Składka członkowska 2023

Szanowni Państwo,
Przypominamy o składce członkowskiej PTDL
w roku 2023 jej wysokość nie uległa zmianie i wynosi nadal:
100,-zł (normalna) i 20,-zł (emerycka)

Wpłat należy dokonywać na numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

Adres korespondencyjny Skarbnika Oddziału

Paweł Kozłowski
Laboratorium CSK UCK WUM
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a

ptdl.warszawa@gmail.com

Terminowe opłacanie składek umożliwia organizację posiedzeń naukowo-szkoleniowych i wypełnianie innych zadań statutowych Towarzystwa