Aktualności » Zarząd

 • Bogdan Solnica 08/12/2010 00:00

  W dniu 8 października 2010. w Warszawie odbyło się 1. Zebranie Zarządu Głównego PTDL kadencji 2010-2013.


  1. Zarząd Główny PTDL ukonstytuował się w następującym składzie:

  Prezes:

  Dr hab. Bogdan Solnica

   

  Wiceprezesi:

  Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

  Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

   

  Sekretarz:

  Dr Piotr Paluch

   

  Skrabnik:

  Mgr Danuta Kozłowska

   

  Poprzedni Prezes PTDL:

  Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

   

  Członkowie Zarządu:

  Dr Tomasz Anyszek

  Dr Sławomir Białek

  Prof. dr hab. Barbara Błóńska Fajfrowska

  Prof. dr hab. Milena Dąbrowska

  Dr Marta Faryna

  Dr Wojciech Gernand

  Dr Ewa Leporowska

  Dr hab. Bogdan Mazur

  Dr Anna Mertas

  Dr. Włodzimierz Pawłowski

  Doc. Anna Raszeja-Specht

   

  2. Funkcję Redaktora Naczelnego “Diagnostyki Laboratoryjnej” w kadencji 2010-2013 powierzono prof. dr hab. Janowi Kulpie.

   

  3. Omówiono procedurę rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym nowego składu Zarządu Głównego i Oddziałów Terenowych Towarzystwa, sprawy przeniesienia rachunku bankowego i księgowości PTDL do Krakowa oraz zakładanie rachunków bankowych przez Oddziały Terenowe.

   

  4. Zarząd wydelegował do Krajowego Komitetu Konsultacyjnego strony internetowej Lab Tests Online dr Martę Farynę na miejsce dotychczas pełniącego tę funkcję doc. Solnicy.

   

  5. Poddano dyskusji zaprpoponowane przez Prezesa Towarzystwa projekty regulaminów powoływania, nadzorowania działalności i rozwiązywania sekcji oraz komisji problemowych PTDL. Uznano, że regulaminy wymagają poprawek, które zostaną uzgodnione w korespondencji mailowej. Omówiono propozycję powołania Sekcji Laboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy oraz Komisji Problemowej do spraw kształcenia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Powołanie sekcji i komisji będzie rozwazone po przyjęciu regulaminów – na następnym zebraniu Zarządu.

   

  6. Zarząd wydelegował ze swego grona przedstwaicieli do rozmów z władzami Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL): prof. Barbarę Błońską-Fajfrowską, doc. Bogdana Mazura i dr Włodzimierza Pawłowskiego. Rozmowy będą miały na celu omówienie zasad i form współpracy PTDL i IPDDL.

   

  7. Omówiono bieżące sprawy międzynarodowe. Funkcję Narodowego Przedstawiciela w IFCC ponownie powierzono prof. Grażynie Odrowąż-Sypniewskiej. Jako Narodowego Przedstawiciela w EFCC Zarząd wydelegował dr Tomasza Anyszka. Działalność w komitetach problemowych EFCC zaproponowano dr Wojciechowi Gernandowi. Celem działania Zarzadu będzie zwiększanie obecności członków PTDL w strukturach EFCC i IFCC.

   

   

 • Bogdan Solnica 15/08/2010 15:42

  Do uczestników Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL i wszystkic h członków Towarzystwa

  Szanowni Państwo,
  Poniżej jest zamieszczony (jako plik do pobrania) projekt nowego Statutu PTDL, który będzie przedmiotem dyskusji na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa dnia 14 września 2010 w Wiśle. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nim.

  Z poważaniem,

  Zarząd Główny PTDL

  Do pobrania:

  Statut PTDL

 • Bogdan Solnica 14/06/2010 15:57

  Zapraszamy do udziału w kursie "Diagnostyka Laboratoryjna Męskiej Niepłodności [Standardowe Badanie Nasienia]", który odbędzie się w Krakowie w dwóch terminach: 21 – 23.10.2010. i 25 – 27.11.2010. Kurs jest organizowany przez fundację Akademia Nowoczesnej Diagnostyki pod patronatem m. in. Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej i przeznaczony jest dla diagnostów laboratoryjnych.

  Informacje na temat programu kursu, wykładowców i warunków uczestnictwa zawarte są w załączonym Informatorze.

 • Bogdan Solnica 19/05/2010 12:55

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego XVII Zjazdu PTDL i Wystawy Firm POLMEDLAB 2010 informuję Państwa, że streszczenia prac proponowanych do prezentacji podczas Zjazdu będę przyjmowane jeszcze do dnia 30 maja br. Pozwalam sobie również przypomnieć, iż tylko do dnia 31 maja br. obowiązuje niższa o 100 złotych opłata uczestnictwa w Zjeździe.
  Zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swojego uczestnictwa w Zjeździe i dokonania rezerwacji hotelowej drogą elektroniczną poprzez zakładkę "Uczestnictwo Zakwaterowanie" na stronie internetowej www.zjazdptdl2010.pl dostępnej również poprzez stronę ww.ptdl.pl
  Zachęcam Państwa do czynnego uczestnictwa w Zjeździe poprzez prezentacje prac w formie referatu, czy plakatu, których streszczenia opublikowane będą w czasopiśmie "Diagnostyka Laboratoryjna". Istnieje również możliwość publikacji pełnego tekstu w/w prac w jednym z czterech proponowanych czasopism. Formularz zgłoszeniowy prac dostępny jest na w/w stronie internetowej Zjazdu w zakładce "Zgłoś prace".
  Równocześnie zachęcam Państwa do zapoznawania się z zamieszczonymi na stronie internetowej Zjazdu informacjami, które są na bieżąco aktualizowane.
  Najnowsza informacja dotyczy możliwości bezpłatnego uczestnictwa w dwóch wybranych kursach organizowanych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w ostatnim dniu Zjazdu.

  Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
  Dr n.med. Anna Mertas

 • Bogdan Solnica 04/02/2010 15:51

  Zapraszamy do udziału w V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej SALMED LABORATORIUM 2010 “Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem”, która odbędzie się w dniach 10 – 12 marca 2010 w Poznaniu, w trakcie Międzynarodowego Salonu Medycznego SALMED.

  Konferencję przeznaczoną dla dla diagnostów laboratoryjnych i klinicystów organizuje Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Poznaniu przy współpracy Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.

  Pozostałe informacje na temat Konferencji, jej program naukowy oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa znajdują się w poniższym Informatorze.

  Do pobrania:

  SALMED_LABORATORIUM_2010_INFORMATOR

 • Bogdan Solnica 23/01/2010 19:12

  Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej "Menopauza - nowe wyzwanie w życiu kobiety", która odbędzie się w dniach 19-20 marca 2010. w Krakowie, w Hotelu Qubus. Konferencja jest organizowana przez Fundację Akademia Nowoczesnej Diagnostyki, jej uczestnikami będą lekarze ginekolodzy, lekarze rodzinni i diagności laboratoryjni.

  Do pobrania:

  Program konferencji
  Formularz rejestracji

 • Bogdan Solnica 03/09/2009 18:23

  Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Profilaktyka i Diagnostyka Chorób Nowotworowych” 16 października 2009 r. w Warszawie, w hotelu Kyriad Prestige

  Program:
  10.00 – 11.00 Kawa i ciastka przed rozpoczęciem
  11.00 – 11.15 Otwarcie konferencji

  Sesja pierwsza
  Nowe techniki diagnostyczne stosowane w diagnozowaniu chorób nowotworowych
  Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Jan K. Kulpa.
  11.15 – 11.45 Wykład I (30 min) Zastosowanie cytokin w diagnostyce chorych na nowotwory złośliwe; Prof. dr hab. n. med. Janina Kamińska, Centrum Onkologii –Instytut, Warszawa, Kierownik - Zakład Markerów Nowotworowych)
  11.45 – 12.15 Wykład II (30 min) Zastosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce nowotworowej; Prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki, Z-ca Dyrektora ds. Nauki, Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa
  12.15 – 12.45 Wykład III (30 min) Analiza częstości zlecania markerów nowotworowych w laboratoriach o profilu ogólnym; Dr med. Leszek Bergier, Diagnostyka Laboratoria Medyczne
  12.45 – 13.00 Dyskusja (15 min)
  13.00 – 14.00 Obiad (60 min)

  Sesja druga
  Profilaktyka i diagnostyka nowotworów przewodu pokarmowego
  Przewodnicząca: Prof. dr hab. n. med. Janina Kamińska
  14.00 – 14.30 Wykład IV ( 30 min) Rekomendacje towarzystw naukowych stosowania markerów nowotworowych w diagnostyce nowotworów; Prof. dr hab. n. med. Jan K. Kulpa
  14.30 – 15.00 Wykład V (30 min) Zasady diagnostyki nowotworów jelita grubego; Dr n. med. Ewa Wójcik, Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie - Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej
  15.00 – 15.30 Wykład VI (30 min) Profilaktyka nowotworów przewodu pokarmowego; Dr med. Wojciech Wysocki, Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie
  15.30- 15.45 Dyskusja
  15.45 – 16.00 Przerwa kawowa

  Sesja trzecia
  Profilaktyka i diagnostyka nowotworów układu moczowo-płciowego
  Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki
  16.00 -16.30 Wykład VII (30 min) Badania biochemiczne w diagnostyce i leczeniu zachowawczym raka pęcherza moczowego; Dr med. Jadwiga Nowak-Sadzikowska, Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie
  16.30 – 17.00 Wykład VIII (30 min) Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku przesiewowego badania cytologicznego; Dr med. Małgorzata Rekosz, Kierownik – Samodzielna pracownia profilaktyki nowotworów narządu rodnego, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie, Warszawa
  17.00 – 17.30 Wykład IX (30 min) Markery nowotworowe gruczołu krokowego i guzów jądra; Prof. dr hab. n. med. Jan K. Kulpa
  17.30 -17.45 Wykład X (15 minut) Innowacja w cytologii – LBC (Liquid Based Cytology); Mgr Krzysztof Wojewoda, Diagnostyka Laboratoria Medyczne
  17.45 – 18.00 Dyskusja
  18.00-18.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

  Organizator:
  Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki
  Współorganizacja:
  Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej, Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie.

  Komitet naukowy:
  Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Jan K. Kulpa (Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie)
  Prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki (Centrum Onkologii, Warszawa)
  Prof. dr hab. n. med. Dagna Bobilewicz (Centralne Laboratorium – Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny - Warszawa)

  Patronat naukowy:
  • PTDL
  • Polskie Towarzystwo Onkologiczne
  • Kolegium Lekarzy Rodzinnych
  • KIDL

  Punkty edukacyjne:
  - diagności laboratoryjni: 6
  - lekarze: 5

  Opłata rejestracyjna:
  190 zł (do 21.09.2009)
  220 zł (po 21.09.2009)

  Kontakt i więcej informacji:
  www.and.org.pl
  e-mail: monika.pabian@and.org.pl
  tel/fax: 012 29 50 119

  Adres:
  Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki
  ul. Olszańska 5
  31-513 Kraków

 • Bogdan Solnica 26/04/2009 05:11

  Zapraszamy do udziału w Konferencji naukowo – szkoleniowej „MEDYCYNA LABORATORYJNA OPARTA O DOWODY NAUKOWE”, organizowanej wspólnie przez Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, która odbędzie się w dniach 26 - 27.06.2009. w Krakowie, w auli Polskiej Akademii Nauk
  ul. Sławkowska 17. Program konferencji obejmuje sesje naukowe oraz sesje warsztatowe, zapoznające z podstawami medycyny opartej o dowody naukowe (Evidence-Based Medicine).
  Opłata za udział w Konferencji wynosi 200 zł i obejmuje: udział w obradach oraz wspólną kolację w dniu 26 czerwca. W celu zgłoszenia udziału w Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.kidl.org.pl/aktual.html i przesłać go online lub, po pobraniu i wypełnieniu faksem na nr 022 741 21 56. Rejestracja nastąpi po otrzymaniu wypełnionego formularza oraz wpłaty.

 • Bogdan Solnica 20/01/2009 17:44

  Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „ANDROPAUZA – DRUGA MŁODOŚĆ DOJRZAŁEGO MĘŻCZYZNY”, która odbędzie się w Krakowie, w hotelu Qubus w dniach 20 - 21 marca 2009.

  Szczegółowe informacje i program Konferencji dostępne są w poniższych dokumentach:

  http://www.ptdl.pl/download/program_20-21.03.doc

  http://www.ptdl.pl/download/ulotka_A5_andropauza.pdf

 • Bogdan Solnica 31/12/2008 10:27

  Stypendium w ramach PSEP (Professional Scientific Exchange Programme) przeznaczone jest dla młodych pracowników naukowych oraz doktorantów, poniżej 40 roku życia, realizujących swoje projekty w dziedzinie chemii klinicznej i medycyny laboratoryjnej. Corocznie IFCC przyznaje 2-3 osobom ze wszystkich krajów świata stypendium, na ogół na okres 2-3 miesięcy, rzadziej 6-12 miesięcy, umożliwiające wyjazd do najbardziej znanych ośrodków naukowych i podjęcie pracy naukowo-badawczej w temacie będącym najczęściej kontynuacją dotychczasowych badań lub związanym z realizacją pracy doktorskiej.
  Wystąpienie z wnioskiem o stypendium do IFCC uwarunkowane jest otrzymaniem pisemnej zgody ośrodka naukowego, w którym osoba aplikująca chciałaby podjąć badania naukowe oraz pisemnym oświadczeniem jednostki macierzystej zatrudniającej aplikanta o częściowym dofinansowaniu jego pobytu zagranicą. Jednostka macierzysta musi również udzielić stypendyście urlopu na czas pobytu zagranicznego. Pozostałe informacje na temat programu oraz stosowne dokumenty są dostępne natronie internetowej:
  http://www.ifcc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=26

  Stypendium PSEP zostało w tym roku po raz pierwszy przyznane młodemu diagnoście laboratoryjnemu z Polski. Otrzymała je mgr analityki medycznej Joanna Pollak, doktorantka w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzymała sześciomiesięczne stypendium IFCC – PSEP na pobyt w Department of Clinical Chemistry and Pharmacology Szpitala Uniwersyteckiego w Lund (Szwecja).
  Mgr Joanna Pollak jest aktualnie na czwartym roku studiów doktoranckich i kończy przygotowanie rozprawy doktorskiej pt "Wybrane wskaźniki uszkodzenia nerek i ich związek z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym”. W roku 2008 rozpoczęła również specjalizację w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej.
  Pobyt na Uniwersytecie w Lund obejmie miesiące styczeń –lipiec 2009., podczas, którego mgr Pollak będzie prowadziła badania naukowe związane tematycznie z jej pracą doktorską pod kierunkiem największego autorytetu światowego w dziedzinie badań nad cystatyną C, profesora Andersa Grubba. Mgr Pollak została włączona do zespołu badawczego realizującego fragment trzyletniego wielokierunkowego projektu dotyczącego biologii cystatyn zatytułowanego „ Zastosowanie cystatyny C jako markera do nieinwazyjnej oceny przesączania kłębuszkowego w zależności od sposobu dawkowania leków”.

Copyright © 2004-2022 PTDL