Aktualności » Zarząd

 • Bogdan Solnica 28/06/2015 20:01

  Uprzejmie informujemy, że PTDL we współpracy z Europejską Federacją Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (EFLM) oraz Sekcją Medycyny Laboratoryjnej / Biopatologii Medycznej Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS) organizują 4. Kongres EFLM-UEMS „Laboratory medicine at the clinical interface”, który odbędzie się w Warszawie w dniach 21-24.09.2016.

  Program naukowy Kongresu będzie obejmował sesje, wykłady plenarne, debaty i warsztaty szkoleniowe, a jego tematykę będzie stanowiło 17  obszarów medycyny laboratoryjnej prezentowanych w kontekście stosowania w praktyce klinicznej. Ten program adresujemy do diagnostów laboratoryjnych i lekarzy w kraju i za granicą.

  Dalsze informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej: www.eflm-uems.warsaw2016.eu

  Zapraszamy do udziału!

   


 • Bogdan Solnica 28/06/2015 18:23

  W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w I Polskim Kongresie „Pokonać Sepsę” z międzynarodowym uczestnictwem, który odbędzie się w dniach 24-26.09.2015. we Wrocławiu

  Kongres będzie miał interdyscyplinarny charakter, a jego przesłaniem jest zbliżenie różnych środowisk medycznych w celu omówienia zagrożenia związanego z sepsą i opracowania strategii radzenia sobie z tym globalnym problemem.

  Tematyka Kongresu, informacje organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronach internetowych: www.sepsa2015.pl i www.pokonacsepse.pl

   


 • Bogdan Solnica 24/05/2015 08:52

  W imieniu głównego organizatora - Zakładu Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie – zapraszamy Państwa do udziału w 2. Międzynarodowej Konferencji "Witamina D - minimum, maximum, optimum". Tegoroczna konferencja, będąca kontynuacją zakończonej wielkim sukcesem 1. Konferencji w 2012, odbędzie się w dniach 16-17.10.2015 w Centrum Konferencyjnym Muranów w Warszawie. Konferencja została objęta patronatem merytorycznym EVIDAS - Europejskiego Towarzystwa Witaminy D (European Vitamin D Association). Patronem Konferencji jest również PTDL.

  Program Konferencji, informacje organizacyjne oraz elektroniczny formularz rejestracji są dostępne na stronie internetowej: www.witaminad.waw.pl

 • Bogdan Solnica 18/05/2015 20:17

  ­

  Konferencja MEDYCYNA LABORATORYJNA 2015

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-17.06.2015. w Józefowie k/Warszawy odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa „MEDYCYNA LABORATORYJNA 2015”, organizowana przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej we współpracy z firmą Beckman Coulter Polska. W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać poniżej i wypełnić formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji wstępnej oraz przesłać go pocztą elektroniczną na adres: laboratoryjna.medycyna@gmail.com

  Opłata za udział w konferencji wynosi 150 zł. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

  Zapraszamy Państwa do udziału!

   

  RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

  Wykład plenarny: Odrębności diagnostyczne wieku noworodkowego i niemowlęcego, prof. Barbara Dołęgowska

  Sesja I: Diagnostyka hematologiczna i biochemiczna niedokrwistości, przewodniczący – prof. Bogdan Mazur

  Sesja II: Diagnostyka zakażeń układu moczowego, przewodnicząca – prof. Eugenia Gospodarek

  Wykład plenarny: Diagnostyka Laboratoryjna w Polsce – historia i dzień dzisiejszy, prof. Maciej Szmitkowski

  Sesja III: Standaryzacja badania ogólnego moczu – dyskusja okrągłego stołu, moderator – prof. Bogdan Solnica

  Wykład „State of the Art” – prof. Bożena Cukrowska

  Sesja IV: Clinical Case Study – przewodnicząca – prof. Grażyna Sypniewska

  Wykład plenarny: Lekarz i Laboratorium – razem czy osobno?, prof. Andrzej Szutowicz

  Konkurs o tytuł „Diagnosty Laboratoryjnego 2015”

  Sesja V: Serologia grup krwi, przewodniczące – dr Elżbieta Klausa, mgr Anna Walaszczyk

  Sesja VI: Kontrola jakości, przewodniczący – prof. Maciej Szmitkowski

   

  Do pobrania formularz zgłoszeniowy

 • Bogdan Solnica 29/04/2015 19:47

  Uprzejmie informujemy, że w dniach  7-9.10.2015. odbędzie się w Budapeszcie 3. Konferencja Europejskiego Towarzystwa Farmakogenomiki i Terapii Spersonalizowanej (ESPT) „Integration of Pharmacegenomics in Clinical Decision Support". Program konferencji i informacje prganizacyjne są dostępne na stronie internetowej: www.esptcongress.eu

  Streszczenia doniesień posterowych mogą być zgłaszane do końca maja na stronie: http://www.esptcongress.eu/espt_soumi.php

  Zapraszamy do udziału!

