Aktualności » Zarząd

 • Danuta Kozłowska 19/12/2014 13:02

                                                                             

   

       Oficjalne Logo Konferencji z okazji 50 lecia Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

                                                                         6-7 luty 2015

                                                      Kielce Best Western Grand Hotel

  Formularz do pobrania            

 • Bogdan Solnica 14/12/2014 21:11

   Szanowni Państwo,

   Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej z okazji 50. Rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. 


  Konferencja pod tytułem „Diagnostyka laboratoryjna – historia, dzień dzisiejszy

  i przyszłość” odbędzie się w dniach 6 – 7 lutego 2015 w Kielcach, w hotelu Best Western 

   

  Na program konferencji złożą się: 

  •  sesja „ 50 lat PTDL w historycznej anegdocie ”, 
  •  debata na temat stanu diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, 
  • sesja, w której własne osiągnięcia naukowe będą prezentować przedstawiciele ośrodków zajmujących się medycyną laboratoryjną. 

  W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać poniższy formularz zgłoszeniowy, wypełnić go, wnieść opłatę rejestracyjną i Formularz z potwierdzeniem wpłaty wysłać zgodnie z zawartymi wnim  informacjami.
  Opłata rejestracyjna wynosi 350 zł i obejmuje: 

  • udział w konferencji  oraz warsztatach firmowych,
  • materiały konferencyjne z logo 50 lecia PTDL, 
  • medal wybity specjalnie z okazji 50 lecia PTDL,
  • uroczystą  galę  w hotelu Kongresowy, 
  • występ artystyczny, 
  • uroczystą kolację w dniu 6.02.  z licytacją na cele charytatywne srebrnej wersji medalu okolicznościowego PTDL,
  • nocleg 6/7.02,
  • lunch w dn.  6.02.  oraz  7.02.

  Uwaga! Opłata za dodatkowy nocleg 5/6.02. wynosi 100 zł (miejsce w pokoju dwuosobowym).

  O zarejestrowaniu na konferencję będzie decydować kolejność zgłoszeń.

  Zapraszamy do udziału!

   

  Formularz do pobrania

   

  PROGRAM KONFERENCJI

   

   6.02.2015. (piątek)

   10:00  – 12:00. Warsztaty firmowe, sala "Debowa"

  10:00 – 10:45. Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.

  Oszczędność i konsolidacja w kontroli jakości. Nowy program do zarządzania wynikami kontroli. Tomasz Szot

   

  11:00 – 12:00. StandLab

  Jak uniknąć pułapek w kontroli jakości  badań laboratoryjnych. Mirosław Firlej

  Dyskusja

   

  12:00. Lunch

   

   12:30 – 14:15. Otwarcie konferencji

  Bogdan Solnica, Prezes Zarządu Głównego PTDL

  Wykład Maurizio Ferrari – Prezydenta IFCC

  Wykład Mauro Panteghini – Prezydenta EFLM

  Wykład Eberharda Wielanda – przedstawiciela władz UEMS

  Wystąpienia innych Gości 

   

  14:15 – 14:30. Przerwa

   

  14:30 – 16:30.

  Sesja I. 50 lat PTDL w historycznej anegdocie

  Przewodniczący: Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Dariusz Sitkiewicz

   Zaproszeni uczestnicy sesji: Dagna Bobilewicz, Stefan Angielski, Andrzej Banaszkiewicz, Józef Jakubiec, Jan Kulpa, Jerzy Naskalski, Gerard Nowacki, Marek Paradowski, Maciej Szmitkowski, Andrzej Szutowicz, Tadeusz Wójtowicz

   

  16:30 – 17:00. Przerwa

   

   17:00 – 19:00.

  Sesja II. Debata – Diagnostyka laboratoryjna w Polsce dzisiaj. Jakie jutro?

