Aktualności » Zarząd

 • Bogdan Solnica 20/08/2007 17:06

  Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Diagostyka chorób autoimmunologicznych", organizowanej przez Fundację Akademia Nowoczesnej Diagnostyki oraz ZAkład Diagnostyki Laboratoryjnej WNoZ AM w Warszawie, która odbędzie się w dniach 26-27 października br. w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym "BOSS".
  Uczestnicy Konferencji otrzymają punkty edukacyjne: lekarze - 6 pkt., diagności laboratoryjni -10 pkt.

  PROGRAM KONFERENCJI
  26 października, Sesja I, 15.00.-18.30.
  Choroby autoimmunologiczne - problem kliniczny czy ciekawostka naukowa. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
  Możliwości diagnostyki laboratoryjnej w rozpoznawaniu chorób autoimmunologicznych. Dr n. med. Zofia Kołacińska-Strasz
  Charakterystyka przeciwciał narządowo swoistych. Mgr Agnieszka Karwan
  Toczeń trzewny - diagnostyka laboratoryjna, a postacie kliniczne. Prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
  Najnowsze kryteria rozpoznania zespołu antyfosfolipidowego - ich blaski i cienie. Dr n. med. Jakub Swadźba.

  Bankiet, recital Agnieszki Chrzanowskiej oraz Nocne spotkania przy muzyce.

  27 października, Warsztaty autoimmunologiczne, 9.0.-10.00.
  Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego, pod patronatem pracowni autoimmunologicznej Diagnostyka Sp. z o.o. Prowadzący: Dr n. med. Zofia Kołacińska-Strasz, mgr Zofia Stiżak
  Panele dyskusyjne:
  I. Zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka, interpretacja wyników i algorytmy postępowania terapeutycznego. Prowadzący: Dr n. med. Jakub Swadźba.
  II. Diagnostyka różnicowa RZS - algorytmy diagnostyczne, analiza i opisy przypadków. Prowadzący: Dr n. med. Mariusz Korkosz.

  Sesja II, 10.00.-14.00.
  Trudności w diagnostyce zapaleń naczyń. Dr hab. n .med. Mariusz Puszczewicz
  Diagnostyka wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów. Dr n. med. Mariusz Korkosz
  Autoimmunologiczne choroby wątroby - rozpoznawanie i charakterystyka. Doc. dr hab. n. med. Urszula Demkow
  Cukrzyca typu 1 jako choroba autoimmunologiczna. Dr n. med. Bogdan Solnica
  Obraz kliniczny i diagnostyka chorób pęcherzowych skóry. Dr n. med. Małgorzata Olszewska

  14.00.-14.30. Lunch
  15.00.-16.30. Otwarte spotkanie z udziałem specjalistów z pacjentami i osobami zaintereswanymi diagnostyką chorób autoimmunologicznych pt.: Choroba autoimmunologiczna - jak rozpoznawać, jak leczyć, jak z nią żyć?

  INFORMACJA I REZERWACJA MIEJSC
  tel./faks 012 2950154
  e-mail: fundacja@and.org.pl
  www.and.org.pl
  Koszt uczestnictwa: 290 zł

 • Ewa Majewska 16/08/2007 03:19

  17. Posiedzenie ZG PTDL odbędzie się w dniu 17 września b.r.
  o godz. 11.00 , w hotelu Holiday Inn w Warszawie przy ul. Złotej 48/54.

  Proponowany porządek dzienny:
  1. Przyjęcie protokółu z 16. Posiedzenia ZG PTDL
  2. XVI Zjazd PTDL
  - sprawy organizacyjne (J.Majda)
  - sprawy naukowe (M.Woźniak.)
  - sprawozdanie ZG PTDL za kadencję 2004-2007 (M.Paradowski)
  3. Dyskusja nad kandydatami z ramienia ZG PTDL
  - na przewodniczącego
  - do nowego Zarządu Głównego
  - do Centralnej Komisji Rewizyjnej
  4. Propozycje ZG PTDL dotyczące wyróżnień aktywnych członków (Członek Honorowy PTDL, odznaka "PTDL w uznaniu zasług")
  5. Sprawy międzynarodowe (G.Odrowąż-Sypniewska)
  6. Sprawy "Diagnostyki Laboratoryjnej" (J.Kulpa)
  7. Komunikaty
  8. Wolne wnioski

