Aktualności » Zarząd

 • Bogdan Solnica 13/05/2012 15:37

   Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej należy do ścisłej grupy oficjalnych naukowych patronów III Kongresu Onkologii Polskiej. Kongres ten jest największą imprezą naukową w polskiej onkologii w ostatnich latach. Poprzedni, II Kongres miał miejsce 6 lat temu w Poznaniu. Honorowy patronat nad Kongresem przyjął prezydent RP Pan Bronisław Komorowski.

  Kongres dbędzie się w dniach 10–13 października 2012 roku we Wrocławiu w kompleksie Hali Stulecia oraz w nowo wybudowanych salach konferencyjnych Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej. Wezmą w nim udział eksperci z dziedzin onkologicznych z wiodących ośrodków ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Rosji, Japonii i innych krajów. Głównymi gośćmi będą przedstawiciele największych światowych organizacji onkologicznych, takich jak ESMO, ESSO, SSO, ASCO, ASTRO i innych. Będziemy mieli także zaszczyt gościć laureata nagrody Nobla, profesora Haralda zur Hausena z Niemiec. W programie naukowym Kongresu znajduje się również sesja “Biochemia kliniczna w onkologii”.

  Szczegółowe  informacje  dotyczące Kongresu znajdują się na stronieinternetowej: www.kongres.pto.med.pl  

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału!

 • Bogdan Solnica 13/05/2012 15:28

  Uprzejmie infoprmujemy, że Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej objęło patronatem konferencję naukowo-dydaktyczną "Witamina D - minimum, maximum, optimum" organizowaną przez Zespół Zakładu Biochemii i Medycyny Doświadczalnej  Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”.

  Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 października 2012 roku w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie. Udział w niej potwierdzili wybitni eksperci  z Polski i innych państw Europy, a także USA, Kanady, Izraela i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

  Szczegółowe informacje na temat Konferencji dostępne są na stronie internetowej: www.witaminad.waw.pl

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału!

 • Bogdan Solnica 07/05/2012 19:39

  Uprzejmie informujemy, że Firma Abbott stworzyła możliwość wysłuchania online  serii  wykładów  pt. „Total Quality Management for the Hospital Laboratory “. Wykładowcami są: 

  James O. Westgard, PhD

  Sten Westgard, MS

   

  Wykłady odbywają się co miesiąc, zgodnie z harmonogramem (czas polski):

   

  17.05.12., godz. 17:30  -   Intended Use: What do our patients need?

  03.06.12., godz. 17:30 - Verify or Validate? Assuring the quality of our methods

  04.08.12., godz. 17:30 - Experimental Results: Interpreting statistics and judging acceptability

  05.09.12., godz. 17:30 - Do we have a plan? Designing a quality control plan for your methods

  18.10.12., godz. 17:30 - Out or Not? The forgotten basics of quality control

  15.11.12., godz. 17:30 - How do we put it all together? Building a quality system for the laboratory

  06.12.12., godz. 17:30 - Focus on ISO 15189: Analytical quality in a broad quality system

   

  Nieodpłatnej rejestracji można dokonać na stronie internetowej:  http://www.abbottdiagnostics.com/TQMseries

  Zgodnie z decyzją KIDL za wysłuchanie każdego wykładu przyznawany jest 1 punkt edukacyjny – organizatorzy mają dostęp do listy zarejestrowanych uczestników i wykazu czasu połączeń.

  Zapraszamy do udziału!

 • Bogdan Solnica 11/02/2012 15:13

   

  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w dwóch organizowanych w tym roku wspólnych konferencjach naukowo-szkolwniowych Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Polskiego Towarzystwa Andrologicznego:

  1. Konferencja naukowo-szkoleniowa „ Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce męskiej (nie)płodności” w dniach 19-20.04. 2012. w Rzeszowie
  2. Sympozjum naukowo-szkoleniowe “14. Dzień Andrologiczny” w dniach  18-20.10. 2012. w Łodzi

   

  1. Konferencja naukowo-szkoleniowa „ Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce męskiej (nie)płodności” jest organizowana przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Andrologicznego,  Sekcję Andrologiczną  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  oraz Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie. Konferencja odbędzie się w dniach 19-20  kwietnia  2012. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie ul. Podwisłocze 48.


  Program konferencji:
  Czwartek, 19 kwietnia 2012

  11.00-13.00 Przyjazd uczestników
  13.00-14.00 Lunch
  14.00-14.15 Otwarcie konferencji
  14.15-15.00 Prof. K. Kula – Co nowego w andrologii?
  15.00-15.45 Dr  E. Kostyk – Badania genetyczne w diagnostyce zaburzeń prokreacji
  15.45-16.00 Dyskusja
  16.00-16.30 Przerwa
  16.30-17.15 Dr hab. M. Piasecka – Markery niepłodności męskiej- wybrane niestandardowe metody oceny plemników
  17.15-18.00 Dr  M. Kamieniczna  – Diagnostyka immunologiczna w zaburzeniach płodności
  18.00-18.15 Prezentacja produktów firmy Euroimmun Polska do diagnostyki niepłodności–mgr Paweł Krzemień
  18.15-18.30 Dyskusja
  19.00 Kolacja.

   Piątek, 20 kwietnia 2012

  09.00- 09.45 Prof. J. Słowikowska-Hilczer – Rola diagnostyki laboratoryjnej w rozpoznaniu    i leczeniu endokrynologicznych przyczyn zaburzeń płodności
  09.45-10.30 Prof. K. Sztefko – Hormony „płodności” – problemy w oznaczaniu i interpretacji
  10.30-10.45 Dyskusja
  10.45-11.15 Przerwa
  11.15-12.00 Dr L. Bergier – Badanie nasienia – „pułapki” diagnostyczne
  12.00-12.45 Dr K Marchlewska – Znaczenie badań „dodatkowych” nasienia w diagnostyce płodności u mężczyzn
  12.45-13.30 Dr A. Białecka  – Badanie mikrobiologiczne nasienia – problemy diagnostyczne
  13.30-14.00 Dyskusja i zakończenie konferencji.
  14.00 Lunch.

   Wykładowcy:
  Prof. dr hab. med. Krzysztof Kula – Kierownik Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności oraz Zakładu Andrologii –Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Prof. nzw.dr hab.med Jolanta Słowikowska-Hilczer – Prezes Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, Kierownik Zakładu  Endokrynologii Płodności Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności  –  UM       w Łodzi
  Prof. dr hab.n.med.Krystyna Sztefko – Kierownik Zakładu Biochemii Klinicznej, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CM UJ – Kraków,
  Dr hab. n. med. Małgorzata Piasecka –  Samodzielna Pracownia Histologii i Biologii Rozwoju -Pomorski Uniwersytet Medyczny – Szczecin,
  Dr med. Ewa Kostyk –  Poradnia Genetyczna - Kraków,
  Dr n. biol. Anna Białecka  Z-ca Kierownika Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek  - Kraków
  Dr n.med. Katarzyna Marchlewska – Zakład  Endokrynologii Płodności Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności –Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
  Dr n.med.Leszek Bergier – Diagnostyka Sp. z o. o., Przewodniczący Sekcji Andrologicznej PTDL, członek Zarządu Głównego  PTA - Kraków.
  Dr  n.biol. Marzena   Kamieniczna   - Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych, Instytut Genetyki Człowieka PAN,  Poznań

   

  Koszt uczestnictwa:    

  350  zł  - obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w wykładach
  200 zł  - wyżywienie i uczestnictwo w wykładach bez zakwaterowania
  250 zł - Diagności laboratoryjni - członkowie PTDL Oddział w Rzeszowie, którzy mają uregulowane składki członkowskie - obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie oraz uczestnictwo w  wykładach

  Ilość miejsc ograniczona.

   Zgłoszenia telefoniczne;:tel. 696 49 42 40 Joanna Pydzińska w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00  do wyczerpania miejsc lub do dnia 25 marca 2012 r. Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty  na konto Oddziału PTDL w Rzeszowie  do dnia 25 marca 2012.. z dopiskiem „Konferencja w Rzeszowie kwiecień 2012".

