Link do testu

Szanowni Państwo,

osoby uczestniczące w webinarze 24-25 stycznia 2023 roku i chcą otrzymać certyfikat o punktach edukacyjnych proszę o zapoznanie sie z informacjami poniżej:

  • test będzie aktywny w przedziale czasowym 25.02.2023 od godz 20:00 – 28.02.2023 do godz 23:59
  • na rozwiązanie testu Uczestnik ma 5 godzin od czasu uruchomienia testu
  • test jest jednokrotnego wyboru, próg na zaliczenie: 60%

BARDZO PROSZĘ W FORMULARZU WPISAĆ IMIĘ, NAZWISKO
I PODAĆ ADRES MAILOWY- JEST TO KONIECZNE
DO PRZYGOTOWANIA I WYSYŁKI CERTYFIKATÓW

Certyfikaty zostaną wysłane do Uczestników PO dezaktywacji testu tj. od 1 marca 2023.

Oto link do nowego testu:

https://www.testportal.pl/test.html?t=B3EcYMJNxwXr

          Dr hab Małgorzata Rusak
Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL