Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,

Zgodnie ze statutem PTDL Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy obywatel RP posiadający wyższe wykształcenie dające podstawę do pracy w diagnostyce laboratoryjnej lub rozwijania zainteresowań naukowych w tej dziedzinie. Osoba pragnąca być Członkiem zwyczajnym Towarzystwa składa deklarację (w formie pisemnej) do Zarządu Oddziału załączając informację o swoich kwalifikacjach i działalności naukowej.

Deklaracja członkowska 2019

Informujemy, że członkostwo jest związane z obowiązkiem corocznego opłacania składki członkowskiej. Przypominamy, że do końca marca należy opłacić składkę członkowską za rok 2023. Wysokość składki w 2023 roku nie zmieniła się i podobnie jak w latach ubiegłych wynosi:

  • 100 zł dla członków zwykłych,
  • 20 zł dla emerytowanych członków zwyczajnych PTDL (dotyczy osób,  które pobierają emeryturę) i rencistów,
  • z opłaty zwolnieni są Członkowie Honorowi.

Terminowe opłacenie składki członkowskiej jest warunkiem zachowania wszystkich przywilejów Członka PTDL, w tym prenumeraty czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics

Płatność na konto 

Osoba opłaca składkę bezpośrednio na konto swojego Oddziału PTDL (wykaz kont poniżej). W tytule proszę wpisywać imię i nazwisko, nazwę oddziału i rok, za który składka jest odprowadzana.

Jednocześnie przypominamy, że  nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 2 lata, zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, na wniosek Zarządu Oddziału skutkuje skreśleniem z listy członków Towarzystwa.

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Oddział Terenowy PTDL Adres oddziału Rachunek Bankowy

Nr rachunku

Zarząd Główny ul. Konopacka 4

03-428 Warszawa

PKO BP SA Oddział 7 w Łodzi

34 1020 3352 0000 1102 0079 7928

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Białymstoku

Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB

Ul. Waszyngtona 15A; 15-269 Białystok

PKO BP SA Oddział 1 w Białymstoku

46 1020 1332 0000 1102 1044 0495

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Bydgoszczy

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz

PKO BP S.A. Oddział 1 w Bydgoszczy

55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Gdańsku

Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedra Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7, 80-211, Gdańsk

PKO BP SA Oddział w Gdańsku

75 1020 1811 0000 0102 0164 7106

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Katowicach

Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej Instytutu Onkologii w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

PKO BP SA Oddział II w Katowicach

75 1020 2313 0000 3702 0020 0055

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Kielcach

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii;

ul. Artwińskiego 3, 25-374 Kielce

BGŻ BNP PARIBAS

32 1600 1462 1818 3714 6000 0001

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Krakowie

ul. Jakubowskiego 2

30-688 Kraków

PKO BP SA Oddział 1 w Krakowie

29 1020 2892 0000 5602 0584 2531

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Lublinie

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. dr W. Chodźki 1, 20-093 Lublin

PKO BP SA

87 1020 2498 0000 8502 0771 2732

Subkonto- właściciel PTDL ZARZĄD GŁÓWNY

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział Lubuski

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

ul. Zyty 26, 65-046, Zielona Góra

brak
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Łodzi

Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łódź

ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź

PKO BP SA Oddział 3 w Łodzi

38 1020 3352 0000 1602 0010 3382

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Olsztynie

Woj. Szpital Specjalistyczny, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn

PKO BP SA Oddział 1 w Olsztynie

52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Opolu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Al. Witosa 26, 45-418, Opole

PKO BP SA Oddział 1 w Kędzierzynie-Koźlu

57 1020 3714 0000 4002 0096 4254

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Poznaniu

Pracownia Diagnostyki Obrazowej, Wielkopolskie Centrum Onkologii

ul. Garbary 15, 61-866  Poznań

PKO BP SA Oddział 52 w Poznaniu

58 1020 4027 0000 1702 0403 8220

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Rzeszowie

Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej

ul. Warzywna 3, 35-310 Rzeszów

Bank Pekao S.A. II Oddział w Rzeszowie

77 1240 2614 1111 0000 3958 6357

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Słupsku

SPMZOZ w Słupsku,

ul. Tuwima 37, 76-200 Słupsk,

Santander Bank Polska S.A.

89 1090 2763 0000 0001 1437 5113

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Szczecinie

Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej PUM w Szczecinie,
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
PKO BP SA w Szczecinie

33 1020 4795 0000 9802 0195 3868

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział w Warszawie

 Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

PKO BP SA w Warszawie

65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Oddział Wrocław

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

ul. Weigla 5, 50-981  Wrocław

PKO BP SA we Wrocławiu

77 1020 5242 0000 2102 0149 9037