Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 12/06/2017 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w dniu 09.05.2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w kadencji 2013-2017. Ustępujący Zarząd jednogłośnie uzyskał absolutorium. Również w trakcie tego zebrania zgodnie ze statutem naszego Towarzystwa dokonaliśmy wyboru Władz Warszawskiego Oddziału PTDL na kadencję 2017-2021. Poniżej wyniki wyborów:

  Władze Warszawskiego Oddziału PTDL w kadencji 2017-2021

  Zarząd

  1. Sławomir Białek – przewodniczący 
  2. Monika Jabłonowska – wiceprzewodnicząca
  3. Anna Stachurska – wiceprzewodnicząca
  4. Elżbieta Przybyszewska-Kazulak – sekretarz
  5. Ewa Skarżyńska – skarbnik
  6. Jadwiga Fabijańska-Mitek
  7. Beata Waleszkiewicz-Majewska
  8. Hanna Zborowska

  Komisja Rewizyjna

  1. Iwona Kotuła – przewodnicząca
  2. Weronika Budzisz
  3. Jolanta Dymus

  Sąd Koleżeński

  1. Czesława Szczerbińska – przewodnicząca
  2. Olga Ciepiela 

  W trakcie tego zebrania wybraliśmy także Delegatów, którzy będą reprezentować nasz Oddział podczas obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, które odbędzie się w dniu 03 września 2017 roku, tradycyjnie pierwszego dnia XIX Zjazdu PTDL, który w tym roku będzie miał miejsce w Krakowie. Poniżej wybranie Delegaci naszego Odziału:

  Delegaci Warszawskiego Oddziału PTDL 

  1. Alicja Bauer
  2. Sławomir Białek
  3. Małgorzata Brzozowska
  4. Weronika Budzisz
  5. Olga Ciepiela
  6. Hanna Czeszko-Paprocka
  7. Urszula Demkow
  8. Jolanta Dymus
  9. Jadwiga Fabijańska-Mitek
  10. Monika Jabłonowska
  11. Magdalena Jarczyńska
  12. Iwona Kotuła
  13. Paweł Kunicki
  14. Urszula Mach
  15. Elżbieta Przybyszewska-Kazulak
  16. Dariusz Sitkiewicz
  17. Ewa Skarżyńska
  18. Anna Stachurska
  19. Anna Stelmaszczyk-Emmel
  20. Czesława Szczerbińska
  21. Grażyna Sygitowicz
  22. Beata Waleszkiewicz-Majewska
  23. Ewa Wojtkowska
  24. Hanna Zborowska

   

  Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

  teraz już jako nowy Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim tym członkom naszego Oddziału, którzy poświęcili swój czas i wzieli udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Chciałbym również podziękować za okazane zaufanie mi i nowemu Zarządowi. Głównym celem nowego Zarządu jest poprawa integracji wszystkich członków Oddziału.

  Drodzy Państwo, co prawda Oddział nosi nazwę Warszawski, ale należy pamiętać, że jego członkami są mieszkańcy całego województwa mazowieckiego. Czy nasze posiedzenia naukowo-szkoleniowe muszą odbywać się tylko w Warszawie? Radom, Płock Ostrołęka, Ciechanów, Siedlce to główne duże miasta województwa mazowieckiego, w każdym z nich miałem wykłady i wiem, że są tam duże sale wykładowe - zatem zebrania naszego Oddziału mogą odbywać się też w tych miastach. Czy nie powinniśmy organizować wspólnych posiedzeń naukowo-szkoleniowych, konferencji z ościennymi Oddziałami PTDL? Uważam, że jak najbardziej TAK. 

  Drodzy Państwo to jest kilka moich przykładowych pomysłów, ale liczę także na Państwa współpracę, inicjatywę i pomysły. 