  Bank Polska Kasa Opieki S.A.  II Oddział w Rzeszowie 

  Nr rach.77 12 40 2614 1111 0000 3958 6357         

   

   2. Sympozjum naukowo-szkoleniowe “14. Dzień Andrologiczny” jest organizowane wspólnie przez Zarządy obu Towarzystw oraz Sekcję Andrologiczną PTDL. Sympozjum odbędzie się w dniach 18-20.10. 2012. w Łodzi.

   Program Sympozjum obejmuje wykłady oraz dyskusje klinicystów z diagnostami na temat praktycznego wykorzystania wyników badań laboratoryjnych w leczeniu, nowych metod diagnostycznych oraz błędów popełnianych w  interpretacji wyników badań. Będziemy także mówić o badaniach podstawowych dających perspektywę dalszego rozwoju andrologii. Ważną częścią Sympozjum będą warsztaty na temat badania nasienia według standardów WHO z 2010 .

   Szczegółowe informacje na temat Sympozjum są dostępne na stronie internetowej:

   www.pta2012.pl 

   

   Serdecznie zapraszamy,

  Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Słowikowska-Hilczer

  Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

   

  Dr hab. n. med. Bogdan Solnica

  Prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Bogdan Solnica 07/02/2012 07:46

  Zapraszamy Państwa do udziału w X. Kongresie EuroFedLipid, który odbędzie się w Krakowie, w dniach  23-26.09.2012. Kongres, organizowany przez międzynarodowy i lokalny Komitet, odbywa się pod auspicjami  European Federation for the Science and Technology of Lipids. Pozostałe informacje na temat Kongresu, rejestracji i zgłaszania streszczeń są dostępne na stronie internetowej: http://www.eurofedlipid.org/meetings/cracow/index.htm

 • Bogdan Solnica 15/01/2012 10:41

  Dnia 14.12.2011. odbyła się w Warszawie wspólna konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego “Nie ma diabetologii bez diagnostyki laboratoryjnej”. W konferencji wzięło udział 130 osób. Jej tematyka obejmowała zastosowanie badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu leczenia i diagnostyce powikłań cukrzycy. Wiele miejsca  poświęcono oznaczaniu HbA1c, jego standaryzacji oraz możliwości wykorzystania w rozpoznawaniu cukrzycy i stanów przedcukrzycowych. Tematyka pozostałych wykładów obejmowała: monitorowanie leczenia, laboratoryjną diagnostykę cukrzycy u dzieci i młodzieży, cukrzycy ciążowej oraz powikłań – nefropatii, makroangiopatii i zaburzeń przebudowy kości. Wykłady wygłosili znani naukowcy i klinicyści, eksperci w dziedzinie diabetologii i medycyny laboratoryjnej. Gościem konferencji był dr David Sacks, ekspert International Federation of Clinical Chemistry i American Diabetes Association w diagnostyce laboratoryjnej cukrzycy.

  Obrady były transmitowane do dwóch ośrodków akademickich: Collegium Medicum w Bydgoszczy i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, co zwiększyło liczbę uczestników do prawie 400. Poniżej znajdują się linki do wszystkich wykładów składających się na program konferencji,  udostępnionych obecnie w sieci.

   

  SESJA I. Badania laboratoryjne w rozpoznawaniu cukrzycy (część 1)

   

  1.     Quality of laboratory tests in the diagnosis of diabetes mellitus – 2011 guidelines and recommendations. Prof. David B. Sacks

  http://www.youtube.com/watch?v=La_pCjoMzRg

   

  2.     Pomiary HbA1c ‐ wyjście z chaosu. Dr n. med. Wojciech Gernand

  http://www.youtube.com/watch?v=GAIMnKtPGH8

   

  HbA1c – nowy marker w rozpoznawaniu cukrzycy – czy powinien być wprowadzony w Polsce?

   

  3.      Kontra – prof. dr hab. Maciej T. Małecki                      

  http://www.youtube.com/watch?v=FTka36BzNQk

   

  4.     Pro – Prof. dr hab. Leszek Czupryniak

  http://www.youtube.com/watch?v=521QLe-upD0

   

   

  SESJA II. Badania laboratoryjne w rozpoznawaniu cukrzycy (część 2)

   

  5.     Badania molekularne w cukrzycy – dziś, jutro, pojutrze. Dr hab. n. med. Tomasz Klupa

  http://www.youtube.com/watch?v=wg_uSB5tgRA

   

  6.     Ocena insulinooporności – czy możliwa, czy potrzebna? Prof. dr hab. Irina  Kowalska

  http://www.youtube.com/watch?v=vGdwLYaHE9w

   

  7.     Wykrywanie cukrzycy ciążowej – czas na nowy algorytm? Prof. dr hab.  Katarzyna Cypryk

  http://www.youtube.com/watch?v=XJ_iKsChq0c

   

  8.     Cukrzyca u dzieci – odrębności w diagnostyce i monitorowaniu leczenia. Prof. dr hab. Przemysława Jarosz‐Chobot

  http://www.youtube.com/watch?v=4Pnr1LEg0zQ

   

   

  SESJA III. Badania laboratoryjne w monitorowaniu leczenia i diagnostyce powikłań   cukrzycy

   

  9.     Monitorowanie leczenia cukrzycy – ocena glikemii w czasie rzeczywistym i retrospektywna. Dr hab. n. med. Bogdan Solnica

  http://www.youtube.com/watch?v=J2J4lf4HE88

   

   

  10.  Zaburzenia przebudowy tkanki kostnej u chorych na cukrzycę i ich biochemiczna diagnostyka . Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż‐Sypniewska

  http://www.youtube.com/watch?v=rGvrOlCLVAg

   

  11.  Diagnostyka cukrzycowej choroby nerek. Prof. dr hab. Dariusz Moczulski

  http://www.youtube.com/watch?v=4toie6vFaMc

   

  12.  Dyslipidemia w cukrzycy. Prof. dr hab. Longina Kłosiewicz‐Latoszek

  http://www.youtube.com/watch?v=ToIn05Tx9vA

   

   

 • Bogdan Solnica 03/01/2012 06:46

  Uprzejmie informujemy, że w 2012 roku Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki organizuje pod patronatem Katedry Andrologii i Endokrynologii Płodności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi IV edycję kursu „Diagnostyka laboratoryjna męskiej płodności”. Odbędą się tylko dwa kursy, w terminach: 23-25. II. i 22-24.III. 2012. Wszystkie informacje są dostępne na stronie : www.and.org.pl 

 • Anna Raszeja-Specht 08/11/2011 04:52

  Sprawozdanie z Konferencji „Hemostaza w zdrowiu i chorobie”, Jachranka, 27-28.10.2011

   

  W dniach 27-28.10.2011 roku odbyła się w Jachrance k. Warszawy konferencja „Hemostaza w zdrowiu i chorobie”,  poświęcona aktualnościom w dziedzinie fizjologii i patofizjologii hemostazy, oraz  diagnostyki i terapii zaburzeń krwotocznych i zakrzepowo-zatorowych. Organizatorem konferencji była firma Comesa, która wchodzi w skład koncernu medycznego CH Werfen  oraz Sekcja Laboratoryjnej Diagnostyki Zaburzeń Hemostazy PTDL.

  Dwudniowa Konferencja składała się z czterech sesji tematycznych, poświeconych najistotniejszym problemom diagnostyki zaburzeń hemostazy. W programie pierwszej sesji znalazły się zarówno zagadnienia związane z aktualnym spojrzeniem na mechanizmy regulacji procesów hemostazy, jak i  problemy nurtujące zarówno lekarzy hematologów jak i diagnostów laboratoryjnych, związane z błędem przedlaboratoryjnym  i zmiennością biologiczną. Sesja druga poświęcona była głównie zagadnieniom dotyczącym diagnostyki zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, żywą dyskusję wzbudziło wykorzystanie wyników oznaczeń D-dimerów i  związane z tym problemy analityczne. Udział lekarzy – praktyków w trzeciej sesji oraz praktyczne spojrzenie na podstawowe badania układu krzepnięcia  i szeroki przegląd badań układu hemostazy w nowotworach, pozwoliły diagnostom laboratoryjnym poczuć wagę badań wykonywanych w laboratorium. Ostatnie doniesienia światowe wskazują, że coraz szersze wprowadzanie nowych doustnych terapeutyków przeciwzakrzepowych - pośrednich i bezpośrednich inhibitorów trombiny, prawdopodobnie nie zwolni diagnostów całkowicie z obowiązku monitorowania skuteczności leczenia, a jedynie wymusi opracowanie nowych, czułych i specyficznych metod laboratoryjnych.

   

  Program konferencji:

  Moderator: prof. dr hab.  Maria Jastrzębska

  • Stare i nowe modele hemostazy.

  Dr hab. Jacek Golański,

  Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  • Odrębności fizjologiczne i patofizjologiczne układu hemostazy. 

  Doc. dr Anna Raszeja – Specht, 

  Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej,

  Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

  • Stan prozakrzepowy w zespole metabolicznym. Działania prewencyjne.

  Prof. dr hab. Maria Jastrzębska,

  Zakład Analityki Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  • Badania laboratoryjne w ocenie ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej: od dimeru D do diagnostyki trombofilii.

  Prof. dr hab. Anetta Undas,

  Instytut Kardiologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  • Przedłużony czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) i czas protrombinowy (PT) w praktyce klinicznej.

  Prof. dr hab. Krzysztof Chojnowski,

  Katedra i Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi 

   

  • Zaburzenia hemostazy w chorobach nowotworowych.

  Prof. dr hab. Marek Z. Wojtukiewicz,

  Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Oddział Onkologii Klinicznej Białostockiego Centrum Onkologii

  • Monitorowanie leczenia doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi – dziś i jutro.

  Doc. dr Anna Raszeja – Specht, 

  Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej,

  Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

   

  • Prezentacja oferty materiałów do diagnostyki parametrów krzepnięcia.

       Dr Magdalena Szczypka, Comesa Polska

  Spotkanie Sekcji Laboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy PTDL

  Tematyka prezentowana na Konferencji wywołała gorącą dyskusję dotyczącą problemów przedanalitycznych i analitycznych związanych z prawidłową interpretacją wyników badań układu hemostazy. Ustalono wstępnie ogólne zalecenia dotyczące postępowania przedanalitycznego w przypadku podstawowych badań układu hemostazy i ustalono, że dopracowane wersje zostaną przesłane do konsultacji przez członków Sekcji Hemostazy Towarzystwa Hematologicznego.   Przyjęto kilkunastu nowych członków, którzy deklarowali chęć aktywnego udziału w pracach Sekcji. Uzupełnienie bazy adresów emailowych pozwoli Sekretarzowi Sekcji na bezpośredni kontakt i konsultację opracowań ze wszystkimi członkami Sekcji, co umożliwi w kolejnym etapie publikację uzgodnień na łamach Diagnostyki Laboratoryjnej.

   

  Przypominam, że osoby zainteresowane pracą w Sekcji mogą zgłaszać się do Sekretarza – dr hab. Jacek Golański, Jacek.golanski@umed.lodz.pl  lub Przewodniczącej Sekcji: doc. dr Anna Raszeja-Specht, rasz@gumed.edu.pl  . Za współpracę z PTHiT odpowiedzialna jest prof. dr Aneta Undas.

   

  Jako przewodnicząca Sekcji Hemostazy PTDL  mam nadzieję, że kolejne spotkanie Sekcji, organizowane na wiosnę 2012, pozwoli na opracowanie i opublikowanie kolejnych wytycznych z zakresu specjalistycznych badań koagulologicznych.

   

  Anna Raszeja-Specht

 • Bogdan Solnica 29/10/2011 08:36

  Zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej “Nie ma diabetologii bez diagnostyki laboratoryjnej”, organizowanej wspólnie przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Konferencja odbędzie się dnia 14 grudnia 2011. w Warszawie, w hotelu Novotel Centrum, ul. Marszałkowska 94/98. Jej tematyka będzie obejmować zastosowanie badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu leczenia i diagnostyce powikłań cukrzycy. Wykłady wygłoszą znani naukowcy i klinicyści, eksperci w dziedzinie diabetologii i medycyny laboratoryjnej.

  Opłata rejestracyjna dla członków PTDL i/lub PTD wynosi 100 zł, dla pozostałych uczestników – 200 zł. Obejmuje ona udział w obradach, materiały konferencyjne, przerwę na kawę i lunch. Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne.

  Rejestracji należy dokonywać online korzystając z formularza zamieszczonego na stronie internetowej: http://coffee.ispsa.pl/ w panelu “Rejestracja nowego uczestnika”.

  Serdecznie zapraszamy!

   

                                     Prezes                                                                                    Prezes

                      Polskiego Towarzystwa                                                                Polskiego Towarzystwa

                  Diagnostyki Laboratoryjnej                                                                Diabetologicznego

   

              Dr hab. n. med. Bogdan Solnica                                                 Prof. dr hab. Leszek Czupryniak

   

   

   

  Program Konferencji

   

  10.00. – 10.10. Otwarcie konferencji

   

  SESJA I. Badania laboratoryjne w rozpoznawaniu cukrzycy (część 1)

  Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Czupryniak, dr hab. n. med. Bogdan Solnica

   

  10.10. – 10.40. Quality of laboratory tests in the diagnosis of diabetes mellitus – 2011 guidelines and recommendations. Prof. David B. Sacks

   

  10.40. – 11.10. Pomiary HbA1c ‐ wyjście z chaosu. Dr n. med. Wojciech Gernand

   

  11.10 – 11.50. HbA1c – nowy marker w rozpoznawaniu cukrzycy – czy powinien być wprowadzony w Polsce?

  Pro – Prof. dr hab. Leszek Czupryniak

  Kontra – prof. dr hab. Maciej T. Małecki

   

  11.50. – 12.20. Przerwa na kawę

   

  SESJA II. Badania laboratoryjne w rozpoznawaniu cukrzycy (część 2)

  Przewodniczący: prof. dr hab. Grażyna Odrowąż‐Sypniewska, prof. dr hab. Maciej T. Małecki

   

  12.20. – 12.50. Badania molekularne w cukrzycy – dziś, jutro, pojutrze. Dr hab. n. med. Tomasz Klupa

   

  12.50. – 13.20. Ocena insulinooporności – czy możliwa, czy potrzebna? Prof. dr hab. Irina Kowalska

   

  13.20. – 13.50. Wykrywanie cukrzycy ciążowej – czas na nowy algorytm? Prof. dr hab. Katarzyna Cypryk

   

  13.50. – 14.20. Cukrzyca u dzieci – odrębności w diagnostyce i monitorowaniu leczenia. Prof. dr hab. Przemysława Jarosz‐Chobot

   

  14.20. – 15.10. – Przerwa lunch

   

  SESJA III. Badania laboratoryjne w monitorowaniu leczenia i diagnostyce powikłań cukrzycy

  Przewodniczący: prof. dr hab. Dariusz Moczulski, prof. dr hab. Przemysława Jarosz‐Chobot

   

  15.10. – 15.40. Monitorowanie leczenia cukrzycy – ocena glikemii w czasie rzeczywistym i retrospektywna. Dr hab. n. med. Bogdan Solnica

   

  15.40. – 16.10. Zaburzenia przebudowy tkanki kostnej u chorych na cukrzycę i ich biochemiczna diagnostyka . Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż‐Sypniewska

   

  16.10. – 16.40. Diagnostyka cukrzycowej choroby nerek. Prof. dr hab. Dariusz Moczulski

   

  16.40. – 17.10. Dyslipidemia w cukrzycy. Prof. dr hab. Longina Kłosiewicz‐Latoszek

   

 • Bogdan Solnica 21/09/2011 15:36

  Optymalizacja antybiotykoterapii w szpitalu

  14.10.2011, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka,

  Al.Dzieci Polskich 20,  Warszawa

  Sala 119, godz. 10.00-14.00

  Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej pod patronatem PTDL konferencji naukowo-szkoleniowej  „Optymalizacja antybiotykoterapii w szpitalu „. W zakresie diagnostyki laboratoryjnej tematyka konferencji poświęcona będzie wykorzystaniu oznaczeń prokalcytoniny do optymalizacji antybiotykoterapii w szpitalu pediatrycznym.

  Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne na stronie internetowej CZD

Copyright © 2004-2022 PTDL