Aktualności » Zarząd

 • Bogdan Solnica 02/02/2005 13:05

  Szanowni Państwo, Członkowie PTDL,

  Zachęcam wszystkich, szczególnie najmłodszych członków naszego Towarzystwa do złożenia deklaracji wstąpienia do Międzynarodowego Towarzystwa Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej - IFCC LM, z którym PTDL zrzeszone jest od wielu lat.
  Członkostwo nasze, aktualnie obywateli Unii Europejskiej, w IFCC to nobilitacja oraz istotne przywileje :
  - punkty edukacyjne za przynależność do Towarzystwa Międzynarodowego
  - bezpłatny dostęp do czasopisma naukowego Clinical Chemistry Laboratory Medicine w wersji on- line
  - możliwość ubiegania się o dofinansowanie czynnego udziału w zagranicznych kongresach naukowych, konferencjach i kursach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez FESCC-IFCC
  W okresie ostatnich trzech lat 6 członków PTDL uczestniczyło w kursach naukowo-szkoleniowych organizowanych corocznie w Dubrovniku finansowanych przez FESCC-IFCC. W bieżącym roku organizatorzy Kongresu Euromedlab, który odbędzie się w maju w Glasgow, pokrywają koszt opłaty rejestracyjnej 6 członkom naszego Towarzystwa, młodym pracownikom nauki, którzy zaprezentują tam wyniki swoich badań.

  Przynależność do IFCC LM zobowiązuje do opłacania składki członkowskiej w wysokości 20,- PLN rocznie.

  Grażyna Odrowąż-Sypniewska
  Przedstawiciel Naukowy
  PTDL w IFCC LM

 • Bogdan Solnica 01/02/2005 15:39

  Polskie Towarzystwo Andrologiczne współnie z PTDL organizuje dla wszystkich członków obu Towarzystw a szczególnie dla członków Sekcji Andrologicznej PTDL spotkanie poświęcone problematyce badań w andrologii. Spotkanie odbędzie się w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą w dniach 28-29.04.2005.
  Na spotkanie zapraszam wszyskie osoby zainteresowane problematyką badań hormonalnych, mikrobiologicznych, autoimmunologicznych (przeciwciała przeciwplemnikowe) a także badań podstawowych (spermiogram) do uczestnictwa w bezpośrednim spotkaniu z lekarzami - obiorcami wyników. Przewidziana jest obecność firm i pokaz sprzętu.

  Z pozdrowieniami,

  Z-ca członka Zarządu Głównego PTDL
  Członek Komisji Rewizyjnej PTA
  Przewodniczący Sekcji Andrologicznej PTDL
  dr med. Leszek Bergier

  P.S. Osoby zainteresowane są proszone o zgłaszanie się bezpośrenio do organizatorów, lub kontakt z L.B. 504 280 016 / e-mail: leszek.bergier@diag.pl

  PROGRAM

  28.04.2005 r. (czwartek)

  14.50-15.00 Rozpoczęcie obrad

  15.00-15.45 Dr n. wet. Ricardo Faundez: Ocena nasienia według standardu WHO

  15.45-16.00 Dyskusja

  16.00-16.20 Dr n. med. Michał Radwan: Komputerowa ocena nasienia

  16.20-16.25 Dyskusja

  16.25-17.10 Prof. dr hab. Paweł Wieczorek: Ultrasonografia wdiagnostyce i leczeniu niepłodności

  17.10-17.25 Dyskusja

  17.25-17.55 Prof. dr hab. Marek Paradowski: Procesy zapalne w patogenezie miażdżycy

  17.55-18.00 Dyskusja

  18.00-18.20 Prof. dr hab. Marek Paradowski: Zmiany endokrynologiczne w andropauzie

  18.20-18.30 Dyskusja

  19.00 Ognisko

  20.30 Spotkanie towarzyskie


  29.04.2005 r. (piątek)

  9.30-10.15 Prof. dr hab. Leszek Bablok: Miejsce biopsji jądra we współczesnej diagnostyce niepłodności - wskazania i konsekwencje

  10.15-10.30 Dyskusja

  10.30-11.15 Prof. dr hab. Lidia Wenda-Różewicka: Organizacja nabłonka plemnikotwórczego i diagnostyka morfologiczna zmian w męskiej gonadzie

  11.15-11.30 Dyskusja

  11.30-12.15 Dr hab. n. med. Anna Chełmońska-Soyta: Badania immunologiczne w klinice niepłodności

  12.15-12.30 Dyskusja

  12.30-12.55 Prof. dr hab. Helena Donica: Badania hormonalne w andrologii aspekty metodologiczne, planowanie diagnostyki i interpretacja wyników

  12.55-13.10 Dyskusja

  13.30 Lunch

Copyright © 2004-2018 PTDL