Aktualności » Bydgoszcz

 • Marzenna Gruszka 23/01/2008 09:23

  KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA
  POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
  ODDZIAŁU BYDGOSKIEGO W KARBÓWKU
  29 – 31 MAJA 2008 r

  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

  nazwisko……………………………………………………………………….........
  imię……………………………………………………………………………...........
  kod pocztowy………………………… miejscowość……………………….
  ulica……………………………………………………………………………...........
  miejsce pracy i adres……………………………………………………………
  tel./fax………………………………………………………………………….........

  Opłatę rejestracyjną wynoszącą 100 zł prosimy wpłacić do dnia 30 marca 2008 na konto Oddziału Bydgoskiego PTDL-u: 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994 wraz z dopiskiem : Konferencja Oddziału Bydgoskiego PTDL-u
  Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać w terminie do 25 marca 2008r:
  - drogą elektroniczną ( e-mail ) na adres:
  kizdiagn@cm.umk.pl
  - lub pocztą na adres:
  Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego
  CM w Bydgoszczy ; ul. M. Skłodowskiej – Curie 9; 85-094 Bydgoszcz

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. Ust.
  nr 133poz.883 ) dla celów organizacyjnych Konferencji
  ( należy zakreślić odpowiednie pole znakiem X):
  TAK □ NIE □


  imię i nazwisko ( czytelnie)………………………………….....................
  data………………………………………… podpis……………………………………………

 • Marzenna Gruszka 17/01/2008 05:19

  Sekretarz Oddziału informuje, że na zebraniu w dniu 24.01.2008 r. odbędzie się wręczenie certyfikatów uczestnictwa za rok 2007.
  Proszę wszystkich członków, którzy nie otrzymali certyfikatyów za rok 2006 o zgłoszenie ich braku na styczniowym zebraniu naukowo-szkoleniowym sekretarzowi.
  Marzenna Gruszka

 • Marzenna Gruszka 06/01/2008 14:01

  Serdecznie zapraszamy na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Bydgoskiego PTDL , które odbędzie się dnia 24 stycznia 2008r o godzinie 12.00 w sali A019 budynku Patomorfologii CM w Bydgoszczy ( ul. M.Skłodowskiej-Curie 9). Program zebrania:
  1. "Nowe spojrzenie na obieg próbki w laboratorium" - dr P.Chrzan
  ( AM w Gdańsku)
  2. oferta firmy Olympus
  3. Sprawy organizacyjne
  Przypominamy o uregulowaniu składki członkowskiej za 2008r w wysokości 60zł( prosimy o dokonywanie wpłat na konto PTDL -Oddział Bydgoszcz 55102014750000850200848994 ) .
  Bezpośrednio po zakończeniu zebrania PTDL aktualności i informacje dotyczące KIDL przedstawi M.Gruszka-przedstawiciel regionalny KRDL .

 • Marzenna Gruszka 16/11/2007 03:15

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
  Oddział w Bydgoszczy
  zaprasza na posiedzenia naukowo – szkoleniowe
  w dniu 21 listopada 2007 r. o godz. 12:00
  w Sali B 209 w budynku Katedry i Zakładu Patomorfologii Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz,
  ul. M. Skłodowskiej – Curie 9
  oraz w dniu 12 grudnia 2007 r. o godz. 12:00,
  w Operze Nova w Bydgoszczy przy ul. Marszałka Focha 5


  Program spotkania w dniu 21 listopada 2007 r.:

  1. Prof. dr hab. Zygmunt Kopczyński, Wykład: „Przygotowanie medycznego laboratorium diagnostycznego do wdrożenia obligatoryjnych systemów jakości”.
  2. Oferta firmy Bio-Ksel – Jan Stenzel.

  Program spotkania w dniu 12 grudnia 2007 r.:

  3. Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz – Akademia Medyczna w Gdańsku, Wykład: „Patobiochemia i diagnostyka laboratoryjna choroby Alzheimera”.
  4. Oferta firmy Sarstedt – mgr Małgorzata Sielska.


  Serdecznie zapraszamy !


