WEBINAR Znaczenie immunofiksacji białek surowicy w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia szpiczaka plazmocytowego

Zapraszamy na webinar Znaczenie immunofiksacji białek surowicy w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia szpiczaka plazmocytowego

Link do wydarzenia: https://events.teams.microsoft.com/event/1611a2d8-4252-4017-a907-9cc164e471fc@046eb29b-33d2-4ece-935b-d4d25a02cd79