Aktualności » Zarząd

 • Bogdan Solnica 07/11/2013 15:37

  Na wniosek członków PTDL – specjalistów laboratoryjnej parazytologii medycznej: Pana Czesława Głowniaka (O/Rzeszów) wsparty wnioskiem Pani Joanny Matowickiej-Karna (O/Białystok) i Pana Piotra Nowaka (O/Kraków) poparty deklaracjami kolejnych 9 członków Towarzystwa, po spełnieniu warunków wymienionych w „Regulaminie powoływania i działalności sekcji w Polskim Towarzystwie Diagnostyki Laboratoryjnej”, Zarząd Główny PTDL na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 roku powołał Sekcję Laboratoryjnej Parazytologii Medycznej (Sekcja LPM).

  Podstawowym zadaniem powołanej sekcji jest integracja członków PTDL zainteresowanych działalnością naukowo-badawczą i szkoleniową w zakresie laboratoryjnej parazytologii medycznej. W licznych medycznych laboratoriach diagnostycznych wykonywane są rutynowo parazytologiczne badania laboratoryjne, najczęściej koproskopowe. Część kadry diagnostycznej jest więc czynnie i bezpośrednio związana z laboratoryjną parazytologią medyczną. Do tychże właśnie Koleżanek i Kolegów, nie tylko diagnostów laboratoryjnych, jest adresowana sekcja LPM. Lista zainteresowanych działalnością sekcji oraz chętnych do wpisania się jest więc otwarta. Inicjatorom sekcji LPM znane są bowiem problemy diagnostów laboratoryjnych, którzy sygnalizują potrzebę dokształcania się i doskonalenia umiejętności praktycznych oraz wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie parazytologii medycznej.

  Powyższe fakty są więc główną przesłanką do działalności powołanej Sekcji LPM, jako wyodrębnionej struktury w ramach Naszego Towarzystwa. Tym bardziej jest to istotne, iż od wielu lat obserwujemy postępującą tendencję w zakresie migracji ludności - nie tylko obywateli polskich – w różne strefy klimatyczno-geograficzne świata, a co za tym idzie, możliwość transmisji na teren Polski tzw. importowanych inwazji pasożytniczych. Polska diagnostyka laboratoryjna musi być przygotowana do prowadzenia badań rozpoznawczych w tym kierunku, posiadać odpowiednio przygotowaną kadrę w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

  Zarząd Główny PTDL powołując Sekcję Laboratoryjnej Parazytologii Medycznej upoważnia jednocześnie jej pomysłodawcę - Kol. Czesława Głowniaka z Oddziału Rzeszowskiego PTDL do podejmowania dalszych działań w imieniu grupy inicjatywnej.

  Wszystkich Państwa zainteresowanych wpisem do sekcji i jej działalnością prosimy o bezpośredni kontakt z Kolegą Czesławem Głowniakiem, e-mail: cz.glowniak@gmail.com , tel.: 695-411-093.

   

  Czesław Głowniak

  Koordynator działalności Sekcji Laboratoryjnej Parazytologii Medycznej

 • Bogdan Solnica 15/08/2013 13:13

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że  dnia 15 sierpnia 2013 r. zmarła, po długiej walce z ciężką chorobą, mgr Elżbieta Ciszewska-Cieślak. Ela poświęciła Towarzystwu wiele czasu, sił, entuzjazmu. Była wieloletnią Przewodniczącą Oddziału Opolskiego PTDL, pełniła też inne ważne funkcje – była Przewodniczącą, a ostatnio członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej. Będziemy Ją pamiętać jako organizatora licznych spotkań i konferencji, w co zawsze wkładała całe serce. Będziemy Ją też pamiętać jako dobrą Koleżankę, pogodną, ciepłą, życzliwą.

  Żegnaj Elu…

 • Bogdan Solnica 01/07/2013 15:42

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-20.10.2013. odbędzie się w Dubrowniku kolejny, 13. kurs kształcenia podyplomowego w dziedzinie chemii klinicznej i medycyny laboratoryjnej, organizowany przez EFLM. Tegoroczny kurs, poświęcony zagadnieniom badań laboratoryjnych w miejscu opieki nad pacjentem, nosi tytuł „New Trends in Diagnosis and Monitoring Using POC Instruments”.

  Organizatorzy kursu ufundowali stypendia dla uczestników w wieku poniżej 35 lat.

  W programie kursu przewidziana jest sesja plakatowa – autor(ka) najlepszego plakatu otrzyma nagrodę.

  Szczegółowe informacje na temat kursu, jego program oraz niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej:

   

  www.dubrovnik-course.org

   

  Zapraszamy do udziału!

