Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 13/02/2019 00:00

   

  KOMUNIKATY

  SKŁADKA CZŁONKOWSKA

  1.Proszę o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2019 (oraz ewentualnie zaległych)

  2.Wysokość składki członkowskiej w 2019 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

  Wpłata:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział w Bydgoszczy

  ul.Marii Skodowskiej-Curie 9

  85-094 Bydgoszcz

  Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Tytuł płatności : imię i nazwisko członka Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz rok (lub lata) za który(które) opłacana jest składka

  3.Osoby,które zmieniły nazwisko,miejsce zamieszkania,miejsce pracy,dane do kontaktu (telefon,mail) proszę o przesłanie zaktualizowanych danych do Sekretarza Oddziału dr n.med.M.Lampki

   

  WARSZTATY HEMATOLOGICZNE 9 marca 2019 r

  1.W związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwem w warsztatach  (zarejestrowano już połowę z przewidywanej liczby 100 uczestników ) przypominamy,że uczestnikami warsztatów będą tylko te osoby,do których wysłano informację o uczestnictwie drogą mailową.

  2.Osoby,które nie nie spełniły jednego z 2 warunków rejestracji (zgłoszenie i wpłata wraz z przysłaniem jej potwierdzenia) nie otrzymają maila z potwierdzeniem uczestnictwa  i zostaną wpisane  na listę rezerwową .Osoby te proszone są o jak najszybsze uzupełnienie zgłoszenia lub wplaty.

   3.Miejsca na liście rezerwowej nie gwarantują uczestnictwa.

  4.Osoby,które nie dopełnią warunków rejestracji mogą być skreślone z listy rezerwowej w przypadku, gdy liczba  pełnych zgłoszeń dopełni zakładaną liczbę uczestników. • Sławomira Balcerak 29/01/2019 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma Horiba

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formie warsztatów hematologicznych,które odbędą się

  9 marca (sobota)2019 r

  w Sali Konferencyjnej Innowacyjnego Forum Medycznego

  przy Centrum Onkologii, ul.Doktor Izabeli Romanowskiej 2 w Bydgoszczy.

  Czas trwania warsztatów 10.00-17.00 (w tym przerwa na lunch 13-14.00)

  Prowadzącym warsztaty jest lek.Grzegorz Lewandowski (Łódź)

  Koszt uczestnictwa  w warsztatach - 120 zł

  Członkowie Oddziału Bydgoskiego zainteresowani uczestnictwem w warsztatach proszę o zgłoszenie udziału mailowo na adres: k.lab@wsd.org.pl podając :imię,nazwisko,miejsce pracy,oddział PTDL  i dołączyć dowód wpłaty.

  Warunkami pełnej rejestracji uczestnika są:zgłoszenie oraz dowód wpłaty.

  Osoby ,które spełniły te warunki otrzymają maila z informacją o uczestnictwie i staną się pełnoprawnymi uczestnikami warsztatów.W przypadku,gdy jeden z tych warunków nie zostanie spełniony osoba zainteresowana zostanie umieszczona na liście rezerwowej .Miejsce na liście rezerwowej nie gwarantuje uczestnictwa,gdyż liczba uczestników jest ograniczona.

  Diagności zainteresowani uczestnictwem w warsztatach,które nie są członkami PTDL będą mogli w nich uczestniczyć jeśli po zakończeniu rejestracji będą wolne miejsca,dlatego proszę o kontakt mailowy z zapytaniem,czy jest to możliwe lub telefoniczny z mgr M.Gruszką.

  W pierwszej kolejności rejestrujemy członków PTDL.

   

  Rejestrację prowadzi mgr M.Gruszka,tel.kontaktowy 52 32 62 214 lub 215.

  Wpłaty należy dokonać na konto:

  Oddział  PTDL w Bydgoszczy

  ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz.

  Bank Pekao BP w Bydgoszczy,nr rachunku 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  z podaniem tytułu przelewu"Warsztaty hematologiczne 2019".

  Rejestracja uczestników - do 28.02.2019.

  Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 100 osób).

  W przypadku wyczerpania miejsc przed w/w terminem zamieścimy informację

  Tematy poruszane w trakcie warsztatów:

  1.Włóknienie szpiku-nowe czynniki prognostyczne

  2.Problemy hematologiczne w ciąży

  3.Zbieżność morfologii komórek hematopoezy

  4.Choroba Gauchera

  5.Trombocyty w procesach zapalnych i zaburzenia ich czynności

  6.Amyloidoza i nietypowe objawy kliniczne szpiczaka plazmocytowego

  7.Analiza morfologii w zespołach mielodysplastycznych

  8.Analiza morfologii komórek w rozrostach układu chłonnego

  9.Rola granulocytów zasadochłonnych w układzie krwiotwórczym

  10.Limfadenopatia

  11.Rola makrofagów w układzie krwiotwórczym

  12.Przeszczep komórek krwiotwórczych macierzystych oraz mechanizmy oporności komórek macierzystych krwiotwórczych i białaczkowych

  Przebieg warsztatów:

  I posiedzenie - 10-13.00

  13-14.00 Obiad,przerwa kawowa

  II posiedzenie 14-17.00

 • Sławomira Balcerak 25/01/2019 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma Biameditek Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają

  na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się 

  20 lutego (środa) 2019 r

  w Sali Narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy,ul.Ujejskiego 75

  Początek spotkania godz.12.00

   

  Program spotkania:

  1.Wykład 1:"Standaryzacja badań w laboratoryjnej parazytologii medycznej"

               mgr Czesław Głowniak,Koordynator Sekcji Laboratoryjnej Parazytologii Medycznej PTDL

  2.Prezentacja oferty firmy Biameditek dla diagnostyki laboratoryjnej

             Joanna Różalska,Biameditek Sp.z o.o

  3.Sprawy bieżące Oddziału -Przewodnicząca Oddziału

  4.Przerwa kawowa

  5.Wykład 2:"Artefakty jako źródła potencjalnych błędów i pomyłek w koproskopowej laboratoryjnej parazytologii medycznej"

           mgr Czesław Głowniak,Koordynator Sekcji Laboratoryjnej Parazytologii Medycznej PTDL

 • Sławomira Balcerak 19/12/2018 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma Beckman Coulter Polska

  serdecznie zapraszają

  na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się 

  17 stycznia 2019 r

  w Sali Narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy,ul.Ujejskiego 75

  Początek spotkania godz.12.00

   

  Program spotkania:

  1.Wykład:"Diagnostyka markerów chorób zakaźnych.Interpretacja wyników"

                  dr n.med.Mirosława Nowacka,Beckman Coulter Polska

  2.Prezentacja oferty firmy Beckman Coulter Polska

  3.Wykład:"Parametry lipidowe w świetle aktualnych wytycznych"

   mgr Karolina Murawska,Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,Collegium Medicum w Bydgoszczy

  4.Sprawy bieżące Oddziału

 • Sławomira Balcerak 17/12/2018 00:00

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy życzenia pokoju i radości, niepowtarzalnej atmosfery, ciepłych chwil w gronie rodziny i przyjaciół,  wytchnienia od codziennych trudności i zabiegania.

   Nowy 2019 Rok niech przyniesie dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro, wciąż nowe, lepsze możliwości w życiu osobistym i zawodowym, niech spełni najskrytsze plany i marzenia.

   Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL

 • Sławomira Balcerak 20/11/2018 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL

  wraz z firmami : Sarstedt Sp.z o.o,Siemens Healthineers oraz Miralex Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  13 grudnia 2018 r

  w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów)

  Początek spotkania godz.12.00

  Program spotkania:

  1.Powitanie uczestników posiedzenia - Przewodnicząca Oddziału

  2.Wykład:"Płynna biopsja przyszłością diagnostyki onkologicznej"

   dr hab.Karolina Szewczyk-Golec,Zakład Biochemii Medycznej,Collegium Medicum w Bydgoszczy

  3.Wykład:"Sarstedt -partnerem w medycznej diagnostyce laboratoryjnej - faza przedanalityczna"

  mgr Dorota Kamińska-Jakubowska,Sarstedt Sp.z o.o

  4.Prezentacja firmowa:"GLUCOtest - innowacyjna formuła glukozy 75g do wykonywania testu tolerancji glukozy u kobiet ciężarnych"

