Aktualności » Kielce

 • Beata Borkowska 16/11/2018 11:38

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sobotę 24 listopada 2018r. o godz. 09.00  w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1. ”Aktualne rekomendacje dotyczące diagnostyki chorób reumatoidalnych vs. oferta laboratoriów w Polsce "  - Paweł Krzemień Firma Euroimmun.

  2. "Trudności w diagnostyce autoprzeciwciał" - Paweł Krzemień Firma Euroimmun.

  Serdecznie zapraszamy.

 • Beata Borkowska 07/09/2018 00:00

  Szanowni Państwo

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w „Świętokrzyskich Warsztatach Hematologicznych”, które odbędą się 27.10.2018 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

  Warsztaty poprowadzi dr Grzegorz Lewandowski  lekarz i diagnosta laboratoryjny, wykładowca Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, od 20 lat zajmujący się  diagnostyką cytomorfologiczną szpiku kostnegood 10 lat prowadzący w Łodzi i na terenie całej Polski liczne szkolenia i warsztaty dotyczące wybranych obszarów hematologii.

  Program Warsztatów:

  1. Hematogeneza czy hematopoeza? – środowisko niszy szpikowej oraz wędrówka AMG.
  2. Analiza cytomorfologiczna dojrzewania i różnicowania komórek w środowisku   układu       czerwonokrwinkowego, białokrwinkowego, płytkotwórczego, limfopoetycznego.
  3. Relacja jądro-cytoplazma.
  4. Dojrzewanie jądra komórkowgo i cytoplazmy.
  5. Kształt jądra komórkowego czy charakter chromatyny jądrowej?
  6. Wtręty wewnątrzerytrocytarne.
  7. Zmiany w kształcie jądra leukocytów.
  8. Zmiany w obrębie cytoplazmy leukocytów.
  9. Morfologia płytek krwi.

  Warsztaty rozpoczną się o godz. 10.00 w dużej sali konferencyjnej (w budynku administacyjnym ul. Artwińskiego 3C) i trwać będą do godz. 17.00 z krótkimi przerwami na kawę, herbatę i ciepły posiłek.

  Bezpłatny parking przy wzjeździe do budynku administracyjnego.

  Koszt uczestnictwa wynosi:

  •    150 zł dla członków PTDL
  •    200 zł dla pozostałych osób

  Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się do końca września do Anny Goliszek tel. 504 034 963
  a następnie do dokonania w ciągu trzech dni wpłaty na konto PTDL O/Kielce.

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
  Oddział w Kielcach
  Bank BGŻ BNP Paribas

  Nr konta: 32 1600 1462 1818 3714 6000 0001                                                                

  W tytule płatności należy podać imię, nazwisko, Warsztaty Hematologiczne 2018

  Brak wpłaty po tym czasie będzie skutkował automatycznym skreśleniem z listy uczestników.

  O udziale w Warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

                                                                                         Serdecznie zapraszamy

 • Beata Borkowska 03/09/2018 07:29

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w piątek 14 września 2018r. o godz. 13.30  w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1. Wykład: "Interferencje w oznaczeniach: biotyna - prawdy i mity" - Tomasz Kucharski Roche Diagnostics Polska.

  2. Prezentacja firmy Roche Diagnostics Polska: "Nowe możliwości diagnostyczne" - Elżbieta Pasek.

  Serdecznie zapraszamy.

 • Beata Borkowska 19/06/2018 06:44

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sobotę 23 czerwca 2018r. o godz. 09.00  w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1. Prezentacja pracy specjalizacyjnej:  ”Definiowanie, wyznaczanie i weryfikacja przedziałów referencyjnych w laboratorium klinicznym"  - Marzena Ziółkowska.

  Serdecznie zapraszamy.

 • Beata Borkowska 08/05/2018 19:50

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w piątek 18 maja 2018r. o godz. 13.00  w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1.  ”Standardy w wykonywaniu i interpretacji badania gazometrycznego - przegląd aktualnej wiedzy i zaleceń"  - Anna Chrzanowska, Firma Radiometer.

  2. "Problemy w interpretacji kontroli zewnątrzlaboratoryjnej na analizatorach gazometrycznych" - Anna Chrzanowska, Firma Radiometer.

  Serdecznie zapraszamy.

 • Beata Borkowska 12/04/2018 00:00

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w sobotę 21 kwietnia 2018r. o godz. 9.00  w sali konferencyjnej Centrum Kongresowego Targi Kielce ul. Zakładowa 1.

  Wjazd na bezpłatny parking Targów Kielce będzie możliwy po okazaniu karty parkingowej (wzór karty został rozesłany drogą mailową do wszystkich członków naszego oddziału, którzy podali  swoje adresy mailowe) lub po ustnym poinformowaniu przy wjeździe na Targi o celu przyjazdu - uczestnictwo w zebraniu PTDL.

  W programie zebrania:

  1.  Wykład: "Praktyczna interpretacja raportów kontroli zewnątrzlaboratoryjnej RIQAS" - Iwona   Zielińska

  2.  Oferta Firmy Randox

   Po zakończeniu zebrania wszyscy uczestnicy są zaproszeni do bezpłatnego obejrzenia wystaw: 

        ~  HEALTH & BEAUTY
        ~  OGRÓD I TY
        ~  DOM

  Następne zebranie z udziałem Firmy Radiometrer zaplanowane jest na 18 maja 2018r (piątek) godz. 13.00 w Ś.C.O.

   

  Mapa

   

   

  Serdecznie zapraszamy.

 • Beata Borkowska 31/03/2018 14:16

   

   

   

   

      Wesołych Świąt Wielkanocnych,

      pokoju ducha, wiary w Boga i w ludzi.

      Umiejętności dostrzegania piękna tego świata,  

      wiary w siebie i swoje możliwości. 

                           życzy Zarząd  PTDL o/Kielce

   


 • Beata Borkowska 20/03/2018 09:07

  Skarbnik naszego Oddziału informuje, że  wysokość składki członkowskiej w 2018 roku wynosi 100,00 złotych(w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna").  80 zł ze składki przekazywane jest na cele statutowe Zarządu Głównego oraz na premuneratę czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna" ;  20 zł pozostaje w naszym Oddziale.

  Składkę za 2018 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
  Oddział w Kielcach
  Bank BGŻ BNP Paribas

  Nr konta: 32 1600 1462 1818 3714 6000 0001                                                                

  W tytule płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL (na który ma przychodzić czasopismo), rok za który opłacana jest składka.

  W razie pytań proszę o kontakt ze skarbnikiem Wiesławą Gałczyńską tel. 661 939 865

 • Beata Borkowska 07/03/2018 11:06

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w piątek 23 marca 2018r. o godz. 13.00  w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania:

  1.  ”Diagnostyka różnicowa w rutynowej hematologii"  - dr Ewa Czernik

  2.  Prezentacja oferty Firmy Sysmex

  Następne zebranie naszego Oddziału PTDL planowane jest 21 kwietnia w jednej z sal konferencyjnych Centrum Kongresowego Targi Kielce ul. Zakładowa 1. Po zakończeniu zebrania wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni do bezpłatnego obejrzenia wystaw: 

        ~  HEALTH & BEAUTY
        ~  OGRÓD I TY
        ~  DOM

  Serdecznie zapraszamy.

 • Beata Borkowska 06/02/2018 07:17

  Zarząd Kieleckiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 17 lutego 2018r. o godz. 9.00 w "małej" sali konferencyjnej  (budynek główny, II piętro) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3.

  W programie zebrania wykład:

  ”Firma Argenta - nowe rozwiązania w laboratorium diagnostycznym"  - dr Krzysztof Sobczyk

  Serdecznie zapraszamy.

Copyright © 2004-2022 PTDL