Aktualności » Bydgoszcz

 • Sławomira Balcerak 23/10/2016 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego oraz firma GENLOXA Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się

    17 listopada 2016 r

   w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego przy ul.Jagiellońskiej 3A w Bydgoszczy

  Początek spotkania o godz.12.00

   

  Program spotkania:

  1.Wykład: "M2PK - nowoczesne narzędzie w diagnostyce zmian rozrostowych jelita grubego"

     dr n.farm.Michalina Pazgrat-Patan,Instytut Mikroekologii,Poznań

  2.Prezentacja produktów firmy GENLOXA Sp.z o.o

     dr Robert Jastrząbek

  3.Sprawy bieżące Oddziału

 • Sławomira Balcerak 18/09/2016 00:00

  Zarząd Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz firma Erba Polska Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają

  na zebranie naukowo - szkoleniowe, które odbędzie się

  13 października 2016 r   

  w Sali Narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy,ul.Ujejskiego 75

  Początek spotkania godz.12.00

   

  Program zebrania:

  1.Wykład "TSH i FT4 - zmienne zależne czy niezależne?"

   Prof.dr hab.n.med.Krystyna Sztefko, Zakład Biochemii Klinicznej,Polsko - Amerykański Instytut Pediatrii, CM UJ Kraków

  2.Prezentacja:"Erba Polska, nowa jakość diagnostyki laboratoryjnej"

     Daniel Tvrdoń, Prokurent Spółki Erba Polska Sp.z o.o

  3.Sprawy bieżące Oddziału

 • Sławomira Balcerak 22/03/2016 00:00

  Wszystkiego najlepszego!

 • Sławomira Balcerak 20/03/2016 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma AGED Sp.z o.o

  serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie się 14.04.2016 w Sali Narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela,ul.Ujejskiego 75 w Bydgoszczy

  Początek spotkania o  godz.12.00

  Program spotkania:

  1.Wykład:

  " Ostra niewydolność nerek.Ocena wielkości przesączania kłębuszkowego.Wskazania do leczenia nerkozastępczego"

  dr n.med.Ilona Miśkowiec-Wiśniewska,Katedra Nefrologii,Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych,Collegium Medicum w Bydgoszczy,UMK w Toruniu

  2.Prezentacja:Laboratoryjny sprzęt chłodniczy marki LIEBHERR

  Bartłomiej Montelatic,AGED

  3.Sprawy bieżące Oddziału

 • Sławomira Balcerak 03/03/2016 00:00

  Serdecznie zapraszamy członków naszego Oddziału do udziału w Konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej przez Oddział PTDL w Bydgoszczy z okazji 50 - lecia powstania , która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2016 r w Hotelu City w Bydgoszczy.

  Konferencja poświęcona będzie m.in. zagadnieniom z zakresu hematologii, hemostazy, kardiologii i toksykologii.

  Przewiduje się również sesję jubileuszową z udziałem zaproszonych gości, w której zaprezentujemy historię Oddziału, podzielimy się wspomnieniami. Sesja zakończy się gościnnym wykładem prof.dr.hab.A.Szutowicza

  Do udziału w Konferencji zapraszamy również członków innych oddziałów PTDL.

  Program konferencji, formularz zgłoszenia na konferencję zawierający informacje dotyczące rejestracji, kwoty i terminów wpłaty zamieszczamy poniżej .Formularz dostępny jest również na stronie www.jmjbiznes.pl w zakładce "Terminarz" w "Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Oddziału PTDL w Bydgoszczy"

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy 


    Konferencja naukowo-szkoleniowa

   z okazji 50-lecia powstania Oddziału Bydgoskiego PTDL

   9-10 czerwca 2016

   Hotel City

    Bydgoszcz

  Ramowy program:

  9 czerwca (czwartek)

   ok. 11.00      Powitanie zaproszonych gości i uczestników , otwarcie konferencji  (Przewodnicząca Oddziału  Bydgoskiego PTDL)

  ok 11.15 -13.00  Sesja I  - Możliwości diagnostyczne w kardiologii  (ROCHE)

   1."Troponina T hs  i 1-godzinny algorytm diagnostyki zawału serca"

  prof.dr hab. Marek Paradowski, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

  2."NT-proBNP-nowe zastosowania znanego markera"

  dr hab.n.med.Piotr Rozentryt,III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

  ok.13.15 -15.00 Sesja II - Diagnostyka zaburzeń hemostazy (Novo Nordisk)

   1."Nagłe,niekontrolowane krwawienia w praktyce szpitalnej"

     dr n.med.Andrzej Mital,Klinika Hematologii i Transplantologii,Gdański Uniwersytet Medyczny 

  2."Wrodzone i nabyte skazy krwotoczne jako przyczyny niespodziewanych krwotoków - przypadki kliniczne"

  dr n.med.Ewa Stefańska-Windyga,Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

  ok.15.00 - 17.00  Obiad oraz zwiedzanie stoisk firmowych

  17.00- 19.00 Sesja jubileuszowa, a w niej m.in:

  - prezentacja historii powstania Oddziału

  - wykład:"Fenotypy i patomechanizmy w diagnostyce laboratoryjnej"

  prof.dr hab.A.Szutowicz, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdański Uniwersytet Medyczny 

  Ok.19.30  Uroczysta kolacja dla uczestników konferencji i zaproszonych gości

  10 czerwca (piątek)

  ok.9.30 - 11.00  Sesja III - Diagnostyka hematologiczna

  1."Rozmazy hematologiczne - ocena i interpretacja" (Horiba)

  dr hab.n.med.Maria Kozłowska- Skrzypczak, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

  2."Badania cytometryczne w diagnostyce niedoborów  odporności u dzieci" (Sarstedt)

   dr n.med.Małgorzata Kubicka, Pracownia Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im.dr A.Jurasza w Bydgoszczy 

  11-11.30 Przerwa kawowa

  od 11.30  Sesja IV- firmowa

  1.Wykład:"Diagnostyka toksykologiczna w laboratoriach medycznych"

  dr n.med.Renata Winnicka,Instytut Medycyny Pracy im.prof.J.Nofera w Łodzi

  2.Prezentacja firmowa -Argenta

  3.Wykład:"Nowoczesna diagnostyka celiakii"

  dr n.farm.inż.Patryk Matuszek,Euroimmun Polska

  4.Wykład: "Witamina D, cząsteczka dynamiczna i jej plejotropowe działanie" (Horiba)

  mgr Łukasz Szternel, Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,Collegium Medicum w Bydgoszczy,UMK w Toruniu

  5.Prezentacja firmowa - Kselmed s.c

  6.Prezentacja firmowa - Siemens

  Ok.14.15  Podsumowanie i zakończenie konferencji

  Ok.14.45 Obiad

  Serdecznie zapraszamy członków naszego Oddziału do udziału w Konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej przez Oddział PTDL w Bydgoszczy z okazji 50 - lecia powstania , która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2016 r w Hotelu City w Bydgoszczy.

  Konferencja poświęcona będzie m.in. zagadnieniom z zakresu hematologii, hemostazy, kardiologii i toksykologii.

  Przewiduje się również sesję jubileuszową z udziałem zaproszonych gości, w której zaprezentujemy historię Oddziału, podzielimy się wspomnieniami. Sesja zakończy się gościnnym wykładem prof.dr.hab.A.Szutowicza

  Do udziału w Konferencji zapraszamy również członków innych oddziałów PTDL.

  Program konferencji, formularz zgłoszenia na konferencję zawierający informacje dotyczące rejestracji, kwoty i terminów wpłaty zamieszczamy poniżej

                                      Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy 

                                 Konferencja naukowo-szkoleniowa

                              z okazji 50 lecia powstania Oddziału Bydgoskiego PTDL

                                            

                                                              9-10 czerwca 2016

   

                                                                     Hotel City 

                                                                     Bydgoszcz

  Ramowy program:

  9 czerwca (czwartek)

   ok. 10.00      Powitanie zaproszonych gości i uczestników , otwarcie konferencji  (Przewodnicząca Oddziału  Bydgoskiego PTDL)

  10.15- 11.00  Wykład inauguracyjny:"Witamina D, cząsteczka dynamiczna i jej plejotropowe działanie" 

  prof.dr hab.n.med.Grażyna Odrowąż-Sypniewska,Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,Collegium Medicum w Bydgoszczy,UMK w Toruniu

  ok 11.15 -13.00 I sesja  - Możliwości diagnostyczne w kardiologii  (ROCHE)

   1."Troponina T hs  i 1-godzinny algorytm diagnostyki zawału serca"

  prof.dr hab. Marek Paradowski, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

  2."NT-proBNP-nowe zastosowania znanego markeru"

  dr hab.n.med.Piotr Rozentryt,III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

   

  ok.13.15 -15.00 II sesja - Diagnostyka zaburzeń hemostazy (Novo Nordisk)

   Tematy wykładów zamieścimy z chwilą otrzymania ich od wykładowców 

  ok.15.00 - 17.00  Obiad oraz zwiedzanie stoisk firmowych

  17.00- 19.00 Sesja jubileuszowa a w niej:

  - prezentacja historii powstania Oddziału

  - wykład:"Fenotypy i patomechanizmy w diagnostyce laboratoryjnej"

  prof.dr hab.A.Szutowicz, Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Gdański Uniwersytet Medyczny 

  Ok.19.30  Uroczysta kolacja dla uczestników konferencji i zaproszonych gości

  10 czerwca (piątek)

  ok.9.30 - 11.00  Sesja III - Diagnostyka Hematologiczna

  1."Rozmazy hematologiczne - ocena i interpretacja"

  dr hab.n.med.Maria Kozłowska- Skrzypczak, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

  2."Badania cytometryczne w diagnostyce niedoborów  odporności u dzieci"

   dr n.med.Małgorzata Kubicka, Pracownia Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im.dr A.Jurasza w Bydgoszczy 