 • Bogdan Solnica 25/05/2013 13:35

  Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona strona internetowa kwartalnika PTDL – “Diagnostyka Laboratoryjna”. Na stronie dostępne są w wersji pełnotekstowej, w formacie pdf, wszystkie artykuły opublikowane w DL od roku 2009.

   

  Adres strony: www.diagnostykalaboratoryjna.eu

   

  Zapraszamy do odwiedzania!

 • Bogdan Solnica 15/05/2013 17:49

  Szanowni Państwo,

  Dyslipidemie należą do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, a wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że niedostateczne wykrywanie i nieskuteczne leczenie hipercholesterolemii jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia Polaków. Jedną z przyczyn tej złej sytuacji jest błędna interpretacja wyników badań lipidowych na skutek zamieszczania na formularzach wyników badań laboratoryjnych niewłaściwych wartości odniesienia – docelowych stężeń cholesterolu całkowitego oraz we frakcjach LDL i HDL. Temu problemowi poświęcone jest  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Kardiologii i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej wskazujące na konieczność ujednolicenia wartości docelowych wyników badań lipidowych w medycznych laboratoriach diagnostycznych w Polsce.  Pełny tekst Stanowiska, opublikowany w Diagnostyce Laboratoryjnej 2012;48:473-474, dostępny jest pod adresem:

  http://www.diagnostykalaboratoryjna.eu/journal/DL_4_2012._str_473-474.pdf

   Zwracamy się do Państwa z apelem o wprowadzenie zawartych w Stanowisku zaleceń do codziennej praktyki.

   

  W imieniu Autorów Stanowiska,

   

  Dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. UJ

 • Bogdan Solnica 21/01/2013 16:40

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że konkurs streszczeń zgłoszonych na 20. Europejski Kongres Chemii Klinicznej, Mediolan 2013 został rozstrzygnięty. Nadesłane przez uczestników konkursu streszczenia zostały poddane ocenie przez zespół Jurorów w składzie:

  Prof. dr hab. BNarbara Błońska-Fajfrowska

  Prof. dr hab. Milena Dąbrowska

  Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

  Prof. dr hab. Bogdan Mazur

  Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

  Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

  O pozycji streszczenia w rankingu decydowała suma punktów przyznanych przez wszystkich Jurorów (maksymalna możliwa liczba wynosiła 240). Poniżej zamieszczamy listę najwyżej punktowanych streszczeń, których pierwsi lub prezentujący Autorzy zostaną nagrodzeni pokryciem kosztów wyjazdu na Kongres. W sprawie szczegółów organizacyjnych biuro Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej będzie kontaktować się z laureatami konkursu indywidualnie.

   

  Z poważaniem,

  Dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. UJ

  Prezes Zarządu Głównego PTDL

   

   

  Mankowska-Cyl A , Krintus M, Rajewski P, Sypniewska G.  Serum adipocyte fatty acid binding protein is more associated with atherogenic risk profile than adiponectin  in  women with increased  body mass. 213 pkt.

   Kapusta M, Fedak D, Slowinska-Solnica K, Kusnierz-Cabala B, Solnica B,  Obtulowicz K,  Pawlica D. Markers of coagulation and fibrinolysis in patients with C1 inhibitor deficiency. 208 pkt.

   Koper OM, Kamińska J, Kemona H. Markers of platelet activation (sCD40 L, sP-selectin, MPV) and platelet count in type 2 diabetes patients depending on the percentage of glycosylated hemoglobin (HbA1C).  207 pkt.

   Slowinska-Solnica K, Kapusta M, Gawlik K, Pawlica D, Grudzien U, Solnica B. Analytical evaluation of the StatStrip Xpress and the StatStrip Hospital meters as a Glucose Monitoring System in a SMBG and POCT. 206 pkt.

   Pater A, Nowacki W, Pollak J, Manysiak S, Lis K, Sypniewska G. Is there an association of thyroid-stimulating hormone within normal range with fractures in euthyroid postmenopausal women? 203 pkt.

   Kusnierz-Cabala B, Gurda-Duda A,  Dumnicka P, Kapusta M, Fedak D, Panek J, Kulig J, Solnica B. Serum osteoprotegerin in patients with acute pancreatitis. 202 pkt.

   Skoczen S, Mrozek B, Tomasik P, Gozdzik, J, Sztefko, K. Peptides from adipose tissue in children treated with stem cell transplantation. 202 pkt.

   Zborowska H, Trzpil R,  Bobilewicz D. Comparison of serum procalcitonin (PCT) and C-reactive protein (CRP)  in 1263 medico-surgical hospital patients. 202 pkt.

   Chrostek L, Cylwik B, Panasiuk A, Gruszewska E, Tobolczyk J, Szmitkowski M, Flisiak R. The effect of liver cirrhosis severity on the level of carbohydrate-deficient transferrin (CDT). 201 pkt.

   Gruszewska E, Chrostek L, Cylwik B, Panasiuk A, Szmitkowski M, Flisiak R. The effect of liver disease on the concentration of total and free sialic acid. 201 pkt.

   Laniewska-Dunaj  M, Jelski W,  Orywal K, Szmitkowski M, Rutkowski  R, Mariak Z. The  activity  of  alcohol dehydrogenase  isoenzymes and aldehyde dehydrogenase in the brain tumor. 201 pkt.

   Lawicki S, Szmitkowski M, Gacuta-Szumarska E, Bedkowska G. Plasma levels of M-CSF, HE-4 and CA 125 as the new laboratory panel in diagnostic of ovarian cancer. 201 pkt.

   Pollak J, Sypniewska G, Camil F, Strozecki P, Kretowicz M, Janikowski G, Mankowska-Cyl A, Manitius J. 25-Hydroxyvitamin D level, biomarkers of endothelial dysfunction and subclinical organ damage  in adults with high normal blood pressure/grade 1  hypertension. 201 pkt.

   Orywal K, Jelski W, Zdrodowski M, Szmitkowski M. The activity of alcohol dehydrogenase (ADH) isoenzymes and aldehyde dehydrogenase (ALDH) in ovarian cancer and ovarian cysts. 200 pkt.

   Bergmann K, Sypniewska G, Kretowicz M, Manitius J. Non-HDL cholesterol versus traditional lipid profile as a predictor of insulin resistance and cardiovascular risk in young clinically healthy non-obese individuals. 198 pkt.

   Orywal K, Jelski W, Zdrodowski M, Szmitkowski M. The diagnostic value of alcohol dehydrogenase isoenzymes and aldehyde dehydrogenase measurment in the sera of endometrial cancer patients. 198 pkt.

   Dymicka-Piekarska V, Korniluk A, Siergiejko E, Gryko M, Kemona H. Prognostic value of adhesion molecules (sVCAM-1, sICAM-1) and VEGF in patients with colorectal cancer. 195 pkt.

   Pawlica D,  Fedak D,  Kuśnierz-Cabala B, Ciećko-Michalska I, Gawlik K, Grudzień U, Solnica B. Application of calprotectin, neopterin and pentraxin 3 in diagnostics of ulcerative colitis and assessment of disease activity. 194 pkt.

    Jelski W, Laniewska-Dunaj M, Orywal K, Szmitkowski M, Rutkowski R, Mariak Z. Alcohol dehydrogrnase (ADH) izoenzymes and aldehyde dehydrogenase (ALDH) activity in the sera of patients with brain cancer. 193 pkt.

  Lawicki S, Szmitkowski M, Gacuta-Szumarska E, Bedkowska G. Plasma levels and diagnostic utility of metalloproteinase 9 (MMP-9) in ovarian cancer patients. 193 pkt.

   Gawlik K, Pawlica D, Kusnierz-Cabala B, Grudzień U, Slowinska-Solnica, Solnica B. Markers of inflammation in type 2 diabetes patients with and without chronic complications. 188 pkt.

   Winsz-Szczotka K, Komosinska-Vassev K, Olczyk K. Plasma glycosaminoglycans of children with juvenile idiopathic arthritis. 187 pkt.

   Bergmann K, Sypniewska G, Pollak J, Olender K. Association between 25-hydroxyvitamin D and cardiometabolic risk factors in clinically healthy non-diabetic individuals. 186 pkt.

   Demkow U, Lewandowska K, Ciurzyński M, Górska E, Bienias P, Irzyk K, Siwicka M, Pruszczyk P. Antiendothelial cells antibodies (AECA) in patients with systemic sclerosis (Ssc) in relation to the presence of pulmonary hypertension and lung fibrosis.  184 pkt.

   

 • Bogdan Solnica 14/01/2013 14:53

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że wyniki konkursu streszczeń zgłoszonych na 20. Europejski Kongres Chemii Klinicznej w Mediolanie z przyczyn organizacyjnych zostaną ogłoszone dnia 22 stycznia 2013.

  Wszystkich uczestników konkursu i osoby nim zainteresowane przepraszamy za niedogodność.

   

  Z poważaniem,

  Dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. UJ

  Prezes Zarządu Głównego PTDL

 • Bogdan Solnica 03/01/2013 16:01

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w II Europejskiej Konferencji poświęconej zagadnieniom fazy przedanalitycznej, która odbędzie się w Zagrzebiu w dniach 1 – 2.03.2013. Organizatorami Konferencji są:  European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) i firma BD Diagnostics, Preanalytical Systems. Szczegółowe informacje na temat organizacji Konferencji oraz jej program są dostępne na stronie internetowej: http://www.preanalytical-phase.org

   Jednocześnie informujemy, że EFLM oferuje dwa stypendia wyjazdowe (travel grants) dla uczestników Konferencji w wieku poniżej 40 lat. Tryb ubiegania się o stypendium jest przedstawiony na stronie: http://www.efcclm.org/news/overview#tg

 • Bogdan Solnica 19/12/2012 19:21

  Życzymy

  Państwu

  spokojnych, pogodnych,

  wesołych Świąt. Niech będą

  one dniami, kiedy troski codzienności

  i niedobre emocje cichną, czasem wigilijnego

  ciepła, czasem dla siebie i najbliższych, dniami odpoczynku

  w ulubiony sposób. Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie Państwu

  wiele dobra, oczekiwane dni, zrealizowane plany i spełnione marzenia.

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Bogdan Solnica 03/10/2012 06:04

  Szanowni Państwo,


  Zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa, którzy zgłosili lub zamierzają zgłosić streszczenia doniesień naukowych na 20. Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej w Mediolanie w maju 2013, do udziału w konkursie streszczeń organizowanym przez PTDL i Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej.. Nagrodą w konkursie będzie pokrycie kosztów wyjazdu na Kongres Autorów wyróżnionych prac. Konkurs odbędzie się zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem. Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę wysyłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.ptdl@gmail.com

  Zapraszamy Państwa do udziału i życzymy powodzenia!
  Z poważaniem,
  Za Zarząd Główny PTDL
  Dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. UJ
  Prezes

  REGULAMIN KONKURSU STRESZCZEŃ ZGŁOSZONYCH NA 20. EUROPEJSKI KONGRES CHEMII KLINICZNEJ, MEDIOLAN 2013


   1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie członkowie PTDL, którzy mają opłacone składki członkowskie (do roku 2012 włącznie) i są pierwszymi (lub prezentującymi) Autorami doniesień, których streszczenia zostały zgłoszone na Kongres.
   

  2. W celu udziału w konkursie, po zgłoszeniu streszczenia (lub streszczeń)v na Kongres zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej www.milan2013.org , należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.ptdl@gmail.com następujące dokumenty:
   a) Zgłoszone na Kongres streszczenie lub streszczenia (maksymalnie trzy) w formacie MS Word
   b) Wiadomość generowaną automatycznie, przysyłaną pocztą elektroniczną przez biuro Kongresu jako potwierdzanie zgłoszenie streszczenia, odrębną dla każdego przysyłanego na konkurs streszczenia. Kody PIN należy usunąć.
  c) Formularz danych osobowych ze zgodą na ich przetwarzanie, odrębny dla każdego zgłaszanego na konkurs streszczenia.
   

  3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest nadesłanie kompletnej dokumentacji dla każdego zgłaszanego streszczenia oraz potwierdzenie przez Zarząd odpowiedniego Oddziału PTDL przynależności uczestnika konkursu do Towarzystwa i opłacenia składek. Władze Oddziałów Terenowych będą otrzymywały pocztą elektroniczną zapytania o każdego uczestnika konkursu.

  TERMIN NADSYŁANIA STRESZCZEŃ I POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW – 15.12.2012.

   4. Nadesłane streszczenia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Główny PTDL, w składzie:

  • Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
  • Prof. dr hab. Barbara Błońska-Fajfrowska
  • Prof. dr hab. Milena Dąbrowska
  • Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
  • Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz
  • Prof. dr hab. Bogdan Mazur

  Członkowie Komisji będą oceniać nadesłane streszczenia nie mając żadnych informacji na temat ich Autorów, uwzględniając w punktowej ocenie wartość naukową streszczenia, metodykę badania oraz opracowanie wyników i formułowanie wniosków. Ostateczną ocenę pracy będzie stanowić suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji. Laureatami konkursu zostaną Autorzy streszczeń, które otrzymają największą liczbę punktów.
   

  5. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników na stronach internetowych PTDL i Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej – 14.01.2013.
   

  6. Nagrodą dla laureatów konkursu będzie pokrycie kosztów wyjazdu na 20. Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej w Mediolanie, w dniach 19-23.05.2013. Finansowanie będzie obejmowało opłatę rejestracyjną oraz koszty podróży i zakwaterowania, nie będzie natomiast pokrywało kosztów programu socjalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami skarbowymi, osoby korzystające z finansowania otrzymają stosowny formularz PIT. Obsługę biurową, finansową i organizacyjną laureatów konkursu zapewni biuro Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie (www.diaglab.pl)

  Formularz do pobrania

Copyright © 2004-2018 PTDL