Aktualności » Zarząd

 • Anna Mertas, prof. SUM 04/05/2018 00:00

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej organizuje kolejną,  V edycję konferencji naukowo-szkoleniowej „MEDYCYNA LABORATORYJNA 2018”, która odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2018 w Józefowie k/Warszawy, z udziałem około 200 uczestników z całej Polski. Tegoroczna konferencja jest przeznaczona dla kadry kierowniczej medycznych laboratoriów diagnostycznych (w konferencji mogą wziąć udział kierownicy medycznych laboratoriów diagnostycznych lub wydelegowani przez nich kierownicy pracowni). Głównym sponsorem Konferencji będzie firma Beckman Coulter Polska.

  W programie konferencji znajdą się między innymi zagadnienia z zakresu biochemii klinicznej, hematologii, analityki ogólnej, kontroli jakości i zarządzania laboratorium. Przewidziane też są liczne warsztaty, a konferencji  będzie towarzyszyć wystawa sprzętu diagnostycznego organizowana przez sponsorów.

  Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi łącznie 200 PLN – kwota ta przeznaczony jest na koszty organizacji konferencji oraz na koszty imprez towarzyszących wydarzeniu.

  Za udział w Konferencji diagnostom laboratoryjnym przyznane zostaną punkty edukacyjne, a szkoleniowy charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy.

  Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa do zaplanowania uczestnictwa w tym wydarzeniu !

  Rejestracja uczestników Konferencji rozpocznie się w dniu 7 maja br. Tego dnia zostaną opublikowane na stronie internetowej PTDL szczegóły rejestracji oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa.

   

  Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji,

  Anna Mertas

  prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Anna Mertas, prof. SUM 03/04/2018 12:36

  XXIII Międzynarodowy Kongres OSOZ

  „Koordynowana i personalizowana opieka zdrowotna”
  Sesja D – Diagnostyka Laboratoryjna - 24 kwietnia 2018, MCK Katowice

  W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej serdecznie zapraszam Państwa do udziału w XXIII Międzynarodowym Kongresie OSOZ „Koordynowana i Personalizowana Opieka Zdrowotna”  w dniu 24 kwietnia 2018 roku w Katowicach.

  Termin: 24 kwietnia 2018 r. (wtorek)
  Godziny:  9:00  - 16:40
  Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Pl. Sławika i Antalla 1

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

  Kongres OSOZ to jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej prezentujące aktualne zagadnienia innowacyjnej ochrony zdrowia. Tegoroczna edycja skupi się na najważniejszych wyzwaniach dla polskiego rynku zdrowia: koordynacji opieki zdrowotnej, e-recepcie, bezpieczeństwie danych (RODO), e-dokumentacji medycznej, centralnych projektach cyfryzacji sektora. W sesji inauguracyjnej wezmą udział m.in. wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej Horst Krämer. W harmonogramie kongresu zaplanowano specjalną sesję dla diagnostów laboratoryjnych (Sesja D). Po zakończeniu obrad zapraszamy na Uroczystą Galę wręczenia statuetek Liderów Ochrony Zdrowia 2018 oraz koncert okolicznościowy w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

  Bezpłatna rejestracja na Kongres i Galę Liderów: https://www.osoz.pl/kongresOSOZ

  Uczestnioczący w Kongresie diagności laboratoryjni otrzymają imienny certyfikat z 2 punktami edukacyjnymi.

   

  XXIII Międzynarodowy Kongres OSOZ „Koordynowana i personalizowana opieka zdrowotna”

  24 kwietnia 2018, Międzynarodowe Centrum Konferencyjne  - Katowice

  PROGRAM:

  9:00 – 10:30
  Inauguracja i Sesja Plenarna.

  10:31 – 11:00
  Przerwa kawowa.

  Harmonogram Sesji D  -„ Diagnostyka Laboratoryjna”

  11:01 – 11:30
  Perspektywy zmian organizacyjno-prawnych w diagnostyce laboratoryjnej w Polsce.
  Prof. dr hab. n. med. Maciej Szmitkowski, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej

  11:31 - 12:00
  KS-SOLAB - nowoczesny system obsługi laboratorium jako narzędzie koordynacji wymiany informacji w diagnostyce.
  Wojciech Kula, KAMSOFT S.A.