  Planowane zakończenie posiedzenia ok. godziny 14.30


 • Bogdan Solnica 03/07/2007 17:07

  Zapraszamy do udziału w regionalnej konferencji poświęconej zagadnieniom zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, która odbędzie się w Szeged na Węgrzech, w hotelu Forras, w dniach 26-27.10.207. Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom regulacji prawnych, organizacji, finansowania i dostępności programów zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. Wstępnego zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać przesyłając faksem formularz (do pobrania)

 • Bogdan Solnica 03/07/2007 15:36

  Zapraszamy do udziału w Nordyckim Kongresie Naukowym, który odbędzie się na statku Regina Baltica płynącym na trasie Ryga-Sztokholm-Ryga oraz w hotelu Rival w Sztokholmie, w dniach 11-13.10.2007. Kongres jest organizowany wspólnie przez towarzystwa: specjalistów medycyny laboratoryjnej, lekarzy rodzinnych i mikrobiologów i poświęcony najnowszym osiągnięciom w naukach medycznych z ich praktycznym zastosowaniem w medycynie laboratoryjnej i rodzinnej.
  Szczegółowe informacje na temat Kongresu, rejestracji i nadsyłania streszczeń są dostępne na stronie internetowej:
  http://www.sciencenordic.com/html/congress.html

 • Ewa Majewska 29/05/2007 05:29

  Prosimy o przybycie na 16 Posiedzenie Plenarne ZG PTDL z udziałem Przewodniczących Terenowych Oddziałów PTDL kadencji 2004-2007 oraz 2007 - 2010.
  Posiedzenie odbędzie się w dniu 25.06.2007 (poniedziałek) o godz. 10.45
  w Sali Konferencyjnej Hotelu Holiday Inn w Warszawie przy ul. Złotej 48/54 (blisko Dworca W-wa Centralna).
  Jednocześnie przepraszamy za zmianę terminu, która nastąpiła z przyczyn technicznych.
  Propponowany porządek dzienny:
  1.Przyjęcie protokółu z 15 Posiedzenia ZG PTDL w dn. 24.04.2007
  2.Przygotowania do XVI Zjazdu PTDL "POLMEDLAB 2007"
  - bieżące sprawy organizacyjne i prace komitetu naukowego zjazdu (Jacek
  Majda, Mieczysław Woźniak)
  - szczegółowe programy sesji (refereują Przewodniczący sesji)
  - sesje autorskie
  - konkursy na najlepszą pracę magisterską i najlepszy poster (Mieczysław
  Woźniak) oraz nagrody im. Sznajda i im. Krawczyńskiego (Jan Kulpa)
  - propozycje poprawek do Statutu PTDL (M.Paradowski)
  3.Propozycje ZG w sprawie nadania godności Członka Honorowego PTDL i Odznaki Honorowej "PTDL w Uznaniu Zasług"
  4. Sprawy Oddziałów Terenowych (informacje o nowych władzach, udział w Zjeździe PTDL, propozycje oddziałów nadania wyróżnień)
  5. Sprawy międzynarodowe (G.Odrowąż -Sypniewska)
  6. Sprawy "Diagnostyki Laboratoryjnej" - Jan Kulpa
  6. Komunikaty
  7. Wolne wnioski
  UWAGA! Przewodniczący Sesji przedstawią na piśmie szczegółową tematykę wykładów problemowych w swoich sesjach (4 wykłady po 30 min. + 2-3 wystąpienia oryginalne dopiero po nadesłaniu i zakwalifikowaniu do prezentacji ustnej prac oryginalnych). Przewodniczący Oddziałów Terenowych przedstawią na piśmie sprawozdanie z działalności za całą 3-letnią kadencjię, wypunktowując najważniejsze osiągniecia i wydarzenia.
  W przerwie posiedzenia przewidziany jest lunch.
  Planowane zakończenie posiedzenie około godz. 15.00
  W uzasadnionych przypadkach prosimy o zawiadomienie o swojej absencji (0-42 677-66-10)

 • Ewa Majewska 21/05/2007 06:59

  Wstępnie informujemy, że zebranie Zarządu Głównego z udziałem Przewodniczących oddziałów terenowych ( kończących kadencję i nowo wybranych) odbędzie się, zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, w dniu 27 czerwca 2007 r. w Warszawie. Zawiadomienia o zebraniu zostaną wysłane
  w ciągu najbliższych , kilku dni.

 • Ewa Majewska 04/04/2007 03:11

  Uprzejmie proszę o przybycie na 15. Posiedzenie ZG PTDL kadencji 2004-2007. Posiedzenie odbędzie się w dniu 24.04.2007 (wtorek) o godz.11.00 w Sali Konferencyjnej Firmy Roche w Warszawie, Wybrzeże Gdyńskie 6b.

  Proponowany porzšdek dzienny:

  1). Przyjęcie protokółu z 14. Posiedzenia ZG PTDL w dn. 27.02.2007.
  2). Przygotowania do XVI Zjazdu PTDL „POLMEDLAB 2007”
  -bieżšce sprawy organizacyjne, stron internetowa zjazdu (Jacek Majda, Bogdan Solnica)
  -propozycje szczegółowych programów sesji, propozycje goœci zagranicznych (ref. Przewodniczšcy sesji)
  -propozycje sesji autorskich
  -przedstawienie regulaminów konkursów na najlepszš pracę magisterskš i najlepszy poster (Mieczysław WoŸniak)
  -dyskusja i propozycje poprawek do Statutu PTDL (M. Paradowski)
  3). Propozycje Zarzšdu Głównego w sprawie nadania godnoœci Członka Honorowego PTDL i Odznaki Honorowej „PTDL w Uznaniu Zasług”
  4). Sprawy międzynarodowe (G. Odrowšż-Sypniewska).
  5). Sprawy „Diagnostyki Laboratoryjnej” – Jan Kulpa
  6). Komunikaty
  7). Wolne wnioski.

  Uwaga! Przewodniczšcy Sesji przedstawiš na piœmie szczegółowš tematykę wykładów problemowych w swoich sesjach (przypominam: 4 wykłady po 30 min + 2-3 wystšpienia oryginalne dopiero po nadesłaniu i zakwalifikowaniu do prezentacji ustnej prac oryginalnych).
  W przerwie posiedzenia przewidziany jest lunch.

  Przewidywane zakończenie posiedzenia około godziny 14.30  Z koleżeńskim pozdrowieniem

 • Ewa Majewska 21/03/2007 10:45

  Zbliża się termin zebrań sprawozdawczo - wyborczych Oddziałów terenowych PTDL (do 15 czerwca b.r.), na których wybierzemy delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów (XVI Zjazd PTDL, Wrocław )
  Zgodnie z § 24 pkt. 1 Statutu PTDL Oddziałom przysługuje 1 Mandat na 20 członków.

  Zarząd Główny opierając sie na liscie członków PTDL z dnia 1 marca 2007 r. informuje, że Oddziały wybierają podaną niżej liczbę delegatów, którzy będą reprezentować Oddział na Walnym Zgromadzeniu Delegatów podczas trwania XVI Zjazdu PTDL we Wrocławiu:

  okręg / liczba mandatów

  Białystok 8
  Bydgoszcz 7
  Gdańsk 8
  Katowice 23
  Kielce 9
  Koszalin 4
  Kraków 16
  Lublin 12
  Łódź 17
  Olsztyn 6
  Opole 6
  Poznań 14
  Rzeszów 11
  Słupsk 3
  Szczecin 8
  Warszawa 30
  Wrocław 19
  Lubuski 4

 • Bogdan Solnica 16/02/2007 06:47

  PTDL oraz Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL) realizują wspólny projekt utworzenia polskiej wersji portalu internetowego Lab Tests Online (LTO). Celem tworzonego portalu jest podnoszenie wiedzy o badaniach laboratoryjnych wśród lekarzy, pacjentów i ogółu społeczeństwa. Portal prowadzony przez Amerykańskie Towarzystwo Chemii Klinicznej (AACC) dostepny jest pod adresem www.labtestsonline.org
  Wykonany dotychczas zakres prac upoważnia do sięgnięcia po Państwa opinie co do treści wersji roboczej labtestsonline.pl.
  Europejska premiera LTO jest przewidziana w pierwszej połowie kwietnia 2007. Zespół pracujący nad projektem dokłada wszelkich starań, aby na polskiej stronie LTO udostępnić jak najwięcej informacji eliminując jednocześnie wszelkie nieścisłości i braki. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony http://labtestpl.engitel.com i przejrzenie zamieszczonych tam informacji. Wszystkie uwagi i komentarze prosimy kierować na adres: biuro@ipddl.com.pl
  Będziemy wdzięczni za Państwa pomoc.
  Zespół redakcyjny labtestsonline.pl

 • Bogdan Solnica 07/12/2006 12:35

  Zapraszamy do udziału w 17. Europejskim Kongresie Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, który odbędzie się w Amsterdamie w dniach 3. - 7. czerwca 2007. Wszelkie informacje na temat Kongresu dostępne są na stronie internetowej: www.ams2007.org

Copyright © 2004-2022 PTDL