  Przesyłam wyrazy szacunku

  /-/ dr Sławomir Białek
  Przewodniczący
  Warszawskiego Oddziału PTDL


 • Sławomir Białek 05/06/2017 00:00

  Szanowni Państwo, 

  niestety jesteśmy zmuszeni poinformować, iż zaplanowane na 13.06 posiedzenie naukowo-szkoleniowe Warszawskiego Oddziału PTDL zostało przeniesione na dzień 12.09. Zmiana terminu wynika z tego, iż w dniach 11-15.06 w Atenach ma się odbyć kongres EUROMEADLAB 2017, w którym większość z nas bierze czynny udział. 

  Zatem spotykamy sie po wakacjach i życzymy udanego wypoczynku wakacyjnego. 

  /-/ Zarząd Warszawskiego Oddziału PTDL

 • Sławomir Białek 25/04/2017 00:00

  Szanowni Państwo

  Zarząd Warszawskiego Oddziału PTDL zawiadamia, iż w związku z rokiem wyborczym w PTDL, w dniu 09.05.2017 r. odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Oddziału. 

  Zebranie rozpocznie się o godzinie 12:00. W przypadku braku obecności co najmniej połowy członków zebranie rozpocznie się o godzinie 13:00.

  Agenda zebrania sprawozdawczo-wyborczego:

    1/ Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Obrad

    2/ Objęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego

    3/ Wybór Prezydium, powołanie protokolantów

    4/ Przyjęcie porządku obrad

    5/ Powołanie Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej

    6/ Sprawozdanie Przewodniczącego i Skarbnika z działalności Zarządu Oddziału Warszawskiego PTDL
        z okresu kadencji

    7/ Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego

    8/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

    9/ Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

  10/ Wybory nowych władz Oddziału Warszawskiego

  11/ Wybory Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL, które odbędzie się dnia 03 września 2017
        roku w Krakowie

  12/ Sprawozdanie Komisji Wyborczej

  13/ Wolne wnioski


  Oprócz części sprawozdawczo-wyborczej zapraszamy również na część naukową zebrania:

  1/ Znaczenie badania kalprotektyny w kale w diagnostyce chorób zapalnych jelit. Barbara Tajka,
      Euroimmun Polska Sp. z o.o.

  2/ Synteza bioarylosulfonylohydrazydów jako inhibitorów deacetylaz histonów. mgr Katarzyna Ozdarska
      laureatka I miejsca w VII Konkursie Prac Magisterskich Analityki Medycznej WUM

  3/ Wpływ wybranych antybiotyków na uwalnianie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs). mgr
      Weronika Bystrzycka,
  laureatka II miejsca w VII Konkursie Prac Magisterskich Analityki Medycznej WUM

  4/ Charakterystyka mutacji w genie receptora LDL u polskich pacjentów dotkniętych hipercholesterolemią
      rodzinną. mgr Agata Raniszewska, laureatka III miejsca w VII Konkursie Prac Magisterskich Analityki
      Medycznej WUM

  5/ Profil TORCH 10 – nowe narzędzie do oceny statusu immunologicznego kobiety planującej ciążę.
      dr Mateusz Miłosz EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.

   

   

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

  13 czerwca, 10 października, 14 listopada, 12 grudnia

   

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 • Sławomir Białek 14/04/2017 00:00

  Życzymy Świąt w zdrowiu, radości z wiosny i towarzystwa bliskich, pełnych uśmiechów i życzliwości oraz tak jak w Wielkanoc odradza się życie, niech odradzają się Państwa nadzieje i wiara. 

  Zarząd Warszawskiego Oddziału PTDL

 • Sławomir Białek 10/04/2017 00:00

  Szanowni Państwo, 

  niestety zmuszeni jesteśmy, z przyczyn od nas niezależnych odwołać zplanowane na 11.04.2017 r. posiedzenie naukowo-szkoleniowe naszego Oddziału.

  Zapowiedziany program naukowy posiedzenia zostanie zrealizowany w dniu 09.05.2017 r. 

  Przypominamy, iż w związku z rokiem wyborczym w PTDL, 
  zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Oddziału
  również odbędzie się w dniu 09.05.2017 r.

