Aktualności » Zarząd

 • Anna Mertas, prof. SUM 05/03/2019 00:00

  Wyjaśnienie dotyczące konkursu streszczeń EuroMedLab 2019

  W uzupełnieniu komunikatu prezentującego laureatów konkursu streszczeń EuroMedLab 2019, niniejszym uprzejmie informuję, że zgodnie z jego regulaminem nadesłane  streszczenia  były oceniane   przez  Komisję  Konkursową  powołaną przez  Zarząd Główny PTDL.  Członkowie Komisji  otrzymywali do oceny tekst streszczenia (tytuł oraz merytoryczny tekst)   bez jakichkolwiek informacji  umożliwiających identyfikację autorów streszczenia.  Każde streszczenie oceniane było przez trzech członków Komisji pochodzących z innych ośrodków i regionów Polski aniżeli autorzy streszczenia.  W skali punktowej oceniano:

  - wartość   naukową   streszczenia  (0 – 10 punktów), 

  - metodykę   badania (0 – 10 punktów),          

  - opracowanie wyników (0 – 10 punktów),          

  - formułowanie wniosków (0 – 10 punktów),

  - poprawność    tekstu   w języku angielskim (0 do 5 punktów).  

  Ostateczną    ocenę   streszczenia stanowiła suma   punktów przyznanych  przez wszystkich oceniających   dane streszczenie   członków   Komisji.  Laureatami konkursu   zostali autorzy  streszczeń,   które otrzymały  największą         liczbę punktów.  Liczba laureatów tegorocznego konkursu uwarunkowana jest sumą środków finansowych pozyskanych oraz wyasygnowanych przez Zarząd Główny PTDL.

   

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Anna Mertas, prof. SUM 28/02/2019 00:00

  LAUREACI KONKURSU STRESZCZEŃ ZGŁOSZONYCH NA 23 EUROPEJSKI KONGRES CHEMII KLINICZNEJ-BARCELONA 2019:

  Miejsce      w rankingu

  Liczba punktów

  Imię i nazwisko

  Tytuł pracy

  1

  135

  Iwona Bil-Lula

  Barbiturate-based matrix metalloproteinase inhibitor shows cardioprotective effect during oxidative stress

  2

  128

  Ewa Gruszewska

  Serum galectin-3 concentration in rheumatic diseases

  3

  121

  Agnieszka Olejnik

  The protective role of Klotho protein in

    the ischemia/reperfusion cardiac cell injury - preliminary studies

  4

  120

  Alina Rak-Pasikowska

  Impact of doxycycline on platelet activation during platelet concentrates storage – preliminary research

  5

  119

  Bogdan Cywik

  Serum profile of transferrin isoforms

  in rheumatoid arthritis treated with biological drugs

  6

  114

  Sławomir Ławicki

  The plasma levels and diagnostic utility

  of VEGF and M-CSF in endometrial cancer patients

  7

  113

  Lech Chrostek

  Serum hyaluronic acid concentration

  in rheumatic diseases

  7

  113

  Joanna Boińska

  Evaluation of circulating chromogranin B (CgB) concentrations in patients undergoing off-pump coronary artery bypass grafting

  7

  113

  Aleksandra Franczak

  Urinary MMP-2 as a potential biomarker   

  of severity of obstructive sleep apnea

  7

  113

  Ewa Wieczorek

  The impact of high density lipoprotein (HDL) and its subpopulations on very low density lipoprotein (VLDL) lipolysis efficiency in normo- and hyperlipidaemic subjects

     W postępowaniu konkursowym nadesłane streszczenia były oceniane przez powołaną przez Zarząd Główny PTDL Komisję Konkursową w następującym składzie:

  prof. Bogdan Solnica

  dr hab. Iwona Bil-Lula

  dr hab. Olga Ciepiela

  dr hab. Wojciech Jelski

  dr hab. Anna Mertas

  dr hab. Joanna Osada

  dr hab. Grażyna Sygitowicz

  dr hab. Ewa Wysocka

  dr Anna Raszeja-Specht

     Członkowie Komisji Konkursowej (recenzenci)  oceniali streszczenia nie posiadając informacji na temat ich autorów. Recenzenci oceniali w skali punktowej: wartość naukową streszczenia, metodykę badania, opracowanie wyników i  formułowanie wniosków oraz poprawność tekstu w języku angielskim. Ostateczną ocenę pracy stanowi suma punktów przyznanych przez wszystkich oceniających ją recenzentów. Laureatami konkursu są autorzy streszczeń, które otrzymały największą liczbę punktów.

     Nagrodą dla laureatów konkursu jest pokrycie kosztów udziału w 23 Europejskim Kongresie Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej w Barcelonie w dniach 19-23.05.2019. Finansowanie obejmuje: opłatę rejestracyjną oraz koszty podróży i zakwaterowania, bez kosztów programu socjalnego i wyżywienia.  

     Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, osoby korzystające z finansowania otrzymają  stosowny formularz PIT. Obsługę biurową, finansową i organizacyjną laureatów konkursu zapewni biuro Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie.

