I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA LEKARZY, DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH, FARMACEUTÓW
Interdyscyplinarne problemy diagnostyczno-terapeutyczne w populacji geriatrycznej
19 IV 2024 w Krakowie

Postępy współczesnej medycyny wymuszają większą współpracę interdyscyplinarną. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom proponujemy nową formułę konferencji szkoleniowych skierowanych jednoczasowo do trzech zawodów medycznych: lekarzy, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Zgodnie z tą formułą każda sesja edukacyjna zawiera wykłady medyczne, diagnostyczne i farmaceutyczne dotyczące określonego problemu klinicznego. Celem tegorocznej konferencji jest przekazanie praktycznych informacji dotyczących diagnostyki i leczenia wybranych schorzeń wieku podeszłego przedstawionych przez ekspertów różnych zawodów medycznych.

Więcej informacji do pobrania: Konferencja_MCKP_19_IV_2024.pdf

ZAPISY: https://www.mckp.uj.edu.pl/konferencje/interdyscyplinarne-problemy-diagnostyczno-terapeutyczne-w-populacji-geriatrycznej/