  Przewodnicząca Oddziału
  Dr n. med. Grażyna Dymek

 • Marzenna Gruszka 24/09/2007 05:50

  Zapraszamy na Zebranie Naukowo-Szkoleniowe poświecone tematyce WZW w dniu 19.10.2007 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali B209 w Budynku Patomorfologii przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.
  Program zebrania:
  1. Wykład Prof. dr hab. Waldemara Haloty, Kierownika Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum pt.: Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C - współczesne zagrożenia".
  2. Wykład dr n. med. Ewy Jendryczki pt.: "Rola laboratorium w monitorowaniu zakażeń HBV i HCV".
  3. Ofertę firmy Biomedica Poland przedstawi mgr Bernadeta Piasecka-Kajczuk.
  4. Sprawozdanie ze Zjazu PTDL we Wrocławiu przedstawi Przewodnicząca Oddziału dr n. med. Grażyna Dymek.

 • Marzenna Gruszka 30/05/2007 03:07

  W dniu 21 czerwca ( czwartek ) o godz. 12.00 w sali A 019 w Budynku Patomorfologii Collegium Medicum przy. ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, którego współorganizatorem będzie firma Sarstedt. Serdecznie zapraszamy na wykład pt. "Konflikt serologiczny : matka-dziecko" p.mgr Jolanty Łukowskiej. Zostaną omówione również sprawy bieżące , a firma Sarstedt przedstawi swoją ofertę.

  Bezpośrednio po zebraniu PTDL-u zapraszam na spotkanie informacyjne diagnostów laboratoryjnych województwa Kujawsko - Pomorskiego.
  Przedstawiciel Regionalny KIDL - Marzenna Gruszka

 • Marzenna Gruszka 11/04/2007 06:36

  Zapraszamy na zebranie sprawozdawczo - wyborcze Oddziału Bydgoskiego PTDL w dniu 9.05.2007 r. o godz. 12.00 w Sali 309 w budynku Patomorfologii Collegium Medium przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9.
  W przypadku braku wymaganej statutowo liczby członków, następny termin zebrania 9.05. 2007 r. godz. 12.15. Obecność wszystkich członków Oddziału Bydgoskiego PTDL obowiązkowa.
  Przypomina się o konieczności uregulowania zaległych i bieżących składek członkowskich w terminie do 30.04.br.

 • Marzenna Gruszka 02/04/2007 04:33

  W dniu 19 kwietnia o godz. 12.00 w auli 4 w Budynku Biblioteki Collegium Medicum przy. ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, którego współorganizatorem będzie firma Euroimmun.
  Program:
  1. Profil firmy Euroimmun Polska,
  2. Celiakia jawna niema i ukryta. Ocena przeciwciał przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkankowej (endomesium) i gliadynie oraz ich znaczenie kliniczne,
  3. Autoprzeciwciała w chorobach wątroby (ANA, AMA, ASMA, LKM-1, SLA/LP, ANCA
  4. Badanie przeciwciał w cukrzycy. Ocena ryzyka wystapienia cukrzycy typu 1.
  5. Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej CM - prezentacja pracy poglądowej.

 • Marzenna Gruszka 01/03/2007 03:26

  Zapraszamy w dniu 29 marca o godz. 13.00 na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w auli 4 w Budynku Bibilioteki Collegium Medicum.
  Współorganizatorem spotkania będzie firma Ortho-Clinical Johnson&Johnson.
  Program spotkania:
  1. Sprawy organizacyjne,
  2. Wykład prof. dr hab. Krystyna Sztefko: "Co nowego w immunochemii",
  3. Oferta firmy Ortho-Clinical Johnson&Johnson.

 • Marzenna Gruszka 29/12/2006 02:17

  Zarząd PTDL Oddział w Bydgoszczy zaprasza na uroczyste zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 16.01.2007 r w Multikinie ( Multikino , ul. Focha 48, Bydgoszcz, sala nr 3) o godzinie 11.00.
  Program :
  1. prof. dr hab.med. Marek Paradowski - "Współczesne pojęcie zespołu SIRS i sepsy-patofizjologia,rozpoznawanie i monitorowanie przebiegu".
  2. Mariusz Dadak-"Roche Diagnostics"-"Przyszłość w Diagnostyce Molekularnej. Innowacje dla zdrowia".

  Przed rozpoczęciem zebrania zostaną rozdane imienne certyfikaty uczestnictwa w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych PTDL za rok 2006 z naliczoną liczbą punktów edukacyjnych.

  Po zebraniu wraz z firmą Roche zapraszamy na Noworoczny seans filmowy.

Copyright © 2004-2019 PTDL