Aktualności » Zarząd

 • Bogdan Solnica 31/01/2017 19:55

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że konkurs streszczeń zgłoszonych na 22. Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, EuroMedLab 2017 w Atenach został rozstrzygnięty. Nadesłane przez uczestników konkursu streszczenia zostały poddane ocenie przez zespół Jurorów w składzie:

  Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

  Dr hab. Joanna Osada

  Dr hab. Wojciech Jelski

  Prof. dr hab. Marek Jurkowski

  Prof. dr hab. Jan Kulpa

  Prof. dr hab. Bogdan Mazur

  Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

  Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz

  Punktowa ocena streszczeń obejmowała ich wartość naukową, metodykę przeprowadzonych badań, prezentację wyników i sformułowane wnioski oraz poprawność językową. O pozycji streszczenia w rankingu decydowała suma punktów przyznanych przez czterech oceniających je Jurorów (maksymalna możliwa liczba wynosiła 180). Poniżej zamieszczamy listę najwyżej punktowanych streszczeń, których pierwsi lub prezentujący Autorzy zostaną nagrodzeni pokryciem opłaty rejestracyjnej oraz kosztów podróży na Kongres. W sprawie szczegółów organizacyjnych biuro Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej będzie kontaktować się z laureatami konkursu indywidualnie. Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję.

  Z poważaniem,

  Dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. UJ

  Prezes Zarządu Głównego PTDL

   

   

  Michalak S, Wójcicka K, Dyzmann -Sroka A , Trojanowski M, Walerych M, Sajdak S. Clinical significance of anti-neural antibodies in malignant tumours of female reproductive organs. 160 pkt.

   Białek S, Budnik M, Kiszkurno A, Kochanowski J, Opolski G, Sitkiewicz D. Serum Copeptin (CTproAVP) and Copeptin/TnI ratio - a new tools to differentiate Takotsubo cardiomyopathy from acute myocardial infarction. 155 pkt.

   Bauer A, Habior. Serum A. interleukin-8 level and oxidative stress in patients with primary biliary cirrhosis. 154 pkt.

   Tarapacz J, Rychlik U, Wójcik E, Mituś JW, Kulpa JK. The relationship between obesity, and IL-6, VEGF, MMP-9 and TIMP-1 in breast cancer patients. 150 pkt.

   Kuśnierz-Cabala B, Dumnicka P, Mazur-Laskowska M, Drozdż R, Sporek M, Solnica B. Markers of endothelial dysfunction correlate with activation of coagulation among patients with early acute pancreatitis . 142 pkt.

   Wysocka E, Płóciniczak A, Baszczuk A, Piorunek T, Brożek A, Cofta S. Plasma oxidative stress markers and glucose disturbances in obstructive sleep apnea patients. 138 pkt.

   Lubowicka E, Zajkowska M, Gacuta E, Przylipiak A, Głażewska E K, Chrostek L, Kozłowska S, Szmitkowski M, Ławicki S.  The plasma levels and diagnostic utility of macrophage colony-stimulating factor (M-CSF) and tissue inhibitor of metalloproteinase-2 (TIMP-2) in breast cancer patients. 136 pkt.

   Kapusta M, Kuśnierz-Cabala B, Sporek M, Fedak D, Dumnicka P, Solnica B. Determination of complement factors in early phase of acute pancreatitis. 134 pkt.

   Mrochem-Kwarciak J, Rutkowski T, Wygoda A, Deja R, Boguszewicz Ł, Widłak P, Składowski K. Osteopontin (OPN) as an instant, predictive biomarker of tumor hypoxia and distant dissemination of HNSCC in patients treated by radiation and chemotherapy. 131 pkt.

   Gruszewska E, Gudowska M, Cylwik B, Panasiuk A, Flisiak R, Szmitkowski M, Chrostek L. The profile of transferrin isoforms in chronic hepatitis. 129 pkt.

   Sygitowicz G, Pera Ł, Sitkiewicz D. The influence of atorvastatin on the levels  of 25-hydroksyvatamin D. 129 pkt.

 • Bogdan Solnica 08/01/2017 00:00

  Zapraszamy Państwa do udziału w programie realizowanym przez Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL) i Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, mającym na celu pokrycie opłaty rejestracyjnej diagnostów laboratoryjnych w wieku <35 lat, zainteresowanych czynnym udziałem w XIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie, w dniach 3-6.09.2017.

  Termin nadsyłania zgłoszeń - 31 marca 2017.

  W procedurze kwalifikacji mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria:

  1.  rok urodzenia nie wcześniej niż 1982;
  2.  posiadanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
  3. zgłoszenie streszczenia (abstraktu) doniesienia na XIX Zjazd PTDL.; 

   Zasady zgłaszania się i procedura kwalifikacji są opisane w regulaminie programu.

  Do pobrania:

  Regulamin programu

  Formularz zgłoszeniowy

 • Bogdan Solnica 17/11/2016 00:00

  Dużym sukcesem zakończył się organizowany w dniach 21-24 września br. w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie wspólny kongres Europejskiej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (EFLM) i Europejskiej Unii Specjalistów Medycyny (UEMS) „Laboratory medicine at the clinical interface”. Zorganizowany po raz czwarty kongres EFLM-UEMS był największym wydarzeniem naukowym z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i chemii klinicznej w Europie w 2016 r., skierowanym zarówno do diagnostów laboratoryjnych, jak i do klinicystów. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego kongresu była Prof. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, kierownik Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Kongres, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, patronatem objęły: Międzynarodowa Federacja Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC), Collegium Medicum UMK im. L. Rydygiera w Bydgoszczy oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. 

  Kongres poprzedzony był pre-sympozjum dotyczącym użyteczności klinicznej markerów obrotu kostnego w diagnostyce chorób metabolicznych, zorganizowanym pod auspicjami European Calcified Tissue Society. W trakcie uroczystej ceremonii otwarcia kongresu wykład pt. „Plasma DNA: Driver of a revolution in molecular diagnostics for the clinic” wygłosił Prof. Dennis Lo, wybitny specjalista chemii klinicznej i diagnostyki prenatalnej z The Chinese University of Hong Kong.

  W trakcie kongresu odbyło się ponad 30 sesji naukowych, obejmujących sympozja, wykłady plenarne, sesje plakatowe, debaty i warsztaty dotyczące wielu dziedzin medycyny klinicznej i laboratoryjnej, m. in. kardiologii, nefrologii, diabetologii, immunologii, pediatrii, biologii molekularnej, badań w miejscu opieki nad chorym (POCT), fazy przedanalitycznej i wielu innych.

  W kongresie wzięło udział ponad 80 wybitnych międzynarodowych ekspertów, m. in. z Austrii, Belgii, Niemiec, Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii oraz ponad 500 uczestników z 24 państw z całego świata, z czego 1/3 stanowili młodzi naukowcy poniżej 35 r. ż.. W trakcie kongresu swoje oferty zaprezentowało także blisko 70 firm zajmujących się diagnostyką in vitro.

  Zakończony kongres był nie tylko najważniejszym wydarzeniem naukowym w dziedzinie medycyny laboratoryjnej w Europie, ale również miejscem wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy naukowej międzynarodowej. Wszyscy wykładowcy, uczestnicy i przedstawiciele firm podkreślali bardzo wysoki poziom naukowy kongresu oraz doskonałą organizację. Był to pierwszy po 25 latach międzynarodowy kongres zorganizowany w Polsce przez środowisko medycyny laboratoryjnej.

   

  Streszczenia wykładów oraz prezentacji plakatowych, opublikowane w renomowanym czasopiśmie Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, dostępne są na stronie

  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/cclm.2016.54.issue-10/cclm-2016-0657/cclm-2016-0657.xml 

  Wszelkie informacje o Kongresie można uzyskać odwiedzając stronę: www.eflm-uems.eu

  Zapraszamy również do pobrania zdjęć.