  W imieniu Zarządu Głównego PTDL serdecznie gratuluję Laureatom konkursu,

  Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 09/02/2019 00:00

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszam do udziału w organizowanej przez Zarząd Główny PTDL Konferencji, która odbędzie się w dniu 14 marca br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, wpisując się w program odbywających się w dniach 13-15.03.br. 21 Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2019. Konferencja będzie poświęcona zaleceniom dla diagnostyki laboratoryjnej opracowywanym obecnie przez grupy robocze powołane przez Zarząd Główny PTDL.

  Uczestnictwo w Konferencji PTDL jest bezpłatne.

  Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa w Konferencji poprzez przesłanie na adres mailowy: ptdl.eurolab19@gmail.com wiadomości zawierającej imię i nazwisko oraz numer PWZDL. Zarejestrowani w powyższy sposób uczestnicy Konferencji otrzymają po zakończeniu obrad imienny certyfikat dokumentujący uzyskanie 2 punktów edukacyjnych.

  Zachęcam Państwa do zapoznania się z zamieszczonym poniżej programem Konferencji PTDL.

  Równocześnie informuję, że wstęp na Targi EuroLab oraz CrimeLab jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji online poprzez stronę internetową www.targieurolab.pl lub bezpośrednio na miejscu.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Konferencja pt. „Najnowsze zalecenia praktyki klinicznej dla diagnostyki laboratoryjnej”

  Warszawa  -  14.03.2019 r. (czwartek)  godz. 10.00 – 12.45
  Pałac Kultury i Nauki  -  Sala Kisielewskiego

   

  PROGRAM KONFERENCJI:

  10.00 – 10.10

  Wprowadzenie w tematykę Konferencji – dr hab. Anna Mertas, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  10.10 – 10.30

  Wykład pt.  "Optymalizacja diagnostyki zaburzeń lipidowych - w oczekiwaniu na wytyczne PTDL/PTL/KLRwP/PTK 2019" – dr hab. Grażyna Sygitowicz, Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  10.30 -11.10

  Wykład pt. „Wynik badania morfologii krwi z oceną mikroskopową rozmazu - rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej” – Prof. dr hab. Mirosława Pietruczuk, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  11.10 – 11.50

  Wykład pt. „Zalecenia grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu - pierwsze doniesienie” część I – dr hab. Iwona Bil-Lula, Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

  11.50 – 12.30

  Wykład pt. „Zalecenie grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu - pierwsze doniesienie” część II – dr Agnieszka Ćwiklińska, Katedra Analityki Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

  12.30 – 12.45

  Dyskusja, podsumowanie Konferencji.

 • Piotr Solnica 26/10/2018 00:00

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej serdecznie zaprasza wszystkich Członków Towarzystwa do udziału w konkursie streszczeń organizowanym przez PTDL i Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej. 

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest autorstwo (pierwszy autor lub autor prezentujący) streszczenia/doniesienia naukowego zgłoszonego do prezentacji na 23 Europejskim Kongresie Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC-EFLM EuroMedLab) w Barcelonie w dniach 19-23 maja 2019.

  Link do strony Kongresu: 

  http://www.euromedlab2019barcelona.org/2019/home

  Nagrodą dla laureatów konkursu będzie pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania i rejestracji na Kongres. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem

  Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę wysyłać na adres:

  konkurs.ptdl@gmail.com

  Zapraszamy Państwa do udziału i życzymy powodzenia!


  Z poważaniem,
  W imieniu Zarządu Głównego

  Dr hab. n. farm. Iwona Bil-Lula

  Do pobrania:

 • Anna Mertas, prof. SUM 24/10/2018 00:00

  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

  Pana Profesora Andrzeja Brzezińskiego

  członka honorowego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Pan prof.dr hab. n. med. Andrzej Brzeziński był kierownikiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu Patologii Akademii Medycznej w Łodzi, a następnie kierownikiem Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jako inicjator i propagator programów sprawdzianów międzylaboratoryjnych w Polsce przez wiele lat pełnił funkcję Dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi. W ramach współpracy z European Committee for External Quality Assurance Programmes in Laboratory Medicine zyskał w wielu krajach uznanie oraz przyjaciół, dla których wiarygodność wyników była równie ważna jak dla Niego. Pan Profesor Andrzej Brzeziński był Konsultantem Krajowym ds. Diagnostyki Laboratoryjnej oraz wieloletnim członkiem zespołów nadzoru specjalistycznego, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej oraz towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (m.in. jako viceprezes i wieloletni członek Zarządu Głównego), Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Pan Profesor Andrzej Brzeziński był członkiem Komitetów Redakcyjnych czasopism: Diagnostyka Laboratoryjna, Diabetologia Polska, Badanie i Diagnoza. Był laureatem indywidualnej nagrody naukowej Ministra Zdrowia. Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji  Narodowej, odznaką za wzorową pracę w służbie zdrowia i odznaką honorową miasta Łodzi. Pan Profesor Andrzej Brzeziński na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako Wielki Autorytet w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, zwłaszcza w aspekcie jakości badań laboratoryjnych.

  Rodzinie i Współpracownikom Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

   

   

 • Bogdan Solnica 23/10/2018 15:07

  Szanowni Państwo,

  Dziękując za Państwa zainteresowanie sympozjum “Bakcyl pod lupą!” z przykrością informujemy o wyczerpaniu puli miejsc i zakończeniu rekrutacji. Uprzejmie prosimy o nieprzysyłanie już formularzy zgłoszeniowych.

  Z zarejestrowanymi uczestnikami sympozjum będziemy kontaktować się indywidualnie.

  Organizatorzy sympozjum

 • Bogdan Solnica 09/10/2018 00:00

  Szanowni Państwo, rozpoczynamy rejestrację uczestników sympozjum „Bakcyl pod lupą!”, które odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2018. w hotelu Narvil w Serocku k/Warszawy. Do udziału w sympozjum zapraszamy kierowników medycznych laboratoriów diagnostycznych lub wydelegowane przez nich osoby, również pełniące w swoich jednostkach funkcje kierownicze (np. pracowni).

  W celu rejestracji uczestnictwa należy pobrać i wypełnić w formacie MS Word formularz zgłoszeniowy oraz wysłać go na podany w nim adres e-mail. Na ten sam adres prosimy kierować wszystkie pytania lub uwagi. O rejestracji na sympozjum będzie decydować kolejność zgłoszeń.

  Zapraszamy do udziału!

  Do pobrania:

   

   

 • Bogdan Solnica 07/08/2018 12:34

  Uprzejmie informujemy, że w związku z regulacjami zawartymi w „Kodeksie Etyki branży technologii medycznych“ (MedTech Europe, IPDDL 2017), Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej i Firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o. zaprzestają od bieżącego roku fundowania Nagrody Specjalnej im. Profesora Jana Sznajda za wybitne osiągnięcia w diagnostyce laboratoryjnej oraz Nagrody dla młodych pracowników diagnostyki laboratoryjnej.

  Nagroda Specjalna im. Profesora Jana Sznajda za wybitne osiągnięcia w diagnostyce laboratoryjnej była fundowana od 2001 roku, natomiast Nagroda dla młodych pracowników diagnostyki laboratoryjnej od 2005 roku.  Uhonorowano nimi łącznie 22 Laureatów – znanych i szanowanych w polskim środowisku medycyny laboratoryjnej osób. Wierzymy, że nagrody te odegrały istotną, pozytywną rolę w karierze zawodowej i naukowej Laureatów, jak i przyczyniły się do rozwoju medycyny laboratoryjnej w naszym kraju.

   

                                                                                      Zarząd

                                                                            Fundacji Rozwoju

                                                                    Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Bogdan Solnica 08/05/2018 22:44

   Uprzejmie informujemy, że pula miejsc na konferencji MEDYCYNA LABORATORYJNA 2018 została już wyczerpana i obecnie możemy rejestrować tylko na listę rezerwową. Istnieje też możliwość rejestracji bez rezerwacji miejsc noclegowych,  uprawniającej do uczestniczenia w wykładach i warsztatach. Do końca tygodnia wszyscy Państwo, którzy przysłali formularze zgłoszeniowe zostaną powiadomieni o statusie rejestracji.

  Przypominamy, że konferencja jest przeznaczona dla kierownika MLD lub wydelegowanego kierownika pracowni. W związku z tym, jeśli z przesłanych formularzy nie wynika, że są Państwo Kierownikami MLD lub są Państwo przez Kierownika wydelegowani, będą Państwo proszenie o uzupełnienie formularzy.

  W imieniu organizatorów,

  Bogdan Solnica

 • Bogdan Solnica 07/05/2018 00:00

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rejestrację uczestników konferencji naukowo-szkoleniowej MEDYCYNA LABORATORYJNA 2018, która odbędzie się w dniach 11-13.06.2018. w Józefowie k/Warszawy 

  Zgodnie z poprzednimi informacjami, do udziału w konferencji zapraszamy Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych lub wydelegowanego przez nich Kierownika Pracowni. W konferencji weźmie udział około 200 osób. 

  Opłatność za udział w konferencji wynosi łącznie 200 PLN – przeznaczona jest na koszty organizacji konferencji oraz koszty wydarzeń towarzyszących.

  Za udział w Konferencji Diagnostom przyznane zostaną punkty edukacyjne, a szkoleniowy charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy.

  W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji wstępnej oraz przesłać go pocztą elektroniczną na adres: laboratoryjna.medycyna@gmail.com

  O wstępnej rejestracji na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń, prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przynależność do PTDL.

  Po otrzymaniu potwierdzenia wstępnej rejestracji na konferencję należy dokonać wpłaty na wskazane konto. Brak wpłaty we wskazanym w potwierdzeniu terminie będzie skutkować anulowaniem rejestracji wstępnej.

  Brak w formularzu danych do faktury uniemożliwi jej wystawie, dlatego prosimy, aby osoby, które chcą otrzymać fakturę zaznaczyły taką opcję w formularzu zgłoszeniowym i podały potrzebne dane.

   

  Zapraszamy Państwa do udziału!

   

  Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

Copyright © 2004-2021 PTDL