  Moderator: Bogdan Solnica

   Zaproszeni uczestnicy sesji: Dagna Bobilewicz, Urszula Demkow, Dorota Maliszewska, Grażyna Nowicka, Elżbieta Puacz,  Krystyna Sztefko, Andrzej Brzeziński, Jarosław Gumienny, Józef Jakubiec, Jan Kulpa, Jerzy Naskalski, Maciej Szmitkowski

    

  20:00. Uroczysta kolacja

   

   

  7.02.2015. (sobota)

   

  8:30 – 10:00. Warsztaty firmowe, sala "Dębowa"

   

  8:30 – 9:00. ALLMED" Andrzej Biedroń

  HbA1c coraz bliżej pacjenta. Krystyna Sztefko

   

  9:00 – 10:00. Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

  Organizacja i zarządzanie badaniami POC oraz diagnostyka wybranych chorób zakaźnych

  Przewodniczący: Elżbieta Puacz,  Krystyn Sosada

   

  9:00 – 9:30. Organizacja i zarządzanie badaniami POC w medycynie ratunkowej. Krystyn Sosada

   

  9:30 – 10:00. Kiła - strategie diagnostyczne. Ewa Sulkowska

   

   

  10:00 – 15:00.

  Sesja III. Medycyna laboratoryjna – wyniki własne z polskich ośrodków

  Przewodniczący: Maciej Szmitkowski, Bogdan Mazur

   

  10:00 – 10:15. Izoenzymy dehydrogenazy alkoholowej i izoformy transferyny w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego i nowotworów.  Lech Chrostek, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

  10:15 – 10:30. Cytokiny i metaloproteinazy jako markery nowotworowe.  Barbara Mroczko, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

  10:30 – 10:45. Diagnostyka hematologiczna stanów zapalnych, zaburzeń immunologicznych i chorób nowotworowych.  Joanna Osada, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

  10:45 – 11:00. Trombopoetyna, własności fagocytarne i aktywacja płytek krwi w stanach chorobowych.  Violetta Dymicka-Piekarska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

  11:00 – 11:30. Nasze osiągnięcia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wybranych chorób metabolicznych. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

   

  11:30 – 11:45. Patobiochemia nerek i dyslipoproteinemii. Agnieszka Kuchta, Gdański Uniwersytet Medyczny

   

  11:45 – 12:00. Mechanizmy komórkowe zaburzeń układu krzepnięcia. Anna Michno, Gdański Uniwersytet Medyczny

   

  12:00 – 12:30. Przerwa

   

  12:50 – 12:45. Patobiochemia chorób neurodegeneracyjnych. Anna Ronowska, Gdański Uniwersytet Medyczny

   

  12:45 – 13:00. Nowa odsłona testu doustnej tolerancji glukozy.  Ewa Wysocka, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

   

  13:00 – 13:15. Troponiny sercowe – coraz trudniejsza interpretacja.  Krystyna Sztefko, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

   

  13:15 – 13:30. Nowa mutacja w genie TAZ oraz zjawisko mozaicyzmu u polskiej rodziny z zespołem Bartha.  Barbara Zapała, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

   

  13:30 – 13:45. Doświadczenia Laboratorium Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM w diagnostyce chorób o podłożu autoimmunologicznym .  Katarzyna Fischer, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   

  13:45 – 14:15. Cytometria przepływowa w diagnostyce i monitorowaniu chorób hematologicznych.  Alicja Sonsala,   Łukasz Sędek, Śląski Uniwersytet Medyczny

   

  14:15 – 14,30. Mikro-RNA w chorobach sercowo – naczyniowych.  Dariusz Sitkiewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

   

  14:30 – 15:00. Hiperproteinemia i obecność alkoholu etylowego we krwi jako czynniki interferujące w oznaczeniach podstawowych elektrolitów.  Ewelina Kmin, Warszawski Uniwersytet Medyczny

   

  15:00.  Zakończenie konferencji. Bogdan Solnica

   

  15:15. Lunch

 • Bogdan Solnica 11/12/2014 00:00

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa, którzy zgłosili lub zamierzają zgłosić streszczenia doniesień naukowych na 21. Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC-EFLM EuroMedLab) w Paryżu w czerwcu 2015 (http://www.paris2015.org ), do udziału w konkursie streszczeń organizowanym przez PTDL i Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej. Nagrodą dla Autorów wyróżnionych w konkursie prac będzie pokrycie kosztów wyjazdu na Kongres. Konkurs odbędzie się zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem. Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę wysyłać na adres: konkurs.ptdl@gmail.com

  Zapraszamy Państwa do udziału i życzymy powodzenia!


  Z poważaniem,
  Za Zarząd Główny PTDL
  Dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. UJ

   

  REGULAMIN KONKURSU STRESZCZEŃ ZGŁOSZONYCH NA 21. EUROPEJSKI KONGRES CHEMII KLINICZNEJ, PARYŻ 2015


   1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie członkowie PTDL, którzy mają opłacone składki członkowskie (do roku 2014 włącznie) i są pierwszymi (lub prezentującymi) Autorami doniesień, których streszczenia zostały zgłoszone na Kongres.

  2. W celu udziału w konkursie, po zgłoszeniu streszczenia na Kongres zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej http://www.paris2015.org , należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.ptdl@gmail.com następujące dokumenty dla każdego zgłaszanego streszczenia:
   a) zgłoszone na Kongres streszczenie(a) w formacie MS Word,
   b) potwierdzanie zgłoszenie streszczenia/streszczeń – wiadomość generowaną automatycznie, przysyłaną pocztą elektroniczną przez biuro Kongresu,
  c) wypełniony formularz danych osobowych (pobrany ze strony, poniżej) ze zgodą na ich przetwarzanie.
   Uczestnik konkursu może przysłać nie więcej niż dwa zgłoszone streszczenia.

  3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest nadesłanie kompletnej dokumentacji zgłaszanego streszczenia oraz potwierdzenie przez Zarząd odpowiedniego Oddziału PTDL przynależności uczestnika konkursu do Towarzystwa i opłacenia składek. Władze Oddziałów Terenowych będą otrzymywały pocztą elektroniczną zapytania o każdego uczestnika konkursu.

  TERMIN NADSYŁANIA STRESZCZEŃ I POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW – 10.02.2015.

   4. Nadesłane streszczenia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Główny PTDL, w składzie:

  • Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
  • Dr hab. n. med. Joanna Osada
  • Prof. dr hab. Marek Jurkowski
  • Prof. dr hab. Jan Kulpa
  • Prof. dr hab. Bogdan Mazur
  • Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz
  • Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
  • Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz

  Członkowie Komisji będą oceniać nadesłane streszczenia nie mając żadnych informacji na temat ich Autorów, uwzględniając w punktowej ocenie wartość naukową streszczenia, metodykę badania, opracowanie wyników i formułowanie wniosków oraz poprawność tekstu w języku angielskim. Ostateczną ocenę pracy będzie stanowić suma punktów przyznanych przez wszystkich oceniających ją członków Komisji. Laureatami konkursu zostaną Autorzy streszczeń, które otrzymają największą liczbę punktów.

  5. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników na stronach internetowych PTDL i Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej – 10.03.2015.

  6. Nagrodą dla laureatów konkursu będzie pokrycie kosztów wyjazdu na 21. Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej w Paryżu, w dniach 21-25.06.2015. Finansowanie będzie obejmowało opłatę rejestracyjną oraz koszty podróży i zakwaterowania, nie będzie natomiast pokrywało kosztów programu socjalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami skarbowymi, osoby korzystające z finansowania otrzymają stosowny formularz PIT. Obsługę biurową, finansową i organizacyjną laureatów konkursu zapewni biuro Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie (www.diaglab.pl)

   

  Formularz do pobrania

 • Danuta Kozłowska 13/11/2014 18:40

   

          Przepięknie jesienna pogoda zachęca do wyjścia z domu .