  11-11.30 Przerwa kawowa

  od 11.30  Sesja IV firmowa

  1.Wykład:"Diagnostyka toksykologiczna w laboratoriach medycznych"

  dr n.med.Renata Winnicka,Instytut Medycyny Pracy im.prof.J.Nofera w Łodzi

  2.Prezentacja firmowa -Argenta

  3.Wykład:"Nowoczesna diagnostyka celakii"

  dr n.farm.inż.Patryk Matuszek,Euroimmun Polska

  4.Prezentacja firmowa - Kselmed s.c

  5.Prezentacja firmowa -Siemens

  Ok.13.30  Podsumowanie i zakończenie konferencji

  Ok.14.00 Obiad

           

   

   

   

   

   

 • Sławomira Balcerak 14/02/2016 00:00

     Zarząd  Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma Novo Nordisk Polska

                  serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe

                                  które odbędzie się 10 marca 2016 r

  w Sali Konferencyjnej Hotelu City,ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów)

                                   Początek spotkania godz.12.00

   

  Program spotkania:

  1.Wykład:"Wybrane nabyte skazy krwotoczne - od rozpoznania do leczenia"

   dr n.med.Andrzej Mital,Klinika Hematologii i Transplantologii GUMed

  2.Wykład:"Akredytacja - wymóg czy potrzeba?"

  dr n.med.Hanna Kardymowicz, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy

  3.Sprawy bieżące Oddziału

  Na zakończenie spotkania przewidziany jest lunch


  Następne zebranie naukowo - szkoleniowe Oddziału:

  14.04.2016 - Sala Narad Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy

 • Sławomira Balcerak 18/01/2016 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma BOR-POL PPHU

  serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie się 11 lutego 2016 r w Sali Narad

  Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im.dr J.Biziela,ul.Ujejskiego 75

  Początek spotkania godz.12.00

   

  Program spotkania:

  1.Wykład: "Współpraca klinicysta - diagnosta niezbędnym elementem racjonalnego postępowania z pacjentem tyreologicznym"

   dr n.med.Włodzimierz Pawłowski,Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej,Szpital Wojewódzki w Poznaniu

  2. Analizator biochemiczny BA 400 Biosystems - Nowa generacja układu optycznego LED

   Dyrektor ds Produktów mgr Marek Domaradzki (BOR-POL)

  3.Sprawy bieżące Oddziału

   

  Uwaga!!!

  Wysokość składki członkowskiej w 2016 r wynosi 100,-PLN,

  dla emerytów 20,-PLN

  Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok,za który opłacana jest składka

  Opacenie składki członkowskiej do końca lutego 2016 gwarantuje otrzymanie czasopisma"Diagnostyka Laboratoryjna"

 • Sławomira Balcerak 20/12/2015 00:00

  "Aby Święta Bożego Narodzenia

  były Bliskością i Spokojem

  a Nowy Rok - Dobrym Czasem"

                        K.I.Gałczyński

   

                                  Spokojnych,rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,

                                             przeżytych w zdrowiu i pokoju,

                      a w Nowym Roku spełnienia osobistych i zawodowych zamierzeń

                                       życzy Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 • Sławomira Balcerak 20/12/2015 00:00

   

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma Euroimmun Polska

            serdecznie zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe ,

                                            które odbędzie się

     w Sali Konferencyjnej (VI piętro) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

                                           przy ul.Karłowicza 26

                                 Początek spotkania o godz.12.00

   

  Program zebrania:

  1.Wykład: "Neurologiczne zespoły paranowotworowe"

     dr n.farm.inż.Patryk Matuszek,Euroimmun Polska

  2.Wykład: "Kalprotektyna w kale jako marker zapalny w nieswoistych zapaleniach

                     jelit"

      mgr Magdalena Ratajczak,Euroimmun Polska

  3.Wykład:"Nowoczesna diagnostyka boreliozy"

     dr n.farm.inż.Patryk Matuszek

  4.Sprawy bieżące Oddziału

    


 • Sławomira Balcerak 23/11/2015 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

  oraz firmy Randox Laboratories Polska i Roche Diagnostics Polska

   serdecznie zapraszają na świąteczne zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się

  10 grudnia 2015 r w Hotelu City w Bydgoszczy , ul.3 maja 6 (przy Rondzie Jagiellonów)

   Początek spotkania godz.12.00

  Program spotkania:

  1.Powitanie uczestników spotkania - Przewodnicząca Oddziału

  2.Wykład:"Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego na rok 2015"

  prof.dr hab.n.med.Roman Junik, Katedra Endokrynologii i Diabetologii, UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

  3.Wykład:"Interpretacja raportów kontroli zewnętrznej na przykładzie kontroli RIQAS"

  Paulina Żmienko,Randox Laboratories

  4.Wystąpienie Konsultanta Wojewódzkiego ds.diagnostyki laboratoryjnej

  dr n.med Grażyna Dymek

  5.Sprawy bieżące Oddziału

  6.Świąteczny poczęstunek

Copyright © 2004-2018 PTDL