Aktualności » Zarząd

 • Anna Mertas, prof. SUM 06/03/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  mając na uwadze komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 marca br. rekomendujący  odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne, niniejszym informuję o odwołaniu organizowanej przez Zarząd Główny PTDL konferencji  „Przygotowywane zalecenia PTDL dla praktyki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej” zaplanowanej w dniu 18 marca br.   w programie odwołanej tegorocznej edycji Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab w Warszawie.

  Program merytoryczny odwołanej konferencji, dotyczacy zaleceń przygotowywanych przez Grupy Robocze powołane przez Zarząd Główny PTDL, zostanie zrealizowany w programie konferencji "Warszawska Jesień Diagnostyczna" organizowanej przez Oddział PTDL w Warszawie  w dniach 22-23.10.2020 r. Tych z Państwa, którzy planowali udział w odwołanej konferencji serdecznie zapraszam do udziału w październikowej konferencji Oddziału PTDL w Warszawie, której program i szczegóły organizacyjne (warunki udziału i rejestracji uczestnictwa) zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej w terminie późniejszym.

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

   

   

   

   

 • Sławomir Białek 18/02/2020 00:00

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, iż w wyniku braku wolnych miejsc rejestracja na sympozjum WIOSENNE INSPIRACJE DIAGNOSTYCZNE została zakończona. 

  /-/ dr Sławomir Białek
  Sekretarz
  ZG PTDL

   

 • Iwona Bil-Lula 03/02/2020 16:31

 • Bogdan Solnica 30/01/2020 23:01

  Szanowni Państwo,

  mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w organizowanym przez Zarząd Główny PTDL sympozjum naukowo-szkoleniowym pod hasłem: „Wiosenne inspiracje diagnostyczne”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-27 marca 2020 r. w centrum konferencyjnym Pałac Mała Wieś (ok 50 km od centrum Warszawy) i jest dedykowane Kierownikom Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. Program będzie obejmował aktualne zagadnienia z zakresu immunologii, gastroenterologii, nefrologii, a także odrębną sesję dla kierowników poświęconą wybranym aspektom prawnym i wyzwaniom statystycznym. W ramach sympozjum zostanie zrealizowany kurs, którego zaliczenie pozwoli na uzyskanie twardych punktów edukacyjnych. Rolę sponsora objęła firma DIaSorin Poland sp. z o.o. 
  Więcej szczegółów wkrótce, a już dziś sugeruję Państwu wpisanie tego wydarzenia w swoich kalendarzach. Zapraszam do udziału, wiosna inspiruje.

  Anna Mertas

   

 • Jacek Majda 23/05/2019 07:45

 • Bogdan Solnica 10/05/2019 22:52

  Uprzejmie informujemy, że z powodu wyczerpania puli miejsc rejestracja na konferencję MEDYCYNA LABORATORYJNA 2019 została zakończona. Prosimy o nieprzesyłanie już formularzy zgłoszeniowych. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie konferencją.

 • Bogdan Solnica 10/05/2019 10:07

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy wstępną rejestrację uczestników na konferencję naukowo-szkoleniową MEDYCYNA LABORATORYJNA 2019. Konferencja   odbędzie się w dniach 10-12.06.2019. w Józefowie k/Warszawy

  Do udziału w konferencji zapraszamy Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych lub wydelegowanego przez Kierownika MLD Kierownika Pracowni. W konferencji weźmie udział około 200 osób. 

  Odpłatność za udział w konferencji wynosi łącznie 200 PLN i przeznaczona jest na koszty organizacji konferencji oraz koszty wydarzeń towarzyszących. 

  Program konferencji będzie obejmował sesje poświęcone zarządzaniu MLD, diagnostyce laboratoryjnej w kardiologii, hematologii, alergologii, toksykologii i infekcji, prezentacje przypadków klinicznych oraz liczne warsztaty fakultatywne.

  Za udział w konferencji Diagnostom przyznane zostaną punkty edukacyjne, a edukacyjny charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy. 

  W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz, jeśli potrzebne, potwierdzenie delegowania przez Kierownika MLD.  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej edytowalnej (MS Word, nie PDF); nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Wypełnione potwierdzenie delegowania z pieczątką i podpisem Kierownika Laboratorium należy przesłać w postaci skanu; nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Dokumenty należy pocztą elektroniczną przesłać na adres: 

   

  laboratoryjna.medycyna@gmail.com 

   

  Po przesłaniu dokumentów otrzymają Państwo potwierdzenie wstępnej rejestracji na Konferencję. 

  O wstępnej rejestracji na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń, prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i delegowania (jeśli wymagane) oraz przynależność do PTDL.

  Po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia wstępnej rejestracji na Konferencję należy dokonać wpłaty na wskazane konto. Brak wpłaty we wskazanym w potwierdzeniu rejestracji terminie będzie skutkować anulowaniem rejestracji wstępnej.

  Brak w formularzu danych do faktury uniemożliwi jej wystawie, dlatego prosimy, aby osoby, które chcą otrzymać fakturę zaznaczyły taką opcję w formularzu zgłoszeniowym i podały potrzebne dane.

  Szczegółowy program konferencji przesłany zostanie w terminie późniejszym.

   

  Serdecznie Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji!