     Krakowski PTDL  zaprasza ,Koleżanki i Kolegów
  15 listopda godz. 9.00  ul. Kopernika 7   na kolejne spotkanie szkoleniowe ,którego gośćmi będą :

   Wykład wiodący wygłosi prof. dr hab. Marek Sanak -  z II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ CM Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej

  "Laboratoryjna diagnostyka genetyczna”.

          Wykład współorganizatora spotkania  firmy Marcel sp.z o. o -wygłosi Pani Karolina Golla

  NOWOCZESNE LABORATORIUM FUNDAMENTEM POZYTYWNYCH RELACJI Z LEKARZEM I PACJENTEM.

  Całość w miłej atmosferze z poranną kawą i herbatą

  Zapraszamy

                                                                    Zarząd PTDL Małopolska

 • Bogdan Solnica 30/10/2014 18:10

  Dziękujemy Państwu za zainteresowanie konferencją "Pilna diagnostyka w środowisku stanów nagłych - POCT w intensywnej terapii". Z przykrością informujemy, że limit miejsc na tej konferencji został wyczerpany i rekrutacja uczestników zakończona. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy kobferencji zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o szczegółach organizacyjnych.

 • Bogdan Solnica 18/10/2014 08:00

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 20-21.03.2015. odbędzie się w Porto (Portugalia) 3. Konferencja na temat Fazy przedanalitycznej organizowana przez EFLM we współpracy w firmą BD Diagnostics, Preanalytical Systems. Program konferencji, zatytułowanej „Poprawa jakości przedanalitycznej – w poszukiwaniu harmonii (Preanalytical quality improvement – in pursuit of harmony)” obejmie wykłady poświęcone licznym elementom fazy przedanalitycznej. Uczestnicy konferencji mogą też zgłosić własne doniesienia – termin nadsyłania streszczeń – 1.12.2014. Szczegółowe informacje na temat konferencji, w tym formularz zgłoszeniowy, są dostępne na stronie internetowej: http://www.preanalytical-phase.org/

   

  Zapraszamy do udziału!

   

   

 • Danuta Kozłowska 02/04/2014 05:02

  Przypominam, że mija termin opłacania skladek za rok 2014 . Proszę wszystkich Skarników o przesyłanie list członków z danego regionu najdalej do 4 kwietnia.

        Jeśli ktoś zapomniał lub nie było spotkania w oddziale  to umożiwiamy przesłanie składki na konto :

                               34 1020 3352 0000 1102 0079 7928  bank PKO BP

        W tytule wpłaty koniecznie prosze podać oddział do którego Państwo należycie

                  PDF dowodu wpłaty proszę przesłać na  adres :  danuta.kozlowska@diag.pl

  Na najbliższym zebraniu oddziału proszę przekazać  dowód wpłaty swojemu Skarbnikowi.

  Z poważaniem

  Danuta Kozłowska  Skarbnik Zarządu Głównego PTDL


 • Bogdan Solnica 23/03/2014 14:43

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że konkurs streszczeń zgłoszonych na 22. Międzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej WorldLab 2014 w Stambule został rozstrzygnięty. Nadesłane przez uczestników konkursu streszczenia zostały poddane ocenie przez zespół Jurorów w składzie:

  • Prof. dr hab. Milena Dąbrowska
  • Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
  • Prof. dr hab. Marek Jurkowski
  • Prof. dr hab. Bogdan Mazur
  • Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz
  • Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

  O pozycji streszczenia w rankingu decydowała suma punktów przyznanych przez wszystkich oceniających je Jurorów (maksymalna możliwa liczba wynosiła 120). Poniżej zamieszczamy listę najwyżej punktowanych streszczeń, których pierwsi lub prezentujący Autorzy zostaną nagrodzeni pokryciem kosztów wyjazdu na Kongres. W sprawie szczegółów organizacyjnych biuro Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej będzie kontaktować się z laureatami konkursu indywidualnie. Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję.

   

  Z poważaniem,

  Dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. UJ

  Prezes Zarządu Głównego PTDL

   

   

  Kapusta M, Kusnierz-Cabala B, Fedak D, Slowinska-Solnica K, Solnica B, Kuzniewski M, Obtulowicz K. The role of ficolin-2 and mannan-binding lectin in patients with C1 inhibitor deficiency. 104 pkt.

   Kamińska J, Koper OM, Kemona H. Platelet derived growth factor-AB (PDGF-AB) and angiogenic cytokines (IL-6, sIL-6R) depending on the stage of the multiple myeloma. 101 pkt.

   Wlazel RN, Szadkowska I, Zielinska M, Pawlicki L,, Paradowski M. Soluble urokinase plasminogen activator receptor as an adverse cardiac events predictor in short-time prognosis after first acute myocardial infarction in patients treated with primary coronary intervention. 101 pkt.

   Lawicki S, Szmitkowski M, Gacuta E, Bedkowska G. The plasma levels and diagnostic utility of M-CSF, HE-4 and CA-125 in ovarian cancer patients. 100 pkt.

   Sonsala A, Behrendt J,  Szymanska A, Twardoch M, Mazur B, Godula- Stuglik U. Evaluation of presepsin (sCD14-ST) blood concentration as a biomarker for early diagnosis of neonatal  infections. 99 pkt.

  Fischer K, Walecka A, Ostanek M, Sawicki M, Binczak-Kuleta A, Ostanek L, Ciechanowicz A, Brzosko I, Brzosko M. The genetic background, immunological characteristics, therapeutic aspects and classical risk factors – the multifactorial assessment of atherosclerotic risk in systemic lupus erythematosus patients. 98 pkt.

   Gruszewska E, Lipartowska K, Cylwik B, Szmitkowski M, Kedra B,  Chrostek L. The concentration of carbohydrate-deficient transferrin (CDT) in pancreatic diseases. 98 pkt.

   Korniluk A, Siergiejko E, Gryko M, Kemona H, Dymicka-Piekarska V. Evaluation of adhesion molecules (sICAM-1 and sE-selectin) in colorectal cancer patients. 98 pkt.

   Stefanska A, Ponikowska I, Sypniewska G. Association of A-FABP with metabolic syndrome in premenopausal and postmenopausal women: a comparison with  adiponectin and leptin. 97 pkt.

   Bujakiewicz I,  Kaczmarek J,  Milewska A,  Nowak A,  Przymuszala-Stasiak D,  Barecka K,  Krauze T, Karbowy D, Tarchalski J, Biczysko M, Guzik P. Red cell distribution width is associated by more severe heart failure with left ventricular systolic dysfunction. 96 pkt.

   Glazewska EK, Lawicki S, Gacuta E, Bedkowska E, Szmitkowski M. The plasma levels and diagnostic utility of cytokine VEGF in ovarian cancer patients. 96 pkt.

   Pawlus JE, Rusak M, Dabrowska M. Platelet morphology parameters as a routine diagnostics and prognostics factors in the course of coronary heart disease. 96 pkt.

   Siergiejko E, Lisowska A, Korniluk A, Kemona H, Dymicka-Piekarska V. The concentration of the sVCAM-1 adhesion molecule as a potential indicator of the mortality risk assessment in patients with myocardial infarction. 96 pkt.

   Lisowska-Myjak B,  Skarżynska E, Muszynski J, Zborowska H. Search for the acute-phase biomarkers in the serum and faeces of patients with irritable bowel syndrome. 95 pkt.

   Ochocinska A, Snitko R, Najberg E, Kierkus J, Janas RM. Serum neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) concentration in children with allergy. 95 pkt.

   Pater A. Nowacki W. Siodmiak J. Szternel L. Manysiak S. Lis K, Sypniewska G. Association between low-normal thyroid-stimulating  hormone and risk of  osteoporotic fractures in euthyroid postmenopausal women. 95 pkt.

   Tarapacz J, Rychlik U, Stasik Z, PBlecharz P, Wojcik E, Karolewski K, Kulpa JK. HE-4 and CA-125 in endometrial  cancer  patients. 95 pkt.

   Chrostek L, Cylwik B, Wojtowicz E, Supronowicz Z, Gruszewska E, Gudowska M, Szmitkowski. M. Noninvasive liver fibrosis markers in alcoholics. 94 pkt.

  Stelmaszczyk-Emmel A, Podsiadlowska A, Zawadzka-Krajewska A, Demkow U. IL-4 and IL-5 production by allergen-specific T cells and visual analog scale (VAS) after one year of allergen-specific sublingual immunotherapy (ASIT). 93 pkt.

   Gudowska M, Gruszewska E, Panasiuk A, Cylwik B, Szmitkowski M, Flisiak R, Chrostek L. Serum sialic acid concentration and content in ApoB-containing lipoproteins in liver diseases. 93 pkt.

   Kusnierz-Cabala B, Dumnicka P, Stepień E, Gurda-Duda A, Gosiewska-Pawlica D, Kuźniewski M, Kolber W, Kapusta M, Kulig J, Solnica B. Serum osteopontin concentrations in early phase of acute pancreatitis. 93 pkt.

   

 • Bogdan Solnica 25/01/2014 00:00

  Na prośbę organizatora – firmy EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. – zamieszczamy informację o konkursie prac magisterskich

  Szanowni Państwo,

  Z przyjemnością informujemy o kolejnej edycji organizowanego przez firmę EUROIMMUN konkursu EUROSTAŻ na najlepszą pracę magisterską z zakresu serologicznej diagnostyki chorób autoimmunologicznych lub alergii. Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunku Analityka Medyczna lub Biotechnologia. Laureat wyjedzie na miesięczny staż do działu R&D głównej siedziby firmy EUROIMMUN w Niemczech. Udział w konkursie umożliwia absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego w nowoczesnej, międzynarodowej firmie, pracującej zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

  Więcej informacji: http://www.euroimmun.pl/index.php/eurostaz

  Zapraszamy do udziau!

  EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.

  Do pobrania:

  Informacje o konkursie

  Regulamin konkursu

 • Bogdan Solnica 19/01/2014 18:47

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej organizowanej przez Klinikę Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM oraz Samodzielną Pracownię Diagnostyki Reumatologicznej PUM w Szczecinie pt.: „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Wapń w stanach fizjologii i patologii – spojrzenie diagnosty laboratoryjnego i klinicysty”, która odbędzie się w sobotę 22 marca 2014. w godz. 10.00-15.30, w auli wykładowej w Gmachu Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.

  Część pierwsza poświęcona będzie zagadnieniom związanym z regulacją hormonalną i diagnostyką laboratoryjną gospodarki wapniowo-fosforanowej, a także z wybranymi aspektami dietetycznymi i ich wpływem na wchłanianie wapnia. W kolejnej części zostaną przedstawione dane epidemiologiczne dotyczące niedoboru witaminy D, ze szczególnym uwzględnieniem populacji środkowoeuropejskiej,  zostanie przybliżone jej plejotropowe działanie, standardy suplementacji oraz oceny zaopatrzenia organizmu w witaminę D. W części ostatniej będą poruszone tematy dotyczące wybranych stanów klinicznych przebiegających z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz roli witaminy D w patogenezie chorób nowotworowych, autoimmunologicznych, powikłań ze strony układu nerwowego i sercowo-naczyniowego.

  Zgodnie z tradycją zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli różnych zawodów medycznych, studentów oraz słuchaczy studiów doktoranckich.Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Z poważaniem

  dr n. med. Katarzyna Fischer

  Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej PUM w Szczecinie


  Do pobrania:

Copyright © 2004-2022 PTDL