Aktualności » Zarząd

 • Bogdan Solnica 02/10/2007 16:03

  Sprawozdanie Zarządu Głównego PTDL kadencji wrzesień 2004 - wrzesień 2007 (plik do pobrania)

 • Ewa Majewska 18/09/2007 08:13

  17 września 2007 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie ZG PTDL, podsumowujące stan przygotowań mającego odbyć się we Wrocławiu XVI Zjazdu PTDL"POLMEDLAB 2007".
  Zaawansowanie prac związanych z organizacją Zjazdu zostało ocenione pozytywnie.
  Walne Zebranie Delegatów odbędzie sie 26 września o godz. 9.00.
  Materiały zjazdowe zostaną wręczone uczestnikom przy rejestracji.
  Do miłego zobaczenia we Wrocławiu.

 • Ewa Majewska 12/09/2007 02:42

  Informujemy, że 17. Posiedzenie ZG PTDL odbędzie się w Hotelu Novotel (dawniej Forum), róg al.Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej, sala FREZJA.
  Termin i godzina spotkania pozostają bez zmian.
  Przepraszamy.

 • Bogdan Solnica 20/08/2007 17:06

  Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Diagostyka chorób autoimmunologicznych", organizowanej przez Fundację Akademia Nowoczesnej Diagnostyki oraz ZAkład Diagnostyki Laboratoryjnej WNoZ AM w Warszawie, która odbędzie się w dniach 26-27 października br. w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym "BOSS".
  Uczestnicy Konferencji otrzymają punkty edukacyjne: lekarze - 6 pkt., diagności laboratoryjni -10 pkt.

  PROGRAM KONFERENCJI
  26 października, Sesja I, 15.00.-18.30.
  Choroby autoimmunologiczne - problem kliniczny czy ciekawostka naukowa. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
  Możliwości diagnostyki laboratoryjnej w rozpoznawaniu chorób autoimmunologicznych. Dr n. med. Zofia Kołacińska-Strasz
  Charakterystyka przeciwciał narządowo swoistych. Mgr Agnieszka Karwan
  Toczeń trzewny - diagnostyka laboratoryjna, a postacie kliniczne. Prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
  Najnowsze kryteria rozpoznania zespołu antyfosfolipidowego - ich blaski i cienie. Dr n. med. Jakub Swadźba.

  Bankiet, recital Agnieszki Chrzanowskiej oraz Nocne spotkania przy muzyce.

  27 października, Warsztaty autoimmunologiczne, 9.0.-10.00.
  Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego, pod patronatem pracowni autoimmunologicznej Diagnostyka Sp. z o.o. Prowadzący: Dr n. med. Zofia Kołacińska-Strasz, mgr Zofia Stiżak
  Panele dyskusyjne:
  I. Zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka, interpretacja wyników i algorytmy postępowania terapeutycznego. Prowadzący: Dr n. med. Jakub Swadźba.
  II. Diagnostyka różnicowa RZS - algorytmy diagnostyczne, analiza i opisy przypadków. Prowadzący: Dr n. med. Mariusz Korkosz.

  Sesja II, 10.00.-14.00.
  Trudności w diagnostyce zapaleń naczyń. Dr hab. n .med. Mariusz Puszczewicz
  Diagnostyka wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów. Dr n. med. Mariusz Korkosz
  Autoimmunologiczne choroby wątroby - rozpoznawanie i charakterystyka. Doc. dr hab. n. med. Urszula Demkow
  Cukrzyca typu 1 jako choroba autoimmunologiczna. Dr n. med. Bogdan Solnica
  Obraz kliniczny i diagnostyka chorób pęcherzowych skóry. Dr n. med. Małgorzata Olszewska

  14.00.-14.30. Lunch
  15.00.-16.30. Otwarte spotkanie z udziałem specjalistów z pacjentami i osobami zaintereswanymi diagnostyką chorób autoimmunologicznych pt.: Choroba autoimmunologiczna - jak rozpoznawać, jak leczyć, jak z nią żyć?

  INFORMACJA I REZERWACJA MIEJSC
  tel./faks 012 2950154
  e-mail: fundacja@and.org.pl
  www.and.org.pl
  Koszt uczestnictwa: 290 zł

 • Ewa Majewska 16/08/2007 03:19

  17. Posiedzenie ZG PTDL odbędzie się w dniu 17 września b.r.
  o godz. 11.00 , w hotelu Holiday Inn w Warszawie przy ul. Złotej 48/54.

  Proponowany porządek dzienny:
  1. Przyjęcie protokółu z 16. Posiedzenia ZG PTDL
  2. XVI Zjazd PTDL
  - sprawy organizacyjne (J.Majda)
  - sprawy naukowe (M.Woźniak.)
  - sprawozdanie ZG PTDL za kadencję 2004-2007 (M.Paradowski)
  3. Dyskusja nad kandydatami z ramienia ZG PTDL
  - na przewodniczącego
  - do nowego Zarządu Głównego
  - do Centralnej Komisji Rewizyjnej
  4. Propozycje ZG PTDL dotyczące wyróżnień aktywnych członków (Członek Honorowy PTDL, odznaka "PTDL w uznaniu zasług")
  5. Sprawy międzynarodowe (G.Odrowąż-Sypniewska)
  6. Sprawy "Diagnostyki Laboratoryjnej" (J.Kulpa)
  7. Komunikaty
  8. Wolne wnioski

  Planowane zakończenie posiedzenia ok. godziny 14.30


 • Bogdan Solnica 03/07/2007 17:07

  Zapraszamy do udziału w regionalnej konferencji poświęconej zagadnieniom zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, która odbędzie się w Szeged na Węgrzech, w hotelu Forras, w dniach 26-27.10.207. Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom regulacji prawnych, organizacji, finansowania i dostępności programów zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. Wstępnego zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać przesyłając faksem formularz (do pobrania)

 • Bogdan Solnica 03/07/2007 15:36

  Zapraszamy do udziału w Nordyckim Kongresie Naukowym, który odbędzie się na statku Regina Baltica płynącym na trasie Ryga-Sztokholm-Ryga oraz w hotelu Rival w Sztokholmie, w dniach 11-13.10.2007. Kongres jest organizowany wspólnie przez towarzystwa: specjalistów medycyny laboratoryjnej, lekarzy rodzinnych i mikrobiologów i poświęcony najnowszym osiągnięciom w naukach medycznych z ich praktycznym zastosowaniem w medycynie laboratoryjnej i rodzinnej.
  Szczegółowe informacje na temat Kongresu, rejestracji i nadsyłania streszczeń są dostępne na stronie internetowej:
  http://www.sciencenordic.com/html/congress.html

 • Ewa Majewska 29/05/2007 05:29

  Prosimy o przybycie na 16 Posiedzenie Plenarne ZG PTDL z udziałem Przewodniczących Terenowych Oddziałów PTDL kadencji 2004-2007 oraz 2007 - 2010.
  Posiedzenie odbędzie się w dniu 25.06.2007 (poniedziałek) o godz. 10.45
  w Sali Konferencyjnej Hotelu Holiday Inn w Warszawie przy ul. Złotej 48/54 (blisko Dworca W-wa Centralna).
  Jednocześnie przepraszamy za zmianę terminu, która nastąpiła z przyczyn technicznych.
  Propponowany porządek dzienny:
  1.Przyjęcie protokółu z 15 Posiedzenia ZG PTDL w dn. 24.04.2007
  2.Przygotowania do XVI Zjazdu PTDL "POLMEDLAB 2007"
  - bieżące sprawy organizacyjne i prace komitetu naukowego zjazdu (Jacek
  Majda, Mieczysław Woźniak)
  - szczegółowe programy sesji (refereują Przewodniczący sesji)
  - sesje autorskie
  - konkursy na najlepszą pracę magisterską i najlepszy poster (Mieczysław
  Woźniak) oraz nagrody im. Sznajda i im. Krawczyńskiego (Jan Kulpa)
  - propozycje poprawek do Statutu PTDL (M.Paradowski)
  3.Propozycje ZG w sprawie nadania godności Członka Honorowego PTDL i Odznaki Honorowej "PTDL w Uznaniu Zasług"
  4. Sprawy Oddziałów Terenowych (informacje o nowych władzach, udział w Zjeździe PTDL, propozycje oddziałów nadania wyróżnień)
  5. Sprawy międzynarodowe (G.Odrowąż -Sypniewska)
  6. Sprawy "Diagnostyki Laboratoryjnej" - Jan Kulpa
  6. Komunikaty
  7. Wolne wnioski
  UWAGA! Przewodniczący Sesji przedstawią na piśmie szczegółową tematykę wykładów problemowych w swoich sesjach (4 wykłady po 30 min. + 2-3 wystąpienia oryginalne dopiero po nadesłaniu i zakwalifikowaniu do prezentacji ustnej prac oryginalnych). Przewodniczący Oddziałów Terenowych przedstawią na piśmie sprawozdanie z działalności za całą 3-letnią kadencjię, wypunktowując najważniejsze osiągniecia i wydarzenia.
  W przerwie posiedzenia przewidziany jest lunch.
  Planowane zakończenie posiedzenie około godz. 15.00
  W uzasadnionych przypadkach prosimy o zawiadomienie o swojej absencji (0-42 677-66-10)

 • Ewa Majewska 21/05/2007 06:59

  Wstępnie informujemy, że zebranie Zarządu Głównego z udziałem Przewodniczących oddziałów terenowych ( kończących kadencję i nowo wybranych) odbędzie się, zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, w dniu 27 czerwca 2007 r. w Warszawie. Zawiadomienia o zebraniu zostaną wysłane
  w ciągu najbliższych , kilku dni.

 • Ewa Majewska 04/04/2007 03:11

  Uprzejmie proszę o przybycie na 15. Posiedzenie ZG PTDL kadencji 2004-2007. Posiedzenie odbędzie się w dniu 24.04.2007 (wtorek) o godz.11.00 w Sali Konferencyjnej Firmy Roche w Warszawie, Wybrzeże Gdyńskie 6b.

  Proponowany porzšdek dzienny:

  1). Przyjęcie protokółu z 14. Posiedzenia ZG PTDL w dn. 27.02.2007.
  2). Przygotowania do XVI Zjazdu PTDL „POLMEDLAB 2007”
  -bieżšce sprawy organizacyjne, stron internetowa zjazdu (Jacek Majda, Bogdan Solnica)
  -propozycje szczegółowych programów sesji, propozycje goœci zagranicznych (ref. Przewodniczšcy sesji)
  -propozycje sesji autorskich
  -przedstawienie regulaminów konkursów na najlepszš pracę magisterskš i najlepszy poster (Mieczysław WoŸniak)
  -dyskusja i propozycje poprawek do Statutu PTDL (M. Paradowski)
  3). Propozycje Zarzšdu Głównego w sprawie nadania godnoœci Członka Honorowego PTDL i Odznaki Honorowej „PTDL w Uznaniu Zasług”
  4). Sprawy międzynarodowe (G. Odrowšż-Sypniewska).
  5). Sprawy „Diagnostyki Laboratoryjnej” – Jan Kulpa
  6). Komunikaty
  7). Wolne wnioski.

  Uwaga! Przewodniczšcy Sesji przedstawiš na piœmie szczegółowš tematykę wykładów problemowych w swoich sesjach (przypominam: 4 wykłady po 30 min + 2-3 wystšpienia oryginalne dopiero po nadesłaniu i zakwalifikowaniu do prezentacji ustnej prac oryginalnych).
  W przerwie posiedzenia przewidziany jest lunch.

  Przewidywane zakończenie posiedzenia około godziny 14.30  Z koleżeńskim pozdrowieniem

Copyright © 2004-2022 PTDL