Aktualności » Katowice

 • Anna Mertas 11/01/2012 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 stycznia br. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykłady  pt.:

  "Diagnostyka przeciwcial przeciwjądrowych (ANA)- aktualne rekomendacje"

  "Diagnostyka neuroinfekcji"

  "Badanie awidności przeciwcial"

     wygłosi Pani mgr Gabriela Sagalo oraz Pani mgr Marta Janik

  2. Prezentacja oferty Firmy EUROIMMUN

  3. Informacje dot. dzialalności Oddzialu PTDL w Katowicach

  Przed rozpoczęciem zebrania rozdawane będą certyfikaty uczestnictwa w zebraniach w 2011 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Wiesława Bartnik 16/02/2006 06:52

  20 stycznia 2006r
  Międzylaboratoryjna harmonizacja wyników badań.
  Prof. Jerzy Naskalski

  17 lutego 2006 r
  Cukrzyca jako główny czynnik rozwoju miażdżycy.
  Prof. Marek Paradowski

  17 marca 2006 r
  Rola medycyny laboratoryjnej w rozpoznawaniu chorób wątroby.
  Prof. Józefa Lorenc

  21 kwietnia 2006 r
  Znaczenie diagnostyczne oznaczeń kwasów żółciowych
  Prof. Józefa Lorenc

  8 maja 2006 r (poniedziałek)
  Cytometria przepływowa w hematologicznej diagnostyce różnicowej
  Dr hab. Mirosława Pietruczuk

  26 czerwca 2006 r (poniedziałek)
  Nietypowe materiały biologiczne.
  Prof. Krystyna Sztefko

  20 października 2006 r
  Diagnostyka laboratoryjna w chorobach autoimmunologicznych.
  Dr Jakub Swadźba

  17 listopada 2006 r
  Diagnostyka laboratoryjna w stanach zagrożenia życia.
  Prof. Zbigniew Gaciąg

  Zebrania odbywają się w Domu Lekarza przy ulicy Grażyńskiego 49 A w Katowicach o godzinie 10:30.

Copyright © 2004-2018 PTDL