  Danuta Radziewicz,Miralex Sp.z o.o

  5.Wystąpienie Konsultanta Wojewódzkiego ds.diagnostyki laboratoryjnej

  dr n.med.Grażyna Dymek

  6.Podsumowanie działalności Oddziału w 2018 r oraz sprawy bieżące - Przewodnicząca Oddziału

  7.Świąteczny poczęstunek

 • Sławomira Balcerak 06/11/2018 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma Becton Dickinson Polska Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  22 listopada 2018 r

  w Sali Narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy,ul.Ujejskiego 75

  Początek posiedzenia godz.12.00

  Program spotkania:

  1.Wykład:"Osocze jako materiał diagnostyczny" -

  dr n.med.Joanna Siódmiak,Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,Collegium Medicum w Bydgoszczy

  2."Nowe rozwiązania firmy Becton Dickinson dla oznaczeń w osoczu" -

  mgr Dagmara Wąsowska,Clinical Consultant BD

  3.Sprawy bieżące Oddziału - Przewodnicząca Oddziału

 • Sławomira Balcerak 23/09/2018 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma bioMerieux Polska Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

  18 października 2018 r

  w Hotelu City w Bydgoszczy,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów)

  Początek spotkania godz.12.00

   

  Program spotkania:

  1.Wykład :"D-dimery w zaburzeniach hemostazy,aspekty kliniczne i laboratoryjne"

  prof.dr hab.n.med.Maria Jastrzębska,Zakład Analityki Medycznej ,Pomorski Uniwersytet Medyczny

  2. Szybka diagnostyka przy użyciu Multipleks PCR - korzyści dla diagnosty,lekarza i szpitala

  Karol Kowalski, bioMerieux Polska Sp.z o.o

  3.Wykład:"Immunofiksacja w praktyce"

  dr n.med.Dorota Ryszkiewicz, bioMerieux Polska Sp.z o.o

  4.Sprawy bieżące Oddziału - Przewodnicząca Oddziału Bydgoskiego PTDL

 • Sławomira Balcerak 19/06/2018 00:00

  Uczestnicy konferencji Oddziału Bydgoskiego w Turznie  w dn.7-8 czerwca 2018 r zainteresowani otrzymaniem wykładów:

  prof.dr hab.n.med.M.Mantur,

  dr hab.n.med.A.Kucharskiej,

  prof.dr hab.med.M.Nowickiego,

  dr n.med.W.Pawłowskiego ,

  dr n.farm.B.Stefańczyk oraz prezentacji mgr inż.Ewy Salameh proszę o przysłanie maila na adres:slabalcerak@wp.pl.Wykłady i prezentacje udostępnimy za zgodą ich autorów.

  Jednocześnie informuję,że jest możliwość otrzymania wykładów dr n.med.B.Baran i dr n.med.E.Odnoczko wygłoszonych w trakcie posiedzenia naukowo-szkoleniowego w dn.10.05.2018 r.

 • Sławomira Balcerak 04/06/2018 00:00

  1.Uczestników konferencji prosimy o przybycie do Turzna o godz.13.00.

  W holu Hotelu będą wydawane programy konferencji i identyfikatory

  2.Obiad przewidziany jest o godz.13.30 w restauracji hotelowej.

  3.Autokar z Bydgoszczy do Turzna zostanie podstawiony przy stacji Statoil,ul.Jagiellońska 58 (obok dworca PKS) i odjedzie 7.06.2018 r (czwartek) o godz.11.30

  Powrót autokarem Z Turzna do Bydgoszczy 8.06.2018 r (piątek) po obiedzie ok 15.00

  Osobą odpowiedzialną za autokar z ramienia PTDL jest dr n.med.Magdalena Lampka

  4.Proszę zabrać ze sobą  w celu potwierdzenia udziału w konferencji."Kartę ciągłego szkolenia diagnosty laboratoryjnego"

  Proszę wpisać do karty temat szkolenia:konferencja naukowo-szkoleniowa Oddziału Bydgoskiego PTDL-Turzno 2018 oraz liczbę punktów edukacyjnych.

  Za udział w konferencji przysługują diagnostom 4 punkty edukacyjne

  Do zobaczenia w Turznie!

Copyright © 2004-2021 PTDL