Akademia Roche 22.11.2023

W imieniu Zarządu Białostockiego oddziału PTDL i firmy Roche Diagnostic zapraszamy
22 listopada 2023, o godz. 17:00 na Akademię Roche Diagnostics.

Tematem webinarium będzie „Preeklampsja – algorytm diagnostyczny oraz doświadczenie innych krajów”:
17:00 – 17:20 „Nowe podejście do prowadzenia pacjentki ze stanem przedrzucawkowym – zaburzenia angiogenezy”- Prof. Sebastian Kwiatkowski z Kliniki Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

17:30 – 17:40 „Markery angiogenezy w praktyce klinicznej – studium przypadków”- Dr Magdalena Bednarek-Jędrzejek z Kliniki Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Rejestracja: https://akademiaroche.pl/rejestracja/#Rejestracja

Przewodniczaca Białostockiego Oddziału PTDL
Dr hab. n. med. Małgorzata Rusak