  12:01 - 12:30
  Czas w medycynie laboratoryjnej.
  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Kierownik Zakładu Biochemii Klinicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  12:31 - 13:00
  Wnioski wypływające z raportu IPDDL i Deloitte – Medycyna laboratoryjna w Polsce, efektywność kosztowa.
  Mgr Józef L. Jakubiec, Dyrektor Generalny Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej

  13:01 - 13:50
  Przerwa obiadowa.

  13:51 - 14:10
  Wymiana informacji przychodnia-laboratorium-przychodnia-pacjent z wykorzystaniem Indywidualnego Konta Pacjenta. Case Study: praktyczny obieg informacji.
  Wojciech Zieliński, KAMSOFT S.A.

  14:11 - 14:30
  Dokumentacja medyczna w laboratorium – uwarunkowania prawne.
  Mec. Michał Rytel

  14:31 - 14:50
  Standaryzacja informacji o badaniach laboratoryjnych - Propozycja nowej Bazy Badań Laboratoryjnych.
  Agnieszka Sowa, KAMSOFT S.A.

  14:51 - 15:10
  RODO – wymogi ochrony danych osobowych pacjenta w laboratorium.
  Mec. Michał Rytel

  15:11 - 15:30
  Rola i zadania diagnostów laboratoryjnych w koordynowanej i personalizowanej opiece zdrowotnej. Podsumowanie obrad sesji.
  Dr hab. n. med. Anna Mertas, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  15:31 - 15:40
  Przerwa kawowa.

  15:41 – 16:40
  Podsumowanie Kongresu. Przegląd najważniejszych informacji i wniosków z sesji tematycznych.

  GALA LIDERÓW OCHRONY ZDROWIA 2018

  Godziny:  18:00 – 21:00
  Miejsce:   SIEDZIBA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH

  Uroczysta Gala wręczenia statuetek Liderów oraz koncert okolicznościowy.

  W programie koncertu: Dvořak "Tańce słowiańskie", Brahms "Tańce węgierskie", Ravel "Bolero". Moderator: Anna Popek.

  Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w powyższym ogólnopolskim wydarzeniu !

  Anna Mertas

  Prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Anna Mertas, prof. SUM 17/02/2018 00:00

  KONFERENCJA NAUKOWO–SZKOLENIOWA  

  „Diagnostyka  laboratoryjna – czego jest za mało ?”

  W imieniu Zarządu Głównego PTDL serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji „Diagnostyka laboratoryjna – czego jest za mało ?”, która odbędzie się w dniu 16 marca br. w Warszawie w ramach 20 Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2018 organizowanych przez MT Targi Polska SA w dniach 14 - 16 marca 2018 roku. Konferencja będzie poświęcona niewystarczającemu wykorzystywaniu badań laboratoryjnych w medycynie prewencyjnej oraz monitorowaniu niektórych chorób przewlekłych.

  TERMIN  Konferencji: 16 marca 2018 roku (piątek)
  GODZINY: 10.00-12.45
  MIEJSCE: Centrum Targowo-Kongresowe w Warszawie przy ul. Marsa 56 c – sala konferencyjna D na terenie hali targowej
  Udział w Konferencji jest bezpłatny.

  Uczestnicy Konferencji otrzymają imienny certyfikat z przysługującymi 2 punktami edukacyjnymi.

  Uczestnicy Konferencji mają także możliwość bezpłatnego wstępu na Targi EuroLab 2018 - po wcześniejszej rejestracji online (informacje dostępne na stronie internetowej http://targieurolab.pl) lub rejestracji na miejscu w Centrum Targowo-Kongresowym.

   

  PROGRAM KONFERENCJI:

  Piątek, 16 marca 2018 r.

  10.00-10.05
  Otwarcie obrad Konferencji: dr hab. n. med. Anna Mertas – prezes Zarządu Głównego PTDL

  10.05-10.45
  „Wykrywanie cukrzycy i stanu przedcukrzycowego – w poczuciu niedosytu...”
  Dr n. med. Ewa Janeczko-Sosnowska - Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  10.45-11.25
  „Zakażenia wirusami hepatotropowymi – najpierw trzeba wykryć...”
  Prof. dr hab. n. med. Janusz Stańczak – Pracownia Diagnostyki Molekularnej, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

  11.25-12.05
  „Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń dróg oddechowych i moczowych, a racjonalna antybiotykoterapia”
  Prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz – Narodowy Instytut Leków w Warszawie

  12.05-12.45
  „Wnioski wypływające z raportu IPDDL i Deloitte – Medycyna laboratoryjna w Polsce, efektywność kosztowa”
  Mgr Józef L. Jakubiec – Dyrektor Generalny Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej

  12.45
  Podsumowanie i zakończenie obrad Konferencji

   

  Serdecznie Państwa zapraszam do Warszawy na Konferencję i Targi EuroLab 2018,

  Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 17/02/2018 00:00

  IX KONFERENCJA NAUKOWO–SZKOLENIOWA  SALMED–LABORATORIUM 2018

  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w jednodniowej konferencji SALMED LABORATORIUM 2018, organizowanej już po raz dziewiąty, w ramach Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED w Poznaniu w dniach od 15  do 17 marca 2018 roku.

  TERMIN: 15 marca 2018 r.
  GODZINA: 10.00-16.00
  MIEJSCE: Międzynarodowe Targi Poznańskie - pawilon 7, sala GH
  ZASADY WSTĘPU: Wstęp odpłatny. Szczegółowe informacje poniżej.

  Głównym organizatorem konferencji SALMED–LABORATORIUM 2018, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy współudziale Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej, Zarządu  Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Poznaniu i przy współpracy Międzynarodowych Targów Poznańskich.

  Konferencja w 2018 roku „Teraźniejszość i przyszłość diagnostyki Laboratoryjnej w Polsce” jest głosem w dyskusji o stanie diagnostyki laboratoryjnej i kierunkach jej rozwoju. Podczas konferencji będą Państwo mieli możliwość wysłuchania wielu interesujących wykładów i uczestniczenia w panelu dyskusyjnym, który będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, z uwzględnieniem szkolenia podyplomowego. Program naukowo–szkoleniowy wzbogacą także  sesje autorskie firm diagnostycznych.

   

  PROGRAM KONFERENCJI

  Czwartek, 15 marca 2018 r.

  10.00-10.10
  Otwarcie konferencji: prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński, dr hab. n. med. Ewa Wysocka, Moderatorzy sesji: prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński, dr hab. n. med. Ewa Wysocka

  10.10-10.50
  Aktualny stan diagnostyki laboratoryjnej w Polsce
  Dr n. med. Elżbieta Puacz – Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

  10.50-11.30
  Perspektywy zmian organizacyjno-prawnych w diagnostyce laboratoryjnej w Polsce
  Prof. dr hab. n. med. Maciej Szmitkowski – Konsultant Krajowy w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej

  11.30-12.10
  Nowe koncepcje funkcjonowania Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
  Dr n. med. Barbara Przybył-Hac – Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

  12.10-12.50
  Analiza kosztowa, studium przypadków – Raport Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
  Mgr Józef Jakubiec – Dyrektor Generalny Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej

  12.50-13.20
  Przerwa

  13.20-14.20
  Warsztaty firmowe

  14.20-15.00
  Czy istnieje potrzeba modyfikacji programu szkolenia w procesie kształcenia do zawodu diagnosty laboratoryjnego? – dwugłos przed- i podyplomowy.

  Dr hab. n. farm. Violetta Krajka-Kuźniak – Prodziekan ds. Studenckich Kierunków Analityka Medyczna i Kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Dr hab. n. med. Sławomir Michalak – Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Specjalizacji dla Diagnostów Laboratoryjnych w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  15.00-16.00
  Panel dyskusyjny – Kluczowe problemy współczesnej diagnostyki laboratoryjnej.

  Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński, prof. dr hab. n. med. Maciej Szmitkowski, dr n. med. Elżbieta Puacz,  dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, dr hab. n. farm. Violetta Krajka-Kuźniak, dr hab. n. med. Ewa Wysocka

  16.00
  Zakończenie konferencji

  KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI:

  BILET ON-LINE Z REJESTRACJĄ: 100 zł
  BILET ON-LINE Z REJESTRACJA I WJAZDEM: 130 ZŁ (tylko on-line)
  BILET STUDENCKI Z WAŻNA LEGITYMACJĄ STUDENCKĄ : 70 zł
  BILET Z REJESTRACJĄ W KASIE MTP: 110 ZŁ
  Bilet na konferencję upoważnia do zwiedzania ekspozycji targów SALMED w dniu 15 marca 2018.

  Informacje dot. rejestracji on-line dostępne są na stronie internetowej www.salmed.pl

  Uczestnicy mogą liczyć na przyznanie 2 (dwóch) punktów edukacyjnych.

   

  Serdecznie Państwa zapraszamy do gościnnego Poznania,

  Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:

  Dr hab. n. med. Ewa Wysocka

  Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński

 • Anna Mertas, prof. SUM 16/02/2018 00:00

  Zarząd Główny PTDL objął swoim patronatem konferencję naukowo-szkoleniową "Współczesna diagnostyka stanu przedrzucawkowego (preeklampsji) - wyzwanie dla lekarzy klinicystów i diagnostów laboratoryjnych", która odbędzie się w Łodzi w dniach 9-10.03.2018 roku.

  Szczegółowy program konferencji, wraz z informacjami o kosztach uczestnictwa i zakwaterowania, dostępny jest na stronie internetowej organizatora konferencji - Medycznego Centrum Naukowo-Diagnostycznego BB-Med (http://www.bb-med.pl/konferencje-naukowo-szkoleniowe.html).

  Zainteresowanych tematem konferencji zachęcam do udziału,

  Anna Mertas 

 • Jacek Majda 12/01/2018 14:27

 • Bogdan Solnica 22/09/2017 09:45

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej XIX Zjazdu PTDL, który odbył się w Krakowie w dniach 3-6 września 2017.: http://ptdl2017.pl/pl/ udostępniona jest galeria zdjęć oraz część prezentacji do wygłoszonych na nim wykładów.

  Raz jeszcze dziękując wszystkim Uczestnikom, Wykładowcom i Wystawcom za udział w Zjeździe oraz jego Organizatorom łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia,

  Bogdan Solnica

   

 • Bogdan Solnica 04/07/2017 19:36

  W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Trzeciej Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Dydaktycznej „Witamina D - minimum, maximum, optimum”, która odbędzie się dniach 22-23 września 2017. w Centrum Konferencyjnym Szpitala MSWiA w Warszawie. Patronem merytorycznym konferencji jest European Vitamin D Association (EVIDAS) oraz Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Konferencja objęta jest również patronatem PTDL. Spodziewany jest udział  ok. 400 uczestników z naszego kraju i innych państw Europy.

  Program konferencji, informacje organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej: http://www.witaminad.waw.pl/


 • Bogdan Solnica 08/06/2017 19:40

  Uprzejmie informujemy, że do programu wsparcia finansowego udziału w XIX Zjeździe PTDL w Krakowie, w dniach 3-6 września 2017, zgłosiły się 23 osoby. Zgodnie z regulaminem Programu, wszystkim (wymienionym poniżej) osobom zostanie pokryta opłata rejestracyjna.

   

  Bielawska Lena
  Bil-Lula Iwona
  Dyś Aleksandra
  Czech Malwina
  Dąbkowski Kamil
  Dziatkiewicz Paulina
  Kokot Izabela
  Konarzewska Anna
  Koper Olga
  Korpysz Maciej
  Krzywonos-Zawadzka Anna
  Latos Magdalena
  Ludziejewska Aleksandra
  Lubowicka Emilia
  Nazorek Dorota
  Pater Paulina
  Pierzyna-Świtała Magdalena
  Romaniuk Wioletta
  Wieczorek Ewa
  Wolszczak-Biedrzycka Blanka
  Zajkowska Monika
  Zasimowicz-Majewska Elżbieta
  Zińczuk Justyna

   

 • Danuta Kozłowska 19/05/2017 09:29

   

                                    XIX Zjazd PTDL i  wystawa  POLMEDLAB 2017

   

                                            

   Szanowni Państwo

   W dniach 3-6 września 2017 olbrzymie wydarzenia  jakie odbywają  się co 4 lata w naszym diagnostycznym środowisku

    XIX Zjazd PTDL i wystawa producentów IVD  POLMEDLAB  2017.

  Szczegóły na stronie     http://ptdl2017.pl

  Do 30 maja niższa opłata rejestracyjna

  http://ptdl2017.pl/pl/rejestracja/informacje-o-rejestracji.html

  Kontakty :

  Biuro Organizacyjne Zjazdu:​

  Aleksandra Zięba - informacje odnośnie XIX Zjazdu PTDL oraz wystawy POLMEDLAB 2017
  tel. +48 12 651 90 54, 506 037 925

  e-mail: ptdl2017@targi.krakow.pl

  Angelika Baran - informacje odnośnie rejestracji uczestników

  tel. + 48 12 651 90 15

  e-mail: ptdl2017@targi.krakow.pl

  Kontakt do Komitetu Organizacyjnego

  Przewodnicząca:
  Danuta Kozłowska
  tel. 663 680 186
  e-mail: danuta.kozlowska@diag.pl

Copyright © 2004-2021 PTDL