 • Bogdan Solnica 31/10/2016 00:00

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa, którzy są Autorami streszczenia / doniesienia naukowego przyjętego do prezentacji na 22. Europejskim Kongresie Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC-EFLM EuroMedLab) w Atenach w dniach 11-15 czerwca 2017 (http://www.athens2017.org/ ), do udziału w konkursie streszczeń organizowanym przez PTDL i Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej. Nagrodą dla Autorów wyróżnionych w konkursie będzie pokrycie kosztów transportu i rejestracji na Kongres. Konkurs odbędzie się zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem. Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę wysyłać na adres: konkurs.ptdl@gmail.com

  Zapraszamy Państwa do udziału i życzymy powodzenia!
  Z poważaniem,
  Za Zarząd Główny PTDL
  Dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. UJ

  REGULAMIN KONKURSU STRESZCZEŃ PRZYJĘTYCH NA 22. EUROPEJSKI KONGRES CHEMII KLINICZNEJ ATENY 2017


   1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie członkowie PTDL, którzy mają opłacone składki członkowskie (do roku 2016 włącznie) i są pierwszymi (lub prezentującymi) Autorami doniesienia przyjętego do prezentacji na Kongresie.
   

  2. W celu udziału w konkursie, po zgłoszeniu streszczenia na Kongres zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej http://www.athens2017.org/ , należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.ptdl@gmail.com następujące dokumenty:
   a) zgłoszone na Kongres streszczenie w formacie MS Word,
   b) potwierdzanie przyjęcia streszczenia/doniesienia do prezentacji przysyłane przez biuro Kongresu,
  c) wypełniony formularz danych osobowych (pobrany ze strony) ze zgodą na ich przetwarzanie.
   Uczestnik konkursu może przysłać jedno przyjęte do prezentacji streszczenie.

  3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest nadesłanie kompletnej dokumentacji zgłaszanego streszczenia oraz potwierdzenie przez Zarząd odpowiedniego Oddziału PTDL przynależności uczestnika konkursu do Towarzystwa i opłacenia składek. Władze Oddziałów PTDL będą otrzymywały pocztą elektroniczną zapytania o każdego uczestnika konkursu.

  TERMIN NADSYŁANIA STRESZCZEŃ I POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW – 31.12.2016.

   4. Nadesłane streszczenia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Główny PTDL. Członkowie Komisji będą oceniać nadesłane streszczenia nie mając żadnych informacji na temat ich Autorów, uwzględniając w punktowej ocenie wartość naukową streszczenia, metodykę badania, opracowanie wyników i formułowanie wniosków oraz poprawność tekstu w języku angielskim. Ostateczną ocenę pracy będzie stanowić suma punktów przyznanych przez wszystkich oceniających ją członków Komisji. Laureatami konkursu zostaną Autorzy streszczeń, które otrzymają największą liczbę punktów.
   

  5. Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników na stronach internetowych PTDL i Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej – 31.01.2017.
   

  6. Nagrodą dla laureatów konkursu będzie pokrycie kosztów transportu i rejestracji na 22. Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej w Atenach, w dniach 11-15.06.2017. Finansowanie będzie obejmowało opłatę rejestracyjną oraz koszty podróży, nie będzie natomiast pokrywało kosztów programu socjalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami skarbowymi, osoby korzystające z finansowania otrzymają stosowny formularz PIT. Obsługę biurową, finansową i organizacyjną laureatów konkursu zapewni biuro Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie (www.diaglab.pl)

  Formularz danych osobowych do pobrania

 • Bogdan Solnica 08/10/2016 23:07

  Uprzejmie zapraszamy do udziału w  Konferencji Szkoleniowej „Hormony i nadciśnienie”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 26 - 27.10 br. Konferencja organizowana jest przez Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie we współpracy z firmą DiaSorin Poland sp. z o.o., pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Informacje organizacyjne dostępne są na stronie internetowej:

  http://www.diaglab.pl/content/view/100/1/

   

  PROGRAM KONFERENCJI

   

  1. dzień – środa, 26.10.2016.

  13.00   –  13.15    Otwarcie  Konferencji

   

  SESJA I Nadciśnienie tętnicze – znaczenie, patogeneza, diagnostyka.

   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski

  13.15 13.45      Patogeneza nadciśnienia tętniczego.

                                prof. dr hab. Piotr Jankowski

  13.45 – 14.15     Nadciśnienie tętnicze w chorobach tarczycy i przytarczyc.

                                dr n. med. Włodzimierz Pawłowski

  14.15 – 14.45     Znaczenie diagnostyki laboratoryjnej w nadciśnieniu tętniczym.

                                prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

  14.45 – 15.15                 Prezentacja firmy DiaSorin.

                                               mgr Ewa Kluck-Sztyma

  15.15  15.30     Dyskusja

  15.30 – 16.00     Przerwa

   

  SESJA II Układ RAA – biochemia kliniczna diagnostyka. 

   Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Naskalski

  16.00  16.30                Epidemiologia nadciśnienia tętniczego i jego    znaczenie  dla ryzyka sercowo-naczyniowego.

                                prof. nadzw. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski 

  16.30  17.00     Laboratoryjna ocena układu Renina-Angiotensyna-Aldosteron.

                                prof. nadzw.  dr  hab.  Bogdan  Solnica

  17.00 – 17.30      ARO/stężenie reniny w osoczu, doświadczenia własne.

                                dr n. med. Piotr Glinicki

  17.30 – 17.45     Dyskusja

   

  2. dzień – czwartek, 27.10.2016.

                               

  SESJA III Witamina D – też w nadciśnieniu? 

    Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. med. Dagna Bobilewicz

  09.00 – 09.30     Ocena statusu witaminy D – kiedy 25(OH)D a kiedy 1,25 (OH)2D?

                                              Prof. dr hab. Jacek Łukaszkiewicz

  09.30 – 10.00     Vitamin D and arterial hypertension.

                                dr Stefan Pilz

  10.00 – 10.30     Monitorowanie stanu gospodarki wapniowo-fosforanowej  w niewydolności nerek.

                                               Prof. dr hab. Jerzy Przedlacki

  10.30 – 10.45     Dyskusja

  10.45 – 11.15     Przerwa

   

   SESJA IV Wtórne nadciśnienie tętnicze zależne od hormonów. 

   Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maciej Szmitkowski 

  11.15 – 12.15     Laboratoryjna diagnostyka hiperaldosteronizmu pierwotnego.

                                prof. dr hab. Krystyna Sztefko

  12.15 – 12.45     Guz chromochłonny – diagnostyka laboratoryjna.

                                dr Zbigniew Bartoszewicz

  12.45 – 13.00               Dyskusja

  13.00  – 13.30                 Quiz

  13.30  – 13.45    Podsumowanie Konferencji

 • Bogdan Solnica 27/09/2016 22:35

  Zapraszamy Państwa do udziału w “Teoretycznym i praktycznym kursie na temat klinicznej użyteczności markerów nowotworowych” (“Theoretical and practical course about the clinical utility of tumor markers”) organizowanym przez European Group of Tumor Markers (EGTM) i Roche Diagnostics Polska.

  Kurs odbędzie się w dniach 27 – 28.10.2016. w Krakowie. Program kursu oraz informacje organizacyjne dostępne są na stronie internetowej: http://www.tumormarkerscourse.pl


   

   


 • Danuta Kozłowska 12/05/2016 10:08

  SZANOWNI PAŃSTWO - W  zwiazku z licznymi prośbami o uruchomienie jednodniowego uczestnictwa w organizowanej konferencji - otwieramy taka mozliwość - koszt 30 zł liczba punktów edukacyjnych - 7  proszę o konakt  na nr tel 663 680 186663 680 186 -ilość miejsc ograniczona .

