Aktualności » Katowice

 • Anna Mertas, prof. SUM 09/10/2015 00:00

  W imieniu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji wydarzenia szkoleniowego pt. „Śląskie Warsztaty Diagnostyczne” pod auspicjami KIDL, zaplanowanego w dniu 16 października 2015 roku o godzinie 10.30 w Katowicach w „Domu Lekarza” przy ul. Grażyńskiego 49 A. Warsztaty adresowane są przede wszystkim do Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, ale również serdecznie zapraszamy wszystkich diagnostów laboratoryjnych oraz osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Udział w  Warsztatach jest bezpłatny. Tematem wiodącym tegorocznych Warsztatów będą zagadnienia związane z zarządzaniem medycznym laboratorium diagnostycznym. Uczestnicy Warsztatów otrzymają imienny certyfikat z przyznanymi przez KIDL punktami edukacyjnymi.

  Serdecznie zapraszamy !

   

            

  ORGANIZATOR  WARSZTATÓW:
  Członkowie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych:
  Dr n. med. Anna Mertas
  Dr n.med. Katarzyna Winsz-Szczotka

  Rejestracja uczestników: http://www.ptdl.katowice.pl/page/2/

 • Anna Mertas, prof. SUM 07/10/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu  9 października 2015 r.  w sali wykładowej Expo Silesia w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 124 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wyklad pt.: "Nowoczesny proces diagnostyczny w rutynowym laboratorium analitycznym - planowanie i realizacja" wyglosi Pani mgr Danuta Kozłowska - członek Zarządu Głównego PTDL (skarbnik ZG PTDL)

  2. Prezentację  „Nowości w ofercie Wiener lab” przedstawi Pani  Aleksandra Kos-Czapla – Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu – grupa Wiener lab (Labin Polska Sp. z o.o).

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

  Uczestnicy zebrania będą mieli możliwość bezpłatnego wstępu na odbywające się w Expo Silesia Targi Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB.

  Uczestnikom w/w zebrania zagwarantowana została ulgowa (50%) opłata za korzystanie z parkingu przy Expo Silesia  (wjeżdżając na parking należy poinformować obsługę parkingową o swoim przybyciu w celu uczestnictwa w zebraniu PTDL).

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie oraz do zwiedzania Targów ExpoLAB !

   

  Termin kolejnego zebrania: 

   20 listopad 2015 roku.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

  Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

 • Anna Mertas, prof. SUM 08/09/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 18 września 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Nadwrażliwość na mleko - alergie na białka mleka a nietolerancja laktozy. Diagnostyka różnicowa"  wygłosi Pan Michał Podkalicki, EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.

  2. Prezentację pt."Profil firmy EUROIMMUN POLSKA" przedstawi Pani Marta Janik, EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.

  3. Sprawozdanie z posiedzenia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w dniach 1-2 września br. w Warszawie (omówienie treści podjętych Uchwał) - Pani dr n.med. Katarzyna Winsz-Szczotka

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań: 

  9 październik (w Expo Silesia w Sosnowcu) oraz 20 listopad 2015 roku.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

  Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 09/05/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Diagnostyka toksykologiczna w laboratoriach medycznych"  wygłosi Pani dr n.med. Renata Winnicka (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J.Nofera w Łodzi)

  2. Prezentację pt."INDIKO, INDIKO PLUS - nowe możliwości w diagnostyce toksykologicznej" przedstawi Pan dr Krzysztof Sobczyk z firmy ARGENTA Sp. z o.o. Sp.K. 

  3. Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego PTDL w dniu 8.04.br. w Warszawie

  4. Sprawozdanie z posiedzenia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w dniu 17.04.br. w Warszawie - omówienie treści podjętych Uchwał (m.in.: w sprawie określenia sposobu doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych, w sprawie przeszkolenia diagnosty laboratoryjnego w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu trwającą powyżej 5-ciu lat)

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań: 

  18 wrzesień, 9 październik (w Expo Silesia w Sosnowcu) oraz 20 listopad 2015 roku.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

  Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 16/04/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 17 kwietnia 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Celiakia - obraz kliniczny i postępowanie zgodne z ESPGHAN"   wygłosi Pani prof. dr hab.n.med. Bożena Cukrowska (Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie) - Przewodnicząca Sekcji Celiakalnej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

  2. Prezentację pt."Nowoczesna diagnostyka pacjenta podejrzanego o celiakię" przedstawi Pani Emilia Majsiak z firmy EMMA - dystrybutor testów Polycheck(R)

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań: 

  15 maj, 18 wrzesień, 9 październik (w Expo Silesia w Sosnowcu) oraz 20 listopad 2015 roku.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

  Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:


  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 16/03/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 marca 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Diagnostyka przeciwciał przeciwjądrowych (ANA). Nowe rekomendacje (2014).
  2. Diagnostyka boreliozy – problemy diagnostyczne i monitorowanie aktywności choroby.
  3. Diagnostyka celiakii:
  • Co to jest celiakia? – definicja choroby i epidemiologia
  • Patogeneza celiakii
  • Objawy klasyczne i atypowe. Lekarze jakich specjalności rozpoznają celiakię?
  • Rodzaje celiakii
  • Algorytm rozpoznania celiakii Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia
  • Genetyczne podłoże celiakii
  • Choroby związane z celiakią, grupy ryzyka
  • Autoprzeciwciała występujące w celiakii – wartość diagnostyczna
  • Oferta EUROIMMUN do serologicznej i genetycznej diagnostyki celiakii

  Wykładowcami będą przedstawiciele Firmy EUROIMMUN: dr n. farm. Patryk Matuszek i mgr Marta Janik.

       - Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

       -  Informacje przedstawicieli Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

  Na w/w zebranie Katowickiego Oddziału PTDL zostali zaproszeni członkowie Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, którego Przewodniczącą jest Pani dr hab.n.med. Alicja Ekiel.

  Bezpośrednio przed zebraniem jeszcze będzie można odebrać certyfikaty uczestnictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2014 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań: 

  17 kwiecień, 15 maj, 18 wrzesień, 9 październik (w Expo Silesia w Sosnowcu) i 20 listopad 2015 r.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

  Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:


  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 11/02/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lutego 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Jak super jest suPAR"  wygłosi Pan dr Rafał Wlazeł z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  2. Prezentacja oferty Firmy BOR-POL

  3. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

  4. Informacje przedstawiciela Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

  Bezpośrednio przed zebraniem będzie można odebrać certyfikaty uczestnictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2014 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań: 

  20 marzec, 17 kwiecień, 15 maj, 18 wrzesień, 16 październik oraz 20 listopad 2015 roku.

  Informacje o szczegółowym programie zebrań na bieżąco zamieszczane beda na niniejszej stronie internetowej (w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w zebraniach (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2015 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").

  Składka uregulowana do dnia 28.02.2015 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2015 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:


  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas, prof. SUM 09/01/2015 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 16 stycznia 2015 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. " Monitorowanie leczenia przeciwplytkowego w 2015 roku"  wyglosi Pan dr hab. Wiktor Kuliczkowski

  2. Prezentacja oferty Firmy AGED

  3. Informacje z zebrania Zarzadu Glownego PTDL w dniu 16.12.2014 r.

  4. Informacje z obrad IV Krajowego Zjazdu Diagnostow Laboratoryjnych

  5. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

    

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 17/11/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 21 listopada 2014 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach

  przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się

  o godzinie 10.30. Zebranie organizowane jest z udziałem Firmy EUROIMMUN POLSKA.

  Program merytoryczny zebrania stanowią nastepujące wykłady, które wygłosi Pan dr Patryk Matuszek

  oraz Pani mgr Marta Janik:

  1. Nowości w ofercie EUROIMMUN w zakresie diagnostyki schorzeń neurologicznych:

  - biomarkery w chorobie Alzheimera

  - diagnostyka Myastenia gravis

  - nowy marker neuroboreliozy – chemokina CXCL 13

  2. Hormony kalcytropowe

  - witamina D

  - kalcytonina

  - PTH

  3. Zastosowanie testów serologicznych w diagnostyce chorób alergicznych.  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

 • Anna Mertas, prof. SUM 17/10/2014 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu  30 października 2014 r. (czwartek !) w sali wykładowej Expo Silesia w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 124 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wyklad pt.: "Obrona jakości kształcenia diagnostów laboratoryjnych" wyglosi Pani dr Elżbieta Puacz - Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

  2. Wyklad pt.: "Diagnostyka dyslipidemii, lipoproteiny, pomiary stężeń cholesterolu... czy subpopulacje cząsteczek ?" wyglosi Pan prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

  3. Prezentacja oferty Firmy BIO-MAR Diagnostyka

  4. Bieżące informacje dot. działalności Oddziału PTDL w Katowicach

  Uczestnicy zebrania będą mieli możliwość bezpłatnego wstępu na odbywające się w Expo Silesia Targi Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB.

  Uczestnikom w/w zebrania zagwarantowana została ulgowa, zryczałtowana opłata za korzystanie z parkingu przy Expo Silesia, w wysokości 10,00 złotych (wjeżdżając na parking należy poinformować obsługę parkingową o swoim przybyciu w celu uczestnictwa w zebraniu PTDL).

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie oraz do zwiedzania Targów ExpoLAB !

Copyright © 2004-2022 PTDL