 • Bogdan Solnica 22/04/2015 19:16

  Strona internetowa Konrerencji

   

  Szanowni Państwo,

   Mamy ogromny zaszczyt, jako organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-szkoleniowej, zatytułowanej: „Badania laboratoryjne w miejscu opieki nad pacjentem – okiem lekarza i diagnosty laboratoryjnego”, która odbędzie się w dniu 11 czerwca bieżącego roku, zaprosić Państwa do uczestnictwa w tym Przedsięwzięciu.

  Przywilej organizowania pierwszej w Polsce Konferencji, dotyczącej wytycznych organizacji i zarządzania badaniami w miejscu opieki nad pacjentem (Point of care testing), a jednocześnie stwarzającej tak potrzebną platformę do integracji przedstawicieli różnych zawodów medycznych,   przypadł dwóm Wydziałom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach, tj. Wydziałowi Farmaceutycznemu z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu oraz Wydziałowi Lekarskiemu z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Wykładowcami, którzy przyjęli zaproszenie do wygłoszenia wykładów podczas Konferencji, są profesorowie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezesi Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

  Miejscem Konferencji będzie kampus Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

  Wyrażamy głęboką nadzieję, iż nadchodząca Konferencja będzie nie tylko owocnym spotkaniem naukowym, ale i sposobnością do podniesienia kwalifikacji zawodowych, sposobnością do miłego, wspólnego spędzenia czasu, oraz – okazją do rozwoju przyjacielskiej współpracy lekarzy i diagnostów laboratoryjnych naszego kraju, a to z myślą o dobru pacjenta i profesjonalnym prowadzeniu diagnostyki laboratoryjnej osób chorych.

  Szczególnie zaszczyceni honorem organizowania tego nowatorskiego Przedsięwzięcia, gorąco zapraszamy do udziału w Nim wszystkich, którym bliskie są zadania i problematyka, ważnej dla zdrowia i życia pacjenta, procedury Point of care testing.

   

  Z wyrazami szacunku,

   

  Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

  Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

   

  Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

  Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

   

 • Bogdan Solnica 27/03/2015 21:59

  Na prośbę organizatorów  informujemy o kursie “Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń endokrynologicznych”. Jest to bezpłtny  kurs doskonalący przeznaczony dla osób specjalizujących się w laboratoryjnej diagnostyce medycznej oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

  Kurs odbędzie się w terminach: 25-29.05.2015. oraz 07-11.09.2015.

  Organizatorzy: Klinika Endokrynologii CMKP, Szpital Bielański w Warszawie.

  Kierownik kursu: Prof. Wojciech Zgliczyńki

  Kierownik naukowy kursu: prof. Wojciech Jeske

  Zapisy na stronie internetowej CMKP: www.cmkp.edu.pl (kursy doskonalące)

  Zapraszamy do udziału!

 • Bogdan Solnica 11/03/2015 00:20

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że konkurs streszczeń zgłoszonych na 21. Europejski Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, EuroMedLab 2015 w Paryżu został rozstrzygnięty. Nadesłane przez uczestników konkursu streszczenia zostały poddane ocenie przez zespół Jurorów w składzie:

  Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska

  Dr hab. Joanna Osada

  Prof. dr hab. Marek Jurkowski

  Prof. dr hab. Jan Kulpa

  Prof. dr hab. Bogdan Mazur

  Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

  Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

  Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz

  O pozycji streszczenia w rankingu decydowała suma punktów przyznanych przez czterech oceniających je Jurorów (maksymalna możliwa liczba wynosiła 180). Poniżej zamieszczamy listę najwyżej punktowanych streszczeń, których pierwsi lub prezentujący Autorzy zostaną nagrodzeni pokryciem kosztów wyjazdu na Kongres. W sprawie szczegółów organizacyjnych biuro Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej będzie kontaktować się z laureatami konkursu indywidualnie. Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję.

  Z poważaniem,

  Dr hab. n. med. Bogdan Solnica, prof. UJ

  Prezes Zarządu Głównego PTDL

   

   

  Bauer A, Habior A. Antinuclear autoantibodies in serum of patients with primary biliary cirrhosis. 159 pkt.

  Kuligowska-Prusinska M, Sypniewska G, Grodzka D. Serum level of matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases in patients with rheumatoid arthritis. 147pkt.

  Stasik Z, Rychlik U, Wysocki W, Wójcik E, Tarapacz J, Darasz Z, Kulpa JK. MMP-9, TIMP-1, and suPAR in patients with colorectal cancer. 145 pkt.

  Fischer K, Przepiera-Będzak H, Łukjanowicz M, Bobrowska-Snarska D, Walecka A, Sawicki M, Ostanek M, Bińczak-Kuleta A, Ostanek L, Ciechanowicz A, Brzosko I, Brzosko M. Vascular involvement in rheumatic diseases - the role of imaging, immunological and genetic biomarkers. 143 pkt.

  Kusnierz-Cabala B, Stepien EL, Nowak E, Kapusta M, Sporek M, Kowalik A, Kuźniewski M, Solnica B. Title: Endothelial specific microRNA expression profile in early phase of acute pancreatitis. 143 pkt.

   Winsz-Szczotka K, Kuźnik-Trocha K, Komosińska-Vassev K, Olczyk K. Glycosaminoglycans as indicators of extracellular matrix remodeling in the course of juvenile idiopathic arthritis. 141 pkt.

   Bergmann K, Olender K, Szternel Ł, Sypniewska G. The effect of a long-term storage and single freeze/thaw cycle on HbA1c values assayed by NGSP/IFCC certificated HPLC method. 140 pkt.

  Komosinska-Vassev K, Olczyk P, Blat  D, Szeremeta A, Jura-Półtorak A , Winsz-Szczotka K , Olczyk K. Factors influencing urinary glycosaminoglycans (GAG) excretion in healthy pediatric and adolescent population. 140 pkt.

  Stefańska A, Ponikowska I, Szternel Ł, Sypniewska G. Thyroid-stimulating hormone concentration in euthyroid women with and without  metformin treatment. 140 pkt.

   Koper OM, Kamińska J, Suchodola E, Matosek A, Kemona H. Platelets morphological parameters (PLT, MPV, LPLT) and markers of platelet activation (sCD40L, sP-Selectin) in type 2 diabetes patients as compared to the subjects with normal glucose tolerance. 138 pkt.

  Sobolewska M, Ławicki S, Głażewska EK, Będkowska G, Szmitkowski M.The plasma levels and diagnostic utility of VEGF and matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) in diagnostics of breast cancer patients. 135 pkt.

   

 • Bogdan Solnica 22/02/2015 20:20

  Uprzejmie informujemy, że w dniach 18 – 20 marca 2015. odbędą się w Warszawie, w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska, ul. Marsa 56c, 17. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2015, organizowane w merytorycznej współpracy z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej. Program Targów, poza wystawą aparatury pomiarowej i wyposażenia laboratoriów, obejmuje szereg wykładów i konferencji, z których dwie zostały zorganizowane przez PTDL:

  1. Automatyzacja, informatyzacja, integracja – medyczne laboratorium diagnostyczne XXI wieku, 18 marca, godz. 14:00 – 17:00, sala konferencyjna D na terenie hali targowej,
  2. Biologia systemów w medycynie – „omiki” w diagnostyce laboratoryjnej, 19 marca, godz. 11:30 – 14:00, sala konferencyjna B na I piętrze.

  Pełny program Targów, informacje organizacyjne oraz formularz rejestracji online są dostępne na stronie internetowej: http://www.targieurolab.pl/

  Zapraszamy Państwa do udziału!

 • Danuta Kozłowska 28/01/2015 14:08

  Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

            Serdecznie zapraszamy na  spotkanie  6-7 lutego w Kielcach z okazji  50-lecia PTDL. Jedyna okazja na spotkanie w takich okolicznościach. Program konferencji i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej PTDL pod adresem:

  http://www.ptdl.pl/oddzialy/zarzad/aktualnosci/1860-konferencja-z-okazji-50-lat-ptdl-kielce-6-7-dot-02-dot-2015

  Kwintesencją  naszego spotkania są doniesienia naukowe z ośrodków medycyny laboratoryjnej w Polsce.

  Część główną spotkania zakończy występ Artura Andrusa, a uroczystą kolację rozpocznie Zespoł Jazzowy z Piwnicy pod Baranami.

  Naszymi gośćmi  są Nestorzy naszego środowiska , jedyna szansa na wspomnienia i rozmowy

  Dla wszystkich uczestników spotkania będzie medal okolicznościowy “50 lat PTDL”.

  Od dziś możliwa jest również opłata jednodniowa w wysokości 200 zł (bez noclegu; pełna opłata rejestracyjna wynosi 350zł).

  Warto wykorzystać, zapraszamy do udziału!

Copyright © 2004-2022 PTDL