  Poniżej aktualna agenda Spotkania

  AGENDA SPOTKANIA

  13  maja piątek

  12.00-12.10

  Otwarcie Konferencji przez opiekuna naukowego konferencji Prezesa PTDL  Dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. UJ   i przewodniczącą regionalnego oddziału PTDL Danutę Kozłowską

  zwiedzanie stoisk firmowych  oraz

  Obiad 12.00 do 13.00

     13.00-13.45                                         Wykład inauguracyjny

   

       Odpowiedzialność prawna diagnosty laboratoryjnego w związku z wykonywaniem czynności diagnostyki laboratoryjnej  - dr  Anna Augustynowicz, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny  

   Po wykładzie 5 min   informacja od firmy ubezpieczeniowej  Inter Polska o możliwości konsultacji indywidualnych w ramach warsztatów

    I  Sesja                        Serologiczna diagnostyka Infekcji  w aspekcie diagnostycznym i klinicznym

   13.50 –15.10  Diagnostyka hepatologiczna – wyzwania- Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska, Kierownik oddziału zakaźno -obserwacyjnego i hepatologii w szpitalu Specjalistycznym w Bytomiu – wykład sponsorowany przez firmę Roche

  15.10-15.15  Dyskusja

  15.15 -15.45 Borelioza – strategia diagnostyczna – Trudności w diagnostyce  - mgr Paweł Krzemień – wykład  sponsorowany przez firmę Euroimmun Polska sp z o. o

    przerwa kawowa - 15.45 do 16.15

   II Sesja                 Interpretacja diagnostyczna i kliniczna parametrów związanych z metabolizmem kostnym

   16.15 -17.00  Paradoks wapniowy i rola witaminy K – Dr n. biol. Danuta Fedak Zakład Diagnostyki UJ

                                                                                                                                               M w Krakowie

  17.00 - 17.30   Rola diagnostyki osteoporozy w praktyce klinicznej – Dr Zofia Guła  Szpital  

                                         Uniwersytecki -Oddział Kliniczny Klinik Chorób Wewnętrznych UJ w Krakowie

   17.30-18.30                          Warsztaty firmowe    

                                            Prowadzi Mgr Analityki Medycznej  Aleksandra Maleszka

  • sala  H   - Inter Polska   – rozmowy o OC
  • sala  C   - Prace  Diagnostów  przygotowujących się do specjalizacji zawodowej

  17.45-17.50    mgr Analityki Medycznej  Lucyny Saneckiej-Kozak  -Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna - co nowego? 

  17.50-18.00    mgr  Analityki Medycznej  Andrzej Panek  -Algorytm postępowania w diagnostyce 

  18.00-18.10    mgr Biologii  Zofia Piekło - Etapy fazy przedanalitycznej a wynik pacjenta

  18.10-18.20    dr Anna Lizoń - Zastosowanie nanocząsteczek srebra i złota w medycynie 

    Wieczór  majowy w okolicznościach pięknego obiektu Domu Gościnnego  UJ Przegorzały

               18.30 - Recital  -Standardy jazzowe - Marta   Grabysz- Ślusarczyk – aktorka 

                                  związana z artystycznymi piwnicami krakowskimi między innymi Piwnicą Pod Baranami, Lot Kamelot
                                                                                                                                                                                     .                                             19.45  -  Uroczysta kolacja przy muzyce i tańcu

   14   maja  sobota                          

   III Sesja                        Nowe technologie  i metody  w Diagnostyce Laboratoryjnej

   9.00-9.30    Postępy w automatyzacji badania osadu moczu. - Dr hab. n.med. Bogdan Solnica, prof. UJ

  9.30-10.00   Badanie osadu moczu w diagnostyce wybranych chorób nerek i dróg moczowych. - Dr n. biol. Danuta  Fedak Zakład Diagnostyki UJ CM w Krakowie

  10.00-10.30  Wyzwania i możliwości w obszarze nadzorowania analizatorów diagnostycznych pracujących poza laboratorium                                                                                                    specjalista IT POCT Katarzyna Nowańska firma Radiometer Sp. z o.o.

