Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych mam przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w konferencji AKADEMIA KONTROLI ZAKAŻEŃ które odbędzie się w dniach 7-9 marca 2024 r. w Łodzi.
Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych – AKADEMIA KONTROLI ZAKAŻEŃ jest przygotowana dla członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, lekarzy, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zakażeń związanych z opieką medyczną.
Tematami paneli dyskusyjnych, wykładów i warsztatów konferencji będą m.in.:
  • Zakażenia w ortopedii implantacyjnej,
  • Wybrane aspekty szpitalnych inwazyjnych zakażeń grzybiczych,
  • Analityka medyczna w służbie diagnostyki zakażeń szpitalnych,
  • Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w pulmonologii,
  • Pierwotne i wtórne zakażenia krwi,
  • Zakażenia skóry i tkanek miękkich – trudne sytuacje w diagnostyce i leczeniu szpitalnym i pozaszpitalnym,
  • Zakażenia w opiece długoterminowej.
Organizatorzy zapraszają do przesyłania doniesień własnych w terminie do 31 stycznia 2024 roku.
Szczegółowy program będzie przesłany w komunikacie drugim i umieszczony na stronie internetowej: www.akademiazakazen.pl.
dr Małgorzata Romanik