Wprowadzone przez Olga Ciepiela

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 18.06.2024

Zapraszamy na ostatnie przed wakacjami posiedzenie oddziału warszawskiego PTDL! PTDL Oddział Warszawski wraz z firmą Abbott serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe. Spotkanie odbędzie się 18 czerwca 2024 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams. Program spotkania: 1. Powitanie gości – prof. dr hab. Olga Ciepiela, przewodnicząca Oddziału 2. G-FAP oraz UCH-L1 jako nowe markery lekkiego […]

Posiedzenie PTDL

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aodPL21Ur-x0mwpnrmKbZJ2kq6PHO9CQd3ePManxBKA81%40thread.tacv2/1713886263768?context=%7b%22Tid%22%3a%223d21b0a7-5346-4822-b165-b670b422e4f7%22%2c%22Oid%22%3a%2201edc056-cb05-482e-b642-a19b2388b43b%22%7d Posiedzenie PTDL 23.04.2024r.  

II Mazowiecki Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

II MAZOWIECKI DZIEŃ DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO Konferencja naukowo-szkoleniowa Diagnostyka laboratoryjna odpowiedzią na potrzeby kliniczne Warszawa, 11 maja 2024 r.   Program Konferencji   08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników 09:00 – 09:15 Uroczyste otwarcie Konferencji. Wystąpienia zaproszonych gości. 09:15 – 09:50 Rekomendacje PTDL dotyczące diagnostyki zakażeń wirusem HIV Dr n. med. Monika Jabłonowska Diagnostyka S.A. Krajowa Rada […]

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 23 kwietnia 2024 roku

PTDL Oddział Warszawski wraz z firmą Diasorin serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe. Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia 2024 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams. Program spotkania: 1. Powitanie gości – mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska, wiceprzewodnicząca Oddziału 2. Przykre miłego (pocałunku) następstwa – dr hab. n. med. Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski […]

Link do nagrania webinaru „Raportowanie wyników elektroforezy białek surowicy – omówienie rekomendacji Grupy Roboczej PTDL”

Szanowni Państwo, pod poniższym linkiem znajduje się nagranie webinaru firmy Biameditek, dotyczącego rekomendacji PTDL ws. raportowania wyników elektroforezy białek surowicy. Zapraszamy do wysłuchania! Webinar „Raportowanie wyników elektroforezy białek surowicy – omówienie rekomendacji Grupy Roboczej PTDL”

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 19.03.2024

PTDL Oddział Warszawski wraz z firmą Randox serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe. Spotkanie odbędzie się 19 marca 2024 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams. Program spotkania: 1. Powitanie gości – prof. dr hab. Olga Ciepiela, przewodnicząca Oddziału 2. Kontrola laboratoryjna glukometrów – mgr inż. Mariusz Sokołowski, Randox 3. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna – jak ją zrozumieć? […]

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 27.02.2024

Szanowni Państwo, poniżej udostępniamy link do posiedzenia naukowo-szkoleniowego w dniu 27.02.2024. Posiedzenie rozpoczyna się o godzinie 18:00. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:odPL21Ur-x0mwpnrmKbZJ2kq6PHO9CQd3ePManxBKA81@thread.tacv2/1709050842881?context=%7B%22Tid%22:%223d21b0a7-5346-4822-b165-b670b422e4f7%22,%22Oid%22:%22e13682fb-1d3c-45d6-869e-60b9cdda7d6c%22%7D Zarząd PTDL Oddział warszawski

Konferencja Randox QC Roadshow – Warszawa

PTDL Oddział PTDL – Oddział Warszawski wraz z firma Randox zapraszają na stacjonarną konferencję Randox QC Roadshow – Warszawa! Konferencja odbędzie się w dniu 07.03.2024. Sesja zapewni uczestnikom dogłębną dyskusję na temat klucza do doskonałości w wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości oraz nowe spojrzenie na zarządzanie wydajnością kontroli jakości. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny!   Należy pamiętać, że liczba miejsc na tych pokazach jest ograniczona i będą one przydzielane według kolejności zgłoszeń […]