Aktualności » Kielce

 • Beata Borkowska 15/02/2012 07:04

   

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 25 tutego 2012r. o godz. 10.00 w "małej" sali konferencyjnej (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Arwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1. Wykład  Jarosława Materskiego "Diagnostyka szpiczaka mnogiego"

  2. Prezentacja firmy HORIBA

 • Beata Borkowska 20/01/2012 07:03

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 28 stycznia 2012r. o godz. 9.30 w "małej" sali konferencyjnej (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Arwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1. Wykład dr Danuty Fedak  "Witamina D w świetle współczesnej wiedzy" (Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Diagnostyki na UJ w Krakowie)

  2. Prezentacja firmy SARSTEDT  - mgr  Lucyna Danek

 • Beata Borkowska 06/12/2011 07:26

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 10 grudnia 2011 r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Arwińskiego 3.

  W programie zebrania prezentacja prac specjalizacyjnych:

  1. "Znaczenie rokownicze i predykcyjne HER2 w raku piersi" - mgr Tamara Kilian

  2. "Diagnostyka zakażeń wirusami hepatotropowymi typu B i typu C" - mgr Marta Gogacz

  3.  Życzenia świąteczne i noworoczne.

   

 • Beata Borkowska 07/11/2011 03:59

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 26 listopada 2011 r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

  W programie zebrania:

  1. „Diagnostyka Borelioz zgodna ze standardami” -  mgr Paweł Krzemień
  2. „Diagnostyka niepłodności o podłożu autoimmunologicznym” - mgr Magdalena Sękowska

  Przerwa kawowa


  3. „Diagnostyka neuroinfekcji” -  mgr Paweł Krzemień
  4. „Nowe parametry w diagnostyce genetycznej metodą mikromacierzy DNA - ZZSK, Celiakia
        i Łuszczyca” -  mgr Magdalena Sękowska

 • Beata Borkowska 02/11/2011 05:50

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 05 listopada 2011 r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

  W programie zebrania: przedstawiciel firmy RANDOX  p. Iwona Zielińska przedstawi:

  • wykład dotyczący kontroli zewnątrzlaboratoryjnej
  • oraz prezentację produktów i usług   firmy RANDOX.

 • Beata Borkowska 20/09/2011 07:11

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 01 października 2011 r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

  W programie zebrania: wykład  dr inż. Jakuba Guzy Pełnomocnika Dyrektora Ś.C.O. ds SZJ pt. "Wymagania dokumentacyjne Systemu Zarządzania Jakością"

  

 • Beata Borkowska 20/09/2011 05:45

  W związku z licznymi prośbami koleżanek i kolegów o organizowanie zebrań naukowo-szkoleniowych w dni wolne od pracy, Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL podjął decyzję o przeniesieniu terminu comiesięcznych zebrań na ostatnią sobotę miesiąca godz. 9.00. 

  Informacje o kolejnych zebraniach będą umieszczane na stronie internetowej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 • Beata Borkowska 18/05/2011 04:02

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 26 maja 2011 r. o godz. 10.30 w "małej" sali konferencyjnej (budynek głóny, II pietro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

  W programie zebrania: wykład mgr Grażyny Antczak "Czerwienica prawdziwa - stan wiedzy na dzisiaj".

   

 • Beata Borkowska 24/03/2011 07:45

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 31 marca 2011 r. o godz. 10.30 w "małej" sali konferencyjnej (budynek głóny, II pietro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

  W programie zebrania: wykład mgr Elżbiety Rozmianiec "Diagnostyka laboratoryjna hemofilii nabytej".

   

 • Beata Borkowska 04/03/2011 04:58

  Zarząd PTDL Oddziału w Kielcach serdecznie zaprasza wszystkich członków PTDL do wzięcia udziału w jednodniowym szkoleniu nt. " Aktualne zasady rozpoznawania cukrzycy i jej powikłań, jako przykład standaryzacji postępowania diagnostycznego", która odbędzie się dn. 30.04.2011r. w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3 (duża sala konferencyjna w budynku administracyjnym).

  PROGRAM SZKOLENIA:

    9.00   -   9.25  serwis  kawowy

    9.25   -   9.30  otwarcie szkolenia

    9.30 -  10.15  „Norma, przedział referencyjny, granica decyzyjna – sprawozdanie z prac
                            C – RIDL IFCC  
  dr n.med. Wojciech Gernand

  10.15 - 11.00„Aktualne wytyczne PTD na temat rozpoznawania cukrzycy”dr hab.n.med.Bogdan Solnica

  11.00 – 11.30   serwis kawowy

  11.30 - 12.15  „Rola pomiarów HbA1c w diagnostyce cukrzycy”   drhab. n.med. Bogdan Solnica 

  12.15 - 13.00  „Standaryzacja pomiarów HbA1c”   dr n.med. Wojciech Gernand  

  13.00 - 13.30   prezentacja firmy

  13.30 - 14.30   obiad

  14.30 - 15.30 „Zasady rozpoznawania powikłań cukrzycy”  dr hab. n.med. Bogdan Solnica

  15.30 - 16.00 „Sposoby szacowania GFR  u pacjentów z cukrzycą”   dr n.med. Wojciech Gernand  

  16.00 - 16.30   prezentacja firmy

  16.30 -             zakończenie szkolenia  Koszt uczestnictwa wynosi:
  - 40 zł dla członków PTDL, którzy mają opłacone składki,
  - 100 zł dla pozostałych osób.

  Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu wykładów.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przyjmowane będą przez mgr Agnieszkę Romanek pod
  nr tel. 0-41 36 74 690 w godz. 8.00 – 14.00 aż do wyczerpania miejsc lub do dn. 15.04.2011r.

  Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty do dn. 20.04.2010r. na konto:
  Wiesława Gałczyńska
  25-132 Kielce ul. Batorego 65 A
  Nr rachunku: 33 1140 2004 0000 3102 4644 6747
  Nazwa banku: BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej.
  Koniecznie dopisać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz SZKOLENIE w Ś.C.O. w Kielcach


  ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL