Akademia Roche 19.01.2023

Roche Diagnostics Polska Sp. z o..o. wraz z Białostockim oddziałem PTDL zaprasza na wydarzenie 19 stycznia 2023 roku o godzinie 17.00 pt.:

Rewolucja w diagnostyce raka szyjki macicy w Polsce

Część edukacyjna:

17:00 – 17:30 – Znaczenie testów molekularnych hrHPV w skriningu raka szyjki macicy
Prof. dr hab. med. Robert Jach

17:30 – 18:00 – Wyzwania skriningowe z perspektywy patologa i cytopatologa ginekologicznego.
Dr n. med. Martyna Trzeszcz

18:00 – 18:30 – CINtec® PLUS Cytology i CINtec® Histology w codziennej praktyce patomorfologa,
jako niezbędny element diagnostyki w kierunku raka szyjki macicy.

Prof. dr hab. Agnieszka Korolczuk

Strona do rejestracji:

Dr hab Małgorzata Rusak
Przewodnicząca Białostociego Oddziału PTDL