   

  Do pobrania

 • Anna Mertas, prof. SUM 26/04/2019 00:00

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, że w dniach 10-12.06.2019 roku w Józefowie k.Warszawy odbędzie się Konferencja "Medycyna laboratoryjna 2019", której organizatorem jest Zarząd Główny PTDL. Głównym sponsorem Konferencji jest Firma Beckman Coulter Polska.

  Rejestracja uczestników rozpocznie się w dniu 10 maja br. poprzez formularz rejestracyjny, który tego dnia zostanie opublikowany na niniejszej stronie internetowej.

  Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji "Medycyna Laboratoryjna 2019", której program i szczegóły organizacyjne zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej w terminie późniejszym.

  Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 25/03/2019 22:30

       Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w XXIV Międzynarodowym Kongresie OSOZ „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA ZDROWIEM W LECZENIU SZPITALNYM” z dedykowaną diagnostom laboratoryjnym Sesją  D „Diagnostyka szpitalna”. Merytorycznym organizatorem tej sesji jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Termin: 9 kwietnia 2019 r. (wtorek)
  Godziny:  9:00  - 16:10
  Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Pl. Sławika i Antalla 1

  Konferencję zwieńczy Gala Liderów Ochrony Zdrowia 2019. Uroczystość wręczenia nagród laureatom prestiżowego konkursu Liderów Ochrony Zdrowia wraz z koncertem orkiestry symfonicznej zaplanowano o godz. 18.00 w nowoczesnej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (wstęp bezpłatny, wymagana rejestracja).

  Bezpłatna rejestracja na Kongres i Galę Liderów: https://www.osoz.pl/kongresOSOZ 

  Uczestniczący w Kongresie diagności laboratoryjni otrzymają imienny certyfikat z 2 punktami edukacyjnymi.

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

   

  PROGRAM KONGRESU:

  9:00 – 10:30
  Inauguracja i Sesja Plenarna

  10:31 – 11:00
  Przerwa kawowa.

  Harmonogram Sesji D  -„ Diagnostyka szpitalna”: 

  11:01 - 11:30

  Diagnostyka laboratoryjna w szpitalu – MLD i POCT.

  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  11:31 - 12:00

  Ogniska epidemiczne w polskich szpitalach.

  Izabela Kucharska, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

  12:01 - 12:30

  KS-SOLAB – nowoczesny system obsługi laboratorium jako element szpitalnej diagnostyki medycznej.

  Wojciech Kula, KAMSOFT S.A.

  12:31 - 13:00

  Mikrobiologiczne badania przesiewowe u pacjentów hospitalizowanych.

  Dr hab. Robert Wojtyczka, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


  13:01 - 14:00

  Przerwa obiadowa.

   

  14:01 - 14:20

  Rola diagnostów laboratoryjnych w zwalczaniu zakażeń szpitalnych.

  Dr hab. n. med. Anna Mertas, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  14:21 - 14:40

  OSOZ, platforma automatycznej wymiany informacji o badaniach laboratoryjnych.

  Wojciech Zieliński, KAMSOFT S.A.

  14:41 - 15:10

  Medyczne laboratorium diagnostyczne w strukturze szpitala – źródłem kosztów czy zysków ?

  Justyna Marynowska, wiceprezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

  15:11 - 15:20

  Dyskusja, merytoryczne podsumowanie sesji.

  Dr hab. n. med. Anna Mertas, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

   

  GALA LIDERÓW OCHRONY ZDROWIA 2018

  Godziny:    18:00 – 21:00
  Miejsce:   SIEDZIBA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH

                      Uroczysta Gala wręczenia statuetek Liderów oraz koncert okolicznościowy.

   

  Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w powyższym międzynarodowym wydarzeniu !

  Anna Mertas

  Prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Anna Mertas, prof. SUM 19/03/2019 00:00

  Z przyjemnoscia niniejszym informuję, że w związku z pozyskaniem przez Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej doatkowych funduszy do grona laureatów konkursu streszczeń EuroMedLab Barcelona 2019 dołączyły trzy kolejne osoby z listy rankingowej:

  Miejsce     

  w rankingu

  Liczba punktów

  Imię i nazwisko

  Tytuł pracy

  8

  112

  Anna Krzywonos-Zawadzka

  1400W improves cardioprotective effect of matrix metalloproteinase 2 and myosin light chain kinase inhibitors in hearts subjected to ischemia/reperfusion injury

  9

  111

  Joanna Bugajska

  Amino acids profile in children with Turner syndrome

  10

  106

  Marta Banaszkiewicz

  Arterial hypertension and diabetes mellitus in relation to plasma levels of matrix metalloproteinases and their tissue inhibitors in patients with stable coronary artery disease

  Nagrodą dla laureatów konkursu jest pokrycie kosztów udziału w 23 Europejskim Kongresie Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej w Barcelonie w dniach 19-23.05.2019. Finansowanie obejmuje: opłatę rejestracyjną oraz koszty podróży i zakwaterowania, bez kosztów programu socjalnego i wyżywienia.  

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, osoby korzystające z finansowania otrzymają  stosowny formularz PIT. Obsługę biurową, finansową i organizacyjną laureatów konkursu zapewni biuro Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie.

  W imieniu Zarządu Głównego PTDL serdecznie gratuluję Laureatom konkursu,

  Anna Mertas

Copyright © 2004-2021 PTDL