Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 12 stycznia 2024 r. odszedł od nas ceniony Diagnosta Laboratoryjny,
Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

śp. dr Tadeusz Wójtowicz
specjalista analityki klinicznej

Pan dr Wójtowicz był wspaniałym kolegą. Będzie go nam bardzo brakowało.

Zarząd Poznańskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

Ozdobnych Linia Zdjęcia - darmowe pobieranie na Freepik

Dr Tadeusz Wójtowicz został pochowany na Zabytkowym Cmentarzu Jerzyckim przy
ul. Nowina 1 w Poznaniu.