie się w dniu 18.10.2016 r.

  Program zostanie przedtsawiony w następnym komunikacie. 

  Spotykamy się tradycyjnie o godzinie 12:00 w auli wykładowej 
  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
  w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101. 

   

  Do zobaczenia 

  dr Sławomir Białek

Copyright © 2004-2022 PTDL