Zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 03.04.2024

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Gdańskiego PTDL które odbędzie się w dniu 03.04.2024, godz. 18.00, w systemie on-line, w aplikacji Teams.
Na spotkaniu wykłady zaprezentują:

dr med. Lucyna Kłembowska, Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
„Diagnostyka laboratoryjna w ostrych białaczkach”

dr n. med. Dorota Bizon-Zygmańska, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
„Aktywność asparaginazy – kluczowy element terapii ostrej białaczki”

Link do spotkania znajduje się poniżej.
Serdecznie zapraszam do udziału.

W imieniu Zarządu Oddziału Gdańskiego PTDL
dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

Dołącz do spotkania teraz

Identyfikator spotkania: 333 477 011 660

Kod dostępu: eQYeNp

Dla organizatorów: Opcje spotkania | Resetowanie numeru PIN dołączania przez telefon

Bezpośredni link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU5OTQ0YjQtZWQ0ZC00MDZmLTk4ZDAtYmNlMzMzMDdmNTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a21abbc6-d6c1-4d24-a91d-7b98291f5777%22%2c%22Oid%22%3a%22b0988f68-7986-40de-bf27-1778a01bfde8%22%7d