  10.30-11.00     Propozycje rozwiązań technologicznych dla badań biochemicznych i koagulologicznychMariusz Śliwowski Grupa  Wiener Lab - Labin Polska sp. z o.o. 

   11.00-11.30  „Genodiet 1000” – Wyniki badań nutrigenetycznych na 1000 polskich Pacjentach Agnieszka Piskała  - DF Medica Poland

  11.30-12.00„Omega test”  – Wyniki badań polskich Pacjentów - Aneta Górska – Kot, Ordynator Oddziału Pediatrycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie.

  Przerwa na lunch  12.00-13.00

   IV     Sesja                  Informatyzacja  laboratorium , razem z bazą kontroli jakości  podstawowymi 

                                                                                     elementami organizacji laboratorium

   13.00 -13.30  Nowości  z zakresu działań informatycznych w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej w    kontekście

                             laboratoriów diagnostycznych  - Piotr Sitkowski Wiceprezes Zarządu Eclipse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

  13.30-14.00   - Laboratorium przyszłości -nowoczesny system informatyczny w laboratorium

                           wykład sponsorowany przez Firmę  Abbott

  14.00-14.30   Kontrola międzynarodowa RIQAS - analiza problemów i zastosowane rozwiązania

                                    mgr Monika Broda firma Randox Poland

  14.30-15.00 - Kontrola jakości w diagnozie systemu pomiarowego- Mirosław Firlej StandLab,

   Przerwa kawowa  15.00 do 15.15

  15.15 -16.00                                  Warsztaty firmowe      

                                                       Prowadzi dr Aleksandra Maleszka

  • sala  H   - Inter Polska   – rozmowy o OC dla diagnostów
  • sala  C   - Prace  Diagnostów  przygotowujących się do specjalizacji zawodowej -

  15.20  - Dr Ewa Gomółka: Specjalizacja z dziedziny laboratoryjnej toksykologii

  medycznej. Nowi specjaliści w Krakowie.

          15.45  - Dr Beata Szkolnicka: Narażenie na substancje toksyczne wśród dzieci i

  młodocianych w latach 2010-2012 w materiale Ośrodka Informacji

  Toksykologicznej oraz Pracowni Toksykologii Analitycznej i Terapii

  Monitorowanej Katedry Toksykologii Klinicznej i Chorób Środowiskowych UJ CM

                                                                                  

  16.00-16.15  - ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I ROZDANIE CERTYFIKATÓW                                                                           

   

  Transport  

   

  13.05.2016r  z parkingu przed Domem Turysty-Hotel Wyspiański do Domu Gościnnego UJ „Przegorzały" - godz. 11.00:

   

  13.05.2016r. z Domu Gościnnego UJ "Przegorzały" do parkingu przed Domem Turysty-Hotel Wyspiański - godz. 21.00: *  

   

  13.05.2016r. z Domu Gościnnego UJ "Przegorzały"do parkingu przed Domem Turysty-Hotel Wyspiański - godz. 22.30: *  

   

  14.05.2016r. z parkingu przed Domem Turysty-Hotel Wyspiański do Domu Gościnnego UJ "Przegorzały" - godz. 08.30: *  

   

  14.05.2016 r. z Domu Gościnnego UJ "Przegorzały"do parkingu przed Domem Turysty-Hotel Wyspiańskigodz.16.30

 • Bogdan Solnica 10/05/2016 19:18

  Szanowni Państwo,

  Dziękując Państwu za zainteresowanie udziałem w konferencji MEDYCYNA LABORATORYJNA 2016,uprzejmie informujemy, że rekrutacja uczestników została zakończona – pula dostępnych miejsc została wyczerpana w ciągu kilku godzin. Utworzona została lista rezerwowa. Wszyscy Państwo, którzy wysłali formularze zgłoszeniowe zostaną indywidualnie poinformowani o rejestracji lub umieszczeniu na liście rezerwowej.

 • Bogdan Solnica 05/05/2016 21:46

   

  Szanowni Państwo,

  Na prośbę organizatorów zamieszczamy poniższą informację.

   

  Trwa IV edycja Prix Galien Polska 2016 - polskiej edycji międzynarodowego konkursu nagradzającego innowacyjność w farmacji i medycynie

  Naukowcy i instytucje badawcze, producenci wyrobów medycznych oraz innowacyjne firmy farmaceutyczne mogą składać swoje aplikacje do 30 czerwca 2016 r.

  Na straży najwyższego poziomu merytorycznego stoi niezależna kapituła, gromadząca wybitne postaci środowiska farmaceutycznego i medycznego, kierowana przez prof. dr hab. Cezarego Szczylika. Otrzymanie medalu Prix Galien to najwyższe wyróżnienie, potwierdzające przełomowość zgłoszonych rozwiązań. Ze względu na ponadnarodowy charakter, konkurs jest rozpoznawalny na całym świecie - odbywa się w 17 krajach, między innymi we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

  Zgłoszenia do Prix Galien Polska 2016 można składać w 4 kategoriach:

  1. Innowacyjny produkt leczniczy,
  2. Innowacyjne odkrycie naukowe mające przełomowy wpływ na diagnostykę, leczenie i/lub zapobieganie chorobom
  3. Innowacyjny wyrób medyczny,
  4. Innowacyjna kampania zdrowotna.  

  Termin zgłoszeń upływa 30 czerwca. Ogłoszenie laureatów będzie miało miejsce w listopadzie podczas uroczystej Gali Finałowej, która gromadzi przedstawicieli świata nauki i biznesu, a także instytucji i władz państwowych oraz mediów.

  Szczegółowe informacje o nagrodzie oraz kategoriach można znaleźć na www.prixgalien.pl

 • Bogdan Solnica 29/03/2016 21:38

  Na prośbę organizatorów Polskiego Kongresu Genetyki zamieszczamy poniższy komunikat.

  Szanowni Państwo,

   chcemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w V Polskim Kongresie Genetyki, który jest kolejnym, wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Przesłaniem Kongresu jest dążenie do integracji środowisk różnych specjalności, dla których wspólnym mianownikiem jest fascynujący postęp w genetyce człowieka, zwierząt, roślin oraz drobnoustrojów.

   V Polski Kongres Genetyki odbędzie się w Łodzi , w dniach 19-22 września 2016. Miejscem obrad będzie nowoczesne Centrum Konferencyjno Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, które stwarza doskonałe warunki do prowadzenia obrad. Do grona wykładowców zaprosiliśmy czołowych ekspertów oraz specjalistów w poszczególnych dziedzinach – zarówno z Polski jak i zagranicy.

  Ogromnie zachęcamy Państwa do skorzystania z opcji najniższej opłaty rejestracyjnej, której termin upływa z końcem następnego tygodnia, tj. 31.03.2016.

   Zachęcamy też do śledzenia informacji na specjalnie przygotowanej stronie internetowej Kongresu, gdzie mogą Państwo dokonać rejestracji jak również zapoznawać się sukcesywnie ze szczegółami programu V Polskiego Kongresu Genetyki oraz  informacjami organizacyjnymi. 

   

  www.kongresgenetyki2016.pl

   

   Biuro Organizacyjne Kongresu

Copyright © 2004-2022 PTDL