   

  PRZEPRASZAMY ZA ZAISTNIAŁE ZMIANY

  I ZAPRASZAMY 09 MAJA 2017 r.

 • Sławomir Białek 22/03/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
  oraz firma Euroimmun Polska Sp. z o.o. zapraszają 
  na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

  w dniu 11 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

   

   

  Program posiedzenia:

  Znaczenie badania kalprotektyny w kale w diagnostyce
  chorób zapalnych jelit

   Dr Barbara Tajka

  Euroimmun Polska Sp. z o.o.

  oraz

  Profil TORCH 10 - nowe narzędzie do oceny statusu
  immunologicznego kobiety planującej ciąże

  dr Mateusz Miłosz
  Euroimmun Polska Sp. z o.o.

   

   

  ZAPRASZAMY 

   

   

  Przypominamy, iż w związku z rokiem wyborczym w naszym Towarzystwie,

  w dniu 09 maja 2017 r. odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

   naszego Oddziału. W trakcie którego wysłuchamy sprawozdania

  ustępującego Zarządu, musimy wybrać nowy skład Zarządu

  na kadencję 2017-2021 i delegatów na Walne Zgormadzenie Delegatów PTDL,

  które odbędzie w dniu 03 września 2017 r. w Krakowie

   

   

   

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

  9 maja, 13 czerwca, 10 października, 14 listopada, 12 grudnia

   

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 • Sławomir Białek 09/03/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
  oraz firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. zapraszają 
  na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

  w dniu 14 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

   

   

  Program posiedzenia:

  Gdzie jest kres naszych możliwości, czyli co nowego w genetyce
  Dr Monika Gos
  Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

  oraz

  Markery nowotoworowe - problemy w interpretacji wyników
  Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska
  Pracownia Markerów Nowotworoych Zakładu Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onlologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

  a także

  Wyniki badań klinicznych a nowe możliwości diagnostyczne
  Dr Tomasz Kucharski
  Marketing Manager, Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.


   

   

  ZAPRASZAMY

   

   

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

  11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 
  10 października, 14 listopada, 12 grudnia

   

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 • Sławomir Białek 02/02/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma DiaSorin Poland Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101
  w dniu 14 lutego 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

   

   

  Program posiedzenia:

  Zakażenia przenoszone przez kleszcze. Epidemiologia i diagnostyka
  Prof. dr hab. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska
  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakad Higieny

  oraz

  Technologia pomiaru chemiluminescencji w diagnostyce wybranych chorób infekcyjnych
  Mgr Anna Rybka, Mgr Rafał Tusiński
  DiaSorin Poland Sp. z o.o.

   

   

  ZAPRASZAMY

   

   

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

  14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 
  10 października, 14 listopada, 12 grudnia

   

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

 • Sławomir Białek 02/01/2017 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP 
  oraz firma Abbott Laboratories Poland zapraszają
  na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
  w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/101

  w dniu 10 stycznia 2017 r. (wtorek) o godzinie 12:00. 

   

   

  Program posiedzenia:

  Algorytmy i punkty odcięcia dla troponin oznaczanych metoda wysokoczułą
  dr Sławomir Manysiak
  Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  oraz

  Najnowsze rozwiązania w zarządzaniu laboratorium diagnostycznym
  XXI wieku
  Lidia Stankiewicz 
  Abbott Laboratories Poland

   

   

  SKŁADKI

  Wysokość składki członkowskiej PTDL wynosi:
  100,-zł (normalna) i 20,-zł emerycka (20% składki normalnej)

   

  Numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej

  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

   

   

  Terminy kolejnych posiedzeń w 2017 roku:

  14 lutego, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 
  10 października, 14 listopada, 12 grudnia


 • Sławomir Białek 23/12/2016 00:00

  Zapraszamy na posiedzenia naukowo-szkoleniowe w 2017 roku w następujących terminach:

  10 stycznia,

  14 lutego,

  14 marca,

  11 kwietnia,

  09 maja,

  13 czerwca,

  10 października,

  14 listopada,

  12 grudnia

   

  ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2023 PTDL