Aktualności » Katowice

 • Anna Mertas, prof. SUM 11/01/2012 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 stycznia br. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykłady  pt.:

  "Diagnostyka przeciwcial przeciwjądrowych (ANA)- aktualne rekomendacje"

  "Diagnostyka neuroinfekcji"

  "Badanie awidności przeciwcial"

     wygłosi Pani mgr Gabriela Sagalo oraz Pani mgr Marta Janik

  2. Prezentacja oferty Firmy EUROIMMUN

  3. Informacje dot. dzialalności Oddzialu PTDL w Katowicach

  Przed rozpoczęciem zebrania rozdawane będą certyfikaty uczestnictwa w zebraniach w 2011 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

Copyright © 2004-2022 PTDL