Szanowna Pani Minister,

w imieniu Zarządu Głównego i wszystkich Członków Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej serdecznie gratuluję wyboru na stanowisko Wiceministra Zdrowia.

Wybór ten, będący dowodem uznania dla wiedzy i kompetencji Pani Profesor jako lekarza i diagnosty laboratoryjnego, stanowi nie tylko osobisty zaszczyt, ale także wyróżnienie dla całego naszego środowiska zawodowego.

Niewątpliwie, nowe obowiązki będą trudnym do realizacji wyzwaniem, jednakże jestem przekonana, że pod kierownictwem Pani Profesor oraz innych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, idea podmiotowości środowiska naukowego i akademickiego związanego z ochroną zdrowia będzie się rozwijała, a zawód diagnosty laboratoryjnego umocni swoją pozycję wśród przedstawicieli innych zawodów zaufania publicznego.

Życzę wszelkiej pomyślności i wytrwałości w sprawowaniu tak odpowiedzialnej funkcji, i wyrażam głęboką nadzieję na współpracę pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a PTDL, i podejmowanie wspólnych inicjatyw, które posłużą kształtowaniu nowoczesnej medycyny laboratoryjnej w Polsce.

